Kategori arkiv for "Nyheter"

EDA60K med BxLogistics Pro

Full støtte for VBS i 2019.1

Nyheter i 2019.1

Endelig er vi klare med en ny hovedversjon.
Vi har mange nyheter. Det som nok er mest etterlengtet er at vi avslutter pilot-perioden og lanserer full støtte for VBS integrasjon. I tillegg har vi oppdatert integrasjon med logistikk for UniMicro V3, og lagt til støtte for salg og etikett-merking til nye Uni Economy.

Les mer om hovedpunktene her, eller se vår mer detaljerte endringslogg

Visma Business VBS integrasjon

Visma Business har lenge hatt støtte for to måter å integrere på. EDI klokke og VBS. EDI integrasjonen er mye i bruk, er rimelig og enkel å sette opp, men har en rekke begrensninger. BxSoftware har over lang tid lært å omgå begrensningene og tilført funksjonalitet langt utover det EDI-integrasjonen er ment å brukes til. I nyere versjoner har vi tilført en del funksjonalitet som egner seg best for VBS, og i 2019.1 slipper vi dette for alle kunder på abonnement. 

Eksisterende kunder på abonnement kan velge å oppgradere til VBS integrasjon. VBS gir raskere oppdatering av Visma Business, raskere utskrift av plukkliste etter plukking og gir f.eks mulighet til å rapportere tilbake ordrenummer ved opprettelse av nye ordre, eller automatisk opprette nye salgsordre som automatisk plukkes ved opprettelse. 

Den største fordelen med VBS er nok likevel enklere drift og bedre stabilitet. Utskrift av f.eks pakkseddel ved plukking kan gjøres uten at Visma Business må ha direkte tilgang på skriverne.

For nye kunder på Visma Business anbefaler vi nå VBS. For eksisterende kunder som ønsker å gå over til VBS så er overgangen ganske enkel. Ta kontakt !

Opprette nye kunder på håndterminal

For kunder som selger på messer eller liknende er det ofte et behov for å ikke bare registrere ordre, men ofte også opprette kunden som skal ha ordren. Det gjør vi nå tilgjengelig på Android, for kunder med Visma Global eller Visma Business (VBS).

Ved opprettelse av ordre kan man velge å opprette ny kunde, istedenfor å søke opp en eksisterende. Når ordren sendes inn blir kunden først opprettet i Visma og ordren lagt på den nye kunden.

Lageroverføring på Visma Global

Android har lenge støttet det å opprette egne lageroverføringer direkte fra håndterminal. Nå i versjon 2019.1 kan også Visma Global kunder dra nytte av dette.

Modulen egner seg godt for bedrifter som ønsker å opprette lageroverføringen og legge til varelinjer i en og samme operasjon. Nå gjøres det enkelt på håndterminal og varene som sendes kan skannes for enklest mulig registrering!

EDA60K med BxLogistics Pro

Nyheter i 2018.12

Nyheter i 2018.12

2018.12 er første større oppdatering siden 2018.9. Vi har fokusert mye på å bistå sluttkunder og forhandlere i forbindelse med tvungen oppgradering før 7. november og har dermed samlet opp en rekke godbiter for lansering nå i 2018.12. Her lister vi opp noen av de viktigste, men se også på endringsloggen for alle detaljer

Støtte for iOS og Android telefoner

2018.12 ligger nå publisert i både Apples AppStore (iOS) og Googles Play Store (Android).
Vi anbefaler selvfølgelig dedikerte håndterminaler til de fleste av våre funksjoner for lager og logistikk, men for brukere som har lite behov for skanning og mindre aktiv bruk så kan bruk av egen mobiltelefon være et rimelig alternativ.  Fra og med 2018.12 vil vi holde både iOS og Android versjonene oppdatert i sine respektive app-stores.

Visma Business - full støtte for saldo pr lokasjon

2018.12 har fått utvidet støtte for partier i Visma Business. Vi bruker denne støtten til å åpne opp for bedre lagerstyring med støtte for forskjellig saldo pr lokasjon. Business har i utgangspunktet ikke støtte for saldo pr lokasjon, men har støtte for saldo pr parti og hvert parti kan ha en egen lokasjon. Dette benytter vi nå til å lage et parti pr lokasjon og dermed har mye av funksjonaliteten man ellers trenger en dedikert WMS til, direkte i Visma Business.

