Endringlogg / Versjonsbrev

Release notes - BxSoftware - 2024.2

### Story
BX-1614 Mulighet for å importere saldo per lokasjon for et produkt fra Visma.Net når man henter saldoene ved online oppslag på Android

BX-2351 Bør være mulig å velge "bare godkjenning" mot VB for utskrift av pakkseddel og plukkliste etc

BX-2524 Kreve at prosjekt er valgt før innsending av salgsordre

BX-2657 Phase out PHP proxy layer for BxAdmin and BxWebmanager

BX-2748 Visma.Net v3 saldo importer

BX-2851 Lagre/huske kolonnevalg/justeringer i Picking og Receiving Monitor

BX-2913 BxWM trenger mulighet til å justere forholdet mellom linjer og ordre i monitor

BX-3116 VBNxt StockCount exporter

BX-3118 VBNxt SignatureReport exporter

BX-3151 Mulighet til å aktivere arkiv for BxWM stockcount

BX-3203 Mulighet for valg av lokasjon når man legger til ny lokasjon i telling

BX-3249 Generering av egne rapporter i BxEngineCloud

BX-3250 Logge serienummer i serienummertabellen i VBNxt for plukk og mottak

BX-3251 Plukk og mottak med batchstyring i VBNxt

BX-3267 Logistra integrasjon i BxEngineCloud

BX-3315 Xledger stockcount exporter

BX-3334 WebManager: Støtte for å lagre kolonnevisningen i Products

BX-3422 GetDivisions endepunkt i Cloud

BX-3424 GetPackages endepunkt i Cloud

BX-3425 GetBlacklistedBarcodes endepunkt i Cloud

BX-3426 GetSuppliers endepunkt i Cloud

BX-3435 Mulighet for å velge x antall ordre ved manuell multiplukk

BX-3444 Disable transaksjonslogging for fraktexportere i Cloud

BX-3447 Cleanup in Cloud: Automated cleanup of stale artifacts and records

BX-3461 Sende kun mottatte linjer til M3 ved varemottak

BX-3462 Støtte for shipmentLabelLandscape i ShipmentServer

BX-3465 Beholde ordrelås i salgsmodulen så lenge man har ordren liggende på terminalen

BX-3474 Mulighet for å velge enhet ved telling mot Visma.Net

BX-3476 Lage støtte for å ikke sende farlig gods info når valgt på terminal

BX-3480 Vise leveringsmåte i transaksjonsloggene

BX-3484 Knapp for å hente oppdatert produktinfo i vareoppslag

BX-3485 Legg til Zebra TC53 og TC58 som kjente Android enheter

BX-3487 Bruke KeyValueStore for tokens i Visma.Net integrasjon

BX-3489 Implementere OAuth/Connect for Visma.Net APIet

BX-3497 Støtte for å gi feilmelding dersom boxprefix ikke matcher samme prefix som allerede er brukt i multiplukk

BX-3498 Støtte for å gi feilmelding i plukk dersom plukklinjer hører til forskjellige ordrenummer

BX-3499 BxEngines BxAdmin api må rapportere om en device er i pairing-mode

BX-3503 Mulighet for å styre printdestination med egen config mot VBS

BX-3504 Summere belop for sendinger ved multiplukk

BX-3505 Mulighet til å styre importRoutines ved trigging av import i telling

BX-3506 Warehouse filter for changes only i BC importere

BX-3507 Support replacing of other config values based on identifier in curly brackets in Cloud

BX-3508 Legg til Honeywell EDA10A som kjent Android enhet

BX-3511 Bruke KeyValueStore for tokens i BC integrasjon

BX-3512 Bruke KeyValueStore for tokens i M3 integrasjon

BX-3518 Monitor for custom moduler i BxWebManager

BX-3524 Styre AddSerialnos per linje mot VBS

BX-3527 Json importer i Cloud

BX-3528 Json exporter i Cloud

BX-3530 Kalkulere dekningsgrad i salg på terminal

BX-3531 Styre skilletegn i custom barcode for serienummerliste

BX-3532 Index på batcher i plukking

BX-3535 Summere beløp for sendinger med flere ordre i utlevering

BX-3537 Støtte for cfg_locationmargin i plukk

BX-3539 Importere produkter per produktgruppe fra M3

BX-3541 Index på batcher i mottak

BX-3542 Mulighet for å ignorere enkelte feilkoder ved innsending til M3

BX-3544 Opprette telling i M3 uten forhåndsdefinert liste

BX-3554 Evis validering i lageroverføring

BX-3555 Mulighet for å styre om en strekkode skal valideres per linje i mottak og lageroverføring

BX-3558 Linjer som legges til ved plukk mot Visma.Net må sendes inn en og en etter VNet API endring

BX-3560 Mulighet for å akkumulere telling på forskjellige felter ved merge og innsending

BX-3564 M3 saldoimporter

BX-3566 Endre lokasjon på batch fra batchlista i plukk

BX-3567 Støtte for UI gruppering av tellelinjer på tvers av enheter i BxWM

BX-3568 Mulighet til å styre hvilken batchspørring som kjøres i plukk

BX-3570 Legge til Zebra TC27 som known device

BX-3579 Mulighet for config per bruker/device (mangler GUI støtte i BxAdmin)

BX-3580 Sende inn navn på importert telleliste fra terminalen i telling

BX-3582 Legge til linjer med valg av lokasjon i plukk

BX-3586 Konfigurertbart navn på telling som opprettes i M3

BX-3587 AllowChangeProfile config som overstyrer rettighet til å bytte profil selv om accessgroup er konfigurert

BX-3588 Importere attributter fra prosjekter i Visma.Net

BX-3590 Import av saldo for et produkt fra M3

BX-3593 VBNxt saldo importer

BX-3596 Få opp alle matchende batcher på tvers av produkter ved søk i telling med lokasjon som batchfilter

BX-3602 Plukke på plukklister mot VBNxt

BX-3603 Vise info om hvilket produkt som feiler ved innsending av telling til Visma.Net

BX-3605 VBNxt deliverymethods importer

BX-3606 Sette alle verdier fra supplier spørringen på ordren ved valg av leverandør i innkjøp

BX-3608 Logge traceId fra VBNxt ved feil fra APIet

BX-3609 Should be possible to show importid per line in BxWM StockCount

BX-3610 Transport endepunkt for kun fraktbestilling

BX-3611 Endepunkt for å hente ordre til fraktbestilling

BX-3625 Trigge singel import i GetOrders endepunktet

BX-3633 Validere at det ikke finnes en matchende linje når man legger til lokasjon på telling mot Visma.Net

BX-3636 GetStockCounts må sorteres på id i BxEngineCloud

BX-3638 BxWM bør kunne søke/filtrere på navn/id etc blant aktive tellelister

BX-3639 BxWM bør ha egen etikett-modul for søk og utskrift av info fra ordrehode

BX-3641 Mulighet til å kreve valg av lokasjon ved telling mot Visma.Net selv om det kun finnes en lokasjon for produktet

BX-3646 Bruke importId for å sjekke om en linje er eksisterende eller skal legges til i VismaNet StockCount exporteren

BX-3647 Mulighet til å oppdatere standardlokasjon ved lageroverføring i Visma.Net

BX-3650 Mulighet for utskrift av fraktetiketter fra Logistra uten Direct Print boks

BX-3656 Legg til tabeller for MultiPick i BxEngine

BX-3657 Mulighet for å bruke id fra SQL insert i prosedyren i Multicase exporter

BX-3658 Warehouse på tellinger bør hentes fra første linje om det ikke sendes inn på hodet

BX-3660 Legge til Honeywell EDA5S som known device

BX-3662 Singelimport av ordre fra VBNxt

BX-3664 Mulighet for å endre lokasjon på parti fra lokasjonslista i plukk

BX-3666 Legg til Datalogic Memor 11 som kjent Android device

BX-3668 Mulighet for å legge til rad i produktplasseringstabellen i VB om den ikke finnes fra før ved mottak og lageroverføring

BX-3671 Validering av status på telling ved merge, updateExpected og innsending i Cloud

BX-3672 Utskrift av fraktbrev fra Axia

BX-3673 Trigge singelimport av innkjøpsordre

BX-3677 Bør være mulig å søke i tellelister i merge og send to erp dialoger for kunder med mange aktive lister

BX-3680 Import av priser fra VBNxt

BX-3681 Import av leverandørens artikkelnummer fra VBNxt

BX-3685 Mulighet for automatisk ferdigmelding av negative sublines i plukking

BX-3688 Bruker verdier fra ordrehode istedenfor første linje ved SingelOrderValidation i plukk

BX-3692 ClearForWarehouse i generisk M3 importer

BX-3695 Inkrementere antallet med scan quantity ved telling på batcher

BX-3699 Mulighet for å legge til linjer ved varemottak

BX-3711 Mulighet for å bytte profil for kundebruker i ordreportalen

BX-3712 Legge til fraktlinje i Cloud

BX-3713 Mulighet til returnere ok om man ikke har plukket noe på en leveranse mot Visma.Net

BX-3714 Tellelinjer i M3 må oppdateres etter opprettelse for å støtte linjer med antall 0

BX-3720 Mulighet for å replace felter fra ordren i URLen i Unifaun exporteren

BX-3721 Mulighet for å styre exporter action for fraktintegrasjoner

BX-3723 Slette rader som ikke kommer med ved singelimport i Visma.Net V3 salodimporter

BX-3727 Mulighet til å bruke timestamp som batchid i mottak

BX-3729 Mulighet til å batche henting av linjer for plukklister fra M3

BX-3730 Mulighet til å foreslå produktlokasjon som til-lokasjon i lageroverføring

BX-3732 Støtte for å oversette Labels modulnavn + deaktivere enkeltfaner

BX-3735 Tripletex salesorder importer med singelimport

BX-3737 Konfigurerbar singelimport i jsonimporter

BX-3738 Mulighet for å legge til rad i produktplasseringstabellen i VB om den ikke finnes ved endring av lokasjon med VBS

BX-3739 Mulighet til å skjule antallsfeltet i printdialogen på terminal

BX-3740 Mulighet for å se saldo per lokasjon i vareoppslag

BX-3743 Legg til alle targetMedia fra dokumentasjonen for PDF utskrift fra Unifaun

BX-3746 Unngå duplikate skanneventer med konfigurerbar pause som kreves mellom skann

BX-3747 Konfigurerbar UrlService i Tripletex importere

BX-3749 Mulighet for at skann som legger til ordre i multimottak ikke øker antallet

BX-3750 Mulighet for lokal refresh ved innsending av delmottak, for å kunne gjøre delmottak uten å vente på ERP/API oppdatering

BX-3754 Oversettelser i BxWM Labels kolonner

BX-3755 Støtte for å redigere BxWM Labels kolonnedata før utskrift

BX-3756 BxWM Labels støtte for å droppe print dialog

BX-3758 Mulighet for å styre hvilken spørring som brukes til online oppslag av batcher i vareoppslag

BX-3759 Mulighet til å styre UseBatchno i vareoppslag med modulspesifikk UseBatchno

### Bug

BX-3285 BxWebManager Stock Count Cancel knapp ved sletting av linjer lukker ikke dialogen

BX-3472 ExporterSequence defaultes ikke til 0 i Cloud

BX-3473 BxEngineCloud inkluderer feilaktige ordrelåser med companyId 0 for alle companies

BX-3475 Index out of range exception ved sletting av telling og navigering tilbake til tellebildet

BX-3478 Config for custom moduler overskriver exporterconfig i Cloud

BX-3479 Plukk med struktur med desimaltall gir i noen tilfeller feilaktig melding om ugyldig antall

BX-3481 Innsending av flere ordre i utlevering mot Uni feiler pga lik sessionId

BX-3491 Variant og VariantName forsvinner ved merging av telling i Cloud

BX-3492 UnitName forsvinner ved merging av telling i Cloud selv om det er et av feltene det akkumuleres på

BX-3495 Cloud: API filter operator contains not supported

BX-3496 System.ObjectDisposedException: NpgsqlTransaction

BX-3500 Cloud: TotalCount in response from /1.0/transactionlog is not based on provided filters

BX-3501 Barcode API do not check for Zint errors, leading to NullReferenceExceptions.

BX-3509 Cloud: Client profile id and name is not logged correctly in transactionlog

BX-3513 Filtrere tellinger per profil fungerer ikke i Cloud

BX-3514 GetMyProfiles returnerer CompanyName som ProfileName i Cloud

BX-3515 Caching ved nedlasting av data og telledata begrenses ikke per profil i Cloud

BX-3516 Export av telling i Cloud returnerer feil respons

BX-3517 Caching ved nedlasting av telledata skal ikke brukes om FilterOnWarehouse eller UseLists er aktivert i Cloud

BX-3519 Oppdatering av name og routine i company config lagres ikke i Cloud

BX-3521 Ikke mulig å deaktivere periodisk import i Cloud

BX-3522 Hente telledata i Cloud filtrerer ikke på valgt telleliste

BX-3525 Race in SmartPrint causing Zint barcode generation to fail?

BX-3533 FlattenAndGroup gir feil resultat for objekter med verdier fra flere nivåer

BX-3534 Valg av lokasjon i plukk viser ikke riktig valgt lokasjon på linja

BX-3538 I SendOrder, henting av ordre før export gir feil orderno i input ved config substitusjon

BX-3540 Valgbar lokasjon i mottak viser 2 felter oppå hverandre i batchbildet

BX-3545 Cancel i Confirm Delete Lines dialog for varetelling i BxWebManager lukker ikke dialogen

BX-3550 System.ArgumentException: An item with the same key has already been added. Key: inventorytransfer

BX-3551 System.ArgumentNullException: ClientProfileConfig name cannot be empty.

BX-3561 Requestloggen i Cloud mangler transactionId og user felter

BX-3562 Template content forsvinner ved bytte av fane i BxAdmin

BX-3563 Resultatet fra kjørt SQL spørring lukker seg ikke ved bytte av profil i BxAdmin

BX-3565 Mangler loadingindikator ved eksakt søk på telleliste

BX-3569 Debugging av BxEngine Cloud lokalt fungerer ikke

BX-3573 Valg av lokasjon i plukk med serienummer glemmer valgt serienummer om man splitter på flere lokasjoner

BX-3574 Ikke mulig å replace erpcustomerno i SQL spørringer i Cloud

BX-3575 Templates som skippes logger error i Cloud

BX-3576 BxEngine Cloud cacher databasekolonner på tvers av tenants ved nedlasting av data

BX-3581 Opprette innkjøp basert på mainsupplier i Uni feiler om man sender inn produkter for mer enn en leverandør

BX-3589 Styre antall etiketter med mapping i printexporteren fungere ikke i Cloud

BX-3594 Feil profilnavn i transaksjonsloggen i Cloud

BX-3597 Overstyre printer for templates med tom ¨config fungerer ikke i Cloud

BX-3599 BxWebManager - Problemer med sortering og filtrering på Diff Cost og Diff Count

BX-3600 Utskrift av templates fungerer ikke i BxEngine OnPrem

BX-3601 Copy/Paste av ClientUI og CustomBarcodes lagrer ukjent ClientProfile

BX-3607 Innsending av plukk til VBNxt feiler om man har mappinger for ordrehodet men ingen felter å oppdatere

BX-3615 System.ArgumentNullException: ExporterConfig name cannot be empty.

