.st0{fill:#FFFFFF;}

Nyheter i 2020.9 

 september 2, 2020

Verdt å vite om 2020.9

Nå er vi endelig ut med ny versjon av løsningen igjen og har plukket ut noen av funksjonene som er nye i siden forrige versjonsbrev i januar. Alle endringer er tilgjengelig i endringsloggen.

Oppdatering til .Net 4.7.2

Som varslet tidligere så vil nye versjoner kreve Microsoft .Net 4.7.2 Framework. Dette er siste versjon av løsningen som kun krever 4.5.2. Versjon 2020.9 kommer til å varsle om dette i BxEngine monitor, for kunder som har for gammel versjon av .Net Framework. BxEngine og SmartPrint rapporterer nå også inn .Net versjon som en del av lisens-sjekk, som vil gjøre det mulig følge med på andel av kunder som bør oppgradere. Les mer.

Axia Frakt integrasjon

2020.9 har fått støtte for Axia Frakt, de første kundene går i drift nå i september. Med Axia integrasjon kan man bruke shipment modulen vår til å bestille frakt direkte på håndterminalen når plukket er ferdig. Frakt-etiketter skrives ut automatisk og sporingsnummer og eventuelt pris kan rapporteres tilbake til ERP systemet.

Multi plukk

Android har fått støtte for flere måter å multi-plukke. Android har lenge støtte multiplukking basert på en felles ID, f.eks kunde-nummer eller et valgt felt i ERP-systemet. Vi har nå lagt til manuell multi-plukk der brukerne selv velger hvilke ordre de ønsker å plukke på terminal samt muligheten til å bruke mer avanserte SQL spørringer for å plukke andre ordre som skal plukkes sammen med valgt ordre (f.eks ordre på samme kunde, samme leveringsadresse og dato)

Plukkhastighet i PickingMonitor

Pickingmonitor har fått støtte for å vise en grafisk oversikt over plukk kø og historikk. Historikken kommer fra vår helt nye transaksjonslog som egner seg for statistikk og rapporter

Felles feilrapportering

For å bedre fremtidig kvalitet på løsningen har vi implementert sentry.io for å rapportere tekniske feil i løsningen, på tvers av kunders installasjoner. Dette vil vi bruke for å proaktivt rette feil som kanskje aldri meldes og samtidig kunne prioritere basert på antall berørte. Først og fremst vil løsningen gi oss mer informasjon om feilen og hvordan den oppstod enn vi normalt kan få over telefon/e-post.

Enklere installasjon og konfigurasjon

Installasjons programmet er trimmet for å enklere koble BxEngine til database server, samt gi bedre feilmeldinger og droppe unødvendige valg underveis i prosessen. BxAdmin er oppgradert med et eget copy/paste format, som gjør det vesentlig enklere å kopiere oppsett mellom profiler, eller mellom helt forskjellige kunder. Her spares det tid, men gir også færre manuelle feil.

Strukturvarer, prislister plukking på partier i Visma.Net

Visma.Net integrasjonen er oppdatert. Vi har bl.a fått bedre støtte for prislister og vi har tatt i bruk nye funksjoner i Visma.Net API for å kunne plukke strukturvarer. Standard konfigurasjon for Visma.Net er nå basert på å kun hente endringer fra mye av grunndataene og det er med å gjøre integrasjonen vesentlig raskere for en rekke kunder.

Oppdateringer i BxSales Portal

BxSales Portal har fått flere små oppgraderinger, bl.a med støtte for å hente alternative leveringsadresser fra ERP systemet eller vise faktura-kopi fra ordrehistorikken.

Lansering av BxAssets Manager

BxAssets Manager er vårt nyeste produkt. Her har vi bygget en enkel webløsning for å holde kontroll på verktøy på utlån, eller møbler/IT-utstyr internt i bedriften, evt som en veldig enkelt lager-system for å kontrollere hvor man har satt spesifikke varer/kolli. Takket være BxLogistics teknologien i bunn har løsningen full støtte etiketter, strekkoder, mobiltelefoner og håndterminaler