Endringlogg / Versjonsbrev

Release notes - BxSoftware - Version 2020.9

** Story
* [BX-24] - Optimalisere DB-opprettelse ved installasjon av BxEngine
* [BX-162] - BxSmartPrintPro, legge til skriver bør forbedres
* [BX-325] - Forbedre session håndtering mellom PartnerPortal og BxAdmin
* [BX-419] - BxAdmin bør har dynamisk liste med ERP systemer
* [BX-1450] - Forbedre setup / første oppstart BxEngine
* [BX-1490] - Legge til advarsel på blank list i BxWebManager StockCount
* [BX-1493] - Client UI exporter for å enklere kunne kopiere mellom installasjoner
* [BX-1786] - Hente ut leveringsadresse2 fra [Visma.net|http://Visma.net]
* [BX-1787] - Legge til "defaultcustomer" parameteret som standard under salesorder
* [BX-1971] - Aktivere "Use Windows Service" som standard i BxSmartPrintPro etter installasjon.
* [BX-2002] - Mulighet til å skru av at CodaBar strekkoder leses med en A som prefix og suffix
* [BX-2004] - Støtte for strekkoder i Bx rapport generator
* [BX-2006] - Rabatt og unitcost må sendes inn når varemottak opprettes i Visma.net som standard
* [BX-2008] - Støtte for ny terminal - Cipherlab RK95
* [BX-2009] - Linjekommentarer Uni endret til LN_MESSAGE, få inn standard i Export for salg/innkjøp/plukk/mottak: UP_xxxxx.LN_MESSAGE
* [BX-2010] - Hente ut generert batchnr fra Visma.Net ved innsending av varemottak
* [BX-2013] - Mulighet til å kreve at leverandør er valgt før innsending av innkjøpsordre
* [BX-2014] - Kalle opp en Stored Procedure per linje å legge resultet på linjene før ordren sendes til ERP systemet
* [BX-2018] - Oppdatert produktinfo i BxSalesPortal
* [BX-2023] - Støtte for SQL Server 2017 i SAP integrasjon
* [BX-2024] - Støtte for custom felter i batchspørringen i batchsøkemodus i salg
* [BX-2025] - Mulighet til å legge database IDen på ordren ved innsending med SQL writer
* [BX-2027] - Fargekoding mangler i standard plukkspørring for Visma.Net
* [BX-2033] - ClientUI combobox på Android
* [BX-2034] - Oppdatere standardlokasjon i Visma.Net (API fungerer kun på stanard lager)
* [BX-2035] - Sende inn serienummer til Uni med SQL writer
* [BX-2036] - Støtte for kalkulering og endring av lastemester i frakt-modul på håndterminal
* [BX-2037] - Manuell multiplukk på Android med mulighet til å velge flere ordre på skjerm
* [BX-2039] - Transaksjonstabell i BxEngine for bedre statistikk og logging
* [BX-2040] - Skrive ut flere kopier av rapport fra template
* [BX-2041] - Oppgradere rammeverket til BxWM og BxAdmin til ExtJs 7.1
* [BX-2044] - Styre mailmottaker i ordrespørringen for utleveringsmodulen per ordre
* [BX-2045] - Skanne inn ekstra data med custom barcode i utleveringsmodulen
* [BX-2046] - Vise liste med valg dersom batchsøkemodus i salg gir treff på flere produkter
* [BX-2047] - Få med custom felter fra kundespørringen på ordren når man velger kunde
* [BX-2048] - Ferdigmelde produkter som ikke skal ha partinr i batchsøkemodus i plukking
* [BX-2049] - Legg til linjer i plukking i batchsøkemodus
* [BX-2051] - Grafisk/Visuell plukk-historikk i BxWM
* [BX-2053] - Må kunne søke på varenr og navn med tekstsøk selv om SearchGtinOnly er på for scanning
* [BX-2057] - Mulighet til å oppdatere linjer med antall 0 ved plukking med VBS
* [BX-2060] - Oppdatere format på default Config til BxAdmin
* [BX-2061] - Asset tracking tilpasninger
* [BX-2062] - Legg til Employee og Employeename i BxAsset tabellen
* [BX-2063] - Støtte for å skrive til Zusr felter i Global
* [BX-2065] - Pickinglist addproduct writer for å legge til linjer i plukking i Uni
* [BX-2066] - Plukke reserverte batcher i Visma.Net
* [BX-2068] - Få inn v.lastedit lastmodified som standard i Products spørringen for Uni Micro
* [BX-2069] - Fikse produktgruppe-standard mot Uni Micro
* [BX-2070] - Multiplukk med multiplikkspørring på Android
* [BX-2074] - Legg til PointMobile PM90 som kjent Android device
* [BX-2075] - Støtte for ClientUI felter i labelsmodulen på Android
* [BX-2076] - Sende DisplayName til Shoppa
* [BX-2077] - Sette cfg_ verdier på ordre ved å velge employee
* [BX-2078] - Skrive ut like mange etiketter som antall på linja med strekkodekommando
* [BX-2084] - Sentry integrasjon i BxAdmin
* [BX-2086] - Open Tooling build av BxAdmin
* [BX-2087] - Søke opp ordre basert på produkt i custom modul som arver fra mottak
* [BX-2091] - BxEngine Tripletex integrasjon
* [BX-2092] - Styre første batch i mottaksbilde ved AllowEmpty modus på samme måte som ExpiryDate modus
* [BX-2093] - Mulighet til å skjule ny ordre knapp i salgsmenyen for kun bruk av changeorder
* [BX-2095] - Endre standard lokasjoner fra Plukk
* [BX-2096] - Styre timeout på SQL Stored Procedure writer
* [BX-2097] - Skjule linjer i plukking på terminalen så de kan ferdigmeldes uten og vises
* [BX-2099] - BarcodeCommand for å åpne en eller flere ordre i plukking
* [BX-2102] - Taste inn enhetsfaktor etter inntastet antall i salg
* [BX-2103] - Beregne totalpris basert på antall og enhetsfaktor i salg
* [BX-2104] - Vise pris i lista i salgsordrebildet
* [BX-2105] - Vise totalt antall på tvers av linjer sammen med totalprisen i salgsordrebildet
* [BX-2106] - Mulighet til å vise leverandørens artikkel-nummer i linje-oversikten på plukk-modulen
* [BX-2108] - Mulighet til å gjøre ClientUI felter påkrevd i labelsmodulen
* [BX-2110] - Rapport i Partnerportal for å liste opp kunder med utgående terminaler
* [BX-2113] - Bruke eksisterende spørring som datagrunnlag i ClientUI combobox
* [BX-2116] - Elektronisk pakkseddel til touchsoft
* [BX-2119] - Integrasjon mot Axia frakt
* [BX-2126] - Vise kundens standard leveringsadresse i BxSales Portal
* [BX-2127] - Kunne hente alternative leveringsadresser til BxSales Portal
* [BX-2128] - Kunne foreslår kontaktpersoner pr kunde fra ERP i BxSales Portal
* [BX-2129] - Mulighet til å styre skriver og layout for autoprint i mottak per linje i spørringen
* [BX-2130] - Støtte for å legge til GTIN via Plukk modulen
* [BX-2137] - BxAdmin burde kunne klippe/lime field mappings
* [BX-2138] - Endre standard pagesize for Visma.Net til 100
* [BX-2144] - Endre standardfarge for parkerte ordre så det ikke kræsjer med standard fargekoder i plukk
* [BX-2145] - Ordrehistorikk bør vise flere kolonner på linje-nivå i BxSales Portal
* [BX-2146] - La BxEngine rapportere Windows og .Net versjon for å kunne advare om oppgraderinger på gamle systemer og føre statistikk
* [BX-2147] - Enkel Xml writer
* [BX-2148] - BxEngine Monitor viser advarsel om kunden ikke har installert ny nok .Net versjon til å støtte fremtidige oppgraderinger
* [BX-2153] - Mulighet til å skrive ut antall sider på etiketten i smartprint
* [BX-2155] - BxAdmin bør la brukerne kopiere/lime inn Client og Company profile config
* [BX-2156] - Prosjektimporter for Visma.Net
* [BX-2157] - Importere salgspriser fra Visma.Net
* [BX-2159] - Enkelt PowerOfficeGo integration for opprettelse av ordre og utskrift av etiketter
* [BX-2161] - Filtrere plukklister på terminalen basert på valgt medarbeider
* [BX-2162] - Strekkodekommando for å skrive ut antall som skal plukkes/mottas på terminalen
* [BX-2167] - Oppgradere BxWM til ExtJS 7.2
* [BX-2174] - VG exporter for utleveringsmodulen
* [BX-2175] - Sentry i Android appen for sentral feil-rapportering
* [BX-2176] - Legge til språk i BxAdmin oversettelser via copy/paste funksjonalitet
* [BX-2178] - Strekkodekommando for å skrive ut alt som er mottatt/plukket som ikke er skrevet ut
* [BX-2181] - Visma Global - Mottak: Har ikke støtte for å legge til hodeverdier på varemottak.
* [BX-2185] - BxEngine: Slippe å restarte BxEngine servicen etter hver ny-installasjon
* [BX-2186] - Skrive til customfelter på linjenivå i Global
* [BX-2194] - Styre Visma Global login innstillinger fra exporter config
* [BX-2197] - Legg til Honeywell EDA61k som kjent device med tastatur
* [BX-2198] - Mulighet til å ikke oppdatere max/min lokasjon ved endring av lokasjon i Global
* [BX-2202] - BxAdmin bør ha modul for å redigere grunndata som ligger i ERP systemet

** Bug
* [BX-1366] - BxAdmin trenger bedre kontroll på duplikatkontroll i AddMissingDefaults på exporters ValueMapping
* [BX-1919] - BxSmartPrintPro: Bug med opprettelse og sletting av ny etikett
* [BX-2012] - 02 tolkes ikke som AI i GS1-128 strekkode
* [BX-2015] - Import av enheter fra Visma.Net fungerer ikke etter at Visma endret casing på uom feltet
* [BX-2022] - Ordre i utleveringsmodulen forblir låst etter sletting
* [BX-2026] - Feil feltnavn på lokasjon i standardspørring for mottakslinjer for Visma.Net
* [BX-2029] - Bug med Export to ERP -> Products for UniMicro, identityinsert = false mangler/fører til feilmelding ved oppsett
* [BX-2030] - SmartPrint logger ikke hvorfor den starter servicen på nytt om ServiceBusHost State er faulted ved periodisk sjekk av service
* [BX-2032] - GS1-128 strekkoder med AI 20 ignoreres siden vi ikke gjenkjenner AI 20 - product variant
* [BX-2050] - Android Back på telefoner med Android 10 navigerer tilbake uten spørsmål og spør om du vil fortsette på plukklista
* [BX-2054] - Smartprint kræsjer om det feiler å hente tilgjengelige printere
* [BX-2055] - Endre standard valuemappings for purchaseorder på VBS - Setter feil transactiontype
* [BX-2071] - Exportere telling feiler pga fullført SQL transaksjon
* [BX-2079] - Packagelist fylles ikke automatisk ved innsending
* [BX-2081] - Salgsordre blir ikke slettet ved innsending
* [BX-2088] - TypeError: a.logout is not a function i BxAdmin
* [BX-2100] - BxEngine sender inn linjer som legges til i plukking selv om de har 0 i antall
* [BX-2107] - Ordrenummer på innsendt ordre vises ikke på terminalen om man har kalt opp en exporter før ERP exporteren
* [BX-2112] - Transaksjonsloggen får feil modulnavn for custom moduler
* [BX-2120] - ShowNewOrderButton styrer både snarvei til ny ordre på hovedmenyen og ny ordre knappen i ordremenyen
* [BX-2150] - Appen henger seg opp ved scrolling ved store varemottak
* [BX-2158] - Batchobjektet får utløpsdato for serienummer i varemottak
* [BX-2164] - BxAdmin: Export/Import to/from ERP -> Export/Import config -> Add missing defaults fungerer ikke i ny versjon
* [BX-2165] - Batchobjektet får utløpsdato for serienummer i plukking
* [BX-2168] - Signaturer fungerer ikke fra Salg
* [BX-2173] - Periodiske readere bruker i noen tilfeller sporadisk writere fra feil company i HandyMan integrasjon
* [BX-2180] - Fullføre en dialog kan få appen til å kræsje på Android
* [BX-2187] - Vekt lagres ikke ved endring i Assets grid
* [BX-2199] - Plukking på allokeringer i Visma.Net viser ikke produktnavn for ikkelagerstyrte varer
* [BX-2200] - Plukking på allokeringer i Visma.Net oppdaterer ikke levert antall på linja om man plukker mindre enn allokert
* [BX-2201] - Sette inn kostpris med VBS kutter desimalene


