Kategori arkiv for "Produktnyheter"

EDA60K med BxLogistics Pro

Versjon 2020.1 er klar

Versjon 2020.1 er klar for levering

I versjon 2020.1 har vi fokusert på strømlinjeforming og tilleggfunksjonalitet i eksisterende moduler.
Vi lister opp et utvalg av forbedringene her

Oppdatert Visma.Net integrasjon

Visma.net integrasjonen utvikles i takt med at Visma.Net APIet får stadig mer funksjonalitet.
De første kundene med serienummer og parti-styring er allerede i drift og i 2020.1 tar vi mye av dette inn som standard. Frakt-integrasjonen er også oppdatert, med mulighet til å lagre vekt/volum pr kolli i tillegg til pris og sporingsinfo som har vært tilgjengelig en stund.

Salg med del-levering

Salgsmodulen har fått støtte for del-levering ved registrering. Dette egner seg spesielt for byggevare eller andre bransjer der man registrerer salg med levering der og da, men kanskje ønsker at noe ekstra skal leveres senere. Salgsmodulen kan nå settes opp med både antall levert og antall i rest. 

Ved integrasjon mot Visma Business kan dermed pakkseddel skrives ut direkte på del-leveringen, mens resten blir liggende og vente på ferdigmelding

Oppdatert ordreportal

BxSales portal er også oppdatert med mulighet til å hente frem PDF-kopier av faktura eller ordre-bekreftelser direkte i kundens ordreportal. PDF-dokumentene kan hentes fra 

Komplett endringslogg

EDA60K med BxLogistics Pro

Fokus på Visma.Net og Visma Business i 2019.9

Årets store oppdatering er her!
2019.9 er klar for nedlasting

Sommeren er definitivt over og BxSoftware er klar for høst-sesongen. Høsten bærer som regel preg av omstillinger og mange bedrifter har høyt trykk og samtidig fokus på effektivisering og omstilling før 2020 plutselig er her. 

BxSoftware opplever akkurat det samme. Høsten byr på en rekke ny funksjonalitet og høy etterspørsel fra nye kunder. 

I 2019.9 har vi fått med oss flere store helt nye funksjoner og samtidig større oppgradering av eksisterende funksjoner

Oppdatert Visma.Net integrasjon

Visma.Net oppdateres stadig og vi benytter sjansen til å ta i bruk ny funksjonalitet som gjør integrasjonen både raskere og tettere, med flere type data som kan integreres. Fra 2019.9 kan Visma.Net integrasjonen settes opp til å kun hente endringer i kunde, artikkel og saldo-informasjon. Endringer kan hentes basert på bruk av håndterminalen, eller tidsstyres med ønsket frekvens.

Visma.Net eksponerer også informasjon om standard mottaksplass, pakningsstørrelse på enheter og har fått delvis støtte for parti og serienummer-håndtering.

Visma Business med forbedret VBS integrasjon

I 2019.1 lanserte vi full VBS støtte for kunder på abonnement. Så langt i 2019 har nær samtlige nye kunder på Visma Business valgt å bruke VBS som integrasjon og mange har også valgt å oppgradere fra EDI til VBS. VBS gir raskere responstider og bedre mulighet til å varsle brukere om avvik.  I 2019.9 har vi utvidet VBS integrasjonen med forbedringer rundt plukklister, inkludert støtte for å automatisk sende de på e-post. Plukking på parti har fått muligheter til å plukke både med og uten reservasjon fra VB. Partistøtten er vesentlig mer dynamisk for å forbedre arbeidsflyt hos kunder som f.eks bruker partier kun for holdbarhet, eller kun for lokasjons-styring.

Strekkode-kommandoer

Flere kommandoer på terminal kan nå trigges via strekkoder. Dette egner seg spesielt for håndterminaler som mangler fysiske snarveistaster eller terminaler med pistolgrep. Da kan det ofte være enklere å skanne en strekkode for å skrive ut etikett, eller en annen for å skrive ut etikett til alle linjer. 

Custom moduler

2019.9 har fått støtte for å kopiere moduler, med egne navn, filtre og med egen integrasjon. Siste versjon av BxLogistics Pro gir dermed mulighet til å levere tilpasninger og tilleggs moduler uten store utviklingskostnader. "Plukk" modul kan dermed deles opp i egne plukk-moduler for f.eks kjøle og fryselager, uten behov for egne terminaler på egne profiler. "Salgs" modulen kan kopieres så kundene får en egen modul for forbruk eller retur.

Oppdatert ordreportal

BxSales Portal er oppgradert med mulighet for flere kundetilpasninger. Enkelte varer kan settes opp med støtte for å legge inn ekstra-kommentar pr linje. Varene kan merkes med salgsenhet, så varer som selges i f.eks kvm, må kjøpes i hele pakker og portalen runder automatisk opp til nærmeste pakningsstørrelse.

Portalen støtter nå også valg av leveringsmåte, inkludert leveringstid pr leveringsmåte. Hentekunder kan da bestille på dagens dato, mens over-nett kunder tidligst kan be om levering neste dag. 

