Design etiketter med logo, tekst, og EAN, GTIN eller QR strekkoder

Design etiketter med logo, tekst, og
EAN, GTIN eller QR strekkoder

Bruk av strekkoder i lager og logistikk øker effektiviteten og samtidig sikrer at kunder får riktig vare. 

Det finnes mange typer strekkoder. Stikkord som EAN, QR kode, GTIN, Barcode, og Code-128 er noen eksempler på hvilke typer som fins, og hvilke navn disse har.

Riktig og smart bruk av strekkoder er et av de viktigste verktøyene på veien til høy presisjon og effektivitet, som er nøkkelelementer innen god logistikk. 

Viktige temaer når man skal i gang med strekkoder

Design av etiketter

Etiketter kan designes etter ønske, med logo, tekster og forskjellige typer strekkoder. Men pass på at strekkodene er lettleste, i sort/hvitt og med nok marg.

Integrasjon

Utskrift av strekkodeetiketter må gå raskt, med ferdig integrasjon til ERP systemet, og enkle utskrifter fra nettleser, håndterminal eller mobiltelefon f.eks ved varemottak.

Enkel utskrift av etiketter med strekkoder

Strekkoder kan skrives ut fra nettleser eller integreres direkte i ERP-systemet. Men det er likevel mest vanlig å skrive ut direkte fra håndterminal eller mobiltelefon for enkelt tilgang ved f.eks varemottak, plukking eller varetelling.

Masseutskrift av etiketter fra Excel

Masseutskrift av etiketter fra ExcelFra og med versjon 2019.4 kan alle våre abonnementskunder ta i

Velg riktig type strekkode for jobben

Code-128 er en vanlig og generell strekkode, som støtter både tall og bokstaver. QR-koder er også generelle og har plass til mer informasjon på et mindre område, men de krever moderne 2D-scannere. Med GS1-128 smart standard kan man eksempelvis legge inn partinummer, holdbarhet eller produksjonsdato i koden.

GS1-128 – Bruk smarte strekkoder

GS1-128 og smart bruk av strekkoderStrekkoder er i seg selv en god idé, men noen

Andre sider om strekkoder

Hvordan skrive ut etiketter i BxLabels Online?

BxLabels Online er en veldig fleksibel løsning som gir mange måter å skrive ut på. For de aller

mer

BxLabels Online for enkel utskrift av strekkoder på etiketter

BxLabels Online er vår egen abonnements-pakke for design av etiketter med strekkoder. Løsningen støtter alle vanlige former for strekkoder og har ferdig integrasjon for de fleste ERP systemer. Inkludert Visma.Net ERP, Visma Business, Visma Global, Uni Micro og SAP Business One.

Alt du trenger i en pakke, det er ingen lisenskostnader pr utskrift eller etikett-mal og det er rimelig å legge til flere skrivere i lisensen.

Installasjonen gjøres via fjernstyring og vi hjelper deg og komme i gang, designe etiketter og tester at alt fungerer.
Ofte kan man bruke skrivere og etiketter man har fra før og hvis du trenger en ny skriver så bistår våre partnere med dette over hele landet.

Merking med strekkoder

Gode strekkoder og enkel merking er veldig viktig for alle våre produkter, derfor har vi et ekstra fokus på at merkeløsningene er gode og enkle å bruke. BxLabels Online er et dedikert produkt for merking og produksjon av strekkoder, men løsningene i BxLabels Online er også inkludert i våre øvrige produkter og salg, lager og logistikk.

Vi i BxSoftware har stor fokus på å la bedrifter jobbe smartere, spare penger og samtidig få bedre kontroll på lager og logistikk. Strekkoder er et viktig støtteverktøy for å oppnå dette. Enten det er for å sikre effektivitet og høyest mulig presisjon på eget varelager, eller der man har kunder som ønsker å bruke dine strekkoder i sitt varemottak eller salg. 

Mange bransjer har i praksis absolutte krav til å merke alle produkter, mens noen bransjer bare ser på det som en stor fordel. De aller fleste - enten man driver B2B eller B2C varehandel - kan dra stor nytte av strekkoder. Jo tidligere i verdikjeden en vare merkes jo høyere presisjon og effektivitet kan merkingen gi. I mange bransjer er det derfor et krav om at produsent, eller importør skal merke sine varer med strekkoder, slik at hele verdikjeden ned til siste ledd kan jobbe mest mulig effektivt og sikre rett vare til rett kunde.

EAN, GTIN eller egne strekkoder

Når en bedrift ønsker å bruke skanning til sitt varemottak så må varene, være merket med strekkode fra leverandøren. Ofte merkes varene med leverandørens artikkelnummer. F.eks 100100. Om Leverandør A har "Grønne esker" med artikkelnummer 100100, så kan bedriften registrere 100100 som strekkode på varen. Bedriften selv har kanskje artikkelnummer 100 på denne varen, men kan likevel skanne 100100 de har registrert det som "leverandør artikkel". I mange bransjer er dette svært vanlig. 