Release notes - BxSoftware - Version 2020.1

** Bug
* [BX-1759] - Lokasjonstype valideres ikke ved innsending i lageroverføring på Android, dersom en ikke er bekreftet med enter/søk
* [BX-1959] - Android appen spør ikke om rettigheter som trengs for å lese serienummer før 2. gang den startes
* [BX-1960] - Print parameter for pickinglist på company nivå overskriver client config
* [BX-1966] - Telling på Android gir feilmelding om man har en tom telledatabase på terminalen når man oppgraderer til nyeste versjon
* [BX-1967] - Warehouse blir ikke endret om man ikke trykker enter i valg av lager i lageroverføring på Android
* [BX-1968] - Android appen må startes på nytt om man svarer nei på ReadPhoneState rettighet
* [BX-1972] - Automatisk utfylling av kolli fungerer ikke dersom kolliene er opprettet med PackageAssignment
* [BX-1973] - Feil ved innsending av plukk fører til duplikate linjer på packagelist ved neste innsending
* [BX-1978] - Ordre forblir låst etter innsending av multimottak
* [BX-1980] - Gs1 strekkoder må skannes 2 ganger for at det skal akkumuleres i telling på CE
* [BX-1982] - Rapport generatoren lager PDF i bakgrunnen selv om PDF ikke skal brukes i rapporten
* [BX-1984] - Bokføre prosjektordre i global gir feilmelding
* [BX-1985] - GetMyProfiles ved profilbytte gir feil SQL syntax feilmelding
* [BX-1986] - Visma.Net exportere sender inn Allocations objekt selv om det ikke finnes batcher og required er satt til level i mappingen
* [BX-1989] - Fikse feil objektnavn i standard export mapping for mottak i Visma.Net
* [BX-1993] - Sett primarykey flagg på orderline på standard export config for mottak og plukk mot Visma.net

** Story
* [BX-709] - Vise navn på server BxEngine er installert på (hostname), i partnerportal
* [BX-1418] - Hente hostname fra server hvor BxEngine/BxSmartPrintPro ligger installert for enklere feilsøk/dialog med hosting leverandør
* [BX-1489] - Pris og kost bør ta hensyn til enhetsfaktor i BxWM varetelling
* [BX-1647] - Automatisk utskrift av etiketter ved innsending av varemottak på Android
* [BX-1760] - Validering av lokasjonstype i telling på Android
* [BX-1836] - Håndterminal bør logge tidspunkt for Signatur på terminal
* [BX-1951] - Vise dialog for å velge lagernr når man går inn i telling på Android og hente ned produkter filtrert på dette lageret
* [BX-1956] - Overføre unitcost fra batch til tellelinje når man velger batch i telling på Android
* [BX-1957] - Mulighet til å vise unitcost i infobildet i telling på Android
* [BX-1958] - Gjøre parent properties tilgjengelig i subtemplates i våre egne rapporter
* [BX-1962] - Mulighet til å skanne batchnr og utløpsdato inn på tellelinjer med strekkoder med og uten gtin
* [BX-1963] - ClientUI for kjente felter i telling på Android
* [BX-1964] - Mulighet til å skrive ut pakkseddel ved opprettelse av salgsordre med VBS
* [BX-1969] - Støtte for wildcards i filnavn i GetInvoice servicen i BxEngine
* [BX-1970] - Legge locationid på linja ved validering av lokasjon i telling, mottak og lageroverføring
* [BX-1974] - Styre hvilke linjer som skal autoprintes i spørringen i varemottak
* [BX-1977] - Støtte for popup-melding på webshop
* [BX-1979] - Skanne strekkode for å fylle ut kollidetaljer i shipment bildet på Android
* [BX-1981] - Frakt i utleveringsmodulen på Android
* [BX-1988] - Unifaun Online integrasjon
* [BX-1990] - Lagre tidspunkt for innsending i salgsordre på Android
* [BX-1991] - Mulighet for å mappe inn alle User felter ved innsending av salgsordre
* [BX-1992] - Mulighet til å kreve signatur kun ved innsending på Android
* [BX-1994] - Skrive shoppalabel til flere filstier definert i configen som semikolonseparert liste
* [BX-1995] - Sende inn kolliinfo til Visma.Net ved plukking
* [BX-1996] - Sende sporingsinfo til Fritabell i Business via VBS
* [BX-1997] - Mulighet til å styre hvilke moduler produkter er tilgjengelig i
* [BX-1998] - Mulighet til å sette antall og antall leveres på ordrelinjene i salg


Release notes - BxSoftware - Version 2019.11

** Bug
* [BX-228] - Order by på units spørringen og receiveunits=true fungerer ikke sammen
* [BX-408] - BxAPI gir dårlig feilmelding når den kjøres uten/med feil parameter
* [BX-1190] - FK_Queue_User tabellen hindrer sletting av devices/users
* [BX-1309] - BxSmartPrintPro: Etiketter forsvinner ikke ved sletting
* [BX-1326] - BxSmartPrintPro: Etikett sortering lagres ikke
* [BX-1488] - Bug med usebaseunit false telling CE
* [BX-1726] - Scanning med batchno verifiserer kun basert på gtin i mottak på Android
* [BX-1875] - Send og fortsett knappen vises over hverandre i lageroverføring
* [BX-1876] - IgnoreZero og Static kombinasjon fungerer ikke som tenkt i Writers og Readers
* [BX-1877] - WriterMappingCalculator fungerer ikke for packagelist verdier
* [BX-1879] - Linjer "arver" verdier fra andre linjer når de flates ut i export mapping
* [BX-1881] - Endpoints for dynamiske moduler mangler i ny BxEngine build prosess
* [BX-1884] - Toppen av skjermbildet havner bak statuslinja på nye iPhone
* [BX-1895] - Timeout på akkumulering av varetellinger i BxWebManager
* [BX-1886] - productlookup -> units -> false lar deg fortsatt trykke på enhet i Varer slik at man får opp enhetsvalg-listen, eller får feilmelding hvis det ikke finnes enheter på produkt
* [BX-1901] - SQL change writer inserter om man ikke har satt replaceonconflict på exporteren
* [BX-1902] - SQL writer tar ikke hensyn til IgnoreZero
* [BX-1903] - Søketeksten cleares ikke om man får treff med tekstsøk i varemottak på Android
* [BX-1904] - Salg på Android lar deg ikke åpne ordre dersom det har blitt opprettet en tom json fil
* [BX-1907] - Timeout gir one or more errors occured feilmelding på Android
* [BX-1912] - Skjulte kolonner lager ekstra padding i headere til lister på Android
* [BX-1915] - Scanning av strekkode med batchnr og serienr bruker batchnr selv om man skal registrere serienummer i mottak på Android
* [BX-1916] - SmartPrint klarer ikke skrive tall som kommer som int fra sql i barcode
* [BX-1917] - Kommentar på salgsordrelinje blir ikke lagret når man går ut av infobildet på Android
* [BX-1918] - FixedWidth extension forsvant i ny build prosess
* [BX-1920] - Scanning av strekkode med gtin og batchno gir feilmelding og viser ikke produktinfo dersom batchen ikke finnes i vareoppslag
* [BX-1934] - Endrede linjer i salesorder change blir ikke endret om det kun er endret på ClientUI felter
* [BX-1940] - Navigering åpner neste side i nytt overlappende vindu i iOS app kompilert med SDK for iOS 13
* [BX-1941] - Farging av difflinjer i telling fungerer ikke om man kun skanner uten å taste antall
* [BX-1942] - Man blir logget ut av Android appen dersom serveren ikke har lisens
* [BX-1943] - BxEngine settes til ikke lisensiert i for mange tilfeller, der lisens-validering feiler, men lisens nylig er validert
* [BX-1944] - Standard stockcount exporter for VG har feil mapping for warehouse
* [BX-1946] - WriterMappingCalculator klarer ikke hente ut verdier dersom casingen er forskjellig på parentobjektet og i sourcefield
* [BX-1947] - VBS writer klarer ikke skrive verdier dersom casingen på et objekt er forskjellig fra mappingen
* [BX-1948] - CountedTime på tellelinjer overskrives på serveren ved innsending fra terminal
* [BX-1952] - BxSmartPrintPro mister lisensen dersom lisens-sjekk mister tilgang eller ikke finner wmic.exe
* [BX-1953] - Serienummer for lisenssjekk i Android appen blir Unknown på Android 9


** Story
* [BX-112] - BxEngine bør ha en EDI-ASN level 3 exporter til egen DB og evt fil
* [BX-752] - Kunne låse samme ordre flere ganger
* [BX-1406] - BxSmartPrintPro: begrense hyppighet på loggmeldinger
* [BX-1499] - Ny installer - Verktøy for å legge til / fjerne Win service
* [BX-1665] - BxSmartPrintPro: Bedre håndtering av feil ved utskrift/printer osv.
* [BX-1696] - Template navn bør kunne overstyres med cfg_templatename i varemottakssql
* [BX-1773] - Varemottak med batch i Visma.Net
* [BX-1841] - Mulighet til å legge ordrekommentar som blir en eller flere varelinjer ved innsending i BxSales Order
* [BX-1854] - Mulighet til å ta bilde på Android terminal å sende det på epost
* [BX-1856] - BxSales Portal bør vise ordretotal og linjetotal i handlevogn
* [BX-1862] - Legge til "addserialnos" som standard i VBS Export config.
* [BX-1868] - Lagre signatur og bilder i den nye rapportmodulen
* [BX-1869] - Fikse standard Uni micro products spørring slik at gtin og supplierproductno blir med
* [BX-1872] - Standard Purchase order spørringer mangler for Visma.net
* [BX-1874] - Lese CSV filer fra FTP
* [BX-1878] - Lage generisk Json Writer
* [BX-1882] - BxAdmin bør støtte endring av Conditions felter for templates
* [BX-1885] - Fargelegge batcher som allerede er telt i telling på Android
* [BX-1887] - Vise advarsel når man legger til nytt kolli i plukking på Android
* [BX-1888] - Signatur i plukking på Android
* [BX-1889] - Telling med batch/serienummer i Visma.Net
* [BX-1890] - Legg til Honeywell CT60 som kjent device
* [BX-1891] - Legg til ordernos property på plukklisteobjektet som inneholder en konkatenert liste med ordenummer for export til Consignor etc
* [BX-1892] - Støtte for WriterMappingCalculator i CSV reader
* [BX-1893] - Mulighet for å legge til en guid i batchid ved opprettelse av batch i telling for å lage flere batcher med samme batchnr
* [BX-1894] - BxWM plugin som tilpasning - opprettelse av kolli med lagerstyring og rapporter (basic asset tracking)
* [BX-1897] - Printe flere dokumenter etter plukking med VBS
* [BX-1898] - Lage BxAssets tabell i BxEngine
* [BX-1899] - Kreve utfylling av lokasjon uten validering av innholdet i varemottak på Android
* [BX-1908] - Sette lokasjonsid på linja ved validering av lokasjon i lageroverføring på Android
* [BX-1909] - Vent med å legge til linje i lageroverføring til det er valgt batch dersom batch skal velges
* [BX-1910] - Mulighet for å se pris på produkter i lista i printkøen
* [BX-1911] - Mulighet til å søke kun på gtin i telling og mottak på Android, uten å gå videre på varenummer etc
* [BX-1914] - Støtte for MatchOnScan i plukking når man scanner GS1-128 med serienummer
* [BX-1921] - Mulighet til å ignorere verdier som serienummer og batchnr fra GS1-128 strekkoder på Android
* [BX-1922] - Justere faktoren det inkrementes med når man skanner i telling og mottak på Android
* [BX-1923] - Flytte linjer til bunn av lista når de er fullført i varemottak på Android
* [BX-1924] - Skrive til DME custom kolonner med VBS
* [BX-1926] - Mulighet til å velge hvilket lager i Visma.Net man skal importere saldo per lokasjon fra
* [BX-1927] - GetInvoice service i BxEngine for å vise faktura i webshopen
* [BX-1929] - Picking Monitor bør støtte flere felter (Custom Client UI)
* [BX-1930] - Skrive ut flere kopier av pakkseddel fra Visma.Net
* [BX-1931] - Logge batch ved å legge til serienummer med antall bak serienummeret i Global
* [BX-1935] - Oppdatert Excel importer til BxWM Products Manager
* [BX-1936] - Telling med serienummer mot VB på Android
* [BX-1937] - Styre configparameter på serveren basert på valg av leveringsmåte i plukking på Android (freightproductno etc)
* [BX-1938] - BxSales Portal bør ha mulighet til å vise PDF-faktura arkiv
* [BX-1949] - Mulighet til å sende tellelinjer med batch til fritabell i Business med VBS
* [BX-1950] - Sette employee og employeename på tellelinjer på serveren dersom det er satt på selve tellingen på terminalen