Komplett endringslogg

EDA60K med BxLogistics Pro

Nyttig å vite om versjon 2019.4

Ny versjon, nye muligheter

Vi har gledet oss lenge til å vise frem versjon 2019.4. Her har vi pakket inn mange endringer for å forbedre arbeidsflyten, inkludert noen helt nye moduler og flere muligheter for å forenkle oppsett og installasjon, samtidig som vi støtter stadig mer funksjonalitet på tvers av ERP systemer.

Her har vi oppsummert hovedpunktene. Hele endringsloggen er også tilgjengelig.

BxSales Portal

Ordreportalen vår har vært i drift et par år allerede og har vært tilpasset bedrifter som ønsker å tilby sine kunder en rask og enkel måte å bestille på. Uten å bruke tid på integrasjon eller vedlikehold av produktregister i en selvstendig webshop. Ordreportalen er perfekt for enkle B2B salg, der kunden vet hva de skal ha og ønsker enklest mulig måte å søke opp og bestille på.

Portalen er tett integrert med ERP systemet så artikler, priser og lagersaldo vises live og ordre registreres umiddelbart direkte i ERP systemet.  Vi har brukt våren til å pusse opp portalen med mye ny funksjonalitet og enklere tilpasninger og lansert en egen produktside for ordreportalen

Det er full støtte for variabelt sortiment, avhengig av kunde. Valg av leveringsmåte/adresser og nødvendig merking av ordren. Det er også mulig å se status på eksisterende ordre, selv de som er lagt direkte i ERP systemet. Det er og mulig å kopiere gamle ordre over til handlekurven.

Enklere utskrift av etiketter

Etiketter har alltid vært viktig for mange av våre kunder. Vi støtter allerede utskrift fra håndterminal, fra nettleser, via CSV filer, eget API eller kommandolinje, men nå har vi brukt våren til å strømlinjeforme dette.

Selv eldre CE terminaler har nå støtte for "autoutskrift". Om man står i utskriftsvinduet og haker av for auto-utskrift kan man skanne en ny vare og denne varen vil printes automatisk.

Android har støtte for det samme, men der har vi gått noen hakk lengre. Her har vi også laget en egen etikett-modul, der man kan skanne mange varer og bygge opp en liste. Så kan man velge å skrive ut denne listen samlet etterpå. Det gir store fordeler ved f.eks merking av en butikk, der flere bruker samme etikett-skriver samtidig. Her er det en stor fordel å kunne sende utskriftene dine til skriveren samlet, så ikke andres etiketter kommer "innimellom".  Dette støtter vi også i alle andre moduler, der man f.eks ved varemottak kan velge å skrive ut etikett, men hake av for at utskriften kun skal legges i kø. Da blir den tilgjengelig i etikettmodulen for faktisk utskrift senere.

BxWebManager har også en etikettmodul som er oppgradert. Her er det nå støtte for å laste opp en enkel Excel-fil, der kolonnene kobles til feltene på etikettmalen og så skrives ut automatisk. Hver linje i Excel blir en egen utskrift.  Se mer info og video om masseutskrift av etiketter fra Excel.

Consignor integrasjon med flere muligheter

Consignor er en av våre viktigste partnere.  Vår shipment modul med integrasjon til Logistra og Consignor har for mange kunder vært den viktigste årsaken til å oppgradere til BxLogistics Pro. Fra og med versjon 2019.4 har vi full støtte for å sende custom felter til Consignor og vi har laget en egen Consignor-proxy for enklere installasjon der ERP systemet og Consignor ikke er installert på samme maskin, eller i samme nettverk. 

Oppdatert integrasjon med Visma.Net 

Visma.Net Financials har fått flere nye funksjoner i løpet av våren som vi kan dra nytte av. I 2019.4 har logistikken vår flere løft, med støtte for pakningsenheter, integrasjon med Consignor og tilbakerapportering av kolli, pris og sporing. 

Det er i tillegg lagt til støtte for å sende pakkseddel på e-post, basert på parametre på kundekortet, eller velge å skrive ut/sende ordrebekreftelse istedenfor pakkseddel.

For kunder med behov for det er det nå også mulig å plukke basert på kundeordre, istedenfor å plukke basert på leveranser. Dette gir mulighet for å legge til kolli, emballasje eller andre varelinjer under plukking.

Oppdatert integrasjon med UniMicro

Stadig flere kunder er i full drift med håndterminaler og Uni Micro. Her har vi jobbet tett med både Uni Micro og deres partner Mikkelsen & Pettersen Data AS for å støtte mest mulig av vår standardfunksjonalitet også mot Uni Micro systemer. Integrasjonen har dermed full støtte for plukking, varemottak, ordre, ordreendring, innkjøp, innkjøpsendring og lageroverføringer, både internt og til annet lager. Ferdig plukkede ordre sendes direkte til Consignor og sporingsinfo, pris og kolli-info rapporteres tilbake til Uni Micro.