BX-3618 System.Text.Json.JsonException: The JSON value could not be converted to BxEngineCloud.Adapter.BxSmartPrint.Concrete.BxSmartPrint...

BX-3621 Flattener: Scalars must be flattened before dict fields.

BX-3623 Sette riktig UseSerialno og UseBatchno på linjer som legges til i telling

BX-3624 GoApi.Core.ApiValidationException

BX-3630 Terminaler bør ikke låse opp ordrelåser som venter på en importer

BX-3631 Mapping calculator stops working in report factory

BX-3632 Reportguid sendes ikke med til fraktbestilling lenger

BX-3634 Messages on dead letter queue is not acknowledged when job execution is not in state 'Scheduled' or 'InProgress'

BX-3635 PowerOfficeGo plugin corrections

BX-3640 XML Plugin: Add support for saving XML on local disk.

BX-3643 XML Plugin: File writer is not flushed when writing to local disk.

BX-3644 Regular expression injection

BX-3645 Slette telling gir index out of range feilmelding når man navigerer tilbake til tellebildet

BX-3648 Verdi fra ClientUI combobox forsvinner om man navigerer inn og ut av skjermbildet

BX-3649 Feil ved antallshåndtering i ordrelinje-utskrift i BxWM

BX-3651 Feil i flattener ved import fra Axia

BX-3652 Logging av fullført exporter og importer får ikke med riktig routine og action for generelle plugins

BX-3653 Json importer fungerer ikke etter flytting til Shared

BX-3654 Json exporter fungerer ikke etter flytting til Shared

BX-3659 Sende inn tellelinjer med expirydate fungerer ikke i Cloud

BX-3661 OnPrem: Print Exporter not working after moved to shared.

BX-3663 Deadlock detected: Postgres

BX-3665 Sortable date/time stringer blir ikke konvertert til DateTime i Cloud

BX-3670 Paging mot Xledger fungerer kun for noen importere

BX-3676 Json exporter krever dbconnection

BX-3678 Trace og Debug deaktiveres ikke skikkelig når satt dato passeres i Cloud

BX-3683 Required mappinger fungerer ikke for importere som skriver til flere tabeller i Cloud

BX-3686 Excel export av tellelinjer får automatisk datatype i productno, uheldig dersom varenummer krever eldende 0

BX-3687 Feilmelding ved innsending av telling og lageroverføring til Visma Global viser ikke hvilket produkt som feiler

BX-3689 UpdateExpected i BxWM viser ikke feilmelding fra serveren ved feil

BX-3691 Status i Evis modulen oppdateres om man går inn og ut av et felt uten å endre noe

BX-3694 Telling mot Visma.Net med enheter velger enheten fra tellelinja ved bytte av lokasjon

BX-3697 Include 'From' in EmailAddressing

BX-3698 Import of Profile Query with empty "query" field fails

BX-3701 StockCount Merge and Update Expected quantity includes deleted stock count lines

BX-3704 Utskrift av templates i Cloud krever at printMailAttachment er aktivert

BX-3705 OnPrem: IsPairable\(\) on User fails wen UserType is NULL

BX-3706 Mailing av ordrebekreftelse ved plukk mot Visma.Net fungerer ikke OnPrem

BX-3708 Add ValueComparer for Dictionary<string, object?> to EF Core

BX-3709 Innsending av telling i Cloud feiler om employee inneholder bokstaver

BX-3710 Json exporter feiler om responsen er tom

BX-3716 Import from ERP under labels i BxWM fungerer ikke OnPrem

BX-3717 Import from ERP under StockCount i BxWM viser ikke feilmelding ved feil

BX-3718 Microsoft.EntityFrameworkCore.DbUpdateConcurrencyException: The database operation was expected to affect 1 row\(s\), but actually affected 0 row\(s\); data may ...

BX-3728 Npgsql.PostgresException: 42P01: relation "log" does not exist

BX-3731 Dekoding av Gs1-128 med batchno før antall fungerer ikke om antallet har kun 1 siffer

BX-3744 Npgsql.PostgresException: 42P01: relation "deliverymethod" does not exist

BX-3748 Routine og Name i configen konverteres ikke til lower case i Cloud

BX-3752 Handyman Order merge throws NullReferenceException

BX-3753 Ekstra store kolli får negativt volum ved innsending til ShipmentServer

Release notes - BxSoftware - 2023.7


Story

BX-396 Mulighet for oppdatering av forventet antall i telling - re-import fra ERP etter telling

BX-2573 Flytte ferdige linjer til bunnen av lista i plukk

BX-2988 Periodiske importere i BxEngineCloud

BX-3152 Mulighet for å skrive inn epost-adresse ved opprettelse av salgsordre

BX-3153 Mulighet for å se sum ink mva ved opprettelse av salgsordre

BX-3154 Ordrehistorikk med mulighet for å se linjene en kunde har bestilt tidligere mens man oppretter en salgsordre

BX-3155 Mulighet for å redigere rekkefølge på ordrelinjer mens man oppretter en salgsordre

BX-3210 Lage egen type OrderLock for markering av innsendte ordre frem til neste import

BX-3212 Legge vedlegg i Visma Business via Mottak

BX-3225 Legge til linjer ved plukk i BxEngineCloud

BX-3229 Endre lokasjon på batch i infobildet i plukk og mottak

BX-3241 Tilbakerapportering av pris fra Unifaun

BX-3258 Legg til Honeywell CT30 og CT45 som kjente Android enheter

BX-3259 Lese serienummer fra Datalogic Skorpio X5 med Android 10

BX-3260 Endre baseUrl for AxiaFrakt

BX-3269 Opprette mottak ved opprettelse av innkjøp i Visma.Net

BX-3271 Mulighet for å styre Logistra printservice url for å trigge print i sandbox

BX-3273 Mulighet for å styre om valgt linje skal flyttes til midten eller toppen av lista i plukk og mottak

BX-3282 Mulighet for valg av lokasjon i varemottak

BX-3284 Mulighet for ekstra kolonner i produktliste ved produktsøk i appen

BX-3288 Mulighet for flervalg av produkter etter søk i salgsmodulen

BX-3302 Xledger receivelist importer

BX-3303 Xledger receivelist exporter

BX-3304 Xledger products importer

BX-3307 Xledger customers importer

BX-3308 Xledger suppliers importer

BX-3310 Xledger pickinglist importer

BX-3312 Xledger pickinglist exporter

BX-3314 Xledger stockcountproducts importer

BX-3316 Xledger purchaseorder exporter

BX-3319 Xledger projects importer

BX-3322 Xledger locations importer

BX-3323 Xledger employees importer

BX-3324 Sende inn MessageToCarrier og andre meldinger til ShipmentServer

BX-3346 Mulighet for å splitte smartlokasjon på flere felter i Visma Global

BX-3351 Servicer i integrasjon mot Axia Frakt

BX-3353 Infor M3 importer integrasjoner

BX-3354 Infor M3 exporter integrasjoner

BX-3355 Mulighet for å dele opp innsending av telling til BusinessCentral

BX-3357 Støtte for å legge til linjer i plukk som markeres som erstatning med kobling mellom ny og gammel linje

BX-3359 Modus for telling på batcher filtrert på angitt lokasjon

BX-3362 Ta med ordrenr for linjer som er bekreftet til 0 i innsending fullført meldingen i plukk

BX-3363 Mulighet for å styre hvilken spørring som kjøres ved multiplukk med spørring

BX-3367 Rabattfelt på ordrehodet som brukes som default rabatt på linjene i salgsmodulen

BX-3368 Lagre nettopris på linjene i salgsmodulen

BX-3369 Støtte for automatisk hovedkomponent med desimaltall i strukturvare i plukk

BX-3370 Mulighet til å sperre for å plukke mer en antallet fra batchen ved lookup batcher i plukk

BX-3372 Pengvin exporter

BX-3374 Støtte for bruk av Math funksjoner i mappingkalkulatoren

BX-3378 Mulighet for å sende strekkode skannet for å velge ordre i mottak videre til mottaksbildet

BX-3383 Lagre mainSupplierNo på produkter ved import fra Visma.Net

BX-3385 Mulighet for å styre hvilken spørring som kjøres for enheter i telling

BX-3390 GetCustomer endepunkt i Cloud

BX-3394 Legge til linjer ved plukk i Visma.Net

BX-3395 Bytte profil i appen mot BxEngineCloud

BX-3398 Print exporter i BxEngineCloud

BX-3400 Overskridelse av antall i plukk og mottak bør ikke sette antallet til plukk/mottaksantall

BX-3406 Bytte profil i BxWM for brukere som har tilgang til dette

BX-3409 Mulighet for sende kun tellelinjer med diff videre til ERP

BX-3410 Støtte for variant fra enhetsspørringen i telling

BX-3412 Mulighet for tralleprefiks i strekkode for boks i multiplukk med bokser

BX-3416 Lagre MultiPickBoxId i transaksjonsloggen

BX-3419 Mulighet for å padde boxId ved multiplukk med bokser

BX-3429 Mappe inn felter fra usertabellen i exportere i Cloud

BX-3431 BxBarcode tabell i BxEngine

BX-3432 Cache API tokens i plugins i BxEngine for å bedre ytelse

BX-3434 Strekkodekommando for å velge og huske labelprinter for transportetiketter i plukk

BX-3439 Mulighet for å deaktivere autorefresh av lista over medarbeidere

BX-3441 Fraktbestilling med verdier fra ordrehodet uten fraktbildet i plukk

BX-3442 Mulighet for å kreve valg av medarbeider etter innsending av ordre

BX-3445 Gi feilmelding om ingen produkter blir funnet for å oppdatere forventet antall i telling

BX-3450 Ikke oppdatere leveranse i Visma.Net dersom ingen linjer på leveransen er plukket

BX-3453 infobatchlookup mangler oversettelse

BX-3454 Registrere boks ved multiplukk i boks selv om det kun plukkes en ordre

BX-3457 Delivery exporter for Uni

BX-3458 Mulighet for ekstra advarsel ved avbrytelse av plukk

BX-3459 Importere strekkoder fra flere kategorier i M3

BX-3466 Legg til Honeywell CT47 som kjent Android enhet

Bug

BX-2377 Problem med desimalskilletegn på custom felt ved feil språk

BX-2622 Hindre duplikat innsending av ordre ved heng på terminalen

BX-2873 Bug med Client UI combobox

BX-3119 Index out range exception i fraktbildet når man minsker antall kolli

BX-3191 Client UI combobox bug, bytter ikke verdi

BX-3224 BxEngine setup får ikke koblet seg til databasen

BX-3226 Repair device fails due to updating user with empty password

BX-3227 Upgrade failed due to an unexpected exception

BX-3228 Velg batch knappen i batchbildet i vareoppslag burde deaktiveres når det ikke er noen batcher å velge

BX-3230 TransactionId in App and Request log uses HttpContext.TransactionId instead of X-Request-Id header.

BX-3233 Contains søk i appen med svenske spesialtegn er case-sensitivt

BX-3239 Oppdatering av ClientUI felter fungerer ikke i Cloud

BX-3240 Bug in IoC resolver of IJob in JobScheduler

BX-3256 Race condition when importer is unlocking orders

BX-3257 Missing fields in login response in BxEngineCloud

BX-3261 Lesing av device serienummer fungerer ikke på Zebra enheter med Android 11

BX-3262 Creating tenant DB and DB-user fails in Postgresql 14.7

BX-3270 SourceField i ClientUI felter bør ikke være case sensitivt

BX-3272 BxUtils: Deserialization of JSON with properties/keys being an empty string fails

BX-3279 DELETE /1.0/serversettings/query/ deletes Client Profile config, and not Query

BX-3280 IDataflowContext can not be resolve in a non HTTP lifetime scope

BX-3287 Feil i avrunding ved sammenligning av vekt i ShipmentWeightMode DividePerPackage

BX-3291 System.ArgumentNullException: Value cannot be null. (Parameter 'collection')

BX-3293 Import of Client Profiles queries in Cloud trims away line breaks

BX-3294 Motta data på terminaler koblet mot Visma.Net feiler i nyeste versjon

BX-3295 Failed executing DbCommand ("14"ms) [Parameters=["@p3='?' (DbType = Int64), @p0='?', @p1='?' (DbT...

BX-3297 Config import: System.ArgumentException: An item with the same key has already been added. Key: VismaNet

BX-3298 Update DeliveryMethod under Data i BxAdmin fungerer ikke i BxEngineCloud

BX-3305 System.InvalidCastException: Unable to cast object of type 'System.Collections.Generic.List`1[Dataflow.Core.V2.Exporter.Concre...

BX-3330 Ordreinfo kommer ikke med på rapporter ved innsending av utlevering

BX-3331 Importere med ReplaceOnConflict feiler ved upsert i SQL batch plugin

BX-3332 BxSmartPrint HTTP timeout exception: System.Threading.Tasks.TaskCanceledException: The request was canceled due to the configured HttpClient.Timeout of 100 seconds elapsing.

BX-3333 Truncating non existing table causes Npgsql.PostgresException: 25P02: current transaction is aborted, commands ignored until end of transaction block

BX-3335 NullReferenceException ved bruk av mappingkalkulator som gir resultat null i template

BX-3336 System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.

BX-3337 System.Net.Internals.SocketExceptionFactory+ExtendedSocketException: Name does not resolve

BX-3338 Transactions logged during ICreateSqLiteDbJob job execution

BX-3343 BxWM label print viser ikke feilmelding om utskrift feiler på server - blir stående å henge

BX-3344 TransactionLogger: System.ObjectDisposedException: Instances cannot be resolved and nested lifetimes cannot be created from this LifetimeScope as it...

BX-3347 DeleteAsync in OrderLockServiceDbAccess is not case-insensitive

BX-3349 Noen Android enheter får unknown som serienummer

BX-3358 Nested ordering do not work for serversettings endpoints.

BX-3360 System.InvalidOperationException: The LINQ expression 'DbSet<TransactionLog>()

BX-3361 Import til int felter kutter tallene etter 4 siffer

BX-3365 Feil i avrunding på automatiske underkomponenter i strukturvarer i plukk

BX-3366 EF Core filter do not default to any operator when not specified.

BX-3371 PG query generator do not honor Exact property on search field when filter uses no operator

BX-3377 Legge til og oppdatere packagetypes under Data i BxAdmin lagrer ikke alle feltene i BxEngineCloud

BX-3382 Utskrift av etiketter fungerer ikke i nyeste versjon av BxEngineCloud

BX-3384 System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.

BX-3386 System.ArgumentException: An item with the same key has already been added. Key: currency

BX-3388 System.InvalidOperationException: A second operation was started on this context instance before a previous operation completed. Th...

BX-3389 Trigge exporter med triggersRoutine og triggersAction fungerer ikke i Cloud

BX-3391 System.InvalidOperationException: Collection was modified; enumeration operation may not execute.