Visma Business - Telling med partier, lokasjoner og serienummer

Lagertelling kan nå gjøres pr parti. Partier kan opprettes og justeres der og da. Det enkleste er å skanne strekkoder med produktinfo og parti i samme strekkode, men vi kan også skanne lokasjon, eller sone for å validere at tellingen gjøres på rett parti. Varetelling har fått en stor overhaling for å støtte arbeidsflyt enten man har mange varer på en lokasjon, har en vare på mange lokasjoner eller en kombinasjon av dette.

Visma Business - Lageroverføring / lagerflytting

Modulen for lageroverføring er redesignet nesten fra bunn for Android og har nå støtte for effektiv registrering av lageroverføringer, enten det er mellom lagre, eller om man ønsker å bruke overføringsordre til å flytte eller dele opp partier internt på samme lager. Overføringen kan valideres med lokasjon og lokasjonstype, som gjør det mulig for systemet å avvise flytting til ikke-egnede lokasjoner og samtidig validere at lokasjonen finnes i Visma Business.

Opprett ny kunde direkte fra mobil / håndterminal

Android og iOS versjonene har nå fått støtte for å opprette nye kunder ved ordreregistrering. Ved salg på messer etc. der man ønsker å opprette kunder kan dette da gjøres direkte på terminalen. Terminalen har støtte for de fleste standard felter ut av boksen og ekstra felter kan konfigureres opp. Lag ny ordre og istedenfor å søke opp eksisterende kunder kan man velge å opprette ny.
For Visma Business krever dette VBS integrasjon.

Visma.Net ERP - Enklere installasjon sikrer rask oppstart

Vi har etterhvert fått et godt knippe med kunder på Visma.Net ERP og har derfor valgt å strømlinjeforme installasjon og oppsett av nye kunder. BxAdmins installasjonsveiviser har nå fått full støtte for Visma.Net, så alle standard parametere legges inn automatisk og det er raskt og enkelt å generere og bekrefte integrasjons "token" osv.

Egne rapporter ved plukking/varemottak

Vi har utvidet rapport-modulen til å skrive ut rapporter ved f.eks plukking og varemottak. Normalt skrives rapportene ut fra ERP systemet, men der ERP systemet ligger på en server uten tilgang til ønsket skriver er dette tungvindt. BxEngine kan nå generere egne blanketter og bruke disse, istedetfor blanketter i f.eks. Visma Business eller Visma Global. Brukes VBS integrasjon mot Visma Business kan man velge om man ønsker å skrive ut blankett fra Business, eller fra BxEngine, men likevel sende utskriften via vår print proxy, så server ikke trenger direkte tilgang til skriverens nettverk.

Tvungen oppgradering innen 7. november

Alle våre kunder vil få behov for å oppgradere sine versjoner av programvaren innen 6. november. Vi anbefaler å planlegge oppgraderinger i god tid før det!

Forhandlere er bedt om å kontakte sine sluttkunder og sluttkunder kan gjerne kontakte sin forhandler eller vår support for å avklare tidspunkt og eventuelle spørsmål om behov.

Alle forhandlere har fått tilgang til en egen rapport i forhandlerportalen som viser hvilke av forhandlerens sluttkunder som er berørt og hvem av disse som er ferdig oppgradert.

BxSoftware benytter en komponent i Microsoft Azure, som vil stenges ned 7. november 2018. Siste versjon av løsningen vår har erstattet denne komponenten.
Dette innebærer at samtlige kunder på gen 3 og gen 4 (inkludert abonnementskunder og SmartPrintPro V2) må oppgradere. Kunder på gen 4 må oppgradere server. Kunder på gen 3 må oppgradere server og håndterminal. 

Vi gir en generell anbefaling om å oppgradere til siste versjon av gen 4, både på server og håndterminal for å få glede av bedre funksjonalitet og sikkerhet.