Release notes - BxSoftware - Version 2019.9

** Bug
* [BX-880] - BxSmartPrintPro bug med HTML skriftstørrelse
* [BX-1294] - Scanning med batchno verifiserer kun basert på gtin i plukking på Android
* [BX-1637] - BxSmartPrintPro: Feil på desimaler i pris
* [BX-1691] - Linjer med serienummer får antall fra annen linje uten at det er lagt inn serienummer i plukking på Android
* [BX-1692] - AddToQueue knappen i printbildet vises om man velger printer eller layout selv om man skal printe køen
* [BX-1694] - Feil ved sletting av linjer på innsendt telling i enkelte versjoner av 2019.1
* [BX-1699] - Feil parameter for å vise Import From ERP knapp i telling for Visma.Net i standard config
* [BX-1708] - WriterMappingCalculator fjerner ledende 0er fra gtin fordi den tror det er desimaltall
* [BX-1709] - Serienummer varemottak mot VismaGlobal kommer ikke med når status = Motta bokfør
* [BX-1710] - Datalogic Android terminal leser ikke i2of5 og sender ikke med sjekksiffer på EAN13
* [BX-1711] - Hurtigutskrift på Android kræsjer appen om utskriften feiler
* [BX-1719] - ShipmentProduct tabellen har kun plass til 20 karakterer i productno
* [BX-1722] - ShipmentDate overskrives med null når man oppretter en shipment
* [BX-1724] - Søk i plukkmenyen gir dobbel feilmelding dersom man ikke har internett eller søket feiler på Android
* [BX-1727] - WriterMappingCalculator feiler om man prøver å kjøre null or whitespace på felt som ikke finnes i objektet
* [BX-1728] - Ordrenummer logges ikke ved innsending til VBS
* [BX-1729] - Import av saldo per lokasjon fra Visma.Net stopper dersom det feiler for et produkt
* [BX-1747] - Vår egen ReportCreator logger for lite
* [BX-1753] - Import av attributter på produkter fra Visma.Net fungerer ikke med flere attributter
* [BX-1757] - Validering av lokasjon i varemottak på Android oppdaterer ikke entry dersom casingen er forskjellig
* [BX-1761] - Ferdigmelding av flere reservasjoner på en ordrelinje via VBS fungerer ikke
* [BX-1763] - Loadingindikatoren blir ikke borte etter søk i batchvinduet i telling på Android
* [BX-1764] - Ikke mulig å skanne lokasjon via custombarcode location i smartlokasjon på Android
* [BX-1766] - Det er mulig å skanne i antallsfeltet på Honeywell Android terminaler om man legger ned appen og bruker wedge og går inn igjen
* [BX-1777] - Utskrift av PDF rapport tar ikke hensyn til A4 størrelse på ny side
* [BX-1783] - Hurtigutskrift i batchbildet i plukk og mottak på Android tar ikke med verdier fra ordrelinja
* [BX-1788] - Forhåndsdefinerte kolli blir ikke hentet om ordren åpnes ved å søke på ordrenummer i plukking på Android
* [BX-1789] - IDen til batchen kommer ikke med på utskrift fra batchbildet i plukk og mottak på Android
* [BX-1806] - Skru av showlock fungerer ikke i Salesorder change på Android
* [BX-1818] - Loadingindkatoren vises ikke når man søker i labels modulen
* [BX-1831] - YourReference blir ikke satt i Visma Business VBS
* [BX-1842] - SAPB1 Writer failed feilmelding
* [BX-1844] - BxMobile scroller ikke til valgt/gul linje i varemottak med mange varer når det skannes en vare langt ned på lista.
* [BX-1845] - Prosjektsøk filtreres på kundenummer dersom kunde er valgt selv om FilterProjectsByCustomer er false på Android
* [BX-1847] - Ordresøk i salesorder change kræsjer appen på iOS
* [BX-1848] - Søketeksten cleares ikke om man får flere treff i ordresøk i salesorder og purchaseorder change på Android
* [BX-1849] - Søketeksten cleares ikke om man får flere treff i ordresøk i varemottak på Android
* [BX-1850] - Etikettutskrift printer for mange etiketter hvis copies > 1
* [BX-1857] - Dll filene til SQL Stored Procedure writer og XML reader kommer ikke med i installasjon
* [BX-1858] - Appen kræsjer når man splitter en linje i plukking
* [BX-1860] - Visma.Net StockBalance reader feiler dersom den skal slette over 2100 rader
* [BX-1861] - GetList funksjonen klarer ikke returnere hvis listen i en dictionary er en dictionary<string, object>
* [BX-1863] - Fungerer ikke å ferdigmelde serienummerlinjer og vanlige linjer samtidig mot VBS
* [BX-1864] - Nedlasting av msi filer fra partner-portal gir feil filnavn (uten .msi)

** Story
* [BX-57] - Enhetsimport fra Visma.NET
* [BX-164] - Plukking med Batch VB
* [BX-751] - Shoppa støtte i BxSmartPrintPro
* [BX-1504] - Mulighet for å filtrere loggmeldinger BxAdmin
* [BX-1622] - Kredittsperre på kunder i salgsordre på Android
* [BX-1657] - BxAdmin må vise oversettinger for labels modul
* [BX-1670] - Støtte for exportere med export type All som kommer frem som default på alle ERP system i BxAdmin
* [BX-1681] - Angi hvilket kolli man legger varene på mens man plukker på Android
* [BX-1690] - Mulighet til å bruke mappingkalkulator i Consignor mappings
* [BX-1693] - Støtte for både EAN-13 og EAN-14 i GS1-128 decode på Android
* [BX-1695] - Sortere linjer på egen pakkseddel
* [BX-1697] - Importere salgsordre som er til plukking ved import av plukklister fra Visma.Net
* [BX-1698] - Sidenummer på etiketter i SmartPrint
* [BX-1700] - Lagre plukkliste med kollinfo i våre egne shipment tabeller
* [BX-1701] - BxPickinglist exporter med støtte for å lagre serienummer i egen bx tabell
* [BX-1703] - Mulighet til scanne in custom felter på batcher/serienummer i plukking på Android
* [BX-1704] - BxAdmin bør ha mulighet til å flytte parrede terminaler mellom rettighetsgrupper (selger/kunde)
* [BX-1705] - Orderline bør være tekst felt i Bx tabellene
* [BX-1707] - Writer for å trigge kommandolinje script med parameter
* [BX-1712] - Mulighet til å logge hvem som plukker på linjenivå i BxPickinglistLine tabellen
* [BX-1713] - Mulighet til å bruke batch på plukklinje-nivå + legge til serienummer (der batch kommer fra strekkode eller plukklinje med validering)
* [BX-1714] - Mulighet for å plukke flere ordre offline - der man ikke sender inn pr ordre, men "ferdigstiller" og så sender inn alle fra plukklisteoversikt
* [BX-1715] - Vise batch informasjon på infobildet til plukking og mottak
* [BX-1716] - Mulighet til å sende inn vekt/volum pr kolli til egen tabell via VBS
* [BX-1717] - Exporter med mulighet til å kalle opp en SQL stored procedure etter f.eks plukking, med ordrenummer som parameter
* [BX-1718] - Batchplukk lookup bør støtte å få duplikate svar og se om noen av dem matcher valgt plukklinje
* [BX-1721] - Legg til Zebra TC52 og TC57 som kjent Android device
* [BX-1723] - Legg til batchno felt i BxPickinglistLine tabellen
* [BX-1725] - Serienummer på lageroverføring (VB)
* [BX-1731] - Legg til standard config for å vise/skjule alle felter på ordrehodet i salg og innkjøp på Android
* [BX-1732] - Ordrestatus og ordretype skal være skjult som standard i innkjøp på Android
* [BX-1733] - Visma.NET, støtte sende mail til flere kunder med bruk av ; i adressefeltet
* [BX-1734] - Justere rekkefølge på menyer i config
* [BX-1735] - Verifiser at serienummer ikke er likt gtin, productno eller andre søkefelter for ordrelinja i plukk og mottak på Android
* [BX-1736] - Trigge ekstra exporter basert på cfg_triggerroutine og cfg_triggeraction i plukkspørringen
* [BX-1737] - Styre om shipmentbildet på Android skal vises basert på cfg_shipment i plukkspørringen
* [BX-1738] - Mulighet til å styre queryname med cfg_queryname i input for 2.0/print
* [BX-1739] - Optimalisert standard spørring for VB plukklistelinjer
* [BX-1740] - Legg til Batchno felt i BxPickinglistSerialno tabellen
* [BX-1741] - Legg til generisk kolonne som er skjult som default som første kolonne i menyen i plukking og mottak på Android
* [BX-1742] - Serienummermodus i plukking på Android som godtar tomt input og duplikate verdier
* [BX-1743] - Mulighet til skanne inn tom string som verdi i ScannerData via custom barcodes
* [BX-1744] - Bestillingsmulighet i partnerportal
* [BX-1745] - Glemt passord mulighet i partnerportal
* [BX-1746] - Mulighet til å skjule allokert batchno i plukkvinduet for å plassere det et annet sted med ClientUI på Android
* [BX-1748] - Mulighet til å sette plukkdato til siste endring i plukking på Android
* [BX-1750] - Ny intern SAPB1 meldingshåndtering
* [BX-1751] - Forkaste plukking hvor ingen varer er plukket
* [BX-1752] - Mulighet til å tillate skjermrotasjon på Android
* [BX-1754] - Mulighet til å sette packagename og content i shipmentbildet til påkrevd på Android
* [BX-1756] - Validering av lokasjonstype i varemottak på Android
* [BX-1758] - Legg til hold - false i default config for varemottaksexporter for Visma.Net
* [BX-1762] - Mulighet til å gi advarsel i stedet for å sperre duplikate serienummer i plukking på Android
* [BX-1765] - Fikse Handyman site fil
* [BX-1767] - BxLabelno angir etikettnr, pluss korrigert bxpagenum
* [BX-1768] - Legg til quantity felt i BxPickinglistSerialno tabellen
* [BX-1769] - Mulighet til å vise antallskolonna i batchbildet i serienummermodus på Android
* [BX-1770] - Bruke antall fra strekkode i batchbildet i plukking på Android
* [BX-1771] - Styre om man skal fullføre varemottak i Visma.Net med config
* [BX-1774] - Serienummer/Batch i salgsordre på Android
* [BX-1776] - Oppdatert ordrehistorikk i ordreportal
* [BX-1785] - HM Standard config tilgjengelig i BxAdmin
* [BX-1790] - Legg til ReadOnly felt i ExportFieldMapping i BxAdmin
* [BX-1791] - Legge til Honeywell CK65 som kjent Android device
* [BX-1793] - Akkumuleringsmodus i salgsordre som kun akkumulerer dersom man står på en linje som matcher
* [BX-1794] - Skanne kommando for å printe på Android
* [BX-1795] - Mulighet til å printe printkøen uten å gå til bildet med valg av skriver og layout på Android
* [BX-1796] - Skrive ut pakkseddel med serienummer via VBS
* [BX-1797] - Mulighet til å sette standard printer og layout i hver modul på Android via config
* [BX-1798] - Ikke gi warning på printernavn hvis det er en Shoppa label
* [BX-1799] - Legg til PickingLocation og ReceivingLocation i BxProduct tabellen
* [BX-1800] - Batchmodus med bruk av kun utløpsdato i varemottak på Android
* [BX-1802] - Barcode kommando for å navigere tilbake på Android
* [BX-1803] - Barcode kommando for å printe alle på Android
* [BX-1804] - Sende telefonnr til Logistra
* [BX-1807] - Mulighet til og automatisk vise ordrehodet når man åpner en changeorder i salg på Android
* [BX-1808] - ScanOnRelease for Zebra Android terminaler
* [BX-1809] - Sende pakkseddel fra VBS på mail med PDF som vedlegg
* [BX-1810] - Sende vår egen pakkseddel på mail med PDF som vedlegg
* [BX-1812] - XML reader for å lese plukklister
* [BX-1813] - Mulighet til å velge lagernr før man legger til linjer i lageroverføring på Android
* [BX-1814] - Android appen må støtte 64 bit
* [BX-1815] - Støtte for iPad i AppStore
* [BX-1816] - Importer saldo kun for produkter som har endret saldo siste døgn fra Visma.Net
* [BX-1817] - Endre språk på pakkseddel fra VBS
* [BX-1820] - Dynamiske moduler på Android
* [BX-1823] - Hastighetsforbedring ordreimport fra VB til HM
* [BX-1832] - Mulighet til å disable QR koder for Honeywell terminaler i BxAdmin
* [BX-1834] - Legg gtin fra enhet inn i unitgtin i salg og innkjøp på Android for å være kompatibel med unitgtin på CE
* [BX-1839] - Mulighet til å bytte varenavn på enkelte varer i BxSales Portal
* [BX-1840] - Mulighet til å legge kommentar på enkelte varelinjer som egen varelinje i BxSales Portal
* [BX-1852] - Utleveringsmodul på Android
* [BX-1853] - Rettighetsgrupper på profiler, med mulighet til å bytte profil fra terminal på Android
* [BX-1855] - Sett farge på ordrelinjer i det ordren åpnes i plukking på Android
* [BX-1865] - Legg til status felt i BxProduct for produktstatus fra Visma.Net
* [BX-1866] - Vise lokasjon i batchbildet i varemottak med UseSerialno


