Artikler og informasjon fra BxSoftware

Nye priser for 2024 er nå publisert på nettsiden. Produktsidene er oppdatert med nye priser for Cloud leveranser. For flere detailer se vår oppdaterte prisliste Prisene gjelder fra 1. desember for nye kunder. For eksisterende kunder vil prisene tre i kraft fra og med 1. januar, etterhvert som aktiv periode utløper.

Nyheter i 2023.7Nå slipper vi BxLogistics 2023.7. Som vanlig finner vi flere hundre små endringer og justeringer, men vi gleder oss nok aller mest over alt arbeidet som ligger i den nye Cloud Plattformen; Helt ny integrasjon mot Infor M3; Logistikk mot Xledger og samtidig mye ekstra funksjonalitet rundt f.eks salgsmodul, kundemodus og varetelling.BxLogistics CloudVi

Visma satser videre på logistikk i skyen, nå med BxSoftware på laget!BxSoftware og Visma har mange felles kunder og har derfor hatt et naturlig tett samarbeid gjennom mange år. Nå styrkes dette samarbeidet ytterligere ved at Visma blir største eier i BxSoftware.BxSoftware fortsetter som selvstendig selskap, med samme ledelse og samme mål. Vi skal hjelpe

Nyheter i 2023.1Årets første store oppdatering er her! Visma Business NXT er på plass og BxLogistics Cloud blir nå tilgjengelig for flere. Som alltid er det en rekke andre funksjoner, feilrettinger og sikkerhetsforbedringer. Flere detaljer kan du se i endringsloggen.CloudVi har jobbet lenge med å klargjøre kjernen vår, BxEngine, for å kjøre i et moderne

Arctic Trucks håndterer veksten og sikrer rett leveranse til rett kunde med BxLogistics Pro.

Nyheter i 2022.9Versjon 2022.9 er her og det er mye funksjonalitet som har kommet med denne gangen. Det mest synlige for alle er nok ny BxWebManager, men for kunder som trenger det er nok f.eks støtte for Business Central, strukturvarer, ordre-historikk og publisering av pakkseddel på nett kanskje enda viktigere nyheter. Endringsloggen viser ca 150 forbedringer

BxWebManager kommer i helt ny drakt.

license.bxsoftware.no vil få ny IP-adresse 1. september

Opprett ordre fra mobile enheterBxLogistics støtter nå Multicase, håndterminaler kan nå brukes til å opprette salgsordre, varetellinger, varemottak og plukking med frakt integrasjon samt utskrift av etiketter for merking.IntegrasjonBxLogistics er nå integrert med Multicase.Kunder, varer, plukklister og innkjøpsordre hentes direkte ut på håndterminalene. Det er enkelt å gjøre salg, varemottak og plukking. Bestill gjerne frakt

BxSoftware lanserer BxEngine CloudBxEngine er selve motoren i alle produktene våre og får nå en tvilling som et rent skyprodukt.  Skytjenester har lenge vært en viktig del av våre løsninger, der all kommunikasjon, BxWebManager og BxAdmin har ligget i skyen, mens lagring av konfigurasjon, logger og data har ligget hos kunden, eller i en skytjeneste eid

Opprett ordre fra mobile enheterBxLogistics støtter nå PowerOffice Go, håndterminaler kan nå brukes til å opprette salgsordre, varetellinger samt utskrift av etiketter for merking.IntegrasjonBxLogistics er nå integrert med PowerOffice Go – Kunder, varer etc. hentes direkte ut på håndterminalene og lar brukerne enkelt opprette nye ordre, med nødvendige referanser og varelinjer. Som alltid har vi

Opprett ordre fra mobile enheterBxLogistics støtter nå Tripletex, håndterminaler kan nå brukes til å opprette salgsordre, varetellinger samt utskrift av etiketter for merking. Støtte for varemottak og plukk-ordre med lokasjonsstyring er under utvikling.IntegrasjonBxLogistics er nå integrert med Tripletex – Kunder, varer og prosjekter etc. hentes direkte ut på håndterminalene og lar brukerne enkelt opprette nye

Hva er nytt i BxLogistics 2022.1?Versjon 2021.10 manglet publisering av versjonsbrev så da har vi pakket inn ekstra mye denne gangen, selv om noe har vært tilgjengelig en god stund 🙂Visma.Net Visma har bygget et helt nytt salgsordre api (V3). Foreløpig med begrenset funksjonalitet, men med vesentlig raskere ordre-registrering. Kombinert med støtte for å bestille frakt/hente-etiketter

Kunder som oppgraderer til Visma Business 16.10 trenger ny BxEngineVisma Business 16.10 har endret på API kall relatert til utskrift av f.eks pakkseddel. Kunder som bruker BxLogistics/BxEngine og som oppgraderer til VB 16.10 (eller nyere) og som benytter seg at f.eks automatisk pakkseddelutskrift ved plukking fra terminal må oppgradere til nyeste versjon av BxEngine. Alle 2022-versjoner

Norway Marine Supply er grossist og distributør av alt av teknisk utstyr til båten, veksten har de håndtert med BxLogistics Pro

BxLogistics 2021.7 er klar. Hvilke nye funksjoner og muligheter er nyttige for dere?

BxSoftware lanserer SOTI Device ManagementI samarbeid med SOTI lanserer BxSoftware nå SOTI MobiControl som en tilleggstjeneste til våre kunder. SOTI er et verktøy for å forenkle installasjon, sikring, support og vedlikehold av håndterminaler. SOTI er en fleksibelt verktøy som de største bedriftene gjerne bruker fra før, mens BxSoftware nå gjør tilgjengelig for mindre bedrifter med

Side [tcb_pagination_current_page] av [tcb_pagination_total_pages]