BX-3393 Sende config til devicer fra BxAdmin fungerer ikke i Cloud

BX-3403 Mappingkalkulatoren bruker kun 2 desimaler for desimaltall

BX-3404 Visma.Net stockbalance importeren logger warning om feil om APIet returnerer tomt resultat for et produkt

BX-3415 BxEngineCloud logger feil routine i transaksjonsloggen for custom moduler

BX-3420 Screen kommer ikke ut i GET CustomBarcode i BxEngineCloud

BX-3428 Mappingkalkulatoren konverterer stringer som kun er tall til desimaltall

BX-3437 Company settes ikke ved import av tellinger fra Visma.Net i Cloud

BX-3438 Laste ned batcher i telling fungerer ikke i Cloud

BX-3456 Valg av lokasjon i telling fungerer ikke sammen med lokasjonslåsen

BX-3463 System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.

BX-3464 BusinessCentral paging med nextLink fungerer ikke i Cloud

# Release notes - BxSoftware - 2023.1

### Story

BX-2363 Ønsker å kunne se medarbeider på tellelinjer i BxWM før sammenslåing

BX-2896 Opprette leveranse i Visma.Net fra terminal

BX-2923 Legge til en GUID på alle linjer i lageroverføring

BX-2927 Mulighet til å konfigurere URL for henting av pakkseddel mot Visma.Net

BX-2930 Legg til property som markerer siste linje i Business Central exporteren

BX-2931 Filtrere leveringsmåter basert på et felt på ordren

BX-2932 Legge til BxStockTransfer og BxStockTransferLine tabeller i BxEngine

BX-2933 Bestemme hvilken Visma.Net importer som trigges for custom modul

BX-2934 Legg til property som markerer siste linje i json exporteren

BX-2942 Støtte for Basic Auth i Business Central Importer og Exporter

BX-2943 Støtte for Top-Skip paging i Business Central importer

BX-2944 Mulighet for å kjøre en ekstra Post med tom body for å trigge bokføring i Business Central exporteren

BX-2952 Mulighet for å sende ekstra linje for å trigge bokføring i Business Central

BX-2964 BxLicense Manager justeringer

BX-2996 Mulighet til å skru av automatisk refresh av lista over ordre i mottak

BX-2998 Mulighet til å styre om det skal skrives ut returlapp fra shipmentserver med et felt på ordren

BX-3005 Mulighet for å bruke 2 antallsfelt i hver sin enhet i varemottak

BX-3010 Mulighet for å trigge StoredProcedure per linje i MultiCase exporteren

BX-3021 Utvidet duplikatkontroll av strekkoder i plukk og mottak

BX-3024 Utskrift av fraktbrev fra Logistra

BX-3030 Mulighet til å konfigurere hvilken action som brukes på exporter

BX-3032 Lagt til støtte for å redigere server-config i BxAdmin

BX-3033 Mulighet for å styre ScanQuantity i lagertelling

BX-3034 Bruke SQL spørring i Visma.Net Pickinglist Generate exporteren for å finne ordre å lage leveranse på

BX-3035 Mulighet til å fullføre leveranser i Visma.Net Pickinglist Generate exporteren

BX-3037 Støtte for ContinueOnError i Visma.Net Pickinglist - Generate exporteren

BX-3038 Bruke SQL spørring i Visma.Net Pickinglist exporteren for å finne leveranser som skal fullføres

BX-3039 Støtte for ContinueOnError i Visma.Net Pickinglist exporteren

BX-3054 VBNxt Products importer

BX-3055 VBNxt Customers importer

BX-3056 VBNxt Units importer

BX-3057 VBNxt Contacts importer

BX-3058 VBNxt Suppliers importer

BX-3059 VBNxt Employees importer

BX-3060 VBNxt Projects importer

BX-3061 VBNxt SalesOrder exporter

BX-3062 VBNxt PurchaseOrder exporter

BX-3063 VBNxt Products Change exporter

BX-3065 Mulighet til å styre hvilke felter det søkes på ved søk på linjer for å finne ordre i mottak

BX-3068 VBNxt Warehouses importer

BX-3069 VBNxt Locations importer

BX-3070 VBNxt SalesOrders importer

BX-3071 VBNxt PurchaseOrders importer

BX-3072 VBNxt Pickinglists importer

BX-3073 VBNxt Receivelists importer

BX-3074 VBNxt Pickinglist exporter

BX-3075 VBNxt Receivelist exporter

BX-3082 VBNxt StockTransfer exporter

BX-3089 Bruke ulike servicer for sending og retursending i ShipmentServer

BX-3092 Mulighet til å vise ordrenummer som strekkode under mer i plukk

BX-3096 Mulighet til å opprette og fullføre leveranser ved opprettelse av salgsordre med v1 Visma.Net exporter

BX-3100 Mulighet til å skrive ut ordrebekreftelse i Visma.Net salesorder v1 exporter

BX-3111 Forbedret feilmelding fra Unifaun

BX-3114 VBNxt SalesOrder Change exporter

BX-3115 VBNxt PurchaseOrder Change exporter

BX-3123 Mulighet for å sende med inject filter ved batchoppslag i lageroverføring

BX-3124 Mulighet for advarsel med krav om kommentar når man legger til en linje i lageroverføring

BX-3130 Mulighet til å validere om lokasjon matcher forventet lokasjon ellers gi advarsel og kreve kommentar i lageroverføring

BX-3132 Sette lagernummer fra configen hver gang man åpner lageroverføring om man ikke viser valg av lager

BX-3136 Mulighet til å skru av splitting av linjer ved innsending for batchsøkemodus i plukk

BX-3137 Mulighet til å bruke antallet fra batchen i batchsøkemodus i plukk

BX-3138 ClientUI i skjermbildet for valg av lager i lageroverføring

BX-3140 Returnere 2 fraktpriser fra Axia

BX-3146 Mulighet for å fargelegge telte linjer ved telling på synlig liste

BX-3150 Støtte for å lese antall fra GS1-128 strekkode med AI 30

BX-3159 BxWM bør kunne filtrere på større/mindre etc på datoer

BX-3160 Mulighet til å styre operation ved opprettelse av leveranse i Visma.Net for å støtte leveranse for returordre

BX-3161 Legg til Cipherlab RS51 som kjent Android device

BX-3210 Lage egen type OrderLock for markering av innsendte ordre frem til neste import

BX-3216 BxWM feilmeldinger bør bli liggende synlig, til man manuelt trykker vekk

BX-3217 Logistra integrasjon før returnere sporingsnummer med kontrollsiffer

### Bug

BX-1155 SQL filter på BxEngine servicer blir feil dersom filter 2 og utover har flere verdier

BX-2853 WebManager - Error: 500 ved aktivering av filter uten filtertext

BX-2891 OS tilbakeknapp på EDA52 navigerer ut av valideringsbildet uten å validere

BX-2926 Serienummer blir ikke registrert i Visma Global ved delplukk

BX-2929 2.0/query gir feil totalcount - totalcount = antall returnerte rader, med aktiv limit

BX-2936 JSON importeren feiler etter breaking change i JsonConverter

BX-2937 2 klikk på OS tilbakeknappen på EDA52 i hodeinfo i salgsmodulen krasjer appen

BX-2939 Sporadisk appkrasj på noen enheter på grunn av feil i GC-Bridgen

BX-2963 BxUtils: OpenAsync when DbConnection is already open crash

BX-2978 Autocomplete i strukturvare fungerer ikke dersom siste oppdaterte linjen krever serienummer

BX-3006 Printobjektet fra appen bruker stor og liten forbokstav om hverandre

BX-3026 Batchlista i lageroverføring filtrerer ikke på lager ved søk og refresh

BX-3027 Endring av GTIN mot Visma.Net med tom GTIN gir no location to update feilmelding

BX-3084 LocationOnly i mottak fungerer ikke for linjer lagt til med multimottak

BX-3086 Ikke mulig å hindre valg av enhet i lageroverføring

BX-3091 Visma.Net exporter kan ikke trigge print exporter i nyeste versjon

BX-3095 Tabellnavn i mapping for importer som trigger SQL exporter er case sensitivt

BX-3104 Skanner fungerer ikke på Zebra terminaler med Android 11

BX-3108 NullReferenceException når periodisk import kaller opp Visma.Net exporter som kjører spørring uten treff

BX-3128 Ikke mulig å deaktivere trigging av Visma.Net importer ved henting av ordre

BX-3133 Visma.Net exportere returnerer ikke feilmeldingen fra Visma.Net til terminalen

BX-3135 Unifaun addons og options konverteres til lowercase og fungerer ikke for felter med annen casing

BX-3141 Fraktintegrasjonene setter samme pris i price og cost på fraktlinje som legges til

BX-3143 Bruk av System.Text.Json i Unifaun og Visma.Net integrasjon gir feil representasjon av desimaltall

BX-3145 Markering av siste linje i BC exporter fungerer ikke for telling

BX-3148 Inject spørringer har sluttet å fungere

BX-3149 Linjer på slettet telleliste vises i BxWM frem til ny liste velges

BX-3162 Transaksjonsloggeren i BxEngine On-Prem feiler med NullReferenceException

BX-3182 Bruk av default customer i salg setter ikke alle verdier om kundemodus er aktivert

BX-3184 Import av tellelister fra Visma.Net mangler kobling mellom liste og linjer

BX-3193 Produktnummer med 2643-04-01 fra Visma.Net tolkes som dato etter jsonkonvertering

BX-3196 Datoer blir konvertert til string ved innsending av utlevering

BX-3198 Import av varemottak bruker lang tid på å skrive til databasen

BX-3220 Add Custom List i StockCount viser feil dialogtekst

Release notes - BxSoftware - Version 2022.9

Bug

BX-2904 Legge til duplikat serienummer i plukk gir feilmelding, men legger til duplikat likevel

BX-2894 Forskjell på om det søkes på gtin på enhet eller produkt først i ulike moduler

BX-2892 BxEngine gir feil configobjekt om det finnes en licenseconfig for et area det ikke finnes configs for

BX-2883 Hode og linjeverdier i mappingkalkulator fungerer ikke for mer enn en linje om linjeverdien er først i uttrykket

BX-2877 Import av kontakter trigges ikke ved nedlasting av data på terminal

BX-2864 Bruk av DestinationType i unflattener konverterer felter uten DestinationType til string

BX-2844 Plukking på allokeringer mot Visma.Net gir feilmelding om linja har en annen enhet enn grunnenheten

BX-2842 Skanning av enhetsstrekkode i batchbildet beregner ikke riktig antall basert på enhetsfaktor

BX-2836 Innsending i plukk og mottak tar med sublines om det finnes bare subline

BX-2830 Import av tellelister fra Visma.Net med navn lengre enn 36 karakterer feiler pga for lite plass i feltet i databasen

BX-2829 Skrivefeil i expiryDateString feltetnavnet ved inntasting i Evis modulen

BX-2820 Batchlookup i plukk velger automatisk batch ved browsing om det finnes bare 1 batch

BX-2819 Flytter ikke til neste linje i plukk og mottak om man plukker/mottar mer en bestilt

BX-2817 LabelDesigner runder av strekkode-skala til heltall ved import

BX-2813 Lyd ved feilmeldinger får appen til å kræsje i noen tilfeller på noen terminaler

BX-2804 VB EDI exporter oppretter tomt serienummer om addserialnos er true og ingen linjer har serienummer

BX-2798 Hindre duplikat innsending i mottak ved å deaktivere sendknappen

BX-2795 Hente utleveringssted fra Logistra får ikke med seg verdier med attributter

BX-2794 Mappingkalkulatoren stopper innsending om parsing feiler for mappings med enabled false

BX-2787 Create a zero-counted blank list dialogen i WebManager blir hengende etter lista er opprettet

BX-2784 Dato fra GS1-128 strekkoder setter feil dato om dag eller måned er satt til 00

BX-2782 Strekkode som mistolkes som GS1-128 gir feilmelding om det den tror er en dato ikke kan parses

BX-2777 ComboBox koblet til ordrehodet i plukkbildet oppdateres ikke med valgt verdi

BX-2774 Utsending av mail gir feil feilmelding i loggen om noe feiler og feilmeldingen blir over 256 tegn

BX-2773 BxSmartPrint bug where exception is thrown when log file do not exist.

BX-2769 Sporadisk duplikat innsending i lageroverføring

BX-2768 Sporadisk mulig å dobbeltklikke på sendknappen i salg

BX-2767 Endre batch på linje i lageroverføring legger til ny linje

BX-2766 Overskriding av lagerantall i salg og lageroverføring setter negativt antall om lagerantallet er negativt

BX-2765 Packages feltet i utleveringsmodulen overlapper orderlines feltet

BX-2764 LabelDesigner viser ikke ny Label i liste etter import eller opprettelse av ny

BX-2763 Proxy was not set when specified in .ini file when Monitor app launched

BX-2762 Legge til linje i salg med 1 i antall gir ikke overskredet antall melding dersom antall på lager er 0

BX-2666 Skjule prod.guide valget i Partner portalen om man ikke er logget inn

BX-2392 Det er mulig å endre antall uten å legge til batch ved å trykke på enhet i plukk og mottak for batchlinjer

BX-2391 Legge til linje i plukking med batch eller serienummer gir 1 i antall uten batch

BX-2228 Testutskrift i SmartPrint gir blanke verdier for felter med verdi i bx feltet

BX-2080 Sortering last modified BxWebManager


Story

BX-2909 Mulighet for å styre ScanQuantity i lageroverføring

BX-2908 Mulighet for å styre ExceedQuantity per produkt i salg og lageroverføring

BX-2905 Mulighet for å styre ScanQuantity i salg

BX-2901 Logge tidspunkter og feilmeldinger på ordre i plukk og mottak for ekstra informasjon ved feilsøking

BX-2900 Debug logge hele responsen fra Visma.Net APIet ved feil

BX-2899 Mulighet for å importere kun endringer fra BusinessCentral

BX-2897 Tekstlinjer i plukking

BX-2893 Funksjonalitet for plukking av strukturvarer

BX-2889 Sende inn fromLocation ved endring av lokasjon

BX-2885 Støtte AutoPrintAll ved innsending av plukk

BX-2884 Mulighet til å søke med produktnummer fra GS1 strekkode

BX-2882 Styre forhåndsvalgte leveringsservicer fra både ordrehode og leveringsmåte

BX-2881 Importere alle leverandørens varenummer fra kryssreferanse i Visma.Net

BX-2880 Importere kundenes varenummer fra kryssreferanse i Visma.Net

BX-2879 Valg av lokasjon i plukk med støtte for underliggende batcher per lokasjon

BX-2878 CustomBarcode med ekstra søkefelt der splitting til output felter kun slår til om søket gir treff

BX-2876 Konfigurere SmartPrint company per profil

BX-2872 Styre landscape for PDF utskrift fra Axia

BX-2871 Mulighet for å oppdatere 1-stegs lageroverføringer i Visma.Net med plukkmodulen

