.st0{fill:#FFFFFF;}

GS1-128 – Bruk smarte strekkoder 

 juni 14, 2018

GS1-128 og smart bruk av strekkoder

Strekkoder er i seg selv en god idé, men noen strekkoder er smartere enn andre. GS1-128 er en slik strekkode.

Hva er en strekkode eller barcode?

Strekkoder er en smart måte å la elektronikk lese informasjon. De fleste er kjent med strekkoder fra dagligvarer som skannes i kassene for å enkelt finne ut hvilken vare man kjøper og hvor mye den koster.

Selve strekkoden inneholder som regel bare et varenummer, som brukes til å slå opp informasjon om hva varen heter og hva den koster.  Informasjonen om varen, sånn som pris og navn er ikke en del av selve strekkoden, men kassesystemet bruker varenummeret til å søke i varedatabasen.

Strekkode / Barcode

Varenummer, GTIN eller EAN?

Hva en bedrift har som sitt interne varenummer velger de helt selv, derfor kan mange bedrifter bruke de samme varenumrene på helt forskjellige varer.  Når bedrifter selger varer seg i mellom kan det fort bli kaos hvis strekkodene ikke er unike. Derfor er det vanlig at den som produserer varen er ansvarlig for å merke den med en strekkode. For at ingen som produserer varer skal bruke samme strekkode så har man laget et system som heter Global Trade Item Number (GTIN), i praksis det samme som vi kjenner som EAN (Europen Article Number).

GTIN sørger for at hvert land har sin egen nummerserie og hver produsent i landet kan kjøpe noen av disse GTIN-numrene, for å merke sine produkter.  På den måten vet man at to forskjellige varer aldri får samme strekkode, dersom de bruker GTIN/EAN systemet.

For produkter som er produsert i Norge så begynner strekkodene på 70 (evt 070).

Hva gjør GS1-128 så smart?

GS1-128 er en utvidet versjon av GTIN. Den inneholder ikke bare selve produkt-nummeret, men kan også inneholde informasjon om når varen går ut på dato, hvor mange liter, kilo eller stk det er i en pakke eller for eksempel parti eller serienummeret på varen.

I teorien kunne man ha mange strekkoder på en eske, en for varenummeret og en for utløpsdato, men det ville ta tid å skanne alle kodene og samtidig finne rett. Strekkoder handler om å gjøre ting effektivt og likevel være sikker på at man gjør ting rett. Derfor samler man alt dette i én lang strekkode. 

En GS1-128 kode består derfor av flere deler og det krever litt kunnskap for å se hva som er hva. På varer begynner som regel strekkodene med (01) eller (02) som betyr at nå kommer det 14 siffers GTIN bak:
(02)70xxxxxxxxxxxx

Etter dette kan det f.eks komme (15)181201 som betyr at varen har best før dato 1. desember 2018 eller (30)00000008 som betyr at det er 8 stk i pakken.

Når disse koden settes sammen vet vi at dette er en 8-pakk som er best før desember 2018 og som er produsert i Norge: (02)70xxxxxxxxxxxx(15)181201(30)00000008

Hvordan komme i gang?

Enten du skal lage eller lese slike strekkoder så har BxSoftware verktøy for dette. Jobber dere med f.eks matvarer, farger eller andre varer der dato eller batch/parti-nummer har betydning så er det lurt å ta i bruk GS1-128 strekkoder. Da får dere full kontroll, uten å bruke tid på å skrive inn og lese av etiketter manuelt. 

Med BxSoftware på håndterminal kan du automatisk logge hvilke partier som sendes til hvilke kunder på hvilke ordre, uten å notere på gule lapper, bruker ekstra tid. Jobb smartere, spar penger og få kontroll.