Kunder som oppgraderer til Visma Business 16.10 trenger ny BxEngine

Visma Business 16.10 har endret på API kall relatert til utskrift av f.eks pakkseddel. Kunder som bruker BxLogistics/BxEngine og som oppgraderer til VB 16.10 (eller nyere) og som benytter seg at f.eks automatisk pakkseddelutskrift ved plukking fra terminal må oppgradere til nyeste versjon av BxEngine.

Alle 2022-versjoner er kompatible, samt 2021.10.4809 eller nyere.

Dersom man bruker VB 16.10 med en eldre versjon av BxEngine vil man få feilmelding ved f.eks plukking, som bl.a sier: Could not load type 'ElectronicServicesTaxTerm' from assembly 'Visma.BusinessModel, Version=16.10.0.0