Release notes - BxSoftware - Version 2019.4

** Bug
* [BX-574] - TAB separator valget fungerer ikke i BxSmartPrintPro
* [BX-879] - BxSmartPrintPro "Bug" med separator valget i Admin
* [BX-936] - ClientUI->New Component gir: Unable to locate existing SQL, fetching factory defaults.
* [BX-1198] - Ikke bruk default hvis bxfelt er fylt ut i BxSmartPrint
* [BX-1366] - BxAdmin trenger bedre kontroll på duplikatkontroll i AddMissingDefaults på exporters ValueMapping
* [BX-1526] - Varer -> Ny GTIN -> "NULL" blir "tom" EDI fil.
* [BX-1578] - WriterMappingCalculator takler ikke samme variabel flere ganger i samme expression
* [BX-1579] - Ny gtin på enhet på CE setter GTIN inn i unit feltet i den lokale databasen
* [BX-1581] - Feil i defaultconfig for lageroverføringsexporter for Visma.Net
* [BX-1582] - Zebra TC20 med tastatur gjenkjennes ikke som enhet med fysisk tastatur
* [BX-1583] - Tastaturet popper opp når man har registrert et serienummer i serienummerbildet selv med fysisk tastatur på Android
* [BX-1584] - Valgt kunde forsvinner i salgsordre på Android om man velger et globalt prosjekt
* [BX-1585] - Selger overskrives av ansatt valgt på hovedmenyen selv når den ikke er valgt når man sender inn ordre på Android
* [BX-1595] - Antall blir satt til 0 om man avbryter akkumuleringsdialogen etter skanning i plukking og mottak på Android
* [BX-1596] - Bug med faner i shipment bildet for Plukk på Android
* [BX-1599] - Parameter for packagedetails mangler i default config
* [BX-1600] - PrintAllWhenDone tar ikke lenger høyde for perline parameteret så det kommer utskrift for ikke mottatte linjer i varemottak på CE
* [BX-1602] - Logging av ServiceTransaction gir masse feilmeldinger i loggen
* [BX-1603] - SmartPrint prøver å finne versjonsnummer fra hardkodet ProgramFiles(x86) sti - fungerer ikke på 32 bit maskiner
* [BX-1607] - BX exporter for units prøver å legge inn feltet unitno som ikke finnes
* [BX-1620] - Legge til serienummer i global feiler dersom det er opprettet noen manuelt, men for få, tomme serienummer i global
* [BX-1625] - Bx exportere for å opprette produkter, kunder og enheter overstyrer config fra BxAdmin
* [BX-1638] - Suppliername har kun plass til 36 karakterer i BxReceivelist
* [BX-1642] - WriterMappingCalculator fungerer ikke for lines når man bruker fraktbildet
* [BX-1645] - VBS pickinglist create feiler stille dersom mapping for batche/serienummer er enabled, uten at plukket inneholder noen av delene
* [BX-1646] - Plukke mer en bestilt sammen med å sette finby på linja setter noinvoab på nytt etter ferdigmelding i plukking for VB
* [BX-1651] - Rapportgeneratoren viser linjer med feil info dersom den ikke får treff i spørringen som er koblet til
* [BX-1653] - Customer Accounts har ikke tilgang på deliverymethods servicen - trengs i webshop
* [BX-1659] - 0 quantity mangler fra ny standard pickinglist lines spørring mot Business
* [BX-1661] - VBS exportere fungerer ikke dersom VBS ikke er på localhost og viser ikke alle feilmeldinger
* [BX-1671] - VBS mapping sorterer felter uten sourcefield først uavhengig av sequence
* [BX-1684] - Batch/serienummer knappen blir ikke borte når man går til ny linje som ikke bruker batch/serienummer i plukking på Android
* [BX-1687] - Sikkerhetsfix - ikke offentlig. Korrigert sentralt uten behov for oppgradering av kundes servere
* [BX-1689] - SendPickinglist prøver å lage rapport om printer er satt i configen selv om ikke printtemplate er satt

** Story
* [BX-12] - Produktsøk, bør være et parameter som lar deg velge om produktsøk skal gjøres med %SokeVerdi% eller bare SokeVerdi%.
* [BX-467] - autoprint ved scan på CE
* [BX-704] - Småmangler i lagertelling (showexpected quantity)
* [BX-828] - Varetelling: Info->På lager antall vises ikke
* [BX-1022] - Enklere/bedre hurtigutskrift av etiketter fra terminal (Android)
* [BX-1066] - Paging i Visma.Net import
* [BX-1103] - Lageroverføringsexporter for Visma.Net
* [BX-1138] - Hurtig utskrift av etiketter fra håndterminal (Android)
* [BX-1347] - Shipment modul på Android bør akseptere 0 -kolli / henter selv
* [BX-1355] - Mulighet til å administrere og fjerne låser ved plukking i BxWM
* [BX-1399] - Standardspørring for varetelling i global filtrerer vekk produkter uten lagerstyring
* [BX-1477] - Lagre kolonnevalg i BxWebManager Labels
* [BX-1478] - Mulighet til å legge inn et backup språk som fyller inn manglende oversettelser til svensk/dansk
* [BX-1480] - Mulighet til å importere Visma.Net produkt-atributter til custom felter
* [BX-1533] - Numerisk tastatur lagernr overføring mot visse ERP systemer
* [BX-1560] - Kundetilpasning - ikke offentlig
* [BX-1561] - Blokkere varemottak på kort utløpsdato (kundetilpasning CE)
* [BX-1567] - UniSQL eksporter for salgsordre
* [BX-1568] - UniSQL eksporter for innkjøp
* [BX-1569] - UniSQL eksporter for mottak
* [BX-1570] - UniSQL eksporter for plukk
* [BX-1571] - UniSQL eksporter for telling
* [BX-1572] - UniSQL eksporter for lageroverføring
* [BX-1573] - Import av saldo per lokasjon fra Visma.Net
* [BX-1574] - Salgsordreimporter for Visma.Net
* [BX-1575] - Salesorder change exporter for Visma.Net
* [BX-1576] - Innkjøpsordreimporter for Visma.Net
* [BX-1577] - Purchaseorder change exporter for Visma.Net
* [BX-1587] - Ny valgbar dimensjon for virksomhet på ordrehodet i salg på Android
* [BX-1588] - Advarsel i Lageroverføring hvis lagernr mangler på Android
* [BX-1589] - Kundetilpasninger - ikke offentlig
* [BX-1593] - Tidligere valgt employee bør ikke velges som selger dersom employees ikke er enablet på Android
* [BX-1598] - Mulighet til at nye ordrelinjer havner nederst i lista på Android
* [BX-1601] - Mulighet til å skanne inn i en bestemt rekke med felter på ordrehodet i salg på Android
* [BX-1604] - BxWM må ha GUI for opplasting/import av enheter for stand-alone installasjoner
* [BX-1605] - Mulighet for å sende inn en ny salgsordre som en endringsordre på Android
* [BX-1606] - Validering av lagernr i lageroverføring på Android
* [BX-1608] - BxAdmin må støtte ekstra felter på export mapping
* [BX-1610] - Mulighet for header og footer i fastbreddefil uten SQL
* [BX-1611] - Oppdatert standard config for Uni Micro integrasjon
* [BX-1612] - Picking Monitor bør vise mer informasjon om prioritet og status på plukket
* [BX-1613] - Støtte for kommentar på ordrelinje i Uni SQL integrasjon
* [BX-1616] - Mulighet til å velge fra og til lagernr i lageroverføring på Android
* [BX-1617] - Returnere success true med advarsel dersom ikke alt blir overført/ferdigmeldt i lageroverføring mot VBS
* [BX-1618] - Vise advarsel på Android terminal dersom ikke alt blir overført/ferdigmeldt i lageroverføring
* [BX-1619] - BxWebManager før ha en egen monitor for varemottak, på mal fra plukking
* [BX-1622] - Kredittsperre på kunder i salgsordre på Android
* [BX-1623] - Sende inn vekt og volum per kolli til Logistra
* [BX-1626] - Legg til VBInstallationPath i standard company config for VBS
* [BX-1628] - Legg til Honeywell CT40 som kjent Android device
* [BX-1629] - Mulighet til å skru av påkrevd utfylling av leveringsmetode i fraktbildet på Android
* [BX-1633] - Ordreportal bør kunne vise filter for varegruppe
* [BX-1634] - Ordreportal bør kunne vise to enheter pr vare - med faktor-kalkulator i mellom
* [BX-1635] - Legg til Honeywell CN80 som kjent Android device
* [BX-1636] - Ordreportal bør kunne la brukeren kopiere gammle ordre over til handlekurv
* [BX-1639] - Skrive ut salgsordrebekreftelse i Visma.NET. Kan plukke på salgsordre så levering blir laget og bekreftet når plukket.
* [BX-1640] - Kundetilpasninger - ikke offentlig
* [BX-1641] - Mulighet til å skanne i loginbildet på Android
* [BX-1643] - Import av gyldige lager fra Visma.Net
* [BX-1649] - Venteordre støttes på nye ordrer i Global
* [BX-1650] - Bytt ut HTML to PDF converteren som brukes i utskrift av Bx rapporter for å støtte HTML5/CSS3
* [BX-1652] - Ordreportal bør ha mulighet til å velge leveringsmåte og styre visning av adressefelter basert på det
* [BX-1654] - Mulighet til å sende inn printer og label per etikett ved utskrift
* [BX-1655] - Skannerstøtte for Datalogic Memor 10 på Android
* [BX-1656] - Støtte for å overstyre rapportconfig fra plukk og mottaksspørringene med cfg
* [BX-1660] - Juster antall på dupliserte linjer ved innsending av plukk
* [BX-1662] - Støtte for å la VB skrive ut via VBS og sette CopiesPerDocument via config
* [BX-1663] - BxWM bør vise medarbeider valgt på terminal ved telling
* [BX-1664] - Sett inn splitta linje rett etter original linje i plukking med VBS
* [BX-1666] - Sende epost ved diff i plukk fra tredjepart / EDI
* [BX-1667] - Sette default innstillinger for AddConsignorFile jobben
* [BX-1668] - Støtte for å overføre custom felter fra batch til ordrelinje i batchmodus i plukking
* [BX-1669] - Styre felter i fil til Consignor med mapping i BxAdmin
* [BX-1670] - Støtte for exportere med export type All som kommer frem som default på alle ERP system i BxAdmin
* [BX-1677] - Støtte for å legge til en ny linje i plukking dersom du prøver å plukke mer enn bestilt på Android
* [BX-1678] - Hente ut forhåndsdefinerte kolli med SQL å sette de på plukklisteobjektet på serveren
* [BX-1679] - Legg til et content felt i shipment bildet på Android
* [BX-1680] - Støtte for å sende videre input til neste exporter når man bruker triggeraction
* [BX-1683] - Sette quantity med CustomBarcode
* [BX-1685] - BxWebManager bør har støtte for å laste opp Excel-fil for utskrift til SmartPrint
* [BX-1686] - Mulighet til å styre om kontrollsiffer skal tas med på EAN-8 på Android
* [BX-1688] - Sende utskrift på mail ved plukking
* [BX-1690] - Mulighet til å bruke mappingkalkulator i Consignor mappings


Release notes - BxSoftware - Version 2019.1

** Bug
* [BX-736] - Innsendt varetelling til Global synes ikke i listen i Global - må hentes inn ved å søke spesifikt på ID - tyder på mangel i importen/status etc
* [BX-1422] - Varetelling Global, skru av employeeno/createdby som standard - kan gi utventet resultat ved sammenslåing av tellelister
* [BX-1441] - LicenseConfig prioriteres feil i forhold til client og company config
* [BX-1452] - Antall skrevet inn, uten å trykke enter tapes om man skanner ny vare
* [BX-1458] - Påkrevd utfylling av kunde fungerer ikke når man bruker send alle knappen i salg på Android
* [BX-1463] - BxWebManager: expected quantity mangler i blank telleliste
* [BX-1466] - VB og VG ordre exportere skal ikke returnere hele ordreobjektet
* [BX-1467] - Telling fungerer ikke etter mottak av data når man bruker mottaknappen i selve tellebildet på CE
* [BX-1469] - Ikke mulig å skjule enhet i vareoppslag på Android
* [BX-1472] - Opprettelse av salgsordre lager ny kunde i databasen selv om den ikke har opprettet ny kunde på Android
* [BX-1473] - Android Zebra terminaler skanner ikke Interleaved 2 of 5 koder
* [BX-1474] - Ordre sendt dialog forsvinner når det navigeres automatisk ut fra siden på iOS
* [BX-1475] - BxSmartPrintPro legger ikke med pakken for pdfutskrift ved installasjon
* [BX-1479] - BxEngine logger ikke alle innkommende objekter selv når trace er på
* [BX-1481] - Subtemplate i rapport fungerer ikke med inputdata om writermapping kalkulatoren brukes
* [BX-1482] - Signatur lagres ikke om den legges inn ved å gå ut av ordren på Android
* [BX-1484] - DbConnection fylles ikke ut som default i importconfig for Visma.Net
* [BX-1495] - "BxLogistics xxx - Extra terminal" lisens fungerer ikke for CE når man prøver å oppgradere terminal
* [BX-1507] - Lageroverføring på Android viser ikke ordrenummer ved fullført innsending
* [BX-1517] - Printbildet gir feilmelding ved nedlasting av printeroppsett om etiketten ikke har standardprinter på Android
* [BX-1518] - Printbildet lagrer ikke label og skriver ved nedlasting av printsettings på Android
* [BX-1528] - Rapport Generatoren takler ikke liste med objekter som er konvertert til ExpandoObject
* [BX-1534] - Productname kolonnene i BxTabellene har plass til for få tegn
* [BX-1536] - Import missing translations fungerer ikke for Svensk pga oversettelser på feil nivå i json fil
* [BX-1541] - Tekst i ExternalID i Consignor OnPremisis integrasjonen gjøres om til tall selv om Consignor støtter tekst som id
* [BX-1543] - Hurtigutskrift med knapp i varetelling på CE fungerer ikke i selve tellebildet
* [BX-1545] - Rapport generatoren prøver å printe selv om man skal sende mail og printer ikke er satt
* [BX-1546] - Report configen brukes ikke ved utskrift av rapport fra plukk eller mottak
* [BX-1547] - Visma.Net tar ikke i mot linjer med 0 i antall ved opprettelse av varemottak
* [BX-1550] - VBS plukking fungerer ikke etter at order change ble laget
* [BX-1554] - Fikse bug på installeren etter config katalog ble lagt inn i program files
* [BX-1564] - Kan ikke skjule pris i linjeinfo i innkjøp på Android
* [BX-1565] - ClientUI i linjeinfobildet i innkjøp bruker samme skjermbildenavn som i salgsordre

