.st0{fill:#FFFFFF;}

Kampanje på oppgradering til BxLogistics Cloud 

 mars 6, 2024

Oppgrader til BxLogistics Cloud

Vi gjentar nå kampanjen fra desember der vi tar jobben med å flytte Visma.Net ERP kunder som kjører BxLogistics over til BxLogistics Cloud.

Skyen er nemlig for alle!

BxLogistics Cloud er ferdig med sin pilotperiode og vi er klare for å migrere alle eksisterende kunder med Cloud ERP systemer over til BxLogistics Cloud. I løpet av høsten satte vi igang over 60 klienter, og det inkluderer kunder med alle mulige funksjoner. Selvsagt mange kunder med standard funksjoner som varetelling, plukking eller salgsordre, men også funksjoner som elektronisk pakkseddel (ASN3), egne rapporter og widgets, EDI/FTP, e-post varsler og automatiske utskrifter for transportbestilling, pakksedler og selvfølgelig egne etiketter. Blant kundene som allerede er på plass i skyen finner vi også de kundene som har klart mest bruk av løsningen, samt de som har kontinuerlig drift gjennom hele døgnet. 

Utviklingen fortsetter i høy takt og det slippes flere nye versjoner hver uke, uten nedetid for kundene. Vi ser stadig oftere at ny funksjonalitet nå slippes til cloud kunder først og at disse dermed automatisk får tilgang til både feilrettinger, ytelsesforbedringer og ny funksjonalitet.

BxLogistics Cloud er det klart beste alternativet for alle som har ERP i skyen! For alle eksisterende kunder med Visma.Net ERP, kjører vi kampanje i mars og BxSoftware vil stå for basis installasjon og konvertering av dagens oppsett. Vi benytter også muligheten til å se over hele oppsettet slik at kundene kan dra nytte av bedre hastighet, ny funksjonalitet og forbedret arbeidsflyt.

Kampanjen gjelder til og med 31 mars 2024.

For kunder som ønsker å benytte seg av dette, kan oppgradering bestilles i partnerportalen eller ved å sende en e-post til support@bxsoftware.no