Nye/Oppdaterte moduler i BxWebManager

BxWebManager har fått renovert modulen "Picking Monitor". Her kan man nå følge med på hele plukk-køen på terminalene, se hvilke linjer som ligger på hver ordre og samtidig se om plukket er påbegynt og hvilken terminal som jobber med ordren. Man kan også manuelt låse eller åpne ordre, om ordre skal sperres for plukk. Listen kan oppdateres automatisk så den egner seg for å ha som visningsskjerm/rapport på lager eller i landskap. 

Vi har også laget en tilsvarende modul for varemottak.

Annet

2019.4 inneholder også mange flere forbedringer. Lagertelling er oppdatert, lokasjoner kan valideres ved lageroverføringer, flere nye terminaler er støttet og VBS integrasjonen har forbedret støtte for utskrift og feilsøking. Hele endringsloggen er tilgjengelig for mer detaljert.

EDA60K med BxLogistics Pro

Full støtte for VBS i 2019.1

Nyheter i 2019.1

Endelig er vi klare med en ny hovedversjon.
Vi har mange nyheter. Det som nok er mest etterlengtet er at vi avslutter pilot-perioden og lanserer full støtte for VBS integrasjon. I tillegg har vi oppdatert integrasjon med logistikk for UniMicro V3, og lagt til støtte for salg og etikett-merking til nye Uni Economy.

Les mer om hovedpunktene her, eller se vår mer detaljerte endringslogg

Visma Business VBS integrasjon

Visma Business har lenge hatt støtte for to måter å integrere på. EDI klokke og VBS. EDI integrasjonen er mye i bruk, er rimelig og enkel å sette opp, men har en rekke begrensninger. BxSoftware har over lang tid lært å omgå begrensningene og tilført funksjonalitet langt utover det EDI-integrasjonen er ment å brukes til. I nyere versjoner har vi tilført en del funksjonalitet som egner seg best for VBS, og i 2019.1 slipper vi dette for alle kunder på abonnement. 

Eksisterende kunder på abonnement kan velge å oppgradere til VBS integrasjon. VBS gir raskere oppdatering av Visma Business, raskere utskrift av plukkliste etter plukking og gir f.eks mulighet til å rapportere tilbake ordrenummer ved opprettelse av nye ordre, eller automatisk opprette nye salgsordre som automatisk plukkes ved opprettelse. 

Den største fordelen med VBS er nok likevel enklere drift og bedre stabilitet. Utskrift av f.eks pakkseddel ved plukking kan gjøres uten at Visma Business må ha direkte tilgang på skriverne.

For nye kunder på Visma Business anbefaler vi nå VBS. For eksisterende kunder som ønsker å gå over til VBS så er overgangen ganske enkel. Ta kontakt !

Opprette nye kunder på håndterminal

For kunder som selger på messer eller liknende er det ofte et behov for å ikke bare registrere ordre, men ofte også opprette kunden som skal ha ordren. Det gjør vi nå tilgjengelig på Android, for kunder med Visma Global eller Visma Business (VBS).

Ved opprettelse av ordre kan man velge å opprette ny kunde, istedenfor å søke opp en eksisterende. Når ordren sendes inn blir kunden først opprettet i Visma og ordren lagt på den nye kunden.

Lageroverføring på Visma Global

Android har lenge støttet det å opprette egne lageroverføringer direkte fra håndterminal. Nå i versjon 2019.1 kan også Visma Global kunder dra nytte av dette.

Modulen egner seg godt for bedrifter som ønsker å opprette lageroverføringen og legge til varelinjer i en og samme operasjon. Nå gjøres det enkelt på håndterminal og varene som sendes kan skannes for enklest mulig registrering!

EDA60K med BxLogistics Pro

Nyheter i 2018.12

Nyheter i 2018.12

2018.12 er første større oppdatering siden 2018.9. Vi har fokusert mye på å bistå sluttkunder og forhandlere i forbindelse med tvungen oppgradering før 7. november og har dermed samlet opp en rekke godbiter for lansering nå i 2018.12. Her lister vi opp noen av de viktigste, men se også på endringsloggen for alle detaljer

Støtte for iOS og Android telefoner

2018.12 ligger nå publisert i både Apples AppStore (iOS) og Googles Play Store (Android).
Vi anbefaler selvfølgelig dedikerte håndterminaler til de fleste av våre funksjoner for lager og logistikk, men for brukere som har lite behov for skanning og mindre aktiv bruk så kan bruk av egen mobiltelefon være et rimelig alternativ.  Fra og med 2018.12 vil vi holde både iOS og Android versjonene oppdatert i sine respektive app-stores.

Visma Business - full støtte for saldo pr lokasjon

2018.12 har fått utvidet støtte for partier i Visma Business. Vi bruker denne støtten til å åpne opp for bedre lagerstyring med støtte for forskjellig saldo pr lokasjon. Business har i utgangspunktet ikke støtte for saldo pr lokasjon, men har støtte for saldo pr parti og hvert parti kan ha en egen lokasjon. Dette benytter vi nå til å lage et parti pr lokasjon og dermed har mye av funksjonaliteten man ellers trenger en dedikert WMS til, direkte i Visma Business.