** Story
* [BX-345] - Bør kunne søke opp mottaksordre basert på artikkelnr/gtin
* [BX-485] - Bør kunne søke på prosjektordre og finne kunde basert på det
* [BX-711] - Gjøre det enklere å sette termineringsdato på lisenser
* [BX-713] - Fjerne tastaturfunksjonalitet fra F4 tasten på Cipherlab 9700 - for å kunne bruke tasten til hurtigutskrift
* [BX-725] - Mulighet for å bruke "serienummer" ved plukking der flere kolli får lov å ha samme serienummer (nesten som batch, men oppførsel som serienummer) (tilpasning til kunde)
* [BX-805] - Adresse2 felt fra Global må sendes over til Consignor ShipmentServer
* [BX-930] - Nye regler for Lisenssjekk BxMobile Complete CE og Android
* [BX-982] - Lager overføring for Global på Android
* [BX-1104] - Mulighet til å legge inn lokasjon i lageroverføring på Android
* [BX-1166] - Burde være mulig å mappe verdier fra hodenivå til linjenivå i salgsordre til VB
* [BX-1284] - App Store publisering bør automatiseres
* [BX-1290] - Plukkexporter for VBS
* [BX-1335] - Lageroverføringsexporter for VBS
* [BX-1416] - Salgsordreexporter for VBS
* [BX-1417] - Kundeexporter for VBS
* [BX-1421] - Mulighet for å kalle opp Customer Create exporter ved innsending av salgsordre
* [BX-1431] - Endre standardconfig mot Global
* [BX-1448] - Knapp for å skrive etikett fra Varer CE
* [BX-1449] - Knapp for å skrive etikett fra Varer Android
* [BX-1454] - Mottaksexporter for VBS
* [BX-1455] - Innkjøpsexporter for VBS
* [BX-1457] - Standardconfig for VBS
* [BX-1459] - NewCustomer exporter for VG må returnere kundenr
* [BX-1460] - NewCustomer exporter for VG må støtte mapping av felter
* [BX-1461] - Mulighet til å vise akkumuleringsdialog selv om man står på linjen man skanner i telling på CE
* [BX-1468] - Template editor i BxAdmin må bør håndere store templates bedre og vise nye parametre på templaten
* [BX-1470] - Endre lokasjon på parti i vareoppslag på Android
* [BX-1471] - Mulighet til å endre lokasjon i shpbal i products change for VB
* [BX-1480] - Mulighet til å importere Visma.Net produkt-atributter til custom felter
* [BX-1483] - Skru av lines.price som standard i salesorder/purchaseorder create/change Visma Global export (og eventuelt andre ERP)
* [BX-1485] - Mulighet til å søke i liste med prosjekter på Android
* [BX-1486] - Støtte for produktgruppe 2 og 3 i kundepriser på Android
* [BX-1487] - Mulighet til å vise rabattert pris i ordrebildet på Android
* [BX-1492] - Mulighet for tilbudspris i kundepriser på Android
* [BX-1494] - Gjør det mulig å bruke innkjøpsmodulen til lageroverføring på CE
* [BX-1496] - VBS Exporter Telling
* [BX-1497] - VBS Exporter for GTIN/Lokasjon
* [BX-1500] - Ny installer - Oppgraderinger av individuelle BxEngine installasjoner ved flere på samme server
* [BX-1501] - Config for å deaktivere eller endre BxEngins lokale port, for å slippe feil-meldinger og evt bruke flere på lokalt nett
* [BX-1505] - Handyman sette spesifikk syncstatus på en order exporter
* [BX-1506] - Oppdatert svensk oversettelse
* [BX-1509] - Produktimporter for Uni Economy
* [BX-1510] - BxWM StockCount bør få oppgradert Excel eksport, for å få rett formatering på celler
* [BX-1511] - Salgsordreexporter for Uni Economy
* [BX-1515] - Endre oppsett på EDI filer
* [BX-1516] - Legg til deliverymethod og deliverymethodname i BxProduct tabellen
* [BX-1519] - Mulighet til å importere flere strekkoder per produkt fra Visma.Net
* [BX-1520] - Kundeimporter for Uni Economy
* [BX-1522] - Mulighet til å søke og skanne for å velge employee på Android
* [BX-1523] - Batchsøkemodus i plukking med mulighet til å splitte linjer på Android
* [BX-1524] - BxWM GUI for å administrere produkter
* [BX-1525] - Bx exportere for product, customer og unit for stand alone kunder
* [BX-1527] - DeliveryMethod importer for Visma.Net
* [BX-1529] - Gjøre det mulig å bruke mappingkalkulator i rapporttemplates
* [BX-1530] - Oppdatere CustomerID på ordren når man velger kunde dersom den finnes på kundekortet på Android
* [BX-1531] - Mulighet til å vise akkumuleringsdialog hver gang det skal akkumuleres i plukking og mottak på Android
* [BX-1535] - Standard plukkliste spørring for VB før ta høyde for produkter uten reservasjon og være standard for nye kunder
* [BX-1537] - Mulighet til å skru av akkumulering i lageroverføring på Android
* [BX-1538] - Lokasjonsimporter for Visma.Net
* [BX-1539] - VBS Exporter Salesorder Change
* [BX-1540] - VBS Exporter Purchaseorder Change
* [BX-1542] - VBS Exporter for å legge til linjer i plukking
* [BX-1544] - Oppdatere standardconfig for VBS med alle moduler og innstillinger
* [BX-1548] - Batchsøkemodus i salg på Android
* [BX-1551] - Legge til Honeywell EDA51 som kjent device på Android
* [BX-1552] - Mulighet for å styre CenterDecode parameteret på Honeywell Android terminaler fra BxAdmin
* [BX-1555] - (Kundetilpasning - ikke offentlig)
* [BX-1556] - Mulighet til å sende inn lageroverføring uten å gå til sendebilde når man fra og til lagernr alltid er det samme på Android
* [BX-1557] - Støtte for å finne plukklinje ved å søke på lokasjon på Android
* [BX-1558] - Batchmodus der man kan skanne produkt, men batchno må matche dersom det skannes i plukking på Android
* [BX-1559] - Støtte for å validere lokasjonstype ved oppdatering av lokasjon i vareoppslag på Android
* [BX-1562] - Mulighet til å vise prosjektnummer i lista over eksisterende salgsordre på Android
* [BX-1563] - Valg av selger bør bruke samme liste som når man velger employee for å ha muligheten til å søke i lista på Android


Release notes - BxSoftware - Version 2018.12

** Bug
* [BX-907] - Antall må oppdaters om det skannes i AddUnit bildet for mottak på Android
* [BX-1179] - SAP Cmd prosessen henger
* [BX-1230] - Småbugs med batch og serienummer på Android
* [BX-1237] - Antall i plukk og mottak oppdateres ikke riktig fra batchbildet på Android
* [BX-1238] - Søkemetode onlinefirst gir feilmelding om onlinesøk feiler på Android
* [BX-1240] - Ved innsending av salgsordre mot VB vises ordre 0 sendt melding på Android
* [BX-1241] - Ved innsending av salgsordre mot VB vises ordre GUID sendt på CE
* [BX-1242] - Plukking med flere ordre på en plukkliste mot VB feiler av og til pga samme timestamp og filnavn
* [BX-1248] - Når man prøver å åpne en låst ordre vises det ikke hvem som har låst den om enheten som låste er paret
* [BX-1249] - Ny lisenssjekk på BxSmartPrintPro
* [BX-1250] - Motta data på CE henger seg
* [BX-1251] - Oppdatere ikke lisensconfig
* [BX-1252] - Oppdatere login bxwebapi for å ta med productname og devicemodel
* [BX-1253] - Dataflow.Core mangler i Smartprint installeren
* [BX-1256] - Vi henter SVG fil fra utdatert sted
* [BX-1257] - Lisenssjekk bør trigges ved oppgradering
* [BX-1260] - Ordretotalen blir ikke oppdatert om man sletter eneste linje i salg og innkjøp på Android
* [BX-1261] - ClientUI med linjeverdi blir ikke oppdatert om man sletter eneste linje på Android
* [BX-1262] - Start servicelog bør ikke kræsje
* [BX-1263] - *Feil i kundetilpasning, ikke offentlig*
* [BX-1264] - Sourcefiled og destination er byttet om på ordtp og trtp i standard mapping for lageroverføring i VB
* [BX-1265] - Online produktsøk på enhetsstrekkode oppdaterer ikke enhetsinfo på produktet som returneres
* [BX-1266] - GetReceivelist klarer ikke finne linjer basert på enhet
* [BX-1267] - Delcity og delpostcode settes ikke på ordren når man velger kunde på Android
* [BX-1270] - Kundemodus navigerer tilbake til hovedmenyen etter innsending av ordre på Android
* [BX-1271] - MSI - Service avinstallerer seg unødig ved oppgradering
* [BX-1273] - Ordreinfo i salg viser feil prosjektfelt i noen moduser på Android
* [BX-1274] - BxProject tabellen bør ha feltet project ikke projectno og det bør være nullable
* [BX-1275] - BxEngine stopper kun service ved oppgradering
* [BX-1278] - Uninstall ser ut til å kjøre unødig ved oppgradering
* [BX-1288] - Endre GTIN uten units gir NullReferenceException på CE
* [BX-1296] - BxSmartPrintPro sorterer etiketter alfabetisk etter oppgradering til 2018.9.81
* [BX-1306] - Dataimport feiler med stor csv fil
* [BX-1307] - *kundetilpasning på telling, ikke offentlig*
* [BX-1312] - BxAdmin overstyrer ikke standard databasevalg ved import av CompanyProfile eller ClientProfile
* [BX-1313] - BxSmartPrintPro Index
* [BX-1345] - Maxlengde på Code39 på Honeweyllterminaler er satt til 15
* [BX-1346] - Pickinginformation vises ikke om ordren åpnes med søk på Android
* [BX-1351] - Android: Feilmelding ved bytte av lokasjon og søk på produkt etter skanning av enhet
* [BX-1354] - *feil i kundetilpasning, ikke offentlig*
* [BX-1358] - Lageroverføring lager ny ordrefil om man lukker modulen uten linjer på Android
* [BX-1359] - Får ikke med Expected og Value ved telling på Android
* [BX-1361] - BxSmartPrintPro: Zint error ved flere filer samtidig
* [BX-1372] - Bytte til EDIstatus
* [BX-1377] - *feil i kundetilpasning, ikke offentlig*
* [BX-1378] - DataflowPrintWriter bruker printproxy om configen er 0
* [BX-1384] - GetBatches i telling henter batcher fra feil database på Android
* [BX-1386] - Nedlasting av database timer ut om en spørring tar over 30 sek på Android og CE
* [BX-1387] - Søk i vareoppslag kræsjer appen om et produkt ikke har productno på Android
* [BX-1394] - Endring av lokasjon feiler dersom man har skannet en enhetsstrekkode på Android
* [BX-1395] - Ordrelåser blir ikke slettet ved innsending om man bruker multiplukk/multimottak mot VB
* [BX-1408] - Lageroverføring på Android henter batch i bakgrunnen og legger til linje selv om den ikke får treff på batch
* [BX-1409] - Telling med batcher på Android gjør onlinesøk mot feil service og søker i bakgrunnen
* [BX-1412] - Ved opprettelse av rapport blir en del CSS tolket som variabler som skal replaces
* [BX-1414] - BxEngine ordrelåser vises ikke før man prøver å åpne ordren i plukking på Android
* [BX-1415] - Varemottak på Android prøver å låse opp ordren basert på receivelist på linjene selv om det ikke finnes noen linjer
* [BX-1419] - Scannerconfig fra BxAdmin blir borte etter restart av terminal på Android
* [BX-1423] - Timpex GetByEta sender ikke med FromPostalCode og FromCountryCode
* [BX-1425] - Loadingindikatoren blir ikke fjernet om man ikke får treff i plukking på Android
* [BX-1426] - Validering av lokasjon ved innsending av lageroverføring på Android bruker feil warehouse
* [BX-1429] - Scannerconfig ved oppstart av Honeywell på Android prøver å sette samme verdi flere ganger
* [BX-1430] - Ikke mulig å styre ShowInfoOrderno i innkjøp på Android
* [BX-1435] - Akkumulering i salgsordre og innkjøp på Android inkrementerer 2 linjer ved skanning
* [BX-1440] - Fraktbildet flytter seg ikke til neste pakke når siste felt er utfylt på Android
* [BX-1444] - Toast fungerer ikke på iOS i første versjon i AppStore
* [BX-1451] - Fokus flytter seg ikke til neste entry i noen skjermbilder på Android