BX-2870 Checkbox for Bold feltet under ClientUI i BxAdmin

BX-2869 Sende customs linjer til Unifaun for å støtte paperless trade

BX-2868 Axia importer

BX-2867 Mulighet for å fordele vekt fra plukkspørringen som default vekt per kolli

BX-2866 Summering av totalt levert antall i plukk

BX-2861 Generell importer og exporter for Business Central

BX-2860 Importer for kontaktpersoner fra Visma.Net

BX-2858 Refreshknapp i ordrelista for endring av ordre

BX-2857 Støtte for å hente kun endringer ved import av salgsordre fra Visma.Net Salesorder v3

BX-2856 Støtte for rabatt i ordrehodet i salg

BX-2855 Styre HumanReadable for strekkoder i Label Designer

BX-2854 BxAdmin - Warning severity filter i application log

BX-2843 Replacing av verdier i SmartPrint bør sette inn tom string om verdien ikke finnes i data objektet

BX-2840 Ordrehistorikk med mulighet for å kopiere ordre i salgsmodulen

BX-2839 Service i BxEngine for å trigge importer fra BxAdmin

BX-2838 Vise lokasjonsnavn i lista ved valg av lokasjon

BX-2837 Mulighet til å styre om det skal vises dialog ved innsending i plukk

BX-2833 Mulighet til og ikke validere orderno feltet ved innsending av salesorder change med VB EDI exporter

BX-2832 Legg til manglende leveringsadresse felter i BxOrder tabellen

BX-2828 Hente og skrive ut PDF i BusinessCentral exporter

BX-2827 Sende kjøpers adresse til ShipmentServer

BX-2826 Mulighet til å styre antall dager application loggen lagres

BX-2825 Filtrere salgsordre ved ordre endring på valgt medarbeider på terminalen

BX-2822 Mulighet til å beholde til lokasjon mellom linjer i lageroverføring

BX-2821 Krav om utfylling av valideringsfelter på linje og batchnivå i plukk og mottak

BX-2818 Valgbart ClientUI felt i fraktbildet

BX-2816 Vise kundepris med onlinesøk i salg

BX-2814 Tilbakerapportering av sporingsnummer per kolli fra ShipmentServer

BX-2811 Sett MainOrderNo ved manuell multiplukk til orderno fra første ordre

BX-2810 Hopp over ukjente AIer i GS1-128 dekoding om det finnes en groupseparator

BX-2809 Sende status fra terminalen periodisk uten krav til brukeraktivitet så lenge appen er aktiv og skjermen er på

BX-2806 Logge hvilken medarbeider som har gjort siste endring per linje

BX-2805 Gå til forrige/neste uferdige linje i plukk og mottak med pil venstre/høyre

BX-2803 Slå sammen ordrelinjer med samme produkt på terminalen i plukk og mottak

BX-2802 Markere at rest skal fjernes på linjer i plukk og mottak på terminalen

BX-2801 Bekrefte antall 0 i mottak og plukk for å markere linjene for innsending til ERP med 0 i antall

BX-2800 Sende referanser per kolli til ShipmentServer

BX-2793 Bestille både frakt og retur med Logistra

BX-2792 Styre skrivernavn for pakkseddel i Global med cfg_printer i spørringen

BX-2791 Logge antall ganger en linje er skannet i plukk og mottak

BX-2790 Digital pakkseddel - opplasting av PDF til åpen URL

BX-2788 Menyvalg for lokasjoner i WebManager

BX-2786 Mulighet til å vise dialog før man legger til linje i plukk om man har valgt produktet i en produktliste

BX-2785 Legg til Honeywell EDA52 som kjent Android enhet

BX-2783 Se etter custom barcode før GS1 dekoding

BX-2781 E-Vis modul

BX-2780 Styre hvor mye et skan øker antallet med i plukk og mottak

BX-2779 Skanne inn verdier i skjermbildet for valg av fra og til lager i lageroverføring

BX-2778 Mulighet for å deaktivere at batcher filtreres på lagernr i lageroverføring

BX-2776 Styre hvilke felter det søkes på i ordrelista i plukk og mottak

BX-2775 Valg av telleliste ved opprettelse av blank liste i WebManager

BX-2772 Kreve utfylling av utløpsdato på enkelte linjer i mottak

BX-2755 Lokasjonsmodul for å se hvilke varer og batcher som ligger på en lokasjon

BX-2754 Mottak på serienummer som er generert på forhånd

BX-2710 Sende inn telling per lokasjon til ItemLoc tabellen i Visma Business

BX-2647 Picking Monitor - La Auto-refresh holde ordrelinjene åpen

BX-2577 Bestille både frakt og retur med Unifaun

BX-2571 Velge tilleggstjenester/servicer i fraktbildet

BX-2467 Admin service for å trigge sjekk av serverlisens

BX-2343 Oppdatering av leveringsdato på kundeordre i Visma.net basert på estimeringslogikk

BX-2305 Mulighet til å styre font, størrelse og fet skrift på labels med ClientUI

BX-2247 Velge medarbeider med bruk av pin kode og timout ved inaktivitet

BX-2246 BxEngine bør får parameter på serverconfig-nivå for å styre auto-cleanup av reportlog (default uten cleanup)

BX-1975 Styre om det er lov å plukke eller ta i mot mer en bestilt per linje i plukk og mottak på Android

BX-1883 Påtvunget brukerpåloggingsbilde i BxMobile etter en viss tid med inaktivitet

BX-1720 Mulighet til å søke på reference for plukklister og varemottak

Release notes – BxSoftware – Version 2022.1

Bug

BX-2761 Uskrift av pakkseddel med VBS mot VB 16.10 feiler pga manglende type ElectronicServicesTaxTerm

BX-2760 Feil ved generering av manuelle/tomme-tellelister i BxWM fra ERP systemer som krever import-tid (Tripletex /Visma.Net)

BX-2758 Import av attributter fra Visma.Net fungerer ikke i nyeste versjon

BX-2745 Tripletex stock count bug when sorting out mappings

BX-2744 Telling med produktnummer med fnutter skaper korrupt EDI fil til Business

BX-2742 BxEngine Remote Upgrade is flaky

BX-2732 Feil ved sletting av CompanyProfil og ClientProfil i BxAdmin ved bruk av BxEngine OnPrem

BX-2731 Lager ny batchguid på eksisterende lookup batcher i plukk

BX-2729 Object Disposed exception om Visma.Net V3 returnerer unauthorized

BX-2719 Import av company feiler – Description er fjernet i Query tabellen men ikke i modellen i BxEngine

BX-2714 Feil rapporteres ikke til Sentry fra Android enheter

BX-2711 Import StockCount gir ikke feilmelding om importen feiler

BX-2704 Requestlogging stopper innsendingen om det er heng i databasen

BX-2690 LogLevel oppdateres hver gang man endrer et configparameter i BxAdmin

BX-2688 Innsending feiler om requestlogging feiler

BX-2684 Henter ikke enheter for neste linje dersom linja før er en tekstlinje uten artikkelnummer

BX-2681 Kredittsperre og advarsel ved valg av kunde i salgsordre vises ikke på iOS

BX-2677 Fungerer ikke å bytte profil på iOS

BX-2672 Antall i plukk blir avrundet feil ved plukk av batcher med desimalantall

BX-2668 Appen blir svart på iOS med DarkMode

BX-2667 Endring av lokasjon på batch viser eksisterende lokasjon og lager fra produkt og ikke batch

BX-2664 Uni exportere overskriver eksisterende linjer istedenfor å legge til nye for linjer uten plukkId

BX-2663 Opprettelse av sending med Schenker System Export i ShipmentServer gir feilmelding om manglende GoodsType

BX-2661 SOAP exporter gir debug feilmelding til brukeren som inneholder hele responsen

BX-2656 Innsending til Logistra feiler om man ikke har konfigurert URL selv om default URL ligger i koden

BX-2648 Add missing defaults for config og mappings på importere har casesensitiv import type og module

BX-2630 PackageAssignment oppretter batcher med guid i id feltet som ikke kan settes inn i ShipmentProduct tabellen

BX-2629 Valg av leveringsmåte popper automatisk opp selv om valg av leveringsmåte er skjult

BX-2628 Import av leveranser fra Visma.Net med mange serienummer og SplitLinesByAllocations gir OutOfMemory Exception

BX-2627 Innsending av leveranse med mange serienummer til Visma.Net får timeout i WebClient og gir tom feilmelding til brukeren

BX-2623 Feil avrundinger mot Klarna API

BX-2585 Import av flere hundretusen varer fra Visma.Net feiler med OutOfMemory exception

BX-2334 Get PickinglistLines feiler dersom productno er null – fungerer med »

BX-2300 Strekkoder som starter på 20 og har over 14 tegn behandles som GS1 og returnerer ingen data

Story

BX-2753 Mulighet for å deaktivere at SQL exporteren returnerer IDer på opprettede rader

BX-2751 ClientUI i printdialogen koblet til verdier fra produktet

BX-2747 Importer for Visma.Net salesorder v3

BX-2746 Mulighet for at tellinger i WebManager kun er synlig for brukere i samme clientprofile

BX-2743 Mulighet til å styre bildekvalitet i appen og justere ned standard kvalitet

BX-2741 Skrive ut like mange kopier av pakkseddel fra Visma.Net som antall kolli

BX-2739 Støtte for case sensitive tabellnavn i SQL exporteren

BX-2738 Support for validation of scans.

BX-2736 Trigge validering av skanning i batchbildet i varemottak

BX-2735 Basic Auth i JSON exporter

BX-2726 BxWM monitor bør støtte summering av antall linjer/varer etc i bunn av listen

BX-2725 Mulighet for å overstyre printer for templates med annet config parameter

BX-2721 Filtrere lookup batcher på lagernummer fra ordrelinja i plukk

BX-2720 Exporter for Visma.Net salesorder v3

BX-2718 Valgbart ClientUI felt med filtrering på felter fra ordre/linje

BX-2717 Opprette og fullføre leveranse ved opprettelse av salgsordre i Visma.Net

BX-2716 Styre default ordretype og ordrestatus i salg

BX-2715 Mulighet til å sette pageSize på BxWM products

BX-2712 Custom felter i BxSalesPortal liste

BX-2709 Sperre merging av tellelister som hører til forskjellige lister i ERP systemet

BX-2708 Legge til linjer på telling i Visma.Net

BX-2707 Telling på synlig liste

BX-2706 Implementere versjon 2 av APIet for varetelling i Visma.Net

BX-2705 Valg av telleliste på terminalen

BX-2703 Styre separator mellom feltene i fil til Consignor OnPrem

BX-2702 Mulighet for å splitte multimottak og multiplukk per ordre i Soap exporteren

BX-2701 Mulighet til å styre om det skal vises dialog når man legger til linjer i plukking med setting og per linje

BX-2700 Strekkodekommando for å logge ut

BX-2699 Mulighet til og ikke vise innsending fullført dialog i mottak

BX-2698 Servicer i BxEngine for å hente ut og søke i loggene

BX-2697 Generell json API importer

BX-2696 BxAdmin bør ha bedre GUI for å se alle typer logger og samle logger i samme transaksjon

BX-2695 Tilbakerapportering av sporingsnummer per kolli fra Consignor OnPremises

BX-2694 Gjøre transaksjonsid tilgjengelig for mapping i andre exportere

BX-2693 Mulighet for å splitte multimottak og multiplukk per ordre i SQL exporteren

BX-2692 Støtte for å disable transaksjonsloggen per modul

BX-2691 Registrere serienummer som ikke er koblet til antall ved plukk

BX-2689 Styre hvor lenge transactionloggen lagres med serverconfig og sette default til 90 dager

BX-2687 Styre hvor lenge requestlogen lagres med parameter og sette default til 30 dager

BX-2686 Logge feil i plukk og salg til Sentry

BX-2685 Oppdater lokasjon på linja når man oppdaterer lokasjon på første batch i LocationOnly modus i mottak

BX-2682 Hente og skrive ut PDF i SOAP exporter

BX-2680 Støtte for SQL Server 2019 i SAP B1 integrasjon

BX-2679 Minustegn på numerisk tastatur for iOS

BX-2676 Støtte for at datovelgeren for leveringsdato starter uten valgt dato

BX-2675 Sende inn UserType til lisenssystemet ved device login

BX-2674 Validering av maks totalvekt i fraktbildet

BX-2673 Validering av minimum for volumfelter i fraktbildet

BX-2671 Logge serienummer ved opprettelse av salgsordre i Global

BX-2670 Støtte group separator for fastlengde felter i GS1-128 strekkoder

BX-2669 Skjul Update knappen for iOS

BX-2665 Mulighet for å velge lokasjon ved endring av lokasjon

BX-2662 Støtte for fraktbildet i salgsmodulen

BX-2653 Mappe inn user felter ved endring av produkt

BX-2652 Slå opp info om hentested med Logistra basert på servicepartnerId

BX-2650 Beregne vekt basert på vekt per plukkede linje

BX-2649 Mulighet for å legge inn totalvekt som deles på antall kolli men volum per kolli i fraktbildet

BX-2646 Mulighet til å fortsette å jobbe med et mottak etter innsending av delmottak

BX-2645 Support for asset events.

