.st0{fill:#FFFFFF;}

Status på BxSoftware tjenester 

 januar 20, 2020

BxSoftware Status-side

BxSoftware har naturlig nok overvåkning av at våre servere og tjenester fungerer. Oppsummert status over dette er tilgjengelig på https://status.bxsoftware.no/

Her oppdateres automatisk status dersom våre tjenester skulle gå ned og vi legger i tillegg ut informasjon om status på feilene og eller mer info om eventuelle problemer som ikke automatikken oppdager.

Status-siden ligger på egne servere og driftes av et selskap som kun leverer slike tjenester, dette gjør vi for å sikre at status-siden ikke blir påvirket av eventuelle feil på hjemmesidene våre og samtidig gir det en objektiv måling av oppetid og tilgjengelighet.

For våre forhandlere, evt sluttkunder, som ønsker egne varsler på enkeltsaker eller status på våre tjenester generelt er det mulig å registrere seg med e-post adresse for å abonnere på status-endringer.