** Story
* [BX-40] - BxEngine skal ta i bruk nytt API for å sjekke lisens
* [BX-680] - Mulighet til å laste opp/laste ned etiketter via BxAdmin/Engine (API støtte, GUI lages senere)
* [BX-1064] - BxAdmin GUI for å generere Visma.Net token
* [BX-1124] - BxAdmin wizard bør ta høyde for Visma.Net imports
* [BX-1180] - Vise kundenavn ved innsending av plukkordre på Android
* [BX-1181] - Vise leverandørnavn ved innsending av varemottak på Android
* [BX-1182] - Hente leveringsmåte fra databasen basert på deliverymethod på ordren på Android
* [BX-1183] - Prosjekter må kunne ha leveringsadresser, postnr osv - som overskriver kundens standard adresse ved ordreregistrering
* [BX-1188] - Legg innstillinger for parkering i plukking og varemottak på Android inn i standard config
* [BX-1191] - Justering av default farger til plukking - Android vennlige
* [BX-1193] - Omskriving av ACS logikk for løse Azure omlegging før 7. november 2018 (inkludert i 2018.9 rev 2, uten å rekke changelog)
* [BX-1229] - Mulighet til å vise med farge at en tellelinje har avvik på Android
* [BX-1232] - Mulighet til å filtrere custom barcode på type på Android
* [BX-1233] - Mulighet til å scanne inn felter på ordrehodet i salgsordreinfo via custom barcode på Android
* [BX-1234] - Legg til felt for plukkinfo i infobildet og vis linjepopup kun en gang i plukking på Android
* [BX-1235] - Legg til oversettelse for produktnummer kolonne i mottak og plukking på Android
* [BX-1236] - Legg til manglende oversettelse for MORE knappen i telleinfo på Android
* [BX-1239] - Legg til Zebra TC56 som kjent device på Android
* [BX-1243] - Legg til Zebra TC8000 som kjent device på Android
* [BX-1244] - Send inn modell og produktnavn ved innlogging på Android
* [BX-1245] - Gi kundeprofiler tilgang til alle servicene som trengs for kundemodus på Android
* [BX-1246] - Kundemodus med utfylling av hodeinfo etter varelinjer på Android
* [BX-1247] - Mulighet til å bruke enheter i mottak og plukking uten å vise ekstra skjermbilde på Android
* [BX-1254] - Valuemapping for prosjektordre mangler i standardconfig for VG
* [BX-1255] - Oppdatert Periodisk lisenssjekk
* [BX-1258] - Handyman hourstype
* [BX-1259] - Timpex videreutvikling
* [BX-1268] - Versjonsnr bør rapporteres i lisenssjekk for å gi forhandlere bedre oversikt over hvilke versjoner kunder kjører
* [BX-1269] - Mulighet til å slette alle linjer i salgsordre på Android
* [BX-1276] - HandyMan - blokkere materiell og timer
* [BX-1277] - Vis "ordren er ikke ferdig plukket" melding før fraktbildet i plukking på Android
* [BX-1279] - Lageroverføring med batch på Android
* [BX-1280] - GetBatches service i BxEngine
* [BX-1283] - iOS release
* [BX-1285] - Opprette ny kunde på Android/iOS
* [BX-1286] - Lage migrering for eldre CSV reader
* [BX-1289] - Batchtelling CE
* [BX-1290] - Plukkexporter for VBS
* [BX-1293] - Mulighet til å scanne inn batchnummer via custombarcodes på Android
* [BX-1295] - Oppgrader til nyeste SDK for Honeywell terminaler på Android
* [BX-1297] - Batchtelling BxEngine
* [BX-1298] - Legg til batchno kolonne i tellevinduet i WebManager
* [BX-1299] - Legg til productgroup som felt i produktimporteren i WebManager
* [BX-1300] - Egendefinert felt signatur
* [BX-1302] - Mulighet til å sende ActorID til Consignor Shipment Server via deliverymethods spørringen
* [BX-1305] - Mulighet til å sende inn ActorID via deliverymethod på CE
* [BX-1308] - *kundetilpasning på telling, ikke offentlig*
* [BX-1310] - Utskrift av pris uten desimaler
* [BX-1311] - Verktøy for massekonvertering av lisens fra gen3 til gen4
* [BX-1314] - Mulighet til å sende inn vekt og størrelse per kolli til Consignor Shipment Server
* [BX-1315] - Oppgradere Smartprint fra API
* [BX-1317] - Mulighet for å skanne felter inn på ordrelinje i salg og innkjøp på Android
* [BX-1318] - ASN modul i BxWebManager
* [BX-1319] - Utskrift av transportetikett med SSCC ved innsending av ordre
* [BX-1320] - Service for å sende ASN på flere ordre/ordrelinjer
* [BX-1321] - Mulighet for å styre om hodeinfo skal vises først, sist eller ikke i det hele tatt i salg og innkjøp på Android
* [BX-1323] - DatePicker som ClientUI felt på Android
* [BX-1325] - Lisens API bør godkjenne kundetilpasninger på samme lisens som hovedprodukt
* [BX-1327] - Vise batch kolonne i stock count overview i BxWM kun dersom batch er aktivt i profilen
* [BX-1328] - Telling med batch på Android
* [BX-1329] - Mulighet til å skanne inn lokasjon via custom barcode i varemottak på Android
* [BX-1330] - Mulighet til å skrive inn lokasjon ved varemottak på Android
* [BX-1332] - BxEngine service for å hente gyldige lokasjoner
* [BX-1333] - Påkrevd lokasjon med validering i varemottak på Android
* [BX-1334] - Verifisering av lokasjon i lageroverføring på Android
* [BX-1335] - Lageroverføringsexporter for VBS
* [BX-1336] - Batchmodus med kun 1 batch per linje i plukking på Android
* [BX-1337] - Mulighet for å inkrementere med unitfactor i plukking på Android
* [BX-1338] - Standardspørring for gyldige lokasjoner i Business
* [BX-1341] - Complete må dekode antall uten vekt i strekkode
* [BX-1342] - Get service på Shipment (API støtte)
* [BX-1343] - *kundetilpasning, ikke offentlig*
* [BX-1344] - Tine bytter URL for ETA på Timpex Service, bør kunne konfigureres enklere
* [BX-1349] - Legg til fullfør knapp i batchbildet i plukking og mottak på Android
* [BX-1350] - Generere mottak- og pakkseddel
* [BX-1356] - Svensk oversettelse
* [BX-1360] - Støtte for å telle batcher i ShpBal i telleexporter for Business
* [BX-1362] - GetStockCountBatches service i BxEngine
* [BX-1363] - Mulighet å laste ned offline tellebatcher i stockcount databasen til Android
* [BX-1365] - Mulighet til å vise batchid i stockcount i WebManager
* [BX-1367] - Mulighet til å laste ned offline batcher i databasen til Android
* [BX-1368] - Forbedret standard config Visma.Net
* [BX-1371] - Oppdatere innstillinger og oversettelser for avansert batchstyring på Android
* [BX-1373] - Legg til orderno og orderline i ordreobjektet ved innsending av innkjøpsordre til Global
* [BX-1374] - Mulighet til å opprette shipment basert på ordreobjekt med linjer
* [BX-1376] - Mulighet til å opprette partier som ikke finnes ved telling mot Business
* [BX-1380] - Bør være mulig å slå sammen kun én liste - for å få oversikt i BxWM der det kun er telt med en terminal, uten akkumulering
* [BX-1381] - Sett standardverdi now for shipmentdate i shipmenttabellen
* [BX-1382] - Oppdatere shipment fra bxwm
* [BX-1383] - Legg til Zebra TC20 med tastatur som kjent device på Android
* [BX-1385] - Låst lokasjon bør vises når man går inn i telling på Android
* [BX-1388] - Mulighet til å fargekode plukklinjer på Android via sql
* [BX-1389] - Mulighet til gi advarsel dersom lokasjon ikke følger gitt mønster i lageroverføring på Android
* [BX-1391] - Telling med batcher uten batchnr på Android
* [BX-1397] - Mulighet til å sende inn serverkey via deliverymethods på CE
* [BX-1398] - Mulighet til å sette scannerconfig i BxAdmin for UPC-A på Honeywell Android
* [BX-1401] - Legg til stocktransfer som valg i dropdown i Language i BxAdmin
* [BX-1402] - Mulighet til å oppdatere 3 forskjellige lokasjonsfelter i VB ved bruk av smartlokasjon
* [BX-1403] - Sjekker GTIN ved allowunknownproduct
* [BX-1404] - Mulighet til å legge til batch uten batchnr i varemottak på Android
* [BX-1410] - Mulighet til å styre desimalseparator i CSV Writer
* [BX-1411] - Lag ny telledatabase på Android ved nedlasting av data om ingen linjer er telt
* [BX-1416] - Salgsordreexporter for VBS
* [BX-1417] - Kundeexporter for VBS
* [BX-1420] - Mulighet til å flytte CSV filer til ok eller error mappe etter innlesing
* [BX-1421] - Mulighet for å kalle opp Customer Create exporter ved innsending av salgsordre
* [BX-1428] - Mulighet til å vise lagernr i batchlista i lageroverføring på Android
* [BX-1432] - Mulighet til å legge til linjer i plukking på Android
* [BX-1434] - Mulighet til å legge inn default kundenr i salgsordre på Android
* [BX-1436] - Mulighet til å legge inn default leverandør i innkjøp på Android
* [BX-1439] - Mulighet til å styre scannerconfig på Android Zebra terminaler via BxAdmin
* [BX-1442] - Server Config og License Config bør vises i BxAdmin, samt endre rekkefølge på Client og Company settings
* [BX-1446] - Legg til print alle knapp i plukking på Android
* [BX-1447] - Legg til print alle knapp i info i mottak på Android
* [BX-1454] - Mottaksexporter for VBS
* [BX-1455] - Innkjøpsexporter for VBS
* [BX-1457] - Standardconfig for VBS


Release notes - BxSoftware - Version 2018.9

** Bug
* [BX-956] - Mangler info når man bytter companycode på Complete CE
* [BX-962] - SQL Exporter for ordre sender inn hode og linjer i hver sin transaksjon
* [BX-1159] - Infobildet i plukking på Android prøver å vise kunde fra linjenivå
* [BX-1160] - Infobildet i mottak på Android prøver å vise leverandør fra linjenivå
* [BX-1169] - Fraktbestilling på Android med packagedetails false printer alltid bare en fraktetikett
* [BX-1171] - SQL sortering bugger litt enkelte ganger
* [BX-1177] - VB exporteren må formattere ISO dato streng
* [BX-1189] - GetReceivelist henter ikke BxEngine ordrelåser
* [BX-1194] - SQL Writeren lager 3 ordrehoder og dupliserer linjene på hos enkeltkunde
* [BX-1200] - Nedlasting av data på Android viser 1 for lite i alle antall
* [BX-1201] - EDA60k med 1D laser fyrer sporadisk av mange eventer for en skanning, bør ingorere duplikater (workaround for bug i EDA60K firmware)
* [BX-1203] - Låste ordre kan åpnes på Android om de er låst etter lista er oppdatert
* [BX-1207] - Innsending av ordre kræsjer sporadisk på Android
* [BX-1208] - Sletting av linje kræsjer sporadisk på Android
* [BX-1209] - WriterMappingCalculator gjenbruker verdier på linjer som ikke inneholder mappet property
* [BX-1212] - Innkjøp og lageroverføring viser ikke en i antall i lista når man legger til en linje
* [BX-1214] - BxAdmin lagrer ikke tabindex verdier i Client UI oppsettet
* [BX-1222] - BxAdmin har problemer med å sette log-datoer dersom de ikke finnes på server fra før
* [BX-1223] - Brukere i kundemodus har ikke adgang til å laste ned oversettelser til terminal
* [BX-1231] - VB integrasjon krever kundenummer på nye prosjektordre, der kundenummer ikke trengs