BX-2641 Støtte for å få opp/skjule vekt, volum og antall kolli basert på forhåndsdefinert/valgt leveringsmetode

BX-2632 Logge dato som «serienummer» i Global

BX-2631 BxAdmin: Tydeliggjøre hvilken kunde man er logget inn hos

BX-2626 Opprette egne Multicase exportere

BX-2621 Oppdatere hode og linjer med starttid etterhvert som man plukker

BX-2615 Krav om validering av dårlig dato ved plukking uten behov for partistyring

BX-2614 Vise medarbeider i tillegg til terminal/bruker som har låst ordre på terminal

BX-2553 Mulighet for å låse lokasjon i varemottak

BX-2056 Gjøre det mulig å slette custom queries fra BxAdmin -> SQL Integration

BX-1348 BxAdmin: Refreshknapper Configuration og SQL Integration

Read More

# Release notes - BxSoftware - Version 2021.7

### Bug

BX-2616 [Visma.Net](http://Visma.Net) importer forventer at det ikke er mer å ta i mot, dersom det er tatt i mot for mye på noen linjer og for lite på andre
BX-2587 Loading indikatoren forsvinner ikke om man ikke får treff på søk i batchlista i varer
BX-2584 Sender inn feil antall på linjenivå ved plukk av strukturvarer i [Visma.Net](http://Visma.Net)
BX-2575 Endring av warehouse i infobildet i telling blir ikke lagret
BX-2574 Fungerer ikke å skanne lokasjon i telling når man bruker låst lokasjon som batchfilter
BX-2568 Får ikke importert produkter fra [Visma.Net](http://Visma.Net) med produktnummer med fnutter
BX-2566 Utskrift av egen pakkseddel kutter siste del av utskriften om overgår 5 fulle sider
BX-2565 Returnere fraktpris fra Axia med desimaler fungerer ikke
BX-2541 Løpenummeret til SSCC må genereres i en RepeatableRead transaksjon
BX-2540 BxAdmin skiller på store og små bokstaver på import type når det legges til manglende config
BX-2534 Linjer som blir lagt til i plukking blir ikke farget blå før man endrer antall
BX-2527 Fokus mangler i batchbildene etter utskrift i printbildet eller valg av lookup batch
BX-2520 Enheter fra [Visma.Net](http://Visma.Net) blir ikke slettet om man fjerner alle strekkoder på et produkt og importerer are endringer
BX-2513 Trigge ny exporter etter VG exporter fungerer ikke på grunn av dobbelt resultatsett
BX-2503 Kan ikke søke opp batcher med produktnr med spesialtegn
BX-2502 Sporadisk feil ved lesing av exportfil fra Consignor pga fil i bruk av annen prosess
BX-2500 BxEngine må kun låse opp ordre for brukeren låsen hører til om ikke parameter for å slette alle sendes inn
BX-2498 BxAdmin Wizard loading indikator blir hengende etter at jobben er fullført
BX-2497 Zebra terminaler aktiverer ikke skanneren etter den har vært i dvale før man navigerer til et nytt skjermbilde
BX-2495 Scanning av strekkode med produktnr og serienummer i lageroverføring legger ikke til serienummer etter navigering til batchbildet
BX-2490 Update knappen i BxEngine Monitor er deaktivert som standard
BX-2488 SmartPrint mister servicebruker ved oppgradering
BX-2486 BxApi returnerer unauthorized for BxAdmin login om BxEngine ikke kjører
BX-2483 Shipment create feiler med ny versjon av appen med PackageAssignment med batcher
BX-2482 Serienummer på Zebra enheter før Android 10 kommer ikke frem før etter restart av appen ved installasjon
BX-2473 Paste av f.eks ClientValues i BxAdmin oppdater ikke eksisterende verdier der det er kopiert fra annen profil
BX-2463 Utskrift av innkjøpsordre i Global bruker feil felt for å finne skriver og formular for medarbeider
BX-2461 Det logges inn 2 ganger når man logger inn i loginbildet pga henting av config
BX-2458 Om paring feiler får man ikke se feilmeldingen på terminalen
BX-2451 Payment writeren kalles opp uansett hva paymentId er
BX-2450 VBS integrasjon støtter ikke negative tall som string fra f.eks. WriterMappingCalculator
BX-2445 Ikke alle linjer får tildelt kolli med packageassignment
BX-2444 Valg av pakketype overskriver vekt og volum på valgt kolli
BX-2437 Info log level was not set correctly when date was not specified.
BX-2436 WriterMappingCalculator fungerer ikke for fraktlinjer som legges til
BX-2435 BxPrint label deserialization bug
BX-2430 Hurtigtaster fungerer ikke første gang menyen vises
BX-2426 Fraktexportere tar ikke hensyn til om mappinger ikke er enabled
BX-2423 BxEngine installeren krever omstart for å fungere med VBS
BX-2422 Endring av salg og innkjøp på terminalen henter kun ned de 25 første linjene
BX-2419 Linjer på packagelist blir borte om første innsending av plukk feiler
BX-2416 Tripletex ordrehode og ordrelinje writer mapping bug
BX-2415 Bruk av BxPageNo i SmartPrint gjør at andre felter i Bx feltet ikke blir erstattet
BX-2413 Feilmelding om sharing violation av LoginModel fil i nyeste versjon
BX-2410 Lagring av ordre i kundemodus oppfører seg forskjellig om man går inn og ut av salg flere ganger
BX-2408 Tilbakeknappen vises ikke i bildet for utsjekk i kundemodus
BX-2405 LogLevel switch is not honoring date, but date with time
BX-2404 LogLevels where not correct configured by scheduled job
BX-2403 Spørring for å finne printer og formular i VG feiler dersom det finnes ordrenummer i databasen som er større enn en vanlig int
BX-2402 Mulig å sende inn telling uten linjer fra terminalen
BX-2390 Utløpsdato og antall vises i batchbildet for serienummer i mottak om man kommer går inn og ut av printbildet
BX-2125 BxEngine logger potensielt mange tusen warnings om det feiler å lage databasen til terminalen på serveren
BX-1961 Innkjøp på Android viser salgspris og ikke kostpris
BX-1772 BxEngine setter ERP-systemet tilbake til "Insert ERP system here" når man installerer på nytt med eksisterende base \(antagelig ved lisens-validering\)
BX-1047 Må refreshe \(F5\) BxAdmin hver gang man oppretter nytt company/profil med export/import oppsett
BX-906 BxAdmin må reloades ved første gangs pålogging

### Story

BX-2620 Mappe inn user felter i frakt exporter
BX-2611 Legg til Zebra EC50 og EC55 som kjente Android enheter
BX-2607 Trigge export av signatur for utleveringsmodulen
BX-2589 Generell Navision webservice importer
BX-2586 Få med batchnummer fra strekkode til utskrift i etikettmodulen
BX-2583 Finne ordre i plukk med søk på produkt
BX-2581 Markere ordre med skanning ved manuell multiplukk
BX-2580 Strekkodekommando for å skrive ut alle ordrehoder i plukk
BX-2579 Mulighet for å bruke ordrenummer som boxid ved multiplukk med bokser
BX-2578 Styre papersize for utskrift av templates
BX-2576 Mulighet for å konfigurere beløp for fraktpåslag når man legger til fraktlinje
BX-2572 Mulighet til å inkrementere med antall fra batchen i batchoppslag i plukk
BX-2570 Konfigurere feltnavn for error og success i responsen i soap exporter
BX-2569 Støtte for generelle json APIer i json exporteren
BX-2564 Logge responsen fra Axia
BX-2559 Validering av minimumsvekt i fraktbildet
BX-2557 LabelDesigner revisjon
BX-2555 Mulighet for å mappe inn alle User felter ved innsending av plukk
BX-2552 Validering av volum i fraktbildet
BX-2551 Legg til Honeywell EDA51k som kjent Android enhet med tastatur
BX-2550 Legg til Honeywell EDA71 som kjent Android enhet
BX-2549 Mulighet til å skru av automatisk refresh av lista over ordre i plukkmenyen
BX-2546 Mulighet til å styre dato på leveranse ved opprettelse av leveranse i [Visma.Net](http://Visma.Net)
BX-2545 Mulighet for å generere SSCC ved innsending av plukk uten egen shipment exporter
BX-2542 Vise mottaksnr på terminalen ved fullført innsending av varemottak til [Visma.Net](http://Visma.Net)
BX-2539 Mulighet for å styre IsolationLevel for Sql transaksjoner
BX-2538 Paperless trade linjer i integrasjon mot Consignor On Premises
BX-2537 Dangerous Goods linjer i integrasjon mot Consignor On Premises
BX-2536 Vise om en plukklinje i [Visma.Net](http://Visma.Net) er en underkomponent av en strukturvare
BX-2533 Må legge til en batch på linja når det legges til batchlinjer i batchsøkemodus i plukk
BX-2532 Mulighet for å skjule kolliboksene i fraktbildet
BX-2531 Plukke videre på delplukket ordre i batchsøkemodus
BX-2530 Overplukking mot VBS med mapping expression som antall
BX-2529 Endre pris i batchsøkemodus i plukk og salg
BX-2528 Styre om man skal bruke pris fra linje eller batch i batchsøkemodus i plukk
BX-2526 Flytte totalt antall opp ved siden av søkefeltet i alle skjermbilder for registrering av batch
BX-2518 Oppdatert login rutine til BxAdmin
BX-2517 Mulighet til å fortsette ved feil ved endring av salgsordre i [Visma.Net](http://Visma.Net)
BX-2512 Estimering av leveringsdato bør kun sende ordre med endret leveringsdato til ERP
BX-2511 Estimering av leveringsdato må lagre et felt med hvor mye som er reservert fra lager
BX-2509 Legg standard url for alle fraktintegrasjoner inn i koden
BX-2508 Bestille både frakt og retur med Consignor Shipment Server
BX-2507 Utskrift med zpl for Consignor Shipment Server
BX-2506 Consignor Shipment Server Reader
BX-2505 Støtte mapping mot Consignor Shipment Server
BX-2504 Tillate endring av ordre i [Visma.Net](http://Visma.Net) uten linjer
BX-2501 Støtte for bruk av flere mappings med primarykey på lister ved mapping til [Visma.Net](http://Visma.Net)
BX-2499 Validere lokasjon med skanning i plukk
BX-2496 Håndtere splitting av linjer i batchsøkemodus i plukking med underliggende batcher
BX-2494 Validere produktnummer om man skanner strekkode med produktnummer og serienummerliste
BX-2493 Sende med inject filter ved batchoppslag i batchsøkemodus i salg
BX-2492 Validering av manuelt inntastet batch i batchsøkemodus i salg
BX-2491 Hente serienummer på Android 10 enheter fra Honeywell
BX-2489 Støtte produkter med spesialtegn i [Visma.Net](http://Visma.Net) ved å bruke base64 i URLer
BX-2487 Vise employee i picking og receivingmonitor
BX-2485 Sette ClientProfile og Employee i Shipment tabellene når det opprettes Shipment
BX-2478 Styre innstillinger for utskriftsformat som feltseparator og prefix for rader ved utskrift til fil med VBS
BX-2477 Sende med inject filter ved batchoppslag i batchsøkemodus i plukking
BX-2476 Validering av manuelt inntastet batch i batchsøkemodus i plukking
BX-2474 BxEngine bør ha en [Visma.Net](http://Visma.Net) exporter for å opprette en leveranse fra et valgt ordrenummer
BX-2471 Prioritere strekkoderegler med sequence
BX-2469 Partner-kontoer bør kunne brukes til å koble på BxAdmin på installasjoner de har tilgang på i partnerportalen
BX-2468 Mulighet til å starte appen i kundemodus
BX-2464 Skrive ut liggende formular med VBS
BX-2462 Sende med nødvendig info for auto assigning av lisens til lisenssystemet ved login
BX-2459 Forlenge timeout på endring av status ved innsending til Global
BX-2456 Sende med nødvendig info for auto assigning av lisens fra terminalen ved login
BX-2455 Duplikatkontroll på skanning med strekkodeId
BX-2454 Lisens API bør støtte auto assign av terminal lisenser, fra autoriserte BxEngine installasjoner med ledige lisenser
BX-2448 Oppgradere Zebra SDK for Android
BX-2447 Printe pakkseddel til fil med VBS
BX-2446 Tilbakerapportering av sporingsnummer per kolli fra Unifaun
BX-2443 Støtte for GS1 strekkoder med AI 13 for Packaging date
BX-2442 Tilpasninger i lageroverføring for å bruke modulen til lageruttak i [Visma.Net](http://Visma.Net)
BX-2441 Styre strekkoderegler per skjermbilde
BX-2439 Bruke bxstatus til å bestemme om linjer skal legges til i plukking
BX-2432 Skrive til StcBal med VBS ved varemottak
BX-2429 Validering av maksvekt per leveringsmåte i fraktbildet
BX-2425 Utskrift med zpl
BX-2421 Styre landscape for templates i BxAdmin
BX-2420 Støtte for liggende PDF fra template
BX-2418 Importere salg og innkjøp fra [Visma.Net](http://Visma.Net) med filter på flere statuser
BX-2414 Sende inn adresse2 for avsender til Consignor ShipmentServer
BX-2412 Legg til estimert leveringsdato på statiske ordre i estimering av leveringsdato
BX-2411 Tilbakerapportering av sporingsnummer fra Unifaun
BX-2409 Mulighet til å vise spørsmål om rullerende telling når man åpner telling
BX-2407 Pin-kode for å gå ut av salg i kundemodus
BX-2406 Skrive kolli med linjer til fritabell med VBS
BX-2357 Støtte for UniqueSerialno i telling som stopper deg fra å registrere duplikat serienr
BX-2356 Hente serienummer på Android 10 enheter fra Zebra
BX-2353 Xledger ERP Integration
BX-2328 BxEngine Local Port endres til å være disabled som standard for nye installasjoner
BX-2275 Vise serienummer i login bildet
BX-2191 Terminaler må sende med employee/employeename fra device ved print
BX-2072 Støtte for multiplukk og multimottak mot [Visma.Net](http://Visma.Net)
BX-1954 Vise brukeren pålogget terminal som "Låst av/plukkes av" i picking monitor
BX-1843 Transportørvalg bør poppe opp i fraktbildet om ingen transportør er valgt på Ordre og ALLTID hvis parameter er satt
BX-1706 Skrive ut custom batch felter fra vareoppslag på Android
BX-1675 Test [Visma.Net](http://Visma.Net) token knapp i BxAdmin
BX-1674 Test [Visma.Net](http://Visma.Net) token service i BxEngine
BX-1512 Lage alternativ til UUID/BIOS serienummer for BxSmartPrintPro/BxEngine lisenssjekk
BX-866 Lisens: Android: Hvis serienummer på lisens = blank, legg inn serienummer automagisk under parring