Her er listen over produkter som er berørt, med tilhørende versjonsnummer som løser problemet:

gen 4 (inkludert abonnement)

 • BxEngine (2018.9.2042 fra 2018-09-09)
 • BxEngine Lite (2018.9.2042 fra 2018-09-09)
 • BxSmartPrintPro V2 (2018.9.81 fra 2018-09-06)
 • Alle abonnement (BxLogistics Pro / BxLogistics Lite / BxLogistics StockCount / BxSales Pro / BxSales Pro / BxSales Lite / BxLabels Online)

gen 3:

 • BxMobile for Visma Global (4.0.6827.31359 fra 2018-09-10)
 • BxMobile for Visma Business V2 (1.1.6827.31288 fra 2018-09-10)
 • BxMobile for SAP B1 (1.1.6827.30005 fra 2018-09-10)

Øvrige produkter er ikke berørt.
Inkludert gen 1 (BxSentral) og gen 2 (BxWarehouse, BxSmartPrint, BxSmartPrint Pro v1, BxMobile for Visma Business V1)

Vi vil også anbefale alle våre sluttkunder å melde seg på vår e-post liste: https://www.bxsoftware.no/epost/ 

Håndterminal-løsning anbefales oppgradert av kyndig konsulent, evt med konsulent tilgjengelig på kort varsel. Etikett-løsning kan generelt oppgraderes ​av kunde selv, eller IT-partner:
Oppgradere BxSmartPrintPro

Oppgrader håndterminal server (BxEngine eller BxMobile Server)


Nyheter i BxLogistics 2018.9

Mange endringer i versjon 2018.9 

BxSoftware har brukt frys-perioden i sommer til å legge inn en rekke mindre forbedringer og rettinger i BxLogistics. Mye funksjonalitet er relatert til å forenkle kundetilpasninger og strømlinjeforme arbeidsprosesser på lager og i butikk. Viktigst av disse er nok muligheten for at også Android-kunder kan legge til kundespesifikke felt i alle moduler på terminalen. Høydepunktene finner du her og alle detaljene i endringsloggen.

Tilpassede skjermbilder

Hver kunde er unik og det har lenge vært enkelt å skru av og på felter, bytte navn på dem og aktivere felter som ikke er synlig i standard. I noen tilfeller kreves det også å legge til helt nye felt og dette kan nå gjøres enkelt på både Win CE og Android. Dette er nå implementert på Android - støtten er betydelig utvidet  og gjør det enkelt å legge til f.eks flere produktopplysninger i vareoppslag eller på salgsordre.

Uttak/forbruk til prosjekt

Mange bruker håndterminaler til å registrere forbruk på prosjekt. Her har Android-versjonen vår en større oppgradering, så det er enklere for brukerene å skanne prosjekter og la systemet finne rett kunde eller avdeling etc. Ved vareuttak kan løsningen settes opp til å skanne kunde, prosjekt, begge deler eller la brukeren selv velge.

Egne meldinger til lageret ved plukk og varemottak

Android har nå fått støtte for å vise egne meldinger på ordre ved start av plukking eller start av varemottak. Ordrekontoret kan da skrive egne beskjeder på ordre som automatisk vises til den som jobber med ordren. Meldingen vises som en egen dialog-boks så plukkeren alltid skal oppdage meldingen. Meldinger kan enten vises på en kunde, ordre eller på en konkret ordrelinje.

Støtte for CipherLab RK25 og Zebra TC70

CipherLAB RK25 er en ny og spennende terminal fra CipherLab som  konkurrer i markedet for små rimelige terminaler med tastatur.  Zebra TC70 er en modell som har vært på markedet en stund og egner seg for kunder som trenger en solid terminal uten behov for tastatur.

Nytt filformat for etikettmaler

SmartPrint har nå fått et helt nytt filformat for etikettmaler. Det gjør det vesentlig enklere å designe etiketter i test og kopiere de til produksjon senere. I 2018.9 lagres hver mal i egen fil så det er enkelt å kopiere kun en og en mal uten å bytte ut alle maler samtidig. Ved oppgradering blir de gamle xml filene automatisk konvertert til nye json filer.

