NG Digital

NG Digital

André Inghilleri

NG Digital skal være flinkest i klassen på storformat printere, rekvisita og materiell til skilt- og dekorindustrien. En forutsetning for å nå dette målet er bruk av smarte håndterminaler og etikettskrivere linket opp mot selskapets ERP-system. BxMobile og BxSmartPrintPro fra BxSoftware AS har innfridd våre forventninger på dette området. NG Digital har benyttet IKT-løsningene fra BxSoftware AS til alle sine lagerfunksjoner siden 2011. Selskapet har god systemforståelse, service- og supportrutiner som matcher våre krav. Oppstår det uforutsette hendelser er de rask på banen med å følge oss opp.

Integrerbart mot alle systemer

BxMobile er et håndterminalsystem for salg og lagerhåndtering som er integrert mot NG Digitals ERP-system Visma Global. Systemet er integrerbart mot et hvilket som helst forretningssystem i markedet. BxSmartPrintPro er en fleksibel løsning for etikettutskrift fra andre vertssystemer. Softwaren egner seg godt i forbindelse med integrasjon og design. Den har intuitive menyer som gjør det enkelt å designe egne etikettlayouter. - Vi har gått fra å bruke flere dager på manuell varetelling på lager til fem timer. Dette har spart oss for store beløp, sier Inghilleri. Han legger til at etikettløsningen BxSmartprintPro er lokasjonsstyrt. – Våre operatører får beskjed på håndterminalen hvilken hylle de skal plukke fra først. Med lokasjonsstyring jobber de ansatte raskere. Vi har ikke hatt noe stopp i systemene siden de ble tatt i bruk. Løsningene har redusert plukketiden med over 20 prosent og gjort varetellingen mer effektiv.

God oppfølging

NG Digital vurderte flere konkurrerende datafangstløsninger men konkluderte tidlig med at BxSoftware AS hadde den beste løsningen. Systemet er tilpasset for bruk av alle bransjer og ble raskt tilpasset selskapets lager- og distribusjonsbehov. De leverer anerkjente systemer med god funksjonalitet, sier Inghilleri. 

Han legger til at lageroperatørene var med i utvelgelsesprosessen og kom med råd i forbindelse med produktvalg. - BxSoftware AS var på ballen, hadde god systemforståelse og leverte det vi etterspurte. Selskapets service- og supportrutiner har vi ingenting å utsette på. Oppstår uforutsette hendelser, blir det meste ordnet online.

Sømløs plukking

Investeringen i systemene fra BxSoftware AS er allerede spart inn flere ganger. Vi utfører lageroperasjonene raskere uten å ansette flere lagermedarbeidere. Færre lagerfeil har økt kundetilfredsheten, sier Inghilleri. 

Han kan fortelle at samarbeidet med BxSoftware AS har så langt fungert meget bra. – De er en service- og kundeorientert organisasjon, som setter sine kunder i fokus.

Lageroperatør Thomas Johannessen i NG Digital har stor nytte av håndterminalsystemet BxMobile i sitt daglige arbeid.

Sunn bedrift

NG Digital fylte i midten av oktober 15 år og begivenheten ble markert i deres lokaler i Larvik. Selskapet ble etablert i 1999 og omsatte for ca. 34 millioner kroner i 2013. Forventet omsetning i 2014 er på ca. 40 millioner. Ni ansatte arbeider i selskapet. – Målsetningen er å være Norges ledende leverandør av storformat printere, rekvisita og materiell til skilt- og dekorindustrien, sier Inghilleri. Han kan fortelle at selskapet har høy teknisk kompetanse og dyktige medarbeidere med dyp bransje- og kundeforståelse. – Vår fagkunnskap er avgjørende for å tilfredsstille kundenes ønsker og behov. Likeså viktig er bruk av systemer som gir oss full oversikt over lager-, plukk- og distribusjonsrutiner slik at våre kunder (trykkerier og reklameprodusenter) får riktige varer til rett tid. Vi er en sunn bedrift med god økonomi. Målet er å være i forkant av IT-utviklingen og ta i bruk nye dataverktøy som effektiviserer hverdagen.

Spesialist på digital trykk

NG Digital er spesialist på digital trykk og produksjon i små volumer. Maskinavdelingen selger grafisk produksjonsmateriell som omfatter små og store printere. Rekvisita avdelingen forhandler tape, blekk og bannere. – Vår serviceavdeling yter support på maskinsoftware til kunder over hele Norge, påpeker Inghilleri. – Mesteparten av trykkerivirksomheten er i dag datorisert. Vi leverer og installerer systemene mens våre kunder designer skilt og bannere på dataskjermen.

Strømlinjeformet lager

Feilleveranse av varer er et stort irritasjonsmoment for kunder. Derfor har NG Digital strømlinjeformet lageret for å få kontroll på alle utgående varer. – Årlig sender vi pakker for over 40 millioner kroner. Vi var avhengig av et system som kunne luke unna småfeil. I 2011 koblet Amesto oss mot BxSoftware AS. Frem til i dag har systemet, som baserer seg på trådløst nettverk, fungert utmerket. Arbeider en lageroperatør i et område uten dekning, lagres informasjonen i håndterminalen, til han er tilbake i dekningsområdet. Da trykker han på send-knappen og opplysningene videresendes ERP-systemet.

Full kontroll

– Vi var helt avhengig av full kontroll på inn- og utgående forsendelser. Vi har over 4 000 varelinjer på lageret med til sammen 100 000 produkter. Det er umulig for ett menneske å holde styr på dem alene, sier Inghilleri. Han kan fortelle at BX Mobile og BX SmartPrintPro er avgjørende for effektiv lagerdrift. – Ingenting kommer inn eller ut av lageret uten at de går gjennom systemene. Når transportører ankommer lageret for henting av varer, får lageroperatørene beskjed på terminalen. Transportørene henter varene om ettermiddagen og kjører dem til kunder dagen derpå. Kravet er at de må bruke sporingssystem slik at både kunder og vi vet hvor godset er geografisk.

Store besparelser

– Før BxSoftware- løsningene ble installert, brukte vi mye tid på å unngå opphopning av lagervarer og feilsending til kunder. Med BxMobile og SmartPrint Pro har vi løst disse utfordringene. Vi har ingen feilsendinger, kontrollrutinene er forbedret og vi har redusert hverdagsstresset for lageroperatørene. Dette har medført store driftsbesparelser. Når lageroperatørene trykker seg inn på PDA-en får de oversikt over hvor varene står, hvor de skal plukke og om plukket er riktig utført riktig. sier Inghilleri. Han kan fortelle at varetelling skjer automatisk på terminalen. Det har redusert plukkfeil og effektivisert lagerholdet.