Release notes - BxSoftware - Version 2021.1

** Story
* [BX-24] - Optimalisere DB-opprettelse ved installasjon av BxEngine
* [BX-265] - BxAdmin bør kunne sende en melding til synlig for Bruker på terminal
* [BX-1450] - Forbedre setup / første oppstart BxEngine
* [BX-1502] - BxAdmin må kunne sende config til Android
* [BX-1503] - BxAdmin må kunne sende info om at Android bør oppgradere (Spørsmål til brukeren)
* [BX-1778] - Endre visning av standard kolonner på Import/Export mapping
* [BX-1932] - Sende inn versjon og status fra Android appen så det vises i BxAdmin
* [BX-2001] - Web UI for Design av SmartPrint etikettmaler
* [BX-2019] - Dynamisk WebService integrasjon mot Navision
* [BX-2031] - Forbedre standardspørring for frakt-integrasjon mot alle ERP
* [BX-2109] - Legg til kolonne i liste med ClientUI på Android
* [BX-2140] - Mulighet til å velge lager ved endring av lokasjon
* [BX-2141] - Mulighet til å velge enhet når man legger til ny gtin
* [BX-2169] - Gå over alle menyer og oversette resterende til norsk. Plukk menyen f.eks. har "Back" i stedet for "Tilbake" i ordreoversikten
* [BX-2190] - BxEngine installer bør ha generert configurasjon med Wix#
* [BX-2218] - Kredittsperre og advarsel ved valg av kunde i salgsordre
* [BX-2226] - Purchaseorder change exporter for Uni
* [BX-2227] - Salesorder change exporter for Uni
* [BX-2238] - Legg inn AppCenter i Appen
* [BX-2245] - BxAdmin bør vise .net version på server og evt nekte oppgradering om utdatert
* [BX-2249] - Oppdatert standard spørring for e-post utsending og krav om kundenr til VB
* [BX-2255] - Legg til Zebra TC21 og TC26 som kjente Android enheter
* [BX-2258] - Filtrere batcher i telling på låst lokasjon
* [BX-2259] - Velge pakketype i fraktbildet
* [BX-2262] - Vise custom felter med ClientUI i telling
* [BX-2266] - Skanne inn utløpsdato med GS1 strekkoder i mottak
* [BX-2267] - Gi advarsel dersom utløpsdato i mottak er nærmere enn gitt tid
* [BX-2271] - Forhåndsdefinerte linjer ved opprettelse av salgsordre
* [BX-2273] - Styre om signatur er påkrevd med cfg_ verdi i kundespørringen
* [BX-2274] - Styre om mail skal sendes basert på cfg_ parameter i kundespørringen
* [BX-2277] - Mulighet til og ikke fullføre leveranse ved innsending til Visma.Net
* [BX-2278] - Legge til gtin i Visma.Net
* [BX-2279] - Multiplukk med kasser
* [BX-2280] - BxWM ExtJS 7.3
* [BX-2281] - BxAdmin på ExtJS 7.3.1
* [BX-2287] - Picking og Receiving Monitor bør kunne fjerne kolonner basert på ClientUI Config
* [BX-2288] - Legg til nye datofelter for Handyman introdusert i Handyman 9
* [BX-2289] - Mulighet til å legge inn QueryName på templates så de kan brukes på tvers av profiler
* [BX-2292] - BxAdmin bør kunne ha konfigurasjon som ikke legges til automatisk i wizard etc
* [BX-2293] - Mulighet til å skanne lokasjonsstrekkode via custom barcode ved valg av lokasjon i telling for Visma.Net
* [BX-2295] - Mapping mot Logistra
* [BX-2296] - Autogenerering av serienummer i plukking
* [BX-2298] - Velg leveringsmåte ved å skanne strekkodekommando i fraktbildet
* [BX-2299] - Onlinesøk for leveringsmåter
* [BX-2302] - Endre til Xamarin SDK for Honeywell terminaler
* [BX-2304] - BxAdmin bør kunne vise og redigere importerte pakketyper på leveringsmåter
* [BX-2306] - Migrate SmartPrintPro and BxPrint to .NET Framework 4.8
* [BX-2310] - Styre hva som sendes til serienummertabellen i VB med mappingkalkulator
* [BX-2329] - Legg til indeks på routine og action i TransactionLog tabellen
* [BX-2330] - Unifaun reader
* [BX-2332] - Oppdatere antall per enhet i strekkodetabellen når man legger til GTIN med VBS
* [BX-2337] - Beholde søk i ordrelista i plukking til det fjernes manuelt
* [BX-2341] - Tilpasning til kunde - ikke offentlig
* [BX-2342] - Tilpasning til kunde - ikke offentlig
* [BX-2346] - Støtte for å scanne inn mange serienummer i samme QR kode
* [BX-2348] - Styre separator mellom lokasjoner i SmartLokasjon
* [BX-2349] - Dynamisk farge på sendknappen i mottak
* [BX-2355] - Legg til Zebra MC2200 og MC2700 som kjente Android enheter
* [BX-2358] - Import av salg og innkjøpsordre fra Visma.Net som kun henter endringer
* [BX-2360] - Importere kolli fra leveranser i Visma.Net
* [BX-2366] - Enheter i lageroverføring
* [BX-2367] - Manuell registrering av batcher i lageroverføring for å kunne bruke mot Visma.net
* [BX-2368] - Endre både fra og til lokasjon i lageroverføring uten bruk av batcher
* [BX-2370] - Bruke lokasjon i telling kun som filter på batcher
* [BX-2376] - Legg til Cipherlab RS35 som kjent Android enhet
* [BX-2380] - Sende inn batcher i lageroverføring til Visma.Net
* [BX-2381] - BxAdmin bør ha menyvalg for å velge hvilken versjon det oppgraderes til
* [BX-2382] - Splitte en linje på flere kolli i plukk
* [BX-2384] - BxWM Monitors bør kun autoreloade dersom de er synlige
* [BX-2385] - Label Designer trenger støtte for å test-printe fra BxAdmin
* [BX-2386] - LabelDesigner bør ha støtte for å laste opp bilder
* [BX-2393] - Vise status og mulighet til å sende meldinger til terminaler i BxAdmin
* [BX-2394] - Endpoint for preview av etikett i SmartPrint
* [BX-2400] - Legg til Datalogic Memor K som kjent Android enhet med tastatur

** Bug
* [BX-2163] - Motta i bildet for å velge medarbeider trigger ikke import av medarbeidere
* [BX-2242] - GS1 strekkoder med både serienummer og batchnr fungerer ikke for telling på serienummer
* [BX-2244] - Lyd ved feilmelding slutter å fungere etter en del avspillinger
* [BX-2261] - Farge på sendknappen i plukking blir ikke oppdatert når man kommer ut av batchbildet
* [BX-2265] - Ikke mulig å skanne RSSExpanded strekkoder med Honeywell terminaler
* [BX-2268] - GS1 strekkoder med dato støtter ikke datoer etter 2029
* [BX-2272] - Configparameter skal ikke overskrives fra kundespørringen eller prosjektspørringen dersom verdien er null
* [BX-2282] - BxAdmin Excel Exporter fra SQL test-data feiler
* [BX-2286] - Ekstra infofelter for multiplukk på CE mangler på Android
* [BX-2290] - Ikke mulig å bruke samme etikettmal per produkt og per batch om den inneholder lokasjon
* [BX-2307] - Når man fullfører siste entry på siste kolli i shipmentbildet settes fokus som gjør at tastaturet blir værende på skjermen om man ikke har fysisk tastatur
* [BX-2308] - Ikke mulig å overskrive company med import dersom det finnes en telling i databasen på samme company
* [BX-2309] - Sletting av company i BxAdmin gjøres i mange transaksjoner som fører til at deler av configen blir slettet om noe feiler
* [BX-2311] - FillFields i salgsordre viser ikke verdien i ClientUI felter
* [BX-2336] - Fungerer ikke å endre ProductName i DeliveryMethod under Data i BxAdmin
* [BX-2347] - Externalid på kolli overskrives på grunn av arv i fraktbildet
* [BX-2352] - Utløpsdato lagres i feil format i databasen til tellelinjene på terminalen
* [BX-2354] - Prosjektimporter for Visma.Net feiler pga feil med url parameter
* [BX-2361] - Telling gir input string was not in correct format feilmelding
* [BX-2362] - Unifaun deliverymethods reader viser ikke feilmeldingen i loggen om den feiler
* [BX-2365] - Sortering gjøres alfanum, istedenfor nummerisk i samleplukk-rapport med box-id
* [BX-2369] - Ordernos på ordrehodet i plukking inkluderer ordre der ingenting er plukket
* [BX-2371] - Onlinesøk på produkter søker ikke på PLU
* [BX-2372] - Onlinesøk på produkter gjør containssøk selv om det er skannet
* [BX-2373] - Telling på VBS prøver å søke opp nye batcher uten batchid som skal legges til
* [BX-2396] - Appen kræsjer om man har på validering av lagernummer i lageroverføring uten å ha lastet ned data med lager
* [BX-2397] - Honeywell terminaler klarer ikke aktivere skanneren i login bildet
* [BX-2399] - ShipmentPrice fra Consignor blir string istedenfor double

Release notes - BxSoftware - Version 2020.10

** Story
* [BX-420] - BxAdmin bør ha dynamisk liste med SQL spørringer pr ERP system
* [BX-961] - Lage database til terminal uten produkter
* [BX-1324] - Loggføre BxEngine migrering - For å enklere oppdage eventuelle feil under migrering
* [BX-1624] - DeliveryMethods som standard spørring på BxLogistics Pro lisenser
* [BX-2091] - Basic Tripletex integrasjon
* [BX-2149] - Sentry integration in BxEngine
* [BX-2154] - Legge signatur i vedleggstabellen i Business via VBS
* [BX-2159] - PowerOfficeGo integration
* [BX-2182] - BxSmartPrint bør fjerne/evt kunne skru av/disable ved install den lokale print-porten som ble brukt på gen3
* [BX-2183] - Ønsker å kunne lagre "autoreload" av montior
* [BX-2193] - Oppdatere første batch fra mottaksbildet i AllowEmpty modus
* [BX-2202] - BxAdmin bør ha modul for å redigere grunndata som ligger i ERP systemet
* [BX-2204] - Legg til ekstra felter i BxProduct tabellen for import av attributter fra Visma.Net
* [BX-2206] - Logge inngående objekter på API i egen request log
* [BX-2207] - Bedre og dynamisk "send" icon for plukk/mottak som indikerer ferdig plukk
* [BX-2209] - Mulighet til å styre om batchobjektet ved mottak skal ha utløpsdato
* [BX-2210] - Batchmodus i mottak for kun splitting på lokasjon uten batchnr
* [BX-2213] - Mulighet til hindre innsending av ikke ferdig plukk
* [BX-2214] - Mulighet til å sende kontaktperson og melding til transportør til Logistra
* [BX-2217] - Håndterminal bør sende inn felt som indikerer om alt på terminalen ble plukket og la BxEngine trigge e-post rapport eller skrive til ERP
* [BX-2220] - ClientUI i printdialogen
* [BX-2223] - Støtte for opp til 4 desimaler for antallsfeltet i alle moduler av appen
* [BX-2229] - Styre om en rapport skal kjøres basert på om en verdi er true eller false
* [BX-2230] - Mulighet til å endre utleveringsdato i BxAssets manager manuelt
* [BX-2233] - BxWM StockCount bør kunne vise utløpsdato fra batch/parti-tellinger
* [BX-2240] - Mulighet til å skanne inn i felter som har fokus i fraktbildet
* [BX-2250] - ClientUi i fraktbildet
* [BX-2252] - Innsending av salgsordre bør ikke trenge å vente på generering og utsending av pakkseddel
* [BX-2254] - Skrive ut flere kopier av ordrebekreftelse fra Visma.Net i plukking

** Bug
* [BX-2196] - ClientUI felter vises ikke lengre i picking monitor
* [BX-2205] - BxEngine returnerer ikke ordrenummer om man kaller flere writere med bruk av sequence
* [BX-2208] - VB EDI exportere logger error dersom et felt som er mappet inn ikke fantes i inputen
* [BX-2215] - Import av ordre for mottak i Visma.Net feiler om det ligger en kommentarlinje på ordren
* [BX-2231] - ClientUI felter i utleveringsmodulen er ikke lagret om man går inn og ut av modulen
* [BX-2232] - ClientUI datepicker viser dagens dato uten at verdien er satt på objektet om den ikke er endret
* [BX-2234] - Extension funksjoner som Get og ContainsKeyIgnoreCase kaster exception om input er null
* [BX-2235] - Vise dialog med ordrenummer etter navigering ved innsending kan skape race condition
* [BX-2236] - GetLayouts servicen i SmartPrint kaster exception istedenfor å returnere tom liste
* [BX-2237] - Logging av at en custom modul ikke har InheritFrom konfigurert får ikke med seg hvilken modul det gjelder
* [BX-2239] - Motta telledata gir feilmelding om ugylidg forsøk på å lese data når tellespørringen gir tomt resultat
* [BX-2243] - Telling åpner seg om man prøver å skanne på hovedmenyen
* [BX-2253] - Kollinavn på første forhåndsdefinerte kolli vises ikke når man åpner plukking
* [BX-2257] - Innsending av custom modul prioriterer systemconfig foran modulen den arver fra og report
* [BX-2260] - Innsending til Visma.Net gir null reference feilmelding om requesten feiler

