.st0{fill:#FFFFFF;}

Visma + BxSoftware 

 mars 20, 2023

Visma satser videre på logistikk i skyen, nå med BxSoftware på laget!

BxSoftware og Visma har mange felles kunder og har derfor hatt et naturlig tett samarbeid gjennom mange år. Nå styrkes dette samarbeidet ytterligere ved at Visma blir største eier i BxSoftware.

BxSoftware fortsetter som selvstendig selskap, med samme ledelse og samme mål. Vi skal hjelpe bedrifter å jobbe smartere, spare penger og få kontroll på lager og logistikk. Det skal vi gjøre sammen med både Visma og andre partnere, som før.

Vi gleder oss veldig til selskapets videre reise, nå Visma på laget!

Pressemelding: 

https://www.visma.no/nyheter/visma-styrker-satsingen-pa-logistikklosninger-med-bxsoftware/