.st0{fill:#FFFFFF;}

Nyheter i BxLogistics 2018.5 

 mai 24, 2018

Fullverdig støtte for Visma.net ERP på lageret

Våren har vært preget av at vi ferdigstiller funksjoner som har vært jobbet med over lengre tid og som av mange har vært svært etterlengtet.

I 2018.5 aktiverer vi en helt ny implementering av vår støtte for Visma.net ERP. Vi har lenge støttet ordreregistrering og merking, men nå tar vi Visma.Net ordentlig inn i varmen og er leveringsklare for fullverdig lagerdrift med varetelling, plukking, varemottak og innkjøp i tillegg til salg.

Varetelling i Visma.net ERP

Varetelling i Visma.Net fungerer på mange måter annerledes enn i f.eks Visma Business og Visma Global. Den viktigste forskjellen er støtte for å ha en vare på flere lokasjoner og samtidig ha kontroll på saldoen på hver lokasjon. Mange kunder forenkler dette ved å bruke en stor lokasjon for alle varer f.eks "Lager" mens andre deler opp i plukkplasser med kun en vare pr plukkplass. 

Vi har vært opptatt av å gi den samme smidige opplevelsen av lagertelling uansett hvilket behov kunden har, derfor har vi strømlinjeformet tellingen på terminalen så vi vet hvilke lokasjoner som telles. Skal en vare telles på flere lokasjoner kan man velge eller skanne lokasjonen, men som regel vil terminalen selv vite hvilken lokasjon du er på basert på varer du nettopp har telt.

Plukking i Visma.net ERP

Visma.Net bruker "leveranser" ved utsending av varer. Det gir høy fleksibilitet til å både del-levere ordre og levere flere ordre i samme leveranse. BxLogistics støtter samme fleksibilitet og henter automatisk ned alle åpne leveranser, lar deg se hva som skal plukkes, hvor det er plassert og bekrefter til slutt leveransen med hva som faktisk er plukket og skriver automatisk ut pakkseddel.  Med Consignor integrasjon sørger vi også for automatisk transport-etikett så alt er klart for sending når varene er ferdig plukket!

Varemottak og innkjøp i Visma.net

I 2018.5 støtter vi både innkjøp og varemottak i Visma.net, modulene kan brukes hver for seg eller i kombinasjon. Varemottak kan gjøres på håndterminal uavhengig av om det er opprettet på håndterminal eller i Visma.Net. Innkjøp egner seg for bedrifter med varer som er vanskelig å gi innkjøpsforslag på i ERP systemet. F.eks der det er praktisk å få bekreftet at det man har 50 meter av på lager egentlig er småbiter som ikke kan selges.

Hvordan komme igang med BxSoftware og Visma.net

Våre løsninger er ferdig integrert med Visma.net noe som gjør det raskt å komme igang! Les mer om våre forskjellige produkter her: Produkter Prøv vår Produktguide her for å se hvilket produkt som passer best for deg.

Ta kontakt med oss for å få et uforpliktende tilbud

Annet

2018.5 består også av flere feilrettinger, forbedret lagertelling med enheter, ny frakt-modul for Android og støtte for nye håndterminaler.
For en mer detaljert liste over endringer se vår oppdaterte endringslogg