Visma Business - Telling med partier, lokasjoner og serienummer

Lagertelling kan nå gjøres pr parti. Partier kan opprettes og justeres der og da. Det enkleste er å skanne strekkoder med produktinfo og parti i samme strekkode, men vi kan også skanne lokasjon, eller sone for å validere at tellingen gjøres på rett parti. Varetelling har fått en stor overhaling for å støtte arbeidsflyt enten man har mange varer på en lokasjon, har en vare på mange lokasjoner eller en kombinasjon av dette.

Visma Business - Lageroverføring / lagerflytting

Modulen for lageroverføring er redesignet nesten fra bunn for Android og har nå støtte for effektiv registrering av lageroverføringer, enten det er mellom lagre, eller om man ønsker å bruke overføringsordre til å flytte eller dele opp partier internt på samme lager. Overføringen kan valideres med lokasjon og lokasjonstype, som gjør det mulig for systemet å avvise flytting til ikke-egnede lokasjoner og samtidig validere at lokasjonen finnes i Visma Business.

Opprett ny kunde direkte fra mobil / håndterminal

Android og iOS versjonene har nå fått støtte for å opprette nye kunder ved ordreregistrering. Ved salg på messer etc. der man ønsker å opprette kunder kan dette da gjøres direkte på terminalen. Terminalen har støtte for de fleste standard felter ut av boksen og ekstra felter kan konfigureres opp. Lag ny ordre og istedenfor å søke opp eksisterende kunder kan man velge å opprette ny.
For Visma Business krever dette VBS integrasjon.

Visma.Net ERP - Enklere installasjon sikrer rask oppstart

Vi har etterhvert fått et godt knippe med kunder på Visma.Net ERP og har derfor valgt å strømlinjeforme installasjon og oppsett av nye kunder. BxAdmins installasjonsveiviser har nå fått full støtte for Visma.Net, så alle standard parametere legges inn automatisk og det er raskt og enkelt å generere og bekrefte integrasjons "token" osv.

Egne rapporter ved plukking/varemottak

Vi har utvidet rapport-modulen til å skrive ut rapporter ved f.eks plukking og varemottak. Normalt skrives rapportene ut fra ERP systemet, men der ERP systemet ligger på en server uten tilgang til ønsket skriver er dette tungvindt. BxEngine kan nå generere egne blanketter og bruke disse, istedetfor blanketter i f.eks. Visma Business eller Visma Global. Brukes VBS integrasjon mot Visma Business kan man velge om man ønsker å skrive ut blankett fra Business, eller fra BxEngine, men likevel sende utskriften via vår print proxy, så server ikke trenger direkte tilgang til skriverens nettverk.

Nyheter i BxLogistics 2018.9

Mange endringer i versjon 2018.9 

BxSoftware har brukt frys-perioden i sommer til å legge inn en rekke mindre forbedringer og rettinger i BxLogistics. Mye funksjonalitet er relatert til å forenkle kundetilpasninger og strømlinjeforme arbeidsprosesser på lager og i butikk. Viktigst av disse er nok muligheten for at også Android-kunder kan legge til kundespesifikke felt i alle moduler på terminalen. Høydepunktene finner du her og alle detaljene i endringsloggen.

Tilpassede skjermbilder

Hver kunde er unik og det har lenge vært enkelt å skru av og på felter, bytte navn på dem og aktivere felter som ikke er synlig i standard. I noen tilfeller kreves det også å legge til helt nye felt og dette kan nå gjøres enkelt på både Win CE og Android. Dette er nå implementert på Android - støtten er betydelig utvidet  og gjør det enkelt å legge til f.eks flere produktopplysninger i vareoppslag eller på salgsordre.

Uttak/forbruk til prosjekt

Mange bruker håndterminaler til å registrere forbruk på prosjekt. Her har Android-versjonen vår en større oppgradering, så det er enklere for brukerene å skanne prosjekter og la systemet finne rett kunde eller avdeling etc. Ved vareuttak kan løsningen settes opp til å skanne kunde, prosjekt, begge deler eller la brukeren selv velge.

Egne meldinger til lageret ved plukk og varemottak

Android har nå fått støtte for å vise egne meldinger på ordre ved start av plukking eller start av varemottak. Ordrekontoret kan da skrive egne beskjeder på ordre som automatisk vises til den som jobber med ordren. Meldingen vises som en egen dialog-boks så plukkeren alltid skal oppdage meldingen. Meldinger kan enten vises på en kunde, ordre eller på en konkret ordrelinje.

Støtte for CipherLab RK25 og Zebra TC70

CipherLAB RK25 er en ny og spennende terminal fra CipherLab som  konkurrer i markedet for små rimelige terminaler med tastatur.  Zebra TC70 er en modell som har vært på markedet en stund og egner seg for kunder som trenger en solid terminal uten behov for tastatur.