Dersom bedriften kjøper varer fra andre leverandører, f.eks kan de kjøpe "Rød Genser L" fra Leverandør B, det går ofte fint å skanne disse også, men hva om Leverandør B også bruker artikkelnummer 100100 på sin vare. Nå bedriften da skanner en vare med 100100 i strekkoden, vet man ikke lengre om det er "Grønn eske" fra Leverandør A, eller "Rød Genser L" fra Leverandør B.

For å hindre dette har man samarbeidet om et felles nummer-register, for å hindre at flere bedrifter bruker samme strekkode på helt forskjellige varer. Europan Article Number (EAN) er resultatet av det. Det fungerer slik at hver land får tildelt en nummer-serie og så kan en bedrift kjøpe en del av denne nummer-serien. Standarden brukes i mange bransjer og er også utvidet til mange land utenfor Europa. Standarden har derfor fått nytt navn og heter nå GTIN som står for Global Trade Item Number. I Norge er det GS1 som administrerer tildelingen av EAN/GTIN nummer til bedrifter.

Innhold i strekkoder

Strekkoder kan inneholde forskjellig type informasjon. Ofte inneholder de artikkelnummer, parti-nummer, serienummer, eller linker til nettsteder. 
Linker til nettsteder brukes som regel i QR-koder i reklamesammenheng, mens artikkel-, parti-, kolli- eller serienummer er mer vanlig for lager og logistikk.  Man kan også lage felles-strekkoder som inneholder flere ting, f.eks artikkelnummer + parti/batch-nummer eller holdbarhet på varen. Om en strekkode inneholder f.eks et artikkelnummer + produksjonsdato så kan den se slik ut, 10010020191224 der produktnummeret er 100100 og datoen er julaften 2019. Ofte velger man å skille ut felten med et skilletegn, så man istedenfor ender opp med 100100;20191224.

Smarte strekkode-systemer, kan settes opp til å forstå at de 6 sifrene er produktnummeret og de neste er en dato, men om dine kunder skal bruke samme strekkode i sin kasse eller på lageret, så må deres strekkode-system konfigureres på samme måte. Da kan det oppstå problemer, om de har en annen leverandør som f.eks har byttet om plassen på måned og år, eller kanskje de har valgt å bruke ; som en del av produktnummeret. For å unngå slike forskjeller har man også her laget et felles system. GS1-128.

GS1-128

GS1-128 er et smart strekkode-system, som definerer en standard måte å lage strekkoder på, som skal inneholde flere ulike elementer. Hvert element har et prefix (et spesial-tegn) som sier at nå kommer det noe nytt element. I tillegg brukes egne koder for å fortelle hva som kommer. For varer brukes prefix (01) som betyr at det nå kommer et GTIN14 element. Det er da ikke lov å bruke eget artikkelnummer i GS1-128, da fungerer ikke standarden.

Om min artikkel 100100 har GTIN 01234567891234 så vil strekkoden starte med (01)01234567891234 og om det er produsert på julaften, så bruker vi prefix (11) med 191224 bak, så hele strekkoden blir (01)01234567891234(11)191224. Strekkoden kan også inneholde informasjon om antall i esken, først før dato, serienummer osv. Du kan lese mer om GS1-128 formatene hos GS1 Norge, eller Wikipedia

Merking av lager eller butikk

Det er ikke bare produkter og varer som trenger å merkes med en strekkode. De fleste bedrifter ønsker også å merke selve lageret, der man merker med lokasjons-navn og ofte også hvilken vare som skal ligge på lokasjonen. Vi anbefaler å alltid merke lokasjoner med strekkode, det gir mulighet til å enkelt skanne lokasjonen for å gi en vare en ny plasser, telle lokasjonen eller bekrefte at man er på rett lokasjon ved plukking. For de fleste bedrifter anbefaler vi også å merke lokasjonen med hvilken vare som har plukk plass på lokasjonen. Det gir mulighet til å skanne lokasjon ved telling, f.eks for å bekrefte at antallet av varen på lokasjonen er 0, eller for å kunne skanne en vare der varen i seg selv ikke har strekkode. 

I butikk merkes hyllekantene med pris og annen vareinformasjon og som regel også en strekkode. Gode merkeløsninger er fullt integrert med økonomi-systemet, så det man alltid får oppdaterte priser og produktinfo på etikettene. Ofte er ikke kundene så opptatt av strekkoder på hyllekanter, men det er veldig smart å merke likevel, da det blir mye enklere for butikken selv å lage oppdaterte etiketter, ved å skanne den gamle og skrive ut den nye. Når butikken skal telles opp er det også veldig smart med strekkoder på hyllekantene, da kan man spare mye tid på å skanne hyllekanten istedenfor varen, dersom strekkodene på varen står feil vei eller varene er vanskelig å komme til uten å løfte ned.

Kom i gang med effektiv og riktig bruk av strekkoder

Kontakt oss for å gjennomgang av deres behov. Vi bidrar med anbefalinger og hjelper deg å vurdere om et av våre produkter kan være riktige for dere. Vi har egne produkter dedikert for merking, som inkluderer design, integrasjon og utskrift av etiketter med strekkode. Vi har også produkter for salg, plukking, varetelling, telling, innkjøp osv. Alle tar god nytt av skanning for å øke presisjonen og effektiviteten hos der.
Kom i gang nå, jobb smartere, spar penger og få kontroll