Release notes - BxSoftware - Version 2020.9

** Story
* [BX-24] - Optimalisere DB-opprettelse ved installasjon av BxEngine
* [BX-162] - BxSmartPrintPro, legge til skriver bør forbedres
* [BX-325] - Forbedre session håndtering mellom PartnerPortal og BxAdmin
* [BX-419] - BxAdmin bør har dynamisk liste med ERP systemer
* [BX-1450] - Forbedre setup / første oppstart BxEngine
* [BX-1490] - Legge til advarsel på blank list i BxWebManager StockCount
* [BX-1493] - Client UI exporter for å enklere kunne kopiere mellom installasjoner
* [BX-1786] - Hente ut leveringsadresse2 fra [Visma.net|http://Visma.net]
* [BX-1787] - Legge til "defaultcustomer" parameteret som standard under salesorder
* [BX-1971] - Aktivere "Use Windows Service" som standard i BxSmartPrintPro etter installasjon.
* [BX-2002] - Mulighet til å skru av at CodaBar strekkoder leses med en A som prefix og suffix
* [BX-2004] - Støtte for strekkoder i Bx rapport generator
* [BX-2006] - Rabatt og unitcost må sendes inn når varemottak opprettes i Visma.net som standard
* [BX-2008] - Støtte for ny terminal - Cipherlab RK95
* [BX-2009] - Linjekommentarer Uni endret til LN_MESSAGE, få inn standard i Export for salg/innkjøp/plukk/mottak: UP_xxxxx.LN_MESSAGE
* [BX-2010] - Hente ut generert batchnr fra Visma.Net ved innsending av varemottak
* [BX-2013] - Mulighet til å kreve at leverandør er valgt før innsending av innkjøpsordre
* [BX-2014] - Kalle opp en Stored Procedure per linje å legge resultet på linjene før ordren sendes til ERP systemet
* [BX-2018] - Oppdatert produktinfo i BxSalesPortal
* [BX-2023] - Støtte for SQL Server 2017 i SAP integrasjon
* [BX-2024] - Støtte for custom felter i batchspørringen i batchsøkemodus i salg
* [BX-2025] - Mulighet til å legge database IDen på ordren ved innsending med SQL writer
* [BX-2027] - Fargekoding mangler i standard plukkspørring for Visma.Net
* [BX-2033] - ClientUI combobox på Android
* [BX-2034] - Oppdatere standardlokasjon i Visma.Net (API fungerer kun på stanard lager)
* [BX-2035] - Sende inn serienummer til Uni med SQL writer
* [BX-2036] - Støtte for kalkulering og endring av lastemester i frakt-modul på håndterminal
* [BX-2037] - Manuell multiplukk på Android med mulighet til å velge flere ordre på skjerm
* [BX-2039] - Transaksjonstabell i BxEngine for bedre statistikk og logging
* [BX-2040] - Skrive ut flere kopier av rapport fra template
* [BX-2041] - Oppgradere rammeverket til BxWM og BxAdmin til ExtJs 7.1
* [BX-2044] - Styre mailmottaker i ordrespørringen for utleveringsmodulen per ordre
* [BX-2045] - Skanne inn ekstra data med custom barcode i utleveringsmodulen
* [BX-2046] - Vise liste med valg dersom batchsøkemodus i salg gir treff på flere produkter
* [BX-2047] - Få med custom felter fra kundespørringen på ordren når man velger kunde
* [BX-2048] - Ferdigmelde produkter som ikke skal ha partinr i batchsøkemodus i plukking
* [BX-2049] - Legg til linjer i plukking i batchsøkemodus
* [BX-2051] - Grafisk/Visuell plukk-historikk i BxWM
* [BX-2053] - Må kunne søke på varenr og navn med tekstsøk selv om SearchGtinOnly er på for scanning
* [BX-2057] - Mulighet til å oppdatere linjer med antall 0 ved plukking med VBS
* [BX-2060] - Oppdatere format på default Config til BxAdmin
* [BX-2061] - Asset tracking tilpasninger
* [BX-2062] - Legg til Employee og Employeename i BxAsset tabellen
* [BX-2063] - Støtte for å skrive til Zusr felter i Global
* [BX-2065] - Pickinglist addproduct writer for å legge til linjer i plukking i Uni
* [BX-2066] - Plukke reserverte batcher i Visma.Net
* [BX-2068] - Få inn v.lastedit lastmodified som standard i Products spørringen for Uni Micro
* [BX-2069] - Fikse produktgruppe-standard mot Uni Micro
* [BX-2070] - Multiplukk med multiplikkspørring på Android
* [BX-2074] - Legg til PointMobile PM90 som kjent Android device
* [BX-2075] - Støtte for ClientUI felter i labelsmodulen på Android
* [BX-2076] - Sende DisplayName til Shoppa
* [BX-2077] - Sette cfg_ verdier på ordre ved å velge employee
* [BX-2078] - Skrive ut like mange etiketter som antall på linja med strekkodekommando
* [BX-2084] - Sentry integrasjon i BxAdmin
* [BX-2086] - Open Tooling build av BxAdmin
* [BX-2087] - Søke opp ordre basert på produkt i custom modul som arver fra mottak
* [BX-2091] - BxEngine Tripletex integrasjon
* [BX-2092] - Styre første batch i mottaksbilde ved AllowEmpty modus på samme måte som ExpiryDate modus
* [BX-2093] - Mulighet til å skjule ny ordre knapp i salgsmenyen for kun bruk av changeorder
* [BX-2095] - Endre standard lokasjoner fra Plukk
* [BX-2096] - Styre timeout på SQL Stored Procedure writer
* [BX-2097] - Skjule linjer i plukking på terminalen så de kan ferdigmeldes uten og vises
* [BX-2099] - BarcodeCommand for å åpne en eller flere ordre i plukking
* [BX-2102] - Taste inn enhetsfaktor etter inntastet antall i salg
* [BX-2103] - Beregne totalpris basert på antall og enhetsfaktor i salg
* [BX-2104] - Vise pris i lista i salgsordrebildet
* [BX-2105] - Vise totalt antall på tvers av linjer sammen med totalprisen i salgsordrebildet
* [BX-2106] - Mulighet til å vise leverandørens artikkel-nummer i linje-oversikten på plukk-modulen
* [BX-2108] - Mulighet til å gjøre ClientUI felter påkrevd i labelsmodulen
* [BX-2110] - Rapport i Partnerportal for å liste opp kunder med utgående terminaler
* [BX-2113] - Bruke eksisterende spørring som datagrunnlag i ClientUI combobox
* [BX-2116] - Elektronisk pakkseddel til touchsoft
* [BX-2119] - Integrasjon mot Axia frakt
* [BX-2126] - Vise kundens standard leveringsadresse i BxSales Portal
* [BX-2127] - Kunne hente alternative leveringsadresser til BxSales Portal
* [BX-2128] - Kunne foreslår kontaktpersoner pr kunde fra ERP i BxSales Portal
* [BX-2129] - Mulighet til å styre skriver og layout for autoprint i mottak per linje i spørringen
* [BX-2130] - Støtte for å legge til GTIN via Plukk modulen
* [BX-2137] - BxAdmin burde kunne klippe/lime field mappings
* [BX-2138] - Endre standard pagesize for Visma.Net til 100
* [BX-2144] - Endre standardfarge for parkerte ordre så det ikke kræsjer med standard fargekoder i plukk
* [BX-2145] - Ordrehistorikk bør vise flere kolonner på linje-nivå i BxSales Portal
* [BX-2146] - La BxEngine rapportere Windows og .Net versjon for å kunne advare om oppgraderinger på gamle systemer og føre statistikk
* [BX-2147] - Enkel Xml writer
* [BX-2148] - BxEngine Monitor viser advarsel om kunden ikke har installert ny nok .Net versjon til å støtte fremtidige oppgraderinger
* [BX-2153] - Mulighet til å skrive ut antall sider på etiketten i smartprint
* [BX-2155] - BxAdmin bør la brukerne kopiere/lime inn Client og Company profile config
* [BX-2156] - Prosjektimporter for Visma.Net
* [BX-2157] - Importere salgspriser fra Visma.Net
* [BX-2159] - Enkelt PowerOfficeGo integration for opprettelse av ordre og utskrift av etiketter
* [BX-2161] - Filtrere plukklister på terminalen basert på valgt medarbeider
* [BX-2162] - Strekkodekommando for å skrive ut antall som skal plukkes/mottas på terminalen
* [BX-2167] - Oppgradere BxWM til ExtJS 7.2
* [BX-2174] - VG exporter for utleveringsmodulen
* [BX-2175] - Sentry i Android appen for sentral feil-rapportering
* [BX-2176] - Legge til språk i BxAdmin oversettelser via copy/paste funksjonalitet
* [BX-2178] - Strekkodekommando for å skrive ut alt som er mottatt/plukket som ikke er skrevet ut
* [BX-2181] - Visma Global - Mottak: Har ikke støtte for å legge til hodeverdier på varemottak.
* [BX-2185] - BxEngine: Slippe å restarte BxEngine servicen etter hver ny-installasjon
* [BX-2186] - Skrive til customfelter på linjenivå i Global
* [BX-2194] - Styre Visma Global login innstillinger fra exporter config
* [BX-2197] - Legg til Honeywell EDA61k som kjent device med tastatur
* [BX-2198] - Mulighet til å ikke oppdatere max/min lokasjon ved endring av lokasjon i Global
* [BX-2202] - BxAdmin bør ha modul for å redigere grunndata som ligger i ERP systemet

** Bug
* [BX-1366] - BxAdmin trenger bedre kontroll på duplikatkontroll i AddMissingDefaults på exporters ValueMapping
* [BX-1919] - BxSmartPrintPro: Bug med opprettelse og sletting av ny etikett
* [BX-2012] - 02 tolkes ikke som AI i GS1-128 strekkode
* [BX-2015] - Import av enheter fra Visma.Net fungerer ikke etter at Visma endret casing på uom feltet
* [BX-2022] - Ordre i utleveringsmodulen forblir låst etter sletting
* [BX-2026] - Feil feltnavn på lokasjon i standardspørring for mottakslinjer for Visma.Net
* [BX-2029] - Bug med Export to ERP -> Products for UniMicro, identityinsert = false mangler/fører til feilmelding ved oppsett
* [BX-2030] - SmartPrint logger ikke hvorfor den starter servicen på nytt om ServiceBusHost State er faulted ved periodisk sjekk av service
* [BX-2032] - GS1-128 strekkoder med AI 20 ignoreres siden vi ikke gjenkjenner AI 20 - product variant
* [BX-2050] - Android Back på telefoner med Android 10 navigerer tilbake uten spørsmål og spør om du vil fortsette på plukklista
* [BX-2054] - Smartprint kræsjer om det feiler å hente tilgjengelige printere
* [BX-2055] - Endre standard valuemappings for purchaseorder på VBS - Setter feil transactiontype
* [BX-2071] - Exportere telling feiler pga fullført SQL transaksjon
* [BX-2079] - Packagelist fylles ikke automatisk ved innsending
* [BX-2081] - Salgsordre blir ikke slettet ved innsending
* [BX-2088] - TypeError: a.logout is not a function i BxAdmin
* [BX-2100] - BxEngine sender inn linjer som legges til i plukking selv om de har 0 i antall
* [BX-2107] - Ordrenummer på innsendt ordre vises ikke på terminalen om man har kalt opp en exporter før ERP exporteren
* [BX-2112] - Transaksjonsloggen får feil modulnavn for custom moduler
* [BX-2120] - ShowNewOrderButton styrer både snarvei til ny ordre på hovedmenyen og ny ordre knappen i ordremenyen
* [BX-2150] - Appen henger seg opp ved scrolling ved store varemottak
* [BX-2158] - Batchobjektet får utløpsdato for serienummer i varemottak
* [BX-2164] - BxAdmin: Export/Import to/from ERP -> Export/Import config -> Add missing defaults fungerer ikke i ny versjon
* [BX-2165] - Batchobjektet får utløpsdato for serienummer i plukking
* [BX-2168] - Signaturer fungerer ikke fra Salg
* [BX-2173] - Periodiske readere bruker i noen tilfeller sporadisk writere fra feil company i HandyMan integrasjon
* [BX-2180] - Fullføre en dialog kan få appen til å kræsje på Android
* [BX-2187] - Vekt lagres ikke ved endring i Assets grid
* [BX-2199] - Plukking på allokeringer i Visma.Net viser ikke produktnavn for ikkelagerstyrte varer
* [BX-2200] - Plukking på allokeringer i Visma.Net oppdaterer ikke levert antall på linja om man plukker mindre enn allokert
* [BX-2201] - Sette inn kostpris med VBS kutter desimalene


Release notes - BxSoftware - Version 2020.1

** Bug
* [BX-1759] - Lokasjonstype valideres ikke ved innsending i lageroverføring på Android, dersom en ikke er bekreftet med enter/søk
* [BX-1959] - Android appen spør ikke om rettigheter som trengs for å lese serienummer før 2. gang den startes
* [BX-1960] - Print parameter for pickinglist på company nivå overskriver client config
* [BX-1966] - Telling på Android gir feilmelding om man har en tom telledatabase på terminalen når man oppgraderer til nyeste versjon
* [BX-1967] - Warehouse blir ikke endret om man ikke trykker enter i valg av lager i lageroverføring på Android
* [BX-1968] - Android appen må startes på nytt om man svarer nei på ReadPhoneState rettighet
* [BX-1972] - Automatisk utfylling av kolli fungerer ikke dersom kolliene er opprettet med PackageAssignment
* [BX-1973] - Feil ved innsending av plukk fører til duplikate linjer på packagelist ved neste innsending
* [BX-1978] - Ordre forblir låst etter innsending av multimottak
* [BX-1980] - Gs1 strekkoder må skannes 2 ganger for at det skal akkumuleres i telling på CE
* [BX-1982] - Rapport generatoren lager PDF i bakgrunnen selv om PDF ikke skal brukes i rapporten
* [BX-1984] - Bokføre prosjektordre i global gir feilmelding
* [BX-1985] - GetMyProfiles ved profilbytte gir feil SQL syntax feilmelding
* [BX-1986] - Visma.Net exportere sender inn Allocations objekt selv om det ikke finnes batcher og required er satt til level i mappingen
* [BX-1989] - Fikse feil objektnavn i standard export mapping for mottak i Visma.Net
* [BX-1993] - Sett primarykey flagg på orderline på standard export config for mottak og plukk mot Visma.net

** Story
* [BX-709] - Vise navn på server BxEngine er installert på (hostname), i partnerportal
* [BX-1418] - Hente hostname fra server hvor BxEngine/BxSmartPrintPro ligger installert for enklere feilsøk/dialog med hosting leverandør
* [BX-1489] - Pris og kost bør ta hensyn til enhetsfaktor i BxWM varetelling
* [BX-1647] - Automatisk utskrift av etiketter ved innsending av varemottak på Android
* [BX-1760] - Validering av lokasjonstype i telling på Android
* [BX-1836] - Håndterminal bør logge tidspunkt for Signatur på terminal
* [BX-1951] - Vise dialog for å velge lagernr når man går inn i telling på Android og hente ned produkter filtrert på dette lageret
* [BX-1956] - Overføre unitcost fra batch til tellelinje når man velger batch i telling på Android
* [BX-1957] - Mulighet til å vise unitcost i infobildet i telling på Android
* [BX-1958] - Gjøre parent properties tilgjengelig i subtemplates i våre egne rapporter
* [BX-1962] - Mulighet til å skanne batchnr og utløpsdato inn på tellelinjer med strekkoder med og uten gtin
* [BX-1963] - ClientUI for kjente felter i telling på Android
* [BX-1964] - Mulighet til å skrive ut pakkseddel ved opprettelse av salgsordre med VBS
* [BX-1969] - Støtte for wildcards i filnavn i GetInvoice servicen i BxEngine
* [BX-1970] - Legge locationid på linja ved validering av lokasjon i telling, mottak og lageroverføring
* [BX-1974] - Styre hvilke linjer som skal autoprintes i spørringen i varemottak
* [BX-1977] - Støtte for popup-melding på webshop
* [BX-1979] - Skanne strekkode for å fylle ut kollidetaljer i shipment bildet på Android
* [BX-1981] - Frakt i utleveringsmodulen på Android
* [BX-1988] - Unifaun Online integrasjon
* [BX-1990] - Lagre tidspunkt for innsending i salgsordre på Android
* [BX-1991] - Mulighet for å mappe inn alle User felter ved innsending av salgsordre
* [BX-1992] - Mulighet til å kreve signatur kun ved innsending på Android
* [BX-1994] - Skrive shoppalabel til flere filstier definert i configen som semikolonseparert liste
* [BX-1995] - Sende inn kolliinfo til Visma.Net ved plukking
* [BX-1996] - Sende sporingsinfo til Fritabell i Business via VBS
* [BX-1997] - Mulighet til å styre hvilke moduler produkter er tilgjengelig i
* [BX-1998] - Mulighet til å sette antall og antall leveres på ordrelinjene i salg


Release notes - BxSoftware - Version 2019.11

** Bug
* [BX-228] - Order by på units spørringen og receiveunits=true fungerer ikke sammen
* [BX-408] - BxAPI gir dårlig feilmelding når den kjøres uten/med feil parameter
* [BX-1190] - FK_Queue_User tabellen hindrer sletting av devices/users
* [BX-1309] - BxSmartPrintPro: Etiketter forsvinner ikke ved sletting
* [BX-1326] - BxSmartPrintPro: Etikett sortering lagres ikke
* [BX-1488] - Bug med usebaseunit false telling CE
* [BX-1726] - Scanning med batchno verifiserer kun basert på gtin i mottak på Android
* [BX-1875] - Send og fortsett knappen vises over hverandre i lageroverføring
* [BX-1876] - IgnoreZero og Static kombinasjon fungerer ikke som tenkt i Writers og Readers
* [BX-1877] - WriterMappingCalculator fungerer ikke for packagelist verdier
* [BX-1879] - Linjer "arver" verdier fra andre linjer når de flates ut i export mapping
* [BX-1881] - Endpoints for dynamiske moduler mangler i ny BxEngine build prosess
* [BX-1884] - Toppen av skjermbildet havner bak statuslinja på nye iPhone
* [BX-1895] - Timeout på akkumulering av varetellinger i BxWebManager
* [BX-1886] - productlookup -> units -> false lar deg fortsatt trykke på enhet i Varer slik at man får opp enhetsvalg-listen, eller får feilmelding hvis det ikke finnes enheter på produkt
* [BX-1901] - SQL change writer inserter om man ikke har satt replaceonconflict på exporteren
* [BX-1902] - SQL writer tar ikke hensyn til IgnoreZero
* [BX-1903] - Søketeksten cleares ikke om man får treff med tekstsøk i varemottak på Android
* [BX-1904] - Salg på Android lar deg ikke åpne ordre dersom det har blitt opprettet en tom json fil
* [BX-1907] - Timeout gir one or more errors occured feilmelding på Android
* [BX-1912] - Skjulte kolonner lager ekstra padding i headere til lister på Android
* [BX-1915] - Scanning av strekkode med batchnr og serienr bruker batchnr selv om man skal registrere serienummer i mottak på Android
* [BX-1916] - SmartPrint klarer ikke skrive tall som kommer som int fra sql i barcode
* [BX-1917] - Kommentar på salgsordrelinje blir ikke lagret når man går ut av infobildet på Android
* [BX-1918] - FixedWidth extension forsvant i ny build prosess
* [BX-1920] - Scanning av strekkode med gtin og batchno gir feilmelding og viser ikke produktinfo dersom batchen ikke finnes i vareoppslag
* [BX-1934] - Endrede linjer i salesorder change blir ikke endret om det kun er endret på ClientUI felter
* [BX-1940] - Navigering åpner neste side i nytt overlappende vindu i iOS app kompilert med SDK for iOS 13
* [BX-1941] - Farging av difflinjer i telling fungerer ikke om man kun skanner uten å taste antall
* [BX-1942] - Man blir logget ut av Android appen dersom serveren ikke har lisens
* [BX-1943] - BxEngine settes til ikke lisensiert i for mange tilfeller, der lisens-validering feiler, men lisens nylig er validert
* [BX-1944] - Standard stockcount exporter for VG har feil mapping for warehouse
* [BX-1946] - WriterMappingCalculator klarer ikke hente ut verdier dersom casingen er forskjellig på parentobjektet og i sourcefield
* [BX-1947] - VBS writer klarer ikke skrive verdier dersom casingen på et objekt er forskjellig fra mappingen
* [BX-1948] - CountedTime på tellelinjer overskrives på serveren ved innsending fra terminal
* [BX-1952] - BxSmartPrintPro mister lisensen dersom lisens-sjekk mister tilgang eller ikke finner wmic.exe
* [BX-1953] - Serienummer for lisenssjekk i Android appen blir Unknown på Android 9