Nytt filformat for etikettmaler

SmartPrint har nå fått et helt nytt filformat for etikettmaler. Det gjør det vesentlig enklere å designe etiketter i test og kopiere de til produksjon senere. I 2018.9 lagres hver mal i egen fil så det er enkelt å kopiere kun en og en mal uten å bytte ut alle maler samtidig. Ved oppgradering blir de gamle xml filene automatisk konvertert til nye json filer.

Nyheter i BxLogistics 2018.6

Multimottak og enklere drift

BxLogistics 2018.6 er nå ute og versjonen består først og fremst av mange små justeringer og rettinger, men har samtidig med flere nye funksjoner som er verdt å merke seg. Flere nyttige funksjoner for deg som skal bruke løsningen, men også for de som skal installere og drifte løsningen. Spesielt varemottak på Android har blitt vesentlig oppdatert. Dessverre kreves da også en liten oppdatering av konfigurasjonen ved oppgradering for kunder som bruker Android.

Multimottak

Windows CE versjonene våre har hatt en visst støtte for multi-mottak lenge, men når vi nå har laget multimottak for Android så har vi gjort noen nye valg for å gi en bedre arbeidsflyt og for å ha større fleksibilitet i hvordan man gjør varemottak på flere ordre. Vi har også basert oss på at moderne Android enheter ofte har bedre nettverkstilgang enn de gamle Windows terminalene, derfor utnytter vi nettverket bedre og gir mulighet til å løpende legge til flere innkjøpsordre i et varemottak.

Smart varemottak

På Android enheter så har vi nå oppgradert varemottaket betydelig. Tidligere har man trengt å finne et innkjøp man skal gjøre mottak på, enten via et ordrenummer eller ved å søke opp leverandør. Fra og med 2018.6 kan man nå skanne en vare og vi søker automatisk opp innkjøp som inneholder varen. Er det kun et så åpnes dette automatisk. Da slipper man å søke opp leverandør eller taste ordrenummer, dersom man har strekkode på varene. Hvilke ordre som foreslås og kan styres fra SQL spørringene i BxAdmin.

Online vareoppslag

I 2018.6 kan man nå aktivere online vareoppslag på Android, så man slipper å laste ned artikkeldata når man har nye varer i ERP systemet. Som standard er dette av, men det kan aktiveres på flere måter. Offline, er standard. Da jobber terminalen kun med artikler som allerede er lastet ned, som tidligere. OfflineFirst, gjør at terminalen gjør et raskt søkt i egen database, men om det ikke finnes der så søkes det etter nye artikler via nettverket. Om man har et raskt og stabilt nett så kan man også velge f.eks OnlineFirst, som søker online dersom man har dekning, men ser på terminalen dersom man ikke har dekning. Den siste versjonen er naturlig nok OnlineOnly, som vil kreve dekning under bruk, men som alltid sikrer oppdatert vareinfo på terminalen.

Ny installasjon med enklere drift

Server installasjonen kan nå overstyres til å legge filene på noe annet enn standardplassering på c: disken. Men i tillegg er det nå mulig å droppe tradisjonell installasjon og legge konfigurasjonen i en underkatalog, slik at man enklere kan flytte installasjonen fra en server til en annen. Det er nå også mulig å kjøre flere separate BxEngine installasjoner på samme server. Det gjør det enklere å ha en test installasjon eller ha flere kunder på samme server, som kan kjøre hver sin versjon av BxEngine.

Prosessen for oppgradering er også endret, slik at Windows service-brukeren ikke lenger trenger legges inn på nytt etter en oppgradering. 

Generelt har vi derfor fjernet noen feilkilder og redusert kostnadene for hosting av flere BxEngine installasjoner hos hosting leverandører.

Enklere etikett-design i SmartPrintPro

SmartPrintPro har fått oppgradert designverktøyet for etiketter. Designeren har fått støtte for å enkelt høyrestille eller sentrere tekst, men viktigst av alt støtte for å snu utskriftsretningen. Ofte designes etiketter før skriver og etiketter er på plass og i noen tilfeller ved at da ikke om utskriften blir gjort liggende eller stående. Nå er dett enkelt å justere i etterkant, ved å endre utskriftsretning på etiketten 

BxLogistics Pro på Android

Nyheter i BxLogistics 2018.5

Fullverdig støtte for Visma.net ERP på lageret

Våren har vært preget av at vi ferdigstiller funksjoner som har vært jobbet med over lengre tid og som av mange har vært svært etterlengtet.

I 2018.5 aktiverer vi en helt ny implementering av vår støtte for Visma.net ERP. Vi har lenge støttet ordreregistrering og merking, men nå tar vi Visma.Net ordentlig inn i varmen og er leveringsklare for fullverdig lagerdrift med varetelling, plukking, varemottak og innkjøp i tillegg til salg.