Effektiv Logistikk

Effektiv Plukking på Lageret

Effektiv Lagerdrift gir win-win-win! 

Mange tenker at plukking bare er å finne alt på plukklisten, pakke og sende. Mange har også ubevisste manuelle rutiner som er avhengig av spesifikke person som feiler ved sykdom og ferie. Faktisk er det slik at når vi kjører igang nye kunder så finner vi mange gamle åpne ordre som "ble borte" i ERP løsningen. Er varene sendt eller ikke? Har kunden fått de gratis?

Med BxLogistics Kvalitetssikres Ordreprosessen

Med BxLogistics så kvalitetssikres hele prosessen. Alle registrerte ordre blir lastet ned på håndterminalen - ingen papirer blir borte eller glemt.  Varene skannes slik at det er sikkert at det er rett vare. Antall skannes eller tastes inn og sjekkes mot bestilt antall og det varsles ved avvik. For å komme videre avsluttes ordren på terminalen og ERP løsningen blir oppdatert. Har du fraktintegrasjon så kan kolli og vekt registreres slik at frakt blir bestilt og oppdatert i Consignor eller Logistra. Pakkseddel og fraktetiketter skrives automatisk ut slik at dette er klart når du kommer til pakkestasjonen. Fraktkostnad hentes fra transportør og ordren oppdateres automatisk. Mange benytter estimert fraktkostnad slik at ordren kan faktureres med én gang. Med rett oppsett skjer fakturering automatisk i ERP løsningen. Kunden mottar e-post med sporingskode slik at de vet at varene er på vei. Dette sparer mange telefoner og frustrasjon i å følge opp leveringen.

Bedriften - Medarbeideren - Kunden blir fornøyd = 3 x Win

Med BxLogistics oppnår du 3 x win. Bedriften er fornøyd med effektiv, nøyaktig og rask håndtering. Medarbeiderne er fornøyd med en moderne og effektiv hverdag - de slipper å styre med alt papiret (og Ordrekontoret er 100% oppdatert til enhver tid). Kunden er fornøyd med å få rett vare, raskt og effektivt med informasjon underveis. 

Bytter du til BxLogistics forandrer du hverdagen og vil aldri gå tilbake til papir igjen!

I BxSoftware har vi unik kompetanse innen IT-logistikk

For at virksomheten skal kunne vokse og bedrifter skal være konkurransedyktige er det stadig viktigere, spesielt i Norge, at vi jobber smartere. Det er helt nødvendig at hver person får stadig mer ut av hver arbeidstime. Spesielt når vi snakker om logistikk er ofte det smarteste å se på hva gode IT løsninger kan gjøre for å fjerne arbeidsoppgaver og samtidig gi bedre kontroll. Da sparer man både tid og penger og kunden blir mer fornøyd. Du kan lese mer om effektiv logistikk her.

I BxSoftware har vi sørget for at vi har rett personer så vi kan hjelpe deg med gode rutiner (best practice) og riktige IT løsninger. Vi går alltid gjennom bedriftens rutiner og optimaliserer disse med BxLogistics. Vi har lang erfaring med små og store bedrifter som har forskjellige behov. Ofte får våre kunder noen aha opplevelser og blir enige i våre anbefalinger, ihvertfall når vi viser til eksempler og gode referanser 🙂

Moderne rutiner som passer moderne IT løsninger

Det skjer veldig mye veldig raskt. Moderne IT løsninger gir helt nye muligheter i dag enn for bare 2, 5 eller 10 år siden. Da gjelder det å ta i bruk de riktige mulighetene og samtidig se på hvilke rutiner som bør og kan legges om for å utnytte muligheten i moderne IT løsninger.

Bilindustrien hadde sin revolusjon når de la om rutinene fra å produsere biler ferdig på en plass til å produsere på samlebånd, der hver plass optimaliserte sin oppgave. 

