.st0{fill:#FFFFFF;}

Varetelling i Visma.Net Financials 

 mars 4, 2020

Varetelling i Visma.Net Financials

Visma.Net har støtte for ganske avansert lagerstyring og har dermed også støtte for lagertelling, med mulighet (og evt. krav) om å telle varer pr lokasjon og evt. pr parti/serienummer, eller allokering som Visma.Net kaller det.

I Visma.Net genereres en lagertellingsliste på de varene/lokasjonene man ønsker å telle. Listen kan lages basert på en mal, slik at det er enkelt å generere tilsvarende telle-liste senere. Man kan også enkelt generer en liste for "hele lageret".

Under telling sperres varer/lokasjoner som er lagt til telling for transaksjoner. Dersom man jobber litt enkelt, som mange bedrifter gjør, så har man kun en lokasjon pr vare og i så fall betyr det full stans på lageret mens man teller. Datamodellen til Visma.Net Financials støtter rullerende telling basert på lokasjon, og i teorien vil det være mulig å telle deler av lageret, mens øvrig del av lageret er i drift.  

Klargjøring til varetelling

Visma.Net Financials tillater åpne ordre under telling, men det vil ikke være mulig å fullføre/oppdatere leveranser under telling, dersom leveransen tar varer fra en vare/lokasjon som er lagt til telling. Øvrige leveranser kan arbeides med. Det er i praksis vanskelig å vite hvilke leveranser som vil kunne plukkes under telling, så for de fleste bedrifter vil anbefalingen være å stanse driften på lageret, fullføre utføre tellingen og så starte driften igjen når tellingen er ferdigstilt og bokført.

Nødvendige forberedelser blir da å fullføre alle påbegynte plukk og oppdatere respektive leveranser i Visma.Net. Varer fra fullførte leveranser skal ikke telles med. Varemottak må oppdateres. Varer som er satt i hyllene må få fullført sine mottakskvitteringer. Varemottak som står i mottakssone og som ikke er registrert som mottatt i Visma.Net skal ikke telles med.

Telling med håndterminal

Ved bruk av håndterminal fra BxSoftware starter prosessen med å generere telleliste i Visma.Net, som vanlig. Deretter importeres listen til BxLogistics og gjøres tilgjengelig på håndterminal. Alle varer og lokasjoner som er klargjort for telling kan da telles på terminal. Dersom man man varer som ikke er klargjort for telling så vil varsle om at varen ikke ble funnet. Ved telling på flere terminaler vil BxSoftware automatisk slå sammen saldoer dersom to terminaler telles i samme sone/lokasjon. 

Når tellingen er fullført sendes resultatet inn til Visma.Net så telle-listen i praksis blir ferdig utfylt og ligger klar til bokføring.