Varetelling i Visma.net ERP

Varetelling i Visma.Net fungerer på mange måter annerledes enn i f.eks Visma Business og Visma Global. Den viktigste forskjellen er støtte for å ha en vare på flere lokasjoner og samtidig ha kontroll på saldoen på hver lokasjon. Mange kunder forenkler dette ved å bruke en stor lokasjon for alle varer f.eks "Lager" mens andre deler opp i plukkplasser med kun en vare pr plukkplass. 

Vi har vært opptatt av å gi den samme smidige opplevelsen av lagertelling uansett hvilket behov kunden har, derfor har vi strømlinjeformet tellingen på terminalen så vi vet hvilke lokasjoner som telles. Skal en vare telles på flere lokasjoner kan man velge eller skanne lokasjonen, men som regel vil terminalen selv vite hvilken lokasjon du er på basert på varer du nettopp har telt.

Plukking i Visma.net ERP

Visma.Net bruker "leveranser" ved utsending av varer. Det gir høy fleksibilitet til å både del-levere ordre og levere flere ordre i samme leveranse. BxLogistics støtter samme fleksibilitet og henter automatisk ned alle åpne leveranser, lar deg se hva som skal plukkes, hvor det er plassert og bekrefter til slutt leveransen med hva som faktisk er plukket og skriver automatisk ut pakkseddel.  Med Consignor integrasjon sørger vi også for automatisk transport-etikett så alt er klart for sending når varene er ferdig plukket!

Varemottak og innkjøp i Visma.net

I 2018.5 støtter vi både innkjøp og varemottak i Visma.net, modulene kan brukes hver for seg eller i kombinasjon. Varemottak kan gjøres på håndterminal uavhengig av om det er opprettet på håndterminal eller i Visma.Net. Innkjøp egner seg for bedrifter med varer som er vanskelig å gi innkjøpsforslag på i ERP systemet. F.eks der det er praktisk å få bekreftet at det man har 50 meter av på lager egentlig er småbiter som ikke kan selges.

Hvordan komme igang med BxSoftware og Visma.net

Våre løsninger er ferdig integrert med Visma.net noe som gjør det raskt å komme igang! Les mer om våre forskjellige produkter her: Produkter Prøv vår Produktguide her for å se hvilket produkt som passer best for deg.

Ta kontakt med oss for å få et uforpliktende tilbud

Annet

2018.5 består også av flere feilrettinger, forbedret lagertelling med enheter, ny frakt-modul for Android og støtte for nye håndterminaler.
For en mer detaljert liste over endringer se vår oppdaterte endringslogg

BxLogistics Pro på Android

Nyheter i BxLogistics 2018.4

Årets største oppgradering

2018.4 er den største oppgraderingen så langt i år. Vi har inkludert en rekke funksjoner som har vært jobbet med lenge og som nå er ferdigstilt. Det flest vil sette pris på er nok oppdateringene på den nye Android klienten som nå dekker alle de viktige funksjonene som har vært støttet på Windows terminaler.

Oppdateringer på Android

Frakt-modulen har vært en av de mest populære funksjonene på Windows CE det siste halvåret og nå er det klart på Android. Her har vi gjort flere forbedringer i arbeidsflyten, spesielt når man skal sende flere kolli i samme sending.

Android er også klar for å ta i bruk serienummer og batch-nummer i tillegg til støtte for en rekke nye håndterminaler.

Android har også fått støtte for flere ny terminaler. Først og fremst terminaler som egner seg for lagerdrift. Dette inkluderer Datalogic Skorpio X4, CipherLab 9700A og den kommende Honeywell EDA60K

Støtte for Datalogic Skorpio X4

Datalogic Skorpio X4 er arvtageren til den svært populære Skorpio X3. Skorpio X3 har vært på markedet lenge og vi har ventet en god stund på en arvtager med raskere og bedre hardware. Nå er denne klar med både Android og Windows støtte. Android versjonen er levert til den første pilot-kunden og Windows versjonen har nettopp bestått de interne testene og leveres til de første kundene denne uken. X4 for Windows vil være en 1-1 kompatibel erstatning for gen 4 kunder uten behov for oppgradert lisens.  Android versjonene er tilgjengelig for alle med abonnement.

Støtte for flere ERP systemer og "stand alone" funksjoner

2018.4 legger til støtte for flere nye ERP systemer som tidligere har brukt eldre versjoner av løsningene våre. Viktigst av disse er nok Uni Micro Økonomi, men også andre systemer som Løsning1 er nå oppgradert til siste versjon. For kunder som av ulike årsaker ikke ønsker integrasjon har vi også lagt til mulighet for enkel opplasting av artikkelinfo i Excel med mulighet for å bruke merkeløsninger eller enkel ordreregistrering, telling etc.

Annet

2018.4 består også av flere feilrettinger og sikkerhetsforbedringer. Vi vil derfor gi en generell anbefaling om å oppgradere til 2018.4. For en mer detaljert liste over endringer se vår oppdaterte endringslogg

BxLogistics Pro på Android

BxLogistics 2018

Vi lanserer BxLogistics 2018

Vi bygger videre på den populære gen-4 plattformen og utvider den med en rekke nye funksjoner for å øke effektiviteten, bedre sikkerheten og forenkle drift og vedlikehold. Hele suiten oppgraderes til 2018 versjoner og inkluderer da BxLogistics Pro, BxLogistics Lite og BxLogistics StockCount.