Med IT løsninger for logistikk ser vi det samme, noen oppgaver gjøres best på en PC på et kontor, andre gjøres best på håndterminaler på lageret. Ofte oppnås god effektivisering når man slipper å flytte seg frem og tilbake til en pc med feks fraktbestilling på håndterminal. Andre oppgaver egner seg best på mobiltelefon eller nettbrett når man er ute hos kunde. 

BxSoftware er ferdig integrert med mange ERP løsninger

BxSoftware lar kundene utnytte det ERP systemet de har. Vi støtter bl.a Visma Business, Visma Global, Visma.Net Logistics, SAP Business One, Microsoft Dynamics NAV, Uni Micro, Multicase med flere. Løsningene er ofte gode på regnskap, ordreoversikt og andre rutiner som egner seg for en PC på kontoret, men blir ineffektive for bruk på lageret, i butikken eller ute hos kunder.

Derfor fokuserer vi på det å gi gode arbeidsflater på håndterminal, mobiltelefon eller nettleser med tett integrasjon med ERP systemet. Da yter ERP systemet det kan best mens BxSoftware gir kunden effektiv logistikk.

Finn riktig løsning for deg!

BxSoftware selger alle sine løsninger i abonnements-pakker som passer både små og store bedrifter. Vi har pakkeløsninger som inkluderer alt som trengs av integrasjon, etikett-løsninger og programvare for håndterminaler, nettlesere osv. Er behovene enkle har vi egne produkter for f.eks kun ordre-registrering eller kun telling.

Ønsker dere full kontroll på lageret så har vi BxLogistics Lite med tilgang på varemottak, telling, plukking osv. I BxLogistics Pro inkluderer vi også integrasjon med Consignor, serienummer-støtte, partivarer og flere muligheter for bedrifter som har lager og logistikk som en kritisk del av sin virksomhet.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne med å finne riktig løsning og kan gi råd og anbefalinger på hvordan logistikken kan gjøres mer effektiv hos dere.

Aksjer

BxSoftware kjøper BxSoftware AS

BxSoftware AS kjøpes av de ansatte

Det er nå klart at BarCom Holding AS selger seg ut av BxSoftware AS.

BarCom Holding har frem til nå eid 51% av BxSoftware og de ansatte har eid de resterende 49%.
De ansatte har lenge ønsket å kjøpe resten av selskapet og har nå kommet til enighet med BarCom Holding.

Endringen i eierskapet påvirker ikke den operative delen av virksomheten og selskapene BarCom AS og BxSoftware AS vil fortsatt være samlokalisert og dele en del administrative tjenester i selskapene.

BxSoftware takker for det gode samarbeidet med BarCom Holding AS og BarCom AS og ser frem til fortsatt partnerskap både administrativt og i salg av best mulig løsninger med både hardware og software til felles kunder. 

Ny eierfordeling

 • 30% - Sven Tore Iversen, daglig leder og styremedlem
 • 25% - Jan Tore Sletta, styremedlem
 • 25% - Raymond Holmboe, styremedlem
 • check
  18% - Dag Lindløkken, styreleder
 • check
  01% - Bjørn Bergheim
 • check
  01% - Sigbjørn Eide

Nyheter i BxLogistics 2018.6

Multimottak og enklere drift

BxLogistics 2018.6 er nå ute og versjonen består først og fremst av mange små justeringer og rettinger, men har samtidig med flere nye funksjoner som er verdt å merke seg. Flere nyttige funksjoner for deg som skal bruke løsningen, men også for de som skal installere og drifte løsningen. Spesielt varemottak på Android har blitt vesentlig oppdatert. Dessverre kreves da også en liten oppdatering av konfigurasjonen ved oppgradering for kunder som bruker Android.

Multimottak

Windows CE versjonene våre har hatt en visst støtte for multi-mottak lenge, men når vi nå har laget multimottak for Android så har vi gjort noen nye valg for å gi en bedre arbeidsflyt og for å ha større fleksibilitet i hvordan man gjør varemottak på flere ordre. Vi har også basert oss på at moderne Android enheter ofte har bedre nettverkstilgang enn de gamle Windows terminalene, derfor utnytter vi nettverket bedre og gir mulighet til å løpende legge til flere innkjøpsordre i et varemottak.

Smart varemottak

På Android enheter så har vi nå oppgradert varemottaket betydelig. Tidligere har man trengt å finne et innkjøp man skal gjøre mottak på, enten via et ordrenummer eller ved å søke opp leverandør. Fra og med 2018.6 kan man nå skanne en vare og vi søker automatisk opp innkjøp som inneholder varen. Er det kun et så åpnes dette automatisk. Da slipper man å søke opp leverandør eller taste ordrenummer, dersom man har strekkode på varene. Hvilke ordre som foreslås og kan styres fra SQL spørringene i BxAdmin.

Online vareoppslag

I 2018.6 kan man nå aktivere online vareoppslag på Android, så man slipper å laste ned artikkeldata når man har nye varer i ERP systemet. Som standard er dette av, men det kan aktiveres på flere måter. Offline, er standard. Da jobber terminalen kun med artikler som allerede er lastet ned, som tidligere. OfflineFirst, gjør at terminalen gjør et raskt søkt i egen database, men om det ikke finnes der så søkes det etter nye artikler via nettverket. Om man har et raskt og stabilt nett så kan man også velge f.eks OnlineFirst, som søker online dersom man har dekning, men ser på terminalen dersom man ikke har dekning. Den siste versjonen er naturlig nok OnlineOnly, som vil kreve dekning under bruk, men som alltid sikrer oppdatert vareinfo på terminalen.

Ny installasjon med enklere drift

Server installasjonen kan nå overstyres til å legge filene på noe annet enn standardplassering på c: disken. Men i tillegg er det nå mulig å droppe tradisjonell installasjon og legge konfigurasjonen i en underkatalog, slik at man enklere kan flytte installasjonen fra en server til en annen. Det er nå også mulig å kjøre flere separate BxEngine installasjoner på samme server. Det gjør det enklere å ha en test installasjon eller ha flere kunder på samme server, som kan kjøre hver sin versjon av BxEngine.

Prosessen for oppgradering er også endret, slik at Windows service-brukeren ikke lenger trenger legges inn på nytt etter en oppgradering. 

Generelt har vi derfor fjernet noen feilkilder og redusert kostnadene for hosting av flere BxEngine installasjoner hos hosting leverandører.

Enklere etikett-design i SmartPrintPro

SmartPrintPro har fått oppgradert designverktøyet for etiketter. Designeren har fått støtte for å enkelt høyrestille eller sentrere tekst, men viktigst av alt støtte for å snu utskriftsretningen. Ofte designes etiketter før skriver og etiketter er på plass og i noen tilfeller ved at da ikke om utskriften blir gjort liggende eller stående. Nå er dett enkelt å justere i etterkant, ved å endre utskriftsretning på etiketten 

GS1-128 – Bruk smarte strekkoder

GS1-128 og smart bruk av strekkoder

Strekkoder er i seg selv en god idé, men noen strekkoder er smartere enn andre. GS1-128 er en slik strekkode.

Hva er en strekkode eller barcode?

Strekkoder er en smart måte å la elektronikk lese informasjon. De fleste er kjent med strekkoder fra dagligvarer som skannes i kassene for å enkelt finne ut hvilken vare man kjøper og hvor mye den koster.

Selve strekkoden inneholder som regel bare et varenummer, som brukes til å slå opp informasjon om hva varen heter og hva den koster.  Informasjonen om varen, sånn som pris og navn er ikke en del av selve strekkoden, men kassesystemet bruker varenummeret til å søke i varedatabasen.

Strekkode / Barcode

Varenummer, GTIN eller EAN?

Hva en bedrift har som sitt interne varenummer velger de helt selv, derfor kan mange bedrifter bruke de samme varenumrene på helt forskjellige varer.  Når bedrifter selger varer seg i mellom kan det fort bli kaos hvis strekkodene ikke er unike. Derfor er det vanlig at den som produserer varen er ansvarlig for å merke den med en strekkode. For at ingen som produserer varer skal bruke samme strekkode så har man laget et system som heter Global Trade Item Number (GTIN), i praksis det samme som vi kjenner som EAN (Europen Article Number).