** Story
* [BX-423] - Salgsenhetstekst bør vises som standard, om "Enheter" er av
* [BX-677] - Etiketter lagret i hver sin json fil
* [BX-678] - Autokonvertering av XML til separate json filer
* [BX-883] - Mulighet for å se BxSmartPrintPro logg i BxAdmin (Kun API støtte)
* [BX-889] - Opprette bestilling uten å velge leverandør
* [BX-954] - Oppdatere lokal database med ny lokasjon på terminal
* [BX-1057] - Bør kunne slette mange linjer i BxWM StockCount samtidig (API støtte)
* [BX-1130] - Client UI på Android
* [BX-1131] - Bruke Manuel print via API i Consignor Integrasjon for å få ut 1/3, 2/3, 3/3 istedenfor 1/1, 2/2 og 3/3
* [BX-1141] - Logge transaksjoner
* [BX-1144] - Implementere SDK for Cipherlab RK25
* [BX-1148] - Multimottak på Android
* [BX-1150] - Endre navn på smartlokasjonsparameteret på Android
* [BX-1158] - Mulighet til å matche contains søk på Android kun fra begynnelsen
* [BX-1167] - Legge inn employee på linjenivå i salgsordre på Android
* [BX-1168] - Fjerne krav til at receivelist må være med i mottaksspørringen
* [BX-1170] - Oppgradere Xamarin solution til VS2017
* [BX-1172] - Mulighet for å søke på prosjekt og kunde samtidig på Android
* [BX-1174] - Mulighet for å legge til linjer i plukking mot VB
* [BX-1175] - Nytt lisens API for å validere lisenser og logge bruksdata *intern rutine*
* [BX-1176] - Dyniamics NAV writeren i Dataflow bør ikke være avhengig av BxEngine
* [BX-1178] - BxEngine konvertering til VS2017
* [BX-1184] - Lage BxProject tabell
* [BX-1185] - Ny Installer sletter html maler for e-post dersom de er endret på etter installasjon
* [BX-1187] - Flate ut layoutene på Android for bedre ytelse
* [BX-1192] - Printingdate som automatisk felt på etikett
* [BX-1195] - Mulighet for å bruke valuemapping etter bruk av WriterMappingCalculator
* [BX-1196] - Mulighet til å vise productno i lista på varemottak og plukking på Android
* [BX-1197] - Ignorer nullverdier om IgnoreZero er på i Visma.Net exportere
* [BX-1199] - Mulighet til å automatisk legge til en fraktartikkel ved plukking med pris fra Consignor
* [BX-1204] - Mulighet til å konfigurere limits på lister på Android
* [BX-1205] - Mulighet til å skru av GS1 decoding på Android
* [BX-1206] - Maildata bruker ikke orderno lengre, kun id for å hente rett mal
* [BX-1210] - Støtte for Zebra TC70 SDK for Android
* [BX-1211] - Oppdatere linje/produkt med custom felter fra enhet på Android
* [BX-1219] - Utskrift av etikett i batch vindu på Android
* [BX-1221] - Popup varsel ved oppstart av mottak eller på konkrete linjer på Android
* [BX-1224] - Sletting av ordre feiler på Android i enkelte tilfeller
* [BX-1225] - Popup med plukklinformasjon på linjenivå på Android
* [BX-1226] - VB - Formattering av dato
* [BX-1227] - Skille søkefelt og leverandørfelt på hodeinfo i innkjøp på Android
* [BX-1228] - Bør være mulig å skjule pris i innkjøpsbilde uten å skjule pris i infobildet på Android


Release notes - BxSoftware - Version 2018.6

** Breaking change for Android varemottak:
SQL spørringer for Receivelist og ReceivelistLines må oppdateres til å inneholde feltet "receivelist" feltet kan settes likt "orderno" for å beholde tidligere funksjonalitet. "receivelist" KAN tilføres før oppgradering til 2018.6, men MÅ tilføres før varemottak utføres dersom enten server eller Android håndterminal er oppgradert til 2018.6

** Bug
* [BX-561] - API - Feil ved GET på ordre som ikke finnes - gir 200 success
* [BX-631] - Etikett, offline støtte borte fungerer ikke på CE
* [BX-797] - BxSmartPrintPro spyr ut "evig" med etiketter hvis det står minus i antall feltet. Printkøen bygger seg opp med masse etiketter og stopper ikke, må stoppe Printer, BxSmartPrintPro, Print Spooler og slette utskriftsfil og kø på printer.
* [BX-1055] - StockCountLine tabellen oppdateres ikke om man oppdaterer antall i WebManager
* [BX-1056] - BxWM StockCount viser linjer til gamle tellinger i bakgrunnen ved innsending (kun visuel påvirkning)
* [BX-1075] - Feil avsender adresse ved kopi-sending fra e-post arkiv
* [BX-1087] - Android prøver å hente deliverymethods selv om innstillingen er false
* [BX-1094] - Alle tellelinjer blir sporadisk satt til 1 ved oppdatering av antall på Android
* [BX-1095] - Problem med påkrevd signatur i BxMobile Online
* [BX-1098] - Android viser feil tidsbruk ved nedlasting av data
* [BX-1101] - Salgsexporteren til Business returnerer hele ordren ved innsending
* [BX-1110] - Honeywell EDA50k sender ikke med UPC-A check digit
* [BX-1111] - Skanning av strekkoder er casesensitivt på Android
* [BX-1114] - BxEngine venter ikke på jobbstatus ved utskrift av pakkseddel når status settes til fakturagrunnlag
* [BX-1116] - BxWebManager Labels sorterer ikke alltid likt som det sendes fra databasen
* [BX-1117] - Blankettekst kommer ikke med på pakkseddel fra VG
* [BX-1119] - UnitVariableQtyYesNo skal ikke lenger ligge i standard for VG pickinglist export
* [BX-1126] - Produktsøk på Android gir feilmelding dersom spørringen ikke inneholdt plu
* [BX-1129] - Enkelte nettlesere endrer dato ved innsending fra webshop til server pga GMT+2
* [BX-1132] - Textformatter i CSV og fixedwidth setter inn komma som tusen separator
* [BX-1134] - Problemer med sortering ut fra BxEngine API, både i BxAdmin og til terminal
* [BX-1135] - GetProducts trigger importer som gjør produktoppslag i webmanager veldig tregt for Visma.Net
* [BX-1136] - Aktivering/deaktivering av rabattfeltet på Android ved prisoverstyring fungerer ikke
* [BX-1139] - Knappene i vareoppslag på Android skifter ikke farge når de er disabled
* [BX-1142] - Pålogging forhandlerportal bør gi egen feilmelding ved påloggingsforsøk uten passord
* [BX-1145] - Høyrejustering av antall i grid på plukking og mottak på Android virker ikke på alle linjer
* [BX-1147] - Smart multilokasjon varemottak Windows CE, feilmelding ved Avbryt
* [BX-1151] - Salg og innkjøp på Android oppdaterer ikke enhetsfaktor ved valg av enhet
* [BX-1154] - SQL update får feil datoformat på servere med norsk språk
* [BX-1156] - Contains søk i mottak og plukking på Android matcher ikke fra begynnelsen
* [BX-1157] - Plukking og mottak på Android låser ikke ordren om man åpner den ved å søke
* [BX-1164] - Exact match i API kall på Android fungerer ikke

** Story
* [BX-486] - Gi mulighet til å installere BxEngine på noe annet enn C:
* [BX-544] - Installer må oppgradere service istedenfor å kreve avinstallering
* [BX-606] - Gjøre det mulig å høyrestille og midtstille tekst i BxSmartPrintPro
* [BX-996] - Handyman tilpasninger for kunde *ikke offentlig*
* [BX-1003] - Workaround for å støtte desimaler i antall i elektronisk pakkseddel.
* [BX-1034] - Handyman tilpasninger for kunde *ikke offentlig*
* [BX-1042] - *Intern oppdatering av lisensfaktura, ikke offentlig*
* [BX-1065] - Ny standardconfig for Visma.Net integrasjon
* [BX-1083] - Smartlokasjon på Android
* [BX-1089] - Devices mangler standard lagernr i BxAdmin
* [BX-1093] - Gen3 VB server bør støtte klient-oppgradering til gen4
* [BX-1096] - Importer suppliers ved henting av data for Visma.Net
* [BX-1097] - BxReceivelistLine tabellen trenger linetype kolonne til Visma.Net varemottak
* [BX-1102] - Bruke BxStatus på linjene ved endring av salg og innkjøpsordre istedenfor matching av før/etter
* [BX-1113] - Høyrejustering av antall i grid i plukk og mottak på Android
* [BX-1115] - Import av ansatte fra Visma.Net
* [BX-1118] - BxEngine bør hente blankettprofil fra ordren og ikke kunden i VG
* [BX-1120] - Bruke BxStatus på linjene ved endring av salg og innkjøpsordre på Android
* [BX-1121] - Exact match på PLU ved produktsøk og scanning på Android
* [BX-1122] - Import fieldmapping i BxAdmin må ha kolonner for ImportOneLine og IsForeignKeyTo
* [BX-1123] - Plukklisteoppdatering med lageroverføring må justeres for kunde *ikke offentlig*
* [BX-1125] - Ny token generator for Visma.Net
* [BX-1127] - Støtte for batcher i plukking og mottak på Android
* [BX-1128] - Mulighet til å vise dialogboks med plukkinformasjon på Android
* [BX-1133] - Mulighet til å installere flere BxEngine på samme maskin, for enklere testing og rimeligere hosting
* [BX-1137] - Desimaltall bør håndteres med CurrentCulture på Android
* [BX-1140] - Online,OnlineFirst,OfflineFirst og Offline varesøk modus på Android for vareoppslag, salgsordre og innkjøpsordre
* [BX-1143] - Standard company og clientconfig for Visma.Net
* [BX-1146] - GetReceivelist og GetPickinglist bør kjøre readere navngitt med entall og flertall for å være bakoverkompatibel
* [BX-1148] - Multimottak på Android
* [BX-1149] - Mulighet til å vise utvalg av ordretyper og ordrestatuser på Android
* [BX-1150] - Endre navn på smartlokasjonsparameteret på Android
* [BX-1152] - Rotere design og utskrift i SmartPrintPro, for enklere design og mulighet til å snu etikett ved utskrift
* [BX-1153] - *Kundetilpasning, ikke offentlig*
* [BX-1162] - Mulighet for å vise gyldige leveringsdatoer  i webshop, basert på 3. parts leveransekalkyle
* [BX-1163] - Mulighet til å søke på prosjekt uten å velge kunde på Android, samt mulighet til å velge kunde automatisk basert på prosjekt eller kun registrere prosjekt


Release notes - BxSoftware - Version 2018.5

** Bug
* [BX-651] - productgroups service krever at productgroup er int, dersom man søker med fritekst søk fra f.eks BxWebManager
* [BX-741] - Legge til exportv2 config i SAPB1 standard installasjon
* [BX-874] - BxSmartPrintPro fyller opp logger dersom utskrift feiler over tid
* [BX-1004] - Integrasjonstest på rapport generator feiler
* [BX-1005] - Avbryt lokasjonsendring endrer lok på terminalen
* [BX-1006] - BxEngine Setup fiks for å unngå feil ved førstegangs installasjon
* [BX-1013] - Innsending av innkjøp til Business gir feilmelding på Android
* [BX-1014] - FormatException når man åpner opp et skjermbilde med clientui på Win CE
* [BX-1015] - Android viser "fortsett på plukkliste?" melding etter innsending
* [BX-1017] - Støtte for ISO-dato format med og uten T i BxWebManager
* [BX-1018] - Quantity unfocused trigger endringer selv om antallet ikke er endret på Android
* [BX-1020] - F4 hurtigtast for etikettutskrift gir 0 i antall
* [BX-1025] - Kan ikke scrolle i partner.bxsoftware.no -> Home
* [BX-1026] - Ordrelås fungerer ikke på Global etter oppgradering til 2018.4.1698
* [BX-1032] - Tastaturet skjuler seg ikke etter søk på ukjente enheter på Android
* [BX-1033] - Inntasting og velging i lister bør ikke ha hastighetsbegrensning på Android
* [BX-1035] - Telling gir feilmelding -> An item with the same key has already been added
* [BX-1036] - Tilbakeknappen navigerer om du prøver å skjule tastaturet på Android
* [BX-1037] - Installasjon fungerte ikke
* [BX-1049] - Handyman stores legger ut tomme storeitems
* [BX-1053] - Ordrestatus og ordretype på salgsordre på Android skifter mellom NO og EN
* [BX-1058] - Får ikke sendt mail
* [BX-1062] - Akkumulering på terminal og ved merging bruker samme parameter i varetelling
* [BX-1073] - Ikke mulig å komme seg ut av endring av innkjøpsordre i Complete
* [BX-1076] - Får ikke skannet mer enn 1 gang på PM80
* [BX-1077] - Complete må oppgradere 2 ganger for å få riktig versjon
* [BX-1078] - Android sender inn 1000 ganger for stort volum til Consignor
* [BX-1084] - skjule motta knapp i bestillingsmenyen
* [BX-1085] - Kundetilpasning, ikke offentlig
* [BX-1086] - Feil dato i migreringsscript gir trøbbel med oppgradering og installasjon av BxEngine
* [BX-1090] - Writermappingkalkulatoren er casesensitiv på variablenavn
* [BX-1091] - SqlMapper bruker static selv om sourcefield ikke er null