Helt nytt grensesnitt på moderne terminaler

Alle BxSoftware moduler er klare for Android og vi har allerede støtte for et bredt utvalg av terminaler. Løsningen er betydelig raskere og med større kapasitet! BxSoftware har tilpasset programvaren slik at tastatur og strekkodeleser fungerer sømløst og alle menyer vises riktig på skjermen. Skjermen kan ‘låses’ for å gi tilgang til ønskede applikasjoner og ingen andre. Android gir kundene mange fordeler, raskere terminaler, større skjermer og flere muligheter. Blant annet fjernstyring med TeamViewer, Online/Offline automatikk og generelt en mer moderne og touch vennlig brukeropplevelse!

BxLogistics Pro på Android

BxLogistics Pro på Android

Bestilling av frakt på håndterminal

Vi får stadig flere kunder som tar i bruk frakt integrasjonen i BxLogistics Pro. I BxLogistics Pro 2018 har vi utvidet støtte for Logistra Cargonizer, samt Consignor Shipment Server og Consignor OnPremise. Avhengig av frakt-avtaler og transportør som brukes i løsningen kan terminalen både bestille frakten og rapportere sporingsnummer og pris tilbake til ERP systemet

Kundepriser og rabattmatrise på Android

For BxLogistics Pro og BxSales Pro støttes nå komplekse rabattmatriser basert på brutto eller netto priser. Prisene knyttes direkte mellom kunde og vare, eller via varegrupper og kundegrupper. Prislister kan prioriteres eller man kan bruke rimeligste alternativ. I tillegg støttes datostyrte prislister. På linje med resten av integrasjonene våre leveres løsningen med et standard oppsett tilpasset ERP systemet man bruker, men kan tilpasses til hver enkelt installasjon.

Nettbutikk / Bestillingsportal

Bestillingsportalen utvides med muligheter for å skille på sortiment til forskjellige kunder, vise kundens egne priser og styre sortimentet basert på dato og tilgjengelighet. Nye produkter kan f.eks legges til en egen varegruppe "Nyheter" i 14 dager, for å automatisk flyttes til ordinær gruppe etter det.

Bedre sikkerhet og generelle forbedringer

2018 versjonen inneholder flere feilrettinger, inkludert tiltak for å bedre sikkerhet. Metoder for kommunikasjon med database og overføring mellom terminal og server er forbedret for å gi økt sikkerhet og samtidig noe bedre ytelse.

Enklere administrasjon og oppsett

Admin verktøyet BxAdmin er oppdatert med mulighet for å kopiere profiler og firmaer, internt på samme installasjon eller mellom installasjoner. SQL editor er forbedret med fargekoding og forbedret tekstbehandling. Skru av og på forskjellige loggnivåer direkte i BxAdmin. Skru på debug logging som automatisk går av på ønsket dato.

BxMobile Complete med språkstøtte

BxMobile har alltid vært levert på norsk, i tillegg til at enkelte versjoner har støttet engelsk, men nå har BxMobile Complete fått full støtte for oversettelse, som kan endres hos hver kunde.

Med BxMobile Complete styres språket basert på håndterminales profil. Dermed kan man enkelt bytte språk på en enkelt terminal, en gruppe terminaler eller alle.

For øyeblikket leveres BxMobile Complete ut av boksen med norsk og engelsk språk, men hver kunde kan både legge til eller endre språket på sin egen installasjon. Har dere behov for å bruke løsningen i flere land, eller bare vil tilby brukerne BxMobile Complete på språket de selv kan best så er dette nå mulig i BxAdmin.

I tillegg til norsk og engelsk kan man se for seg å legge inn sin egen versjon av norsk, som er tilpasset bedriften eller ERP-systemets vanlige navngivning. Synes du modulen "Plukk" heller burde hete "Vareuttak", eller om "Ansattnr" bør hete "Selgernr" eller "Rute nr" så endres dette enkelt i BxAdmin.

Logistikk på håndterminal

Lansering av BxMobile generasjon 4

Nå lanserer vi endelig 4. generasjon av plattformen vår. Et stort steg med mer fleksibel integrasjon og store muligheter for konfigurasjon og tilpasning til hver kunde.

Visma Business og Visma Global integrasjoner leveres nå på generasjon 4, men i tillegg starter pilot på VismaNet Logistics nå i juni og via BxEngines generiske integrasjonsmuligheter har vi allerede kunder på en rekke andre ERP systemer, inkl Visma Mamut, PharmaPro, MS Dynamics NAV og BestValue

Veien hit

BxMobile har vært utviklet siden før BxSoftware formelt ble stiftet i 2011. Det har vært mange versjoner, men i ettertid er det enklest å se på det som generasjoner.