GTIN sørger for at hvert land har sin egen nummerserie og hver produsent i landet kan kjøpe noen av disse GTIN-numrene, for å merke sine produkter.  På den måten vet man at to forskjellige varer aldri får samme strekkode, dersom de bruker GTIN/EAN systemet.

For produkter som er produsert i Norge så begynner strekkodene på 70 (evt 070).

Hva gjør GS1-128 så smart?

GS1-128 er en utvidet versjon av GTIN. Den inneholder ikke bare selve produkt-nummeret, men kan også inneholde informasjon om når varen går ut på dato, hvor mange liter, kilo eller stk det er i en pakke eller for eksempel parti eller serienummeret på varen.

I teorien kunne man ha mange strekkoder på en eske, en for varenummeret og en for utløpsdato, men det ville ta tid å skanne alle kodene og samtidig finne rett. Strekkoder handler om å gjøre ting effektivt og likevel være sikker på at man gjør ting rett. Derfor samler man alt dette i én lang strekkode. 

En GS1-128 kode består derfor av flere deler og det krever litt kunnskap for å se hva som er hva. På varer begynner som regel strekkodene med (01) eller (02) som betyr at nå kommer det 14 siffers GTIN bak:
(02)70xxxxxxxxxxxx

Etter dette kan det f.eks komme (15)181201 som betyr at varen har best før dato 1. desember 2018 eller (30)00000008 som betyr at det er 8 stk i pakken.

Når disse koden settes sammen vet vi at dette er en 8-pakk som er best før desember 2018 og som er produsert i Norge: (02)70xxxxxxxxxxxx(15)181201(30)00000008

Hvordan komme i gang?

Enten du skal lage eller lese slike strekkoder så har BxSoftware verktøy for dette. Jobber dere med f.eks matvarer, farger eller andre varer der dato eller batch/parti-nummer har betydning så er det lurt å ta i bruk GS1-128 strekkoder. Da får dere full kontroll, uten å bruke tid på å skrive inn og lese av etiketter manuelt. 

Med BxSoftware på håndterminal kan du automatisk logge hvilke partier som sendes til hvilke kunder på hvilke ordre, uten å notere på gule lapper, bruker ekstra tid. Jobb smartere, spar penger og få kontroll.

BxLogistics Pro på Android

Nyheter i BxLogistics 2018.5

Fullverdig støtte for Visma.net ERP på lageret

Våren har vært preget av at vi ferdigstiller funksjoner som har vært jobbet med over lengre tid og som av mange har vært svært etterlengtet.

I 2018.5 aktiverer vi en helt ny implementering av vår støtte for Visma.net ERP. Vi har lenge støttet ordreregistrering og merking, men nå tar vi Visma.Net ordentlig inn i varmen og er leveringsklare for fullverdig lagerdrift med varetelling, plukking, varemottak og innkjøp i tillegg til salg.

Varetelling i Visma.net ERP

Varetelling i Visma.Net fungerer på mange måter annerledes enn i f.eks Visma Business og Visma Global. Den viktigste forskjellen er støtte for å ha en vare på flere lokasjoner og samtidig ha kontroll på saldoen på hver lokasjon. Mange kunder forenkler dette ved å bruke en stor lokasjon for alle varer f.eks "Lager" mens andre deler opp i plukkplasser med kun en vare pr plukkplass. 

Vi har vært opptatt av å gi den samme smidige opplevelsen av lagertelling uansett hvilket behov kunden har, derfor har vi strømlinjeformet tellingen på terminalen så vi vet hvilke lokasjoner som telles. Skal en vare telles på flere lokasjoner kan man velge eller skanne lokasjonen, men som regel vil terminalen selv vite hvilken lokasjon du er på basert på varer du nettopp har telt.

Plukking i Visma.net ERP

Visma.Net bruker "leveranser" ved utsending av varer. Det gir høy fleksibilitet til å både del-levere ordre og levere flere ordre i samme leveranse. BxLogistics støtter samme fleksibilitet og henter automatisk ned alle åpne leveranser, lar deg se hva som skal plukkes, hvor det er plassert og bekrefter til slutt leveransen med hva som faktisk er plukket og skriver automatisk ut pakkseddel.  Med Consignor integrasjon sørger vi også for automatisk transport-etikett så alt er klart for sending når varene er ferdig plukket!