** Story
* [BX-112] - BxEngine bør ha en EDI-ASN level 3 exporter til egen DB og evt fil
* [BX-752] - Kunne låse samme ordre flere ganger
* [BX-1406] - BxSmartPrintPro: begrense hyppighet på loggmeldinger
* [BX-1499] - Ny installer - Verktøy for å legge til / fjerne Win service
* [BX-1665] - BxSmartPrintPro: Bedre håndtering av feil ved utskrift/printer osv.
* [BX-1696] - Template navn bør kunne overstyres med cfg_templatename i varemottakssql
* [BX-1773] - Varemottak med batch i Visma.Net
* [BX-1841] - Mulighet til å legge ordrekommentar som blir en eller flere varelinjer ved innsending i BxSales Order
* [BX-1854] - Mulighet til å ta bilde på Android terminal å sende det på epost
* [BX-1856] - BxSales Portal bør vise ordretotal og linjetotal i handlevogn
* [BX-1862] - Legge til "addserialnos" som standard i VBS Export config.
* [BX-1868] - Lagre signatur og bilder i den nye rapportmodulen
* [BX-1869] - Fikse standard Uni micro products spørring slik at gtin og supplierproductno blir med
* [BX-1872] - Standard Purchase order spørringer mangler for Visma.net
* [BX-1874] - Lese CSV filer fra FTP
* [BX-1878] - Lage generisk Json Writer
* [BX-1882] - BxAdmin bør støtte endring av Conditions felter for templates
* [BX-1885] - Fargelegge batcher som allerede er telt i telling på Android
* [BX-1887] - Vise advarsel når man legger til nytt kolli i plukking på Android
* [BX-1888] - Signatur i plukking på Android
* [BX-1889] - Telling med batch/serienummer i Visma.Net
* [BX-1890] - Legg til Honeywell CT60 som kjent device
* [BX-1891] - Legg til ordernos property på plukklisteobjektet som inneholder en konkatenert liste med ordenummer for export til Consignor etc
* [BX-1892] - Støtte for WriterMappingCalculator i CSV reader
* [BX-1893] - Mulighet for å legge til en guid i batchid ved opprettelse av batch i telling for å lage flere batcher med samme batchnr
* [BX-1894] - BxWM plugin som tilpasning - opprettelse av kolli med lagerstyring og rapporter (basic asset tracking)
* [BX-1897] - Printe flere dokumenter etter plukking med VBS
* [BX-1898] - Lage BxAssets tabell i BxEngine
* [BX-1899] - Kreve utfylling av lokasjon uten validering av innholdet i varemottak på Android
* [BX-1908] - Sette lokasjonsid på linja ved validering av lokasjon i lageroverføring på Android
* [BX-1909] - Vent med å legge til linje i lageroverføring til det er valgt batch dersom batch skal velges
* [BX-1910] - Mulighet for å se pris på produkter i lista i printkøen
* [BX-1911] - Mulighet til å søke kun på gtin i telling og mottak på Android, uten å gå videre på varenummer etc
* [BX-1914] - Støtte for MatchOnScan i plukking når man scanner GS1-128 med serienummer
* [BX-1921] - Mulighet til å ignorere verdier som serienummer og batchnr fra GS1-128 strekkoder på Android
* [BX-1922] - Justere faktoren det inkrementes med når man skanner i telling og mottak på Android
* [BX-1923] - Flytte linjer til bunn av lista når de er fullført i varemottak på Android
* [BX-1924] - Skrive til DME custom kolonner med VBS
* [BX-1926] - Mulighet til å velge hvilket lager i Visma.Net man skal importere saldo per lokasjon fra
* [BX-1927] - GetInvoice service i BxEngine for å vise faktura i webshopen
* [BX-1929] - Picking Monitor bør støtte flere felter (Custom Client UI)
* [BX-1930] - Skrive ut flere kopier av pakkseddel fra Visma.Net
* [BX-1931] - Logge batch ved å legge til serienummer med antall bak serienummeret i Global
* [BX-1935] - Oppdatert Excel importer til BxWM Products Manager
* [BX-1936] - Telling med serienummer mot VB på Android
* [BX-1937] - Styre configparameter på serveren basert på valg av leveringsmåte i plukking på Android (freightproductno etc)
* [BX-1938] - BxSales Portal bør ha mulighet til å vise PDF-faktura arkiv
* [BX-1949] - Mulighet til å sende tellelinjer med batch til fritabell i Business med VBS
* [BX-1950] - Sette employee og employeename på tellelinjer på serveren dersom det er satt på selve tellingen på terminalen


Release notes - BxSoftware - Version 2019.9

** Bug
* [BX-880] - BxSmartPrintPro bug med HTML skriftstørrelse
* [BX-1294] - Scanning med batchno verifiserer kun basert på gtin i plukking på Android
* [BX-1637] - BxSmartPrintPro: Feil på desimaler i pris
* [BX-1691] - Linjer med serienummer får antall fra annen linje uten at det er lagt inn serienummer i plukking på Android
* [BX-1692] - AddToQueue knappen i printbildet vises om man velger printer eller layout selv om man skal printe køen
* [BX-1694] - Feil ved sletting av linjer på innsendt telling i enkelte versjoner av 2019.1
* [BX-1699] - Feil parameter for å vise Import From ERP knapp i telling for Visma.Net i standard config
* [BX-1708] - WriterMappingCalculator fjerner ledende 0er fra gtin fordi den tror det er desimaltall
* [BX-1709] - Serienummer varemottak mot VismaGlobal kommer ikke med når status = Motta bokfør
* [BX-1710] - Datalogic Android terminal leser ikke i2of5 og sender ikke med sjekksiffer på EAN13
* [BX-1711] - Hurtigutskrift på Android kræsjer appen om utskriften feiler
* [BX-1719] - ShipmentProduct tabellen har kun plass til 20 karakterer i productno
* [BX-1722] - ShipmentDate overskrives med null når man oppretter en shipment
* [BX-1724] - Søk i plukkmenyen gir dobbel feilmelding dersom man ikke har internett eller søket feiler på Android
* [BX-1727] - WriterMappingCalculator feiler om man prøver å kjøre null or whitespace på felt som ikke finnes i objektet
* [BX-1728] - Ordrenummer logges ikke ved innsending til VBS
* [BX-1729] - Import av saldo per lokasjon fra Visma.Net stopper dersom det feiler for et produkt
* [BX-1747] - Vår egen ReportCreator logger for lite
* [BX-1753] - Import av attributter på produkter fra Visma.Net fungerer ikke med flere attributter
* [BX-1757] - Validering av lokasjon i varemottak på Android oppdaterer ikke entry dersom casingen er forskjellig
* [BX-1761] - Ferdigmelding av flere reservasjoner på en ordrelinje via VBS fungerer ikke
* [BX-1763] - Loadingindikatoren blir ikke borte etter søk i batchvinduet i telling på Android
* [BX-1764] - Ikke mulig å skanne lokasjon via custombarcode location i smartlokasjon på Android
* [BX-1766] - Det er mulig å skanne i antallsfeltet på Honeywell Android terminaler om man legger ned appen og bruker wedge og går inn igjen
* [BX-1777] - Utskrift av PDF rapport tar ikke hensyn til A4 størrelse på ny side
* [BX-1783] - Hurtigutskrift i batchbildet i plukk og mottak på Android tar ikke med verdier fra ordrelinja
* [BX-1788] - Forhåndsdefinerte kolli blir ikke hentet om ordren åpnes ved å søke på ordrenummer i plukking på Android
* [BX-1789] - IDen til batchen kommer ikke med på utskrift fra batchbildet i plukk og mottak på Android
* [BX-1806] - Skru av showlock fungerer ikke i Salesorder change på Android
* [BX-1818] - Loadingindkatoren vises ikke når man søker i labels modulen
* [BX-1831] - YourReference blir ikke satt i Visma Business VBS
* [BX-1842] - SAPB1 Writer failed feilmelding
* [BX-1844] - BxMobile scroller ikke til valgt/gul linje i varemottak med mange varer når det skannes en vare langt ned på lista.
* [BX-1845] - Prosjektsøk filtreres på kundenummer dersom kunde er valgt selv om FilterProjectsByCustomer er false på Android
* [BX-1847] - Ordresøk i salesorder change kræsjer appen på iOS
* [BX-1848] - Søketeksten cleares ikke om man får flere treff i ordresøk i salesorder og purchaseorder change på Android
* [BX-1849] - Søketeksten cleares ikke om man får flere treff i ordresøk i varemottak på Android
* [BX-1850] - Etikettutskrift printer for mange etiketter hvis copies > 1
* [BX-1857] - Dll filene til SQL Stored Procedure writer og XML reader kommer ikke med i installasjon
* [BX-1858] - Appen kræsjer når man splitter en linje i plukking
* [BX-1860] - Visma.Net StockBalance reader feiler dersom den skal slette over 2100 rader
* [BX-1861] - GetList funksjonen klarer ikke returnere hvis listen i en dictionary er en dictionary<string, object>
* [BX-1863] - Fungerer ikke å ferdigmelde serienummerlinjer og vanlige linjer samtidig mot VBS
* [BX-1864] - Nedlasting av msi filer fra partner-portal gir feil filnavn (uten .msi)

** Story
* [BX-57] - Enhetsimport fra Visma.NET
* [BX-164] - Plukking med Batch VB
* [BX-751] - Shoppa støtte i BxSmartPrintPro
* [BX-1504] - Mulighet for å filtrere loggmeldinger BxAdmin
* [BX-1622] - Kredittsperre på kunder i salgsordre på Android
* [BX-1657] - BxAdmin må vise oversettinger for labels modul
* [BX-1670] - Støtte for exportere med export type All som kommer frem som default på alle ERP system i BxAdmin
* [BX-1681] - Angi hvilket kolli man legger varene på mens man plukker på Android
* [BX-1690] - Mulighet til å bruke mappingkalkulator i Consignor mappings
* [BX-1693] - Støtte for både EAN-13 og EAN-14 i GS1-128 decode på Android
* [BX-1695] - Sortere linjer på egen pakkseddel
* [BX-1697] - Importere salgsordre som er til plukking ved import av plukklister fra Visma.Net
* [BX-1698] - Sidenummer på etiketter i SmartPrint
* [BX-1700] - Lagre plukkliste med kollinfo i våre egne shipment tabeller
* [BX-1701] - BxPickinglist exporter med støtte for å lagre serienummer i egen bx tabell
* [BX-1703] - Mulighet til scanne in custom felter på batcher/serienummer i plukking på Android
* [BX-1704] - BxAdmin bør ha mulighet til å flytte parrede terminaler mellom rettighetsgrupper (selger/kunde)
* [BX-1705] - Orderline bør være tekst felt i Bx tabellene
* [BX-1707] - Writer for å trigge kommandolinje script med parameter
* [BX-1712] - Mulighet til å logge hvem som plukker på linjenivå i BxPickinglistLine tabellen
* [BX-1713] - Mulighet til å bruke batch på plukklinje-nivå + legge til serienummer (der batch kommer fra strekkode eller plukklinje med validering)
* [BX-1714] - Mulighet for å plukke flere ordre offline - der man ikke sender inn pr ordre, men "ferdigstiller" og så sender inn alle fra plukklisteoversikt
* [BX-1715] - Vise batch informasjon på infobildet til plukking og mottak
* [BX-1716] - Mulighet til å sende inn vekt/volum pr kolli til egen tabell via VBS
* [BX-1717] - Exporter med mulighet til å kalle opp en SQL stored procedure etter f.eks plukking, med ordrenummer som parameter
* [BX-1718] - Batchplukk lookup bør støtte å få duplikate svar og se om noen av dem matcher valgt plukklinje
* [BX-1721] - Legg til Zebra TC52 og TC57 som kjent Android device
* [BX-1723] - Legg til batchno felt i BxPickinglistLine tabellen
* [BX-1725] - Serienummer på lageroverføring (VB)
* [BX-1731] - Legg til standard config for å vise/skjule alle felter på ordrehodet i salg og innkjøp på Android
* [BX-1732] - Ordrestatus og ordretype skal være skjult som standard i innkjøp på Android
* [BX-1733] - Visma.NET, støtte sende mail til flere kunder med bruk av ; i adressefeltet
* [BX-1734] - Justere rekkefølge på menyer i config
* [BX-1735] - Verifiser at serienummer ikke er likt gtin, productno eller andre søkefelter for ordrelinja i plukk og mottak på Android
* [BX-1736] - Trigge ekstra exporter basert på cfg_triggerroutine og cfg_triggeraction i plukkspørringen
* [BX-1737] - Styre om shipmentbildet på Android skal vises basert på cfg_shipment i plukkspørringen
* [BX-1738] - Mulighet til å styre queryname med cfg_queryname i input for 2.0/print
* [BX-1739] - Optimalisert standard spørring for VB plukklistelinjer
* [BX-1740] - Legg til Batchno felt i BxPickinglistSerialno tabellen
* [BX-1741] - Legg til generisk kolonne som er skjult som default som første kolonne i menyen i plukking og mottak på Android
* [BX-1742] - Serienummermodus i plukking på Android som godtar tomt input og duplikate verdier
* