Sunnfjord Energi

Logistikk hos Sunnfjord Energi

I 2011 tok Sunnfjord Energi i bruk Datalogic Falcon X3 håndterminaler levert av Barex Distribution via Amesto Solutions i Bergen.

Håndterminalene er utstyrt med Barex’ egenutviklede program for lagerstyring BxMobile. Dette var en del av et større forbedringsprosjekt innen logistikk hos Sunnfjord Energi.

De hadde erfart at en del oppgaver førte til dobbelt arbeid, feilføring og sen oppdatering av lagerbeholdning. Bedriften så potensiale i forbedring av lagerstyringen. For Sunnfjord Energi som energileverandør er det viktig å ha styring over lageret til en hver tid, spesielt i forbindelse med beredskap og feilsituasjoner, samt daglig drift av nettet.

Sunnfjord Energi har Visma Business som økonomi- og logistikksystem. De bruker arbeidsordre til ulike arbeidsoppgaver. Både timeregistrering, innkjøp av tjenester og materiell, samt lageruttak blir registrert på en ordre, som igjen danner grunnlag for fakturering. Amesto Solutions i Bergen har levert Visma Business til kunden, og hjulpet til med integrasjonen.

Logistikkprosjektet hos Sunnfjord Energi bestod blant annet av oppdatering av produkttabellen i Visma, samtidig som man merket alle lagerførte produkter med strekkodeetiketter. Innkjøpsordre mot deres største leverandører blir sendt via EDI rett fra Visma.

Uttak av materiell fra lageret blir nå registrert med Datalogic Falcon X3 håndterminaler fra Barex Distribution. De har flere lager på ulike lokasjoner i drift med disse håndterminalene.

De har åpne lager hvor montørene plukker varene selv og registrerer uttak med håndterminalen. Når registreringen er ferdig, blir det generert utskrift på en vanlig skriver. Utskriften viser arbeidsordre, dato, ordrelinjer og antall. Alle ordrelinjer blir overført til arbeidsordren i Visma. Ferdig melding i Visma må gjøres manuelt av lageransvarlige, utskrift av lageruttak fungerer som dokument. Neste skritt i utbedringen er å benytte håndterminalen til lagertelling.

«Bruk av håndterminalene har gitt oss store forbedringer. Vi sparer mye arbeid med å skrive lageruttaksliste, som var noe vi gjorde manuelt tidligere. Det forekommer heller ingen registreringsfeil. Vi får raskt registrert uttak fra lageret og lagerbeholdningen er til enhver tid oppdatert. Vi er meget fornøyd med løsningen fra Barex, og vi har satt stor pris på hjelp og oppfølging derfra. Tilpasningen til våre behov har vært meget bra!» sier prosjektleder Monica Hart hos Sunnfjord Energi.