Varemottak og innkjøp i Visma.net

I 2018.5 støtter vi både innkjøp og varemottak i Visma.net, modulene kan brukes hver for seg eller i kombinasjon. Varemottak kan gjøres på håndterminal uavhengig av om det er opprettet på håndterminal eller i Visma.Net. Innkjøp egner seg for bedrifter med varer som er vanskelig å gi innkjøpsforslag på i ERP systemet. F.eks der det er praktisk å få bekreftet at det man har 50 meter av på lager egentlig er småbiter som ikke kan selges.

Hvordan komme igang med BxSoftware og Visma.net

Våre løsninger er ferdig integrert med Visma.net noe som gjør det raskt å komme igang! Les mer om våre forskjellige produkter her: Produkter Prøv vår Produktguide her for å se hvilket produkt som passer best for deg.

Ta kontakt med oss for å få et uforpliktende tilbud

Annet

2018.5 består også av flere feilrettinger, forbedret lagertelling med enheter, ny frakt-modul for Android og støtte for nye håndterminaler.
For en mer detaljert liste over endringer se vår oppdaterte endringslogg

Truck på lager

Plukk varer og bestill frakt med Consignor integrasjon

BxLogistics Pro + Consignor = Sant!

BxSoftware og Consignor har mange av de samme kundene. Veldig mange av BxSoftwares kunder bruker håndterminaler på lageret og har behov for å sende varene etter at de er plukket. Consignor gjør det enkelt å bestille og holde kontroll på transport. Veldig mange kunder har behov for effektiv lagerdrift og BxLogistics Pro gjør det enkelt å jobbe smartere, få kontroll og spare penger.

Derfor har BxSoftware inngått et samarbeid med Consignor så våre felles kunder nå kan spare enda mer tid og jobbe mer effektivt på håndterminal.

Hvordan fungerer det i praksis?

Ordre som skal plukkes kommer automatisk til håndterminalen, når ordren er ferdig plukket fylles det ut transportør,  antall kolli og vekt/størrelse på disse. Håndterminalen sender all nødvendig info til Consignor så du får automatisk utskrift av både transportetikett og pakkseddel uten å gå til PC.

Informasjon om mottaker hentes automatisk fra ordren eller kundekortet i ERP systemet. Annen info, som vekt og transportør kan fylles ut automatisk eller overstyres på terminalen. Om man ikke ønsker å tenke på transportør kan Consignor velge transportør automatisk for deg.

Det er enkelt å legge inn vekt for hvert kolli. Om mange er like trenger du bare å fylle ut en gang pr variant.

BxLogistics Pro med Consignor integrasjon

Sporing og fraktpris på ordren

Det lages automatisk et sporingsnummer og på mange transportører beregnes også fraktpris automatisk. Denne informasjonen kan legges til ordren med et felt med sporingslink og ny fraktlinje der fraktkostnad og kundepris blir registrert automatisk. På den måten kan ordren legges klar til fakturering etter plukking, uten behov for ekstra arbeid. 

Det kan legges til mange regler, der man f.eks. kan gi enkelte kunder 100% rabatt på frakt eller beregne et påslag når transporten faktureres kunden.

Full kontroll

Transport som bestilles på håndterminal finnes i Consignor på vanlig måte så man kan slette endre og få full oversikt over alle sendinger, uavhengig av om de er bestilt på håndterminal eller manuelt på PC.

Hvordan komme i gang?

Har dere både Consignor og håndterminaler med BxLogistics Pro fra før er det enkelt å komme i gang. 
Integrasjonen er inkludert i BxLogistics Pro abonnementet og er enkel å sette opp. Har dere en eldre løsning fra BxSoftware kan det være behov for en oppgradering.

Integrasjonen støtter Consignor OnPremise og webløsningene Consignor Ticket (med Shipmentserver) og Logistra Cargonizer.

Ta kontakt med oss for å få et uforpliktende tilbud