Våre kunder

Et knippe av våre kunder

"

Det viktigste for oss i valg av løsning var ønsket om økt effektivitet og treffsikkerhet. At det måtte være enkelt i bruk og at det eksisterte muligheter for å kunne skreddersy løsninger. Løsningen BxSoftware presenterte, har gitt oss nettopp dette. BxSoftware har alltid kundens beste i fokus, og de besitter en profesjonell og løsningsorientert holdning.


Anita Eike Daglig Leder Hava Logistics

"

Vi bruker BxSoftware sin løsning for å registrere leveranser til våre kunder for alle våre selgere. De sparer mye tid på veien og vi er trygge på at ordrene blir rett registrert, uten manuell tasting og ekstra tidsbruk. Våre kunder får automatisk bekreftelse, med signatur, og månedlig oversikt over alt vi har levert.


Rannveig Sørby NorgesCatering

"

Som grossist i vår bransje er varemesser og kontakt med kundene veldig viktig. En stor del av salget foregår på fagmesser og med skanning får vi en rask og effektiv registrering av ordre. Da kan vi prioritere tiden med kundene istedenfor å bruke tiden på papirarbeid. BxSoftware hjalp oss i gang og vi kunne bruke løsningen fra første dag.


Karl Ivar Nordby Daglig Leder LG Interiør

"

Vi bruker BxMobile til varemottak, plukking, lagertelling og merking av hyller. Ordrene kommer direkte på terminalen og vi bruker skanning til å registrere varer og serienummer. Visma oppdateres automatisk med eventuelle avvik og pakkseddel skrives ut. Det viktigste når vi bruker håndterminal er at vi har eliminert nesten alle plukkfeil.


Stefan Enoksen Lagersjef Ventistål