2011 – gen 1

Basert på Barex sin software, BxSentral, utviklet vi BxWarehouse og BxMobile med støtte for Visma Business og Visma Global. Den første generasjonen hadde enkel funksjonalitet, og ble laget i tett samarbeid med våre dyktigste forhandlere.

2012 – gen 2

2. generasjon hadde egne programmer for hvert ERP system samt en universell løsning med støtte for CSV filer og SQL spørringer for å hente data. Disse løsningen brukes av mange kunder den dag i dag og vedlikeholdes pr behov.

2013 – gen 3

3. generasjon ble lansert i 2013 var en stor suksess for BxSoftware. Den store nyheten var skykommunikasjon mellom håndterminaler og et web-basert kontrollpanel for administrasjon.

2016 – gen 4

BxSoftware fortsatte å vokse og vinteren 2015 begynte designprosessen for generasjon 4. De første pilotene fikk levert funksjonalitet allerede i april 2015, siden den gang har mange kunder fått levert komponenter fra generasjon 4 for å ta i bruk f.eks BxWebManager og BxMobile Online.

Nyheter i generasjon 4

Generasjon 4 er utvilsomt den største endringen vi har vært igjennom, så alle nyhetene vil ikke bli listet opp, men jeg tenkte å starte med hovedtrekkene nå og dele opp detaljene i egne innlegg senere.

Som tidligere kunde av BxSoftware var mye av tankene med generasjon 4 å løfte løsningen opp på det nivået jeg ønsket at den var når jeg kjøpte løsningen første gang. Selv generasjon 2, som vi tittet på, og generasjon 3, som vi kjørte på, løste utfordringene; Med min bakgrunn fra logistikk og programvarearkitektur så var det likevel flere områder jeg ønsket strømlinjeforming på, noen av disse fikk vi levert som tilpasninger, mens andre ville kreve en større omskriving av arkitekturen. Det har vi gjort nå!

Administrasjon

Det gamle kontrollpanelet er byttet ut med BxAdmin. Den nye fleksibiliteten i integrasjonsmotoren BxEngine åpnes opp og forenkles gjennom BxAdmin. Verktøyet er avansert for å gjøre jobben enkel. Her synliggjøres de største endringene, bl.a.:

  • Installasjon
  • Håndterminaler får tilgang, innstillinger og organiseres i profiler
  • Fjernstyring
  • Brukeradministrasjon
  • Tilpasninger av integrasjon
  • Feilsøking
  • Support

Flere klienter og grensesnitt

Generasjon 3 bestod kun av programvare på dedikerte håndterminaler. På generasjon 4 har vi fokusert på standard kommunikasjon mellom server og klient, som gjør det enkelt å lage flere typer klienter. Derfor har vi i generasjon 4 fortsatt fokus på de samme håndterminalene, men har også egen HTML5 app, egen Android app for RS30, Webklient i BxWebManager, samt at vi har kunnet levere kundespesifikke klienter, som fungerer sømløst med integrasjonen i BxEngine.

Fleksibel integrasjon

Installasjon skal være minst like enkelt som tidligere, men likevel mer fleksibel. I gen 4 brukes ferdige maler til hvert ERP system, så alle løsninger fungerer ut av boksen som tidligere. For kunder som har tilpasninger i sitt ERP System og som ønsker støtte for dette, kan konfigurasjonen endres av forhandler eller teknisk sluttkunde, dette gjøres i webgrensesnittet BxAdmin. Den fleksible integrasjonen har også gjort at gjennom 1 år med pilotfase har vi kunne levere til et bredt spekter av ERP systemer, uten å utvikle tilpasninger. Tilpasninger som tidligere kunne være 20 timers utvikling kan nå være 3 timers konfigurasjon og testing, det gjør veien til markedet raskere og løsningen rimeligere.

Én løsning

BxMobile Complete leveres nå som et produkt. I generasjon 3 tapte utviklingen momentum etterhvert som variantene til hvert ERP system ble stadig mer forskjellig. Det ble også vanskelig for forhandlere å huske hvilken funksjonalitet som tilhørte hvilken variant

Test og utviklingsmetodikk

Generasjon 4 er på mange måter utviklet fra bunn av, og basert på moderne prinsipper som automatisert testing, kompilering og integrasjonstesting. Dette gjør det mulig å følge prinsippet om CI (Continous Integration) men er først og fremst med å sikre kvaliteten på produktet. Vi ser allerede at feil blir oppdaget tidligere i utviklingsfasen og leveringstiden på tilpasninger kortes ned.

Lansering

Nå er vi leveringsklare! Ved lansering har vi allerede 40 kjørende kundeinstallasjoner der alle bruker en eller flere moduler på generasjon 4 i produksjon. Nå skal vi jobbe på spreng for å ferdigstille støtten for VismaNet Logistics og løfte SAP B1 integrasjonen opp på generasjon 4.
For oppdatert info, følg oss på LinkedIn eller www.bxsoftware.no