Kategori arkiv for "Nyheter"

Status på BxSoftware tjenester

BxSoftware Status-side

BxSoftware har naturlig nok overvåkning av at våre servere og tjenester fungerer. Oppsummert status over dette er tilgjengelig på https://status.bxsoftware.no/

Her oppdateres automatisk status dersom våre tjenester skulle gå ned og vi legger i tillegg ut informasjon om status på feilene og eller mer info om eventuelle problemer som ikke automatikken oppdager.

Status-siden ligger på egne servere og driftes av et selskap som kun leverer slike tjenester, dette gjør vi for å sikre at status-siden ikke blir påvirket av eventuelle feil på hjemmesidene våre og samtidig gir det en objektiv måling av oppetid og tilgjengelighet.

For våre forhandlere, evt sluttkunder, som ønsker egne varsler på enkeltsaker eller status på våre tjenester generelt er det mulig å registrere seg med e-post adresse for å abonnere på status-endringer.


Vi søker utvikler

Vi søker utvikler

Vi ser etter en utvikler som kan gjøre vårt lille team komplett!

BxSoftware trenger mer kapasitet på utvikling og det er en stor fordel om du har erfaring med et eller flere av de mellomstore ERP systemene fra før.

En perfekt kandidat har gjerne litt erfaring, men er først og fremst sulten på å lære seg ny teknologi og holde seg oppdatert i markedet vi driver i.

Vi er et lite team med høy kompetanse og korte beslutningstider. Vi er spesialister på logistikk og ERP systemer i SMB markedet. Det bruker vi til å utvikle gode mobile lager- og logistikkløsninger der vi leverer fleksible standardløsninger og rådgivning til våre kunder.

Vi hjelper våre kunder å jobbe smartere, spare penger og få bedre kontroll på lager og logistikk. Vi har kunder i alle størrelser, fra 1-2 brukere i den ene enden til flere hundre i den andre.

Vår utvikling er basert på agile prosesser, med moderne CI/CD verktøy og standarder. Vi ser på kort vei til markedet som en av våre store konkurransefordeler.

Ansvarsområder

 • Utvikle kode av god kvalitet, med høy gjenbruksmulighet, testbarhet og lesbarhet
 • Oppdage og feilsøke programvarefeil
 • Utvikle funksjonalitet og moduler i våre server/backends, mobile applikasjoner, apier og web-løsninger
 • Være med å finne riktige løsninger og se muligheter for forbedring i applikasjonenes funksjonalitet

Ting du må kunne, eller lære for å jobbe effektivt hos oss

 • C# - Mye av kodebasen vår er skrevet i C#, både på server siden og som en del av Xamarin på mobil-klient
 • VB.Net - Enkelte moduler vedlikeholdes fortsatt i VB
 • Sencha ExtJS - Våre webapplikasjoner bygger på dette Javascript rammeverket
 • JSON/Rest API - Standard kommunikasjon mellom interne komponenter og vårt public API
 • SQL - Vi har tett integrasjon med flere ERP systemer, der tilpasninger av SQL brukes aktivt.


Er du interessert? - Ta kontakt med sven@bxsoftware.no

På tide å oppgradere?

Gammel løsning fra BxSoftware?

Sitter dere på en gammel versjon av løsningene fra BxSoftware så husk at 31.12.2019 er planlagt avslutning av standard-support for gen3 (stikkord - er versjoner med Windows CE og/eller BxKontrollpanel).

Enkelte terminaler er vanskelig å supportere og har manglende støtte for nye sikkerhetskrav. De fleste kunder er oppgradert til gen4 eller abonnement, men de kundene som bruker gammel teknisk løsning anbefales å oppgradere.

Det vil tilbys et års utvidet-support frem til 31.12.2020, med en økt vedlikeholdskostnad. 

Kunder på abonnement som bruker Android terminaler, eller mobiltelefoner blir ikke berørt. Kunder som bruker gamle Windows CE terminaler bør forsikre seg om at de er oppgradert til gen4, helst innen utgangen av 2019 - men senest innen utgangen av 2020.  Windows CE terminaler med gen4 vil oppleve mange forbedringer og nye muligheter med overgang til Android, men alle gen4 enheter vil ha standard support ut 2020.