** Story
* [BX-22] - VismaBusiness: På ordreplukk og varemottak bør ordren være låst til serveren åpner den opp. Når ordren blir sendt og EDI filen lages bør ordren bli satt til usynlig for BxMobile inntil den blir låst opp.
* [BX-107] - BxMobile complete må gi respons på "ok" før innsending er ferdig
* [BX-126] - Pris bør være standard AV på plukk og varemottaks info
* [BX-310] - Eksport Field mapping i BxAdmin bør kunne bruke "templates" i source field, slik at man f.eks kan fylle ut felter som består av f.eks multiplikasjon eller sum av andre felter
* [BX-470] - I Vareoppslagbildet, hvis man taster inn et tall så skal antall automatisk fylles ut uten at tastatur dukker opp
* [BX-596] - BxEngine bør ha en egen getsession service
* [BX-661] - Øke bredden til antall kolonnen på Mottak. Like bred som Plukk.
* [BX-682] - Mulighet til å laste opp produkter til BxProducts tabellene via BxWebManager fra CSV/Excel
* [BX-739] - Valg for å kunne sendte til frakt/Consignor ETTER oppdatering av ERP
* [BX-862] - Varetelling i Visma.NET
* [BX-922] - Fraktbilde på Android
* [BX-939] - "plukk-kasse" løsning for kunde, ikke offentlig
* [BX-985] - Skanner SDK for Zebra Android
* [BX-993] - Støtte for å sjekke om serienummeret er tatt i mot på gitt artikkel ved plukking for Global (Erstatning for serienummerstyring)
* [BX-997] - Kundetilpasning, ikke offentlig
* [BX-999] - Hubspot integrasjon for kunde, ikke offentlig
* [BX-1000] - Kundetilpasning, ikke offentlig
* [BX-1002] - Branding på kunde-modus Windows CE
* [BX-1007] - Oppdatere til spesifikk versjon via API
* [BX-1009] - Oppgradere WinSCP implementasjon for EDI overføringer
* [BX-1010] - Støtte for EDA60k på Android
* [BX-1011] - Støtte "Siter og utstyr" til Handyman
* [BX-1012] - Vis toast ved fullført endring av lokasjon/gtin på Android
* [BX-1016] - Hurtigtast for ny ordre og finn ordre i salg og innkjøp på Android
* [BX-1019] - Støtte for string IsNullOrWhiteSpace i WriterMappingCalculator
* [BX-1021] - Hurtigtaster for ny gtin og ny lokasjon i vareoppslag på Android
* [BX-1023] - Bedre default config for e-post utsending ved salesorder create (VB)
* [BX-1024] - Valg for signatur på Android
* [BX-1027] - Vise 500+ på større lagersaldoer i WebShop
* [BX-1028] - Ny produktimporter for Visma.NET
* [BX-1029] - Ny kundeimporter for Visma.NET
* [BX-1030] - Ny salgsordreexporter for Visma.NET
* [BX-1031] - Kundetilpasninger, ikke offentlig
* [BX-1038] - Leverandørimporter for Visma.Net
* [BX-1039] - Android Shipment modul - bør kunne reloade deliverymethods fra shipment bilde + automatisk laste ned dersom ikke finnes på terminalen
* [BX-1040] - Innkjøpsexporter for Visma.NET
* [BX-1043] - Støtte for headere i CSV writeren
* [BX-1044] - Android bør kunne ha en pin-kode for å gå inn i "Oppsett" på terminal
* [BX-1045] - Config for om det skal kreves kundenummer på nye salgsordre på Android
* [BX-1046] - Støtte for individuelle brukere pr forhandler i partnerportal
* [BX-1048] - Tillate skanning uten hastighetsbegrensning på Android
* [BX-1050] - Import av telleprodukter fra Visma.Net
* [BX-1051] - Telling per lokasjon på Android
* [BX-1052] - Varetellingsexporter for Visma.Net
* [BX-1054] - BxMobile Online på material design
* [BX-1059] - Import av plukklister fra Visma.Net
* [BX-1060] - Støtte for globale enheter i salg og innkjøp på Android
* [BX-1061] - Plukklisteexporter for Visma.Net
* [BX-1063] - BxEngine service for å generere Visma.Net token
* [BX-1067] - Kundetilpasninger, ikke offentlig
* [BX-1068] - Import av varemottak fra Visma.Net
* [BX-1069] - Varemottaksexporter for Visma.Net
* [BX-1070] - Finner ikke vare ved telling
* [BX-1071] - BxSmartPrintPro service for å printe PDF via API
* [BX-1072] - Endringer på popup på plukking (steffca)
* [BX-1074] - Implementere scanner for Newland Android terminaler
* [BX-1081] - Endre lokasjon ved varemottak i Complete
* [BX-1082] - Endre lokasjon og GTIN i varemottak på Android
* [BX-1088] - Prioritere akkumulerte felter i akkumulering så man kan akkumulere på alle felter
* [BX-1092] - Standardconfig for lageroverføring i Business

Oppdatert GRPR policy - https://www.bxsoftware.no/datasikkerhet/

Release notes - BxSoftware - Version 2018.4

** Bug
* [BX-926] - Førstegangs installasjon kan kreve omstart ved feil SQL passord
* [BX-933] - Varetelling må kunne slettes etter oppgradering av terminal under telling på Android i versjon 2018.1.313
* [BX-952] - Feil i produktspørring for Business, prisdato er feil
* [BX-966] - Få tilbake mail i egen tråd
* [BX-972] - BuildBug på webshop
* [BX-974] - lokasjon fungerer ikke
* [BX-979] - Kundetilpasning, ikke offentlig
* [BX-980] - Feilmelding kan oppstå når man velger et annet element
* [BX-981] - ProductsChange exporter for VB er hardkodet til warehouseno
* [BX-983] - Låsing i Global virker ikke etter refakturering til 2018.1
* [BX-989] - Sletting av linjer i varetelling fungerer ikke i 2018.1
* [BX-992] - Sikkerhetsfix, ikke offentlig
* [BX-1001] - Bugs med tekstsøk på Android

** Story
* [BX-749] - Kundetilpasning, ikke offentlig
* [BX-857] - Implementere SDK for 9700A (Android)
* [BX-890] - Installasjonsprogram for Scorpio X4 med Win CE7
* [BX-915] - BxWebManager må kunne laste opp CSV fil med produkter til Stand Alone vareregister
* [BX-922] - Fraktbilde på Android
* [BX-957] - Kundetilpasning, ikke offentlig
* [BX-960] - Kundemodus på Android
* [BX-963] - BxLM bør kunne exportere til excel
* [BX-964] - Kundetilpasning, ikke offentlig
* [BX-965] - Vekt og størrelse per kolli til Consignor OnPremise
* [BX-967] - Endre standard Customers spørring, kredittsperre
* [BX-969] - Oppdatere felter i Field imports i BxAdmin
* [BX-970] - Global/Handyman versjon 2
* [BX-971] - Legge til smartlocation i config og endre pickinglist spørring til 0 quantity
* [BX-973] - Legge til Uni Økonomi som ERP system i BxAdmin
* [BX-976] - Serienummer på Android
* [BX-977] - Oppdatere standard config
* [BX-984] - Legge til defaults for Uni Økonomi
* [BX-986] - Varemottak med status motta ikke bokfør i Global
* [BX-987] - VG ProductChange prøver å sette lokasjon når man endrer GTIN
* [BX-988] - Android gir ikke feilmelding om product change ikke går bra
* [BX-990] - Telling Visma Business
* [BX-994] - Kundetilpasning, ikke offentlig
* [BX-998] - Støtte for Datalogic Skorpio X4, uten Norsk Windows versjon

Release notes - BxSoftware - Version 2018.3

** Bug
* [BX-246] - Valget for å sende varetelling rett til ERP fungerer ikke
* [BX-942] - Låst ordre kan ikke åpnes av terminalen som har låst
* [BX-943] - VB telling blir ikke sendt
* [BX-951] - Problemer med UnitVariableQtyYesNo i Plukking i Global
* [BX-953] - BxEngine 2018.1 generer alt for mange sessions
* [BX-991] - SQL tabellnavn i fieldmappings er case sensitive

** Story
* [BX-249] - Slette linjer i StockCountLines bør sette status=deleted istedenfor å slette raden
* [BX-568] - VB Ordre til HM
* [BX-834] - Kundetilpasning, ikke offentlig
* [BX-916] - BxEngine må ha en service for å ta i mot produktinfo som exporteres til internte BxProducts tabeller, der innsendte varer må ha mulighet til å erstatte alle - legge til eller bytte ut.
* [BX-940] - Beregne cost på fraktline med en faktor
* [BX-941] - Products change exporter for Dynamics NAV
* [BX-955] - Xamarin må plukke basert på plukkliste nummer
* [BX-958] - Pickinglist VB Exporter bør takle linjer fra forskjellige ordre
* [BX-959] - WebShop bør hindre dobbel bestilling ved å skru av knappen etter første trykk

Release notes - BxSoftware - Version 2018.2

** Bug
* [BX-934] - Unauthorized ved session timeout
* [BX-938] - Brukere som ikke er enabled kan fortsatt logge inn

** Story
* [BX-806] - Mulighet til å sende vekt pr kolli fra håndterminal
* [BX-931] - Signatur på Android
* [BX-932] - Unikt Bx-ordrenummer i salgsordre
* [BX-935] - Unikt Bx-ordrenummer i innkjøp
* [BX-937] - Datoformat i SQLWriter

Release notes - BxSoftware - Version 2018.1

** Bug
* [BX-878] - Limit 100 på uthenting av linjer i varetelling (Android)
* [BX-885] - Units hentes to ganger når man henter plukklistelinjer i complete
* [BX-886] - ComboBox i Complete velger feil element
* [BX-893] - Får ikke slettet firmalisens i bxlm
* [BX-894] - BxAdmin bugger ved å legge til default properties på client profile
* [BX-899] - Varemottak gir feilmelding dersom det ikke finnes flere ordre på Android
* [BX-901] - Add line i varetelling på Android må kun legge til feltene som finnes i databasen linjene lagres i
* [BX-910] - Kan ikke oppdatere periodicinterval på import
* [BX-911] - Sender oppdatering to ganger til BxEngine
* [BX-912] - Bytte av firma i Imports from erp oppdaterer ikke mappings eller config
* [BX-919] - Feil dato ved innsending av WebOrdre til Global
* [BX-925] - Handyman fikser
* [BX-928] - Export er null når man legger til konfig etter å ha byttet company
* [BX-929] - Gamle exportere er casesensitive

** Story
* [BX-311] - Når man skanner i Varer bør GTIN og enhet for skannet strekkode vises
* [BX-692] - SAPB1 - product change
* [BX-733] - SourceField: productno, Destination: OrdLn.ProdNo, mangler som standard fra salesorder change og purchaseorder change i Export to ERP for Visma Business
* [BX-864] - Fjerne DataContext i Bxengine
* [BX-869] - Kundetilpasning, ikke offentlig
* [BX-873] - Employee må sendes inn i varetelling
* [BX-877] - BxWebManager lar deg printe med tom layout/printer
* [BX-881] - Replace #warehouse# i usertabellen i spørringer
* [BX-882] - Tilbakerapportere pris fra Consignor til ERP
* [BX-884] - Mulighet for både advarsel og overskriving av antall på lager i salesorder
* [BX-887] - Bruke enhet til mange produkter i salgsordre (globale enheter)
* [BX-888] - Error-lyd når man scanner varer som ikke er registrert
* [BX-896] - Mulig til å ikke overskrive ekstra felt i BxLabels
* [BX-897] - Ordrehistorikk i salgsordre
* [BX-898] - Rabattstruktur og Kundepriser i BxEngine og Android
* [BX-902] - Kundetilpasninger, ikke offentlig
* [BX-903] - Android terminal klarer ikke å laste inn ordre som har prosjekt koplet til seg
* [BX-904] - Oppdaterte integrasjons og unit-tester for 2018.1
* [BX-905] - Refaktorert login på CE
* [BX-908] - Mulighet for advarsel ved ExceedQuantity i mottak og plukking på Android
* [BX-909] - Kundetilpasninger, ikke offentlig
* [BX-913] - Mulig race-con ved skanning av varer 10-15 ganger i sekundet
* [BX-914] - Fikse API-tester
* [BX-923] - Feil på desimaler
* [BX-924] - Motta flere enn bestillt i Global
* [BX-927] - sende alle filer