.st0{fill:#FFFFFF;}

Varetelling i Visma Business 

 desember 23, 2019

Lagertelling i Visma Business

Visma Business har støtte for lagerstyring og dermed også et behov for å støtte lagertelling. I tillegg til standard lagerstyring har Visma Business støtte for partier, reservasjoner og serienummer. Dette kan gjøre tellingen litt mer komplisert, men selv om de bedrifter bruker partier, ofte med FIFO i Visma Business, så er det i for de fleste kun regnskapsmessig uten at de egentlig har behov for å skille på selve varene og dermed kan telling gjøres enkelt. Da teller man bare antall man har totalt og så justerer Business partiene automatisk.

Lage telleliste

I Visma Business legges artikler, eventuelt partier til telling. Da sperres disse for transaksjoner slik at tellingen kan gjøres korrekt, men siden transaksjoner på varene er sperret må ofte mye av driften stoppes ved telling. Visma Business er generelt god på å kunne filtrere og sende et gitt utvalg av artikler til telling. Tellelister kan skrives ut fra Visma Business direkte, eller man kan overføre til Excel. Bruker man BxLogistics til å legge så blir artiklene automatisk tilgjengelig for telling i BxLogistics.

Delvis lagertelling

Visma Business støtter fint å kun telle deler av lageret. Tellelistene kan bygges opp ved å søke opp artikler etter ønskede grupper, serier eller andre kriterer så disse kan overføres til lagertelling. Når man overfører til telling så settes "telt antall" til 0, og deretter fyller man ut korrekt antall pr artikkel. 

Telling med åpne ordre

I Visma Business flere saldoer for en artikkel og har en egen saldo for "tellbart antall". Enkelt forklart er det en saldo for varer som i teorien skal ligge på lageret. Salgsordre, lageroverførings ordre andre utgående ordre forstyrrer ikke tellingen, men det er viktig at varer som faktisk er plukket fysisk også er ferdigmeldt i Business. På samme måte er det viktig å ikke ferdigmelde ordre i forkant som ikke er plukket enda. Man kan ikke ferdigmelde mens artikler telles, så det er viktig å plukke, fullføre ferdigmelding og deretter overføre artikkelen til telling. ​

Man må selvfølgelig ta tilsvarende ansvar for inngående ordre. Er de ferdigmeldt må de også fysisk ligge på lageret så de blir med i tellingen. Innkjøpsordre som er lagt inn på lageret må også ferdigmeldes før man overfører varer til telling. 

Selv om telling i Visma Business krever en del forberedelser så er det vesentlig enklere enn i f.eks Visma Global, der man må fakturere ut alle ordre som er plukket før man kan telle.

Telling med flere lokasjoner

Visma Business har kun én saldo pr vare, pr lager, pr parti. Man kan ha flere lager på en vare, men kun en ERP lokasjon pr lager. Mange har behov for å dele varene på en plukklokasjon og en bufferlokasjon. Det fungerer fint, men Visma Business vet ikke at du har 5 på plukklokasjonen og 15 på bufferlokasjon. Derfor er det viktig å alltid telle alle lokasjoner man har en vare på. Teller man først 5 på plukk-lokasjon, og så etterpå teller 15 på buffer-lokasjon, så vinner den siste, da settes lagersaldoen til 15.  Dette er en av årsakene til at manuell telling blir tungvindt: de to lokasjonene telles på forskjellige ark av forskjellige personer og må summeres manuelt før det legges inn i Visma Business.  BxSoftware har løst dette ved å la to håndterminaler telle hver sin lokasjon og så legge sammen tellingene før innsending til Visma Business.