Er du i tvil om dere blir berørt, så kontakt forhandler, eller oss på support@bxsoftware.no

Se mer info på https://www.bxsoftware.no/produkter/vedlikehold-eol/

Tvungen oppgradering innen 7. november

Alle våre kunder vil få behov for å oppgradere sine versjoner av programvaren innen 6. november. Vi anbefaler å planlegge oppgraderinger i god tid før det!

Forhandlere er bedt om å kontakte sine sluttkunder og sluttkunder kan gjerne kontakte sin forhandler eller vår support for å avklare tidspunkt og eventuelle spørsmål om behov.

Alle forhandlere har fått tilgang til en egen rapport i forhandlerportalen som viser hvilke av forhandlerens sluttkunder som er berørt og hvem av disse som er ferdig oppgradert.

BxSoftware benytter en komponent i Microsoft Azure, som vil stenges ned 7. november 2018. Siste versjon av løsningen vår har erstattet denne komponenten.
Dette innebærer at samtlige kunder på gen 3 og gen 4 (inkludert abonnementskunder og SmartPrintPro V2) må oppgradere. Kunder på gen 4 må oppgradere server. Kunder på gen 3 må oppgradere server og håndterminal. 

Vi gir en generell anbefaling om å oppgradere til siste versjon av gen 4, både på server og håndterminal for å få glede av bedre funksjonalitet og sikkerhet.

Her er listen over produkter som er berørt, med tilhørende versjonsnummer som løser problemet:

gen 4 (inkludert abonnement)

 • BxEngine (2018.9.2042 fra 2018-09-09)
 • BxEngine Lite (2018.9.2042 fra 2018-09-09)
 • BxSmartPrintPro V2 (2018.9.81 fra 2018-09-06)
 • Alle abonnement (BxLogistics Pro / BxLogistics Lite / BxLogistics StockCount / BxSales Pro / BxSales Pro / BxSales Lite / BxLabels Online)

gen 3:

 • BxMobile for Visma Global (4.0.6827.31359 fra 2018-09-10)
 • BxMobile for Visma Business V2 (1.1.6827.31288 fra 2018-09-10)
 • BxMobile for SAP B1 (1.1.6827.30005 fra 2018-09-10)

Øvrige produkter er ikke berørt.
Inkludert gen 1 (BxSentral) og gen 2 (BxWarehouse, BxSmartPrint, BxSmartPrint Pro v1, BxMobile for Visma Business V1)

Vi vil også anbefale alle våre sluttkunder å melde seg på vår e-post liste: https://www.bxsoftware.no/epost/ 

Håndterminal-løsning anbefales oppgradert av kyndig konsulent, evt med konsulent tilgjengelig på kort varsel. Etikett-løsning kan generelt oppgraderes ​av kunde selv, eller IT-partner:
Oppgradere BxSmartPrintPro

Oppgrader håndterminal server (BxEngine eller BxMobile Server)


Aksjer

BxSoftware kjøper BxSoftware AS

BxSoftware AS kjøpes av de ansatte

Det er nå klart at BarCom Holding AS selger seg ut av BxSoftware AS.

BarCom Holding har frem til nå eid 51% av BxSoftware og de ansatte har eid de resterende 49%.
De ansatte har lenge ønsket å kjøpe resten av selskapet og har nå kommet til enighet med BarCom Holding.

Endringen i eierskapet påvirker ikke den operative delen av virksomheten og selskapene BarCom AS og BxSoftware AS vil fortsatt være samlokalisert og dele en del administrative tjenester i selskapene.

BxSoftware takker for det gode samarbeidet med BarCom Holding AS og BarCom AS og ser frem til fortsatt partnerskap både administrativt og i salg av best mulig løsninger med både hardware og software til felles kunder. 

Ny eierfordeling

 • 30% - Sven Tore Iversen, daglig leder og styremedlem
 • 25% - Jan Tore Sletta, styremedlem
 • 25% - Raymond Holmboe, styremedlem
 • check
  18% - Dag Lindløkken, styreleder
 • check
  01% - Bjørn Bergheim
 • check
  01% - Sigbjørn Eide

BxMobile Complete for selgere på veien

BxMobile har lenge støttet registrering av ordre, men i generasjon 4 har vi tatt flere steg for å strømlinjeforme salgsmodulen for bedrifter med selgere ute på veien.

Bedrifter er forskjellige og hvordan selgerne jobber kan variere veldig mellom bedrifter. Noen steder er selgerne kontaktpersoner for kundene og fokuset er markedsaktiviteter og produktinfo. Andre steder har selgeren med seg varer i bilen og salg og levering hos kunde er én operasjon.

Med BxMobile Complete har vi nå fokusert på selgere som tar i mot mange ordre om dagen og der man enten ønsker å levere ut varer med en gang, eller i alle fall sikre at bestillingen når lageret raskest mulig.

Viktige funksjoner

For å dekke behovet for disse selgerne har vi definert en del punkter vi oppfatter som viktige og som forenkler hverdagen både til selger og ordrekontor, men som også øker kundens tilfredshet:

Ordre ferdig registrert

Ordrene registreres på terminalen og sendes direkte til ditt ERP system, med BxMobile anbefaler vi å fjerne alle mellomsteg. Det beste er å få ordrene ferdig registrert i f.eks Visma Global eller Visma Business, det er ikke behov for å f.eks få tilsendt en e-post som noen må lese og bruke som ordregrunnlag. La ordrekontoret fokusere på andre oppgaver og ta samtidig bort feilkilder i form av tastefeil eller e-post som blir borte. Ønsker du ordrene registrert med egen ordretype eller en bestemt status, så løser vi det.

Stabilitet - alltid fungerende

Besøker du 10-20 kunder om dagen og kanskje flere dager på rad uten kontortid i mellom så blir raskt BxMobile Complete ditt primære arbeidsverktøy. Det er kritisk at løsningen alltid fungerer, derfor har vi implementert:

  • Offline støtte - Alle kunder og artikler er tilgjengelig offline på terminal, dermed er du ikke avhengig av mobildekning eller kundens nettlinje. Selv ved problemer med serveren, ASP leverandør etc så kan du fortsette arbeidet uten stopp.
  • Flere ordre samtidig - Har du ikke mulighet til å sende inn ordre mellom kundebesøk (f.eks pga manglende dekning) eller du ønsker å opprette ordre/returordre etc hver for seg så lar BxMobile Complete deg samle opp ordre og sende inn alle (evt en og en) når du er klar.
  • Kontinuerlig lagring - Mister terminalen strøm eller går i hvilemodus så ligger ordrene likevel lagret på terminalen. Selv ved systemkrasj er det nesten alltid mulig med en omstart for å fortsette der du slapp.
  • Manuelle søk - Om en strekkode er ødelagt eller helt borte så kan du alltid søke opp produktet og legge det inn manuelt, søke på navn, nummer eller ved å bla i listen.
  • Kvittering ved innsending - Når ordrene sendes inn får du bekreftelse, men ikke før ordren er validert. Avhengig av ERP system så får du til og med ordrenummeret tilbake, for å bekrefte at innsendingen ikke har stoppet på veien.

Signatur - Bekreftelse fra kunde

Når ordren er klar ønskes ofte en signatur av kunden, enten fordi varene leveres samtidig eller bare for å bekrefte at antall og pris er godkjent. Med BxMobile kan kunden signere direkte på håndterminalen og signaturen arkiveres når ordren er ferdig.

Ordrebekreftelse på e-post

Både selger og kunde ønsker nok helst å være papirløse, selv når signatur kreves kan man jobbe papirløst med BxMobile. Når orden blir sendt inn kan BxEngine sende en e-post direkte til kunden. E-postmalen kan gjøres personlig og inneholde både ordren, referanser, logo og kundens signatur. Mange ønsker også en egen e-post sendt direkte til eget ordrekontor, for enkel arkivering av ordrebekreftelse og signatur.

Tilpasset hver kunde

Hver bedrift jobber litt forskjellig og med varierende behov. Enkelte forhandlere avtaler priser ved hvert salg, andre trenger kun antall og lar ERP systemet håndtere pris. Med BxMobile Complete kan mange av behovene tilpasses bare med konfigurasjon, selv når du trenger egne felt, som returkode eller leveringstemperatur.

Enkel i bruk

Det skal føles naturlig å bruke BxMobile, derfor har vi jobbet mye med selve bruksmønsteret. F.eks hvilken rekkefølge feltene fylles ut og hvilke standardverdier som gjelder er viktige momenter for å bli fornøyd. Med BxMobile kan du f.eks velge om du vil scanne en vare to ganger, eller scanne én gang og skrive tallet 2. resultatet blir det samme, så bruk scanningen slik det føles naturlig for deg.

Godt utvalg av terminaler

BxSoftware selger ikke håndterminaler selv, vi fokuserer kun på programvaren som kjører på dem. Sammen med vår distributør EET Europarts har vi likevel et bredt utvalg av terminaler som BxMobile er testet og godkjent for. Bruk derfor riktig terminal til ditt bruk. Bør terminalen være minst mulig? Bør den tåle mest mulig? Trenger du mobildekning, billader, 2D scanner? Utvalget er stort og vi kan bistå med råd selv, eller hente inn ekspertise fra våre maskinvarepartnere.

Referanser

Vi er veldig fornøyde med tilbakemeldingene vi får fra kundene våre, det er morsomt å høre når dere er fornøyde, og det er spennende å videreutvikle produktet vårt etter deres behov. Vi er opptatt av å finne de beste løsningene for dere og når det samtidig bedrer produktet vårt i prosessen er det vinn-vinn.

NorgesCatering AS

NorgesCatering er et selskap i Drammen som leverer baguetter og andre dagsferske lunchprodukter til sine kunder. Alle de faste kundene besøkes hver dag og selgerne leverer ut nye varer og tar evt gamle i retur. NorgesCatering var klare på at løsningen først og fremst måtte være stabil, men i tillegg har vi fokusert på enkel bruk av terminalen og fjerning av manuelle rutiner på kontoret. NorgesCatering brukte allerede en annen håndterminalløsning, men sier de er godt fornøyd med leverandørbyttet og er overrasket over hvor mye enklere jobben er nå.

 • Hver selger starter dagen med å opprette en ordre pr. butikk de skal besøke.
 • Kundelister, med adresser osv vedlikeholdes i Mamut og hentes automatisk frem på terminal.
 • Selgerne registrerer enkelt produkter som leveres og returneres ved bruk av scanning.
 • Kunden signerer på terminalen og får umiddelbart e-post med ordrebekreftelse og signatur.

Buer Godt Salg AS

Buer Godt Salg selger og leverer lomper, og andre produkter vi kjenner godt fra matbutikken. Hver selger skal rekke over mange butikker om dagen og det var på tide å bytte ut de gamle håndterminalene da de stadig ble dyrere å reparere. For å ikke låse seg på type terminal valgte Buer løsningen fra BxSoftware, når vi leverer standard programvare så garanterer vi også at den vil fungere på fremtidige terminaler. I prosjekteringen fant vi fort ut at for Buer var det viktigste å ha tilgjenglig maskinvare, derfor endte vi på BxMobile Online, som kan kjøre på deres vanlige mobiltelefoner. Om noe skulle skje så kan selgere enkelt få tak i ny, uten å måtte innom hovedkontoret.

 • Selgerne leverer varer direkte fra salgsbil.
 • Ordre registreres fra mobilapp eller PC og sendes direkte til Visma Business.
 • Når ordren er lest inn i Visma Business sender vi en ordrebekreftelse til kunden, med signatur.
 • Kunder, produkter og priser vedlikeholdes som vanlig i Visma Business

Blomstergrossisten Sør AS

Blomstergrossisten Sør AS selger blomster til både kjeder og enkeltstående butikker i Agder fylkene. Blomstergrossisten Sør AS har vært kunde hos oss en stund, og planlegger nå oppgradering til siste versjon.

 • Kunder, produkter og priser hentes direkte fra Visma Global.
 • Blomstene prises i stykk, men selges på brett i varierende størrelse, derfor har vi eget felt for antall på brettet.
 • Fra håndterminalene leveres det elektroniske pakksedler direkte til kundene.
 • Kunden er godt fornøyd med prosjekteringen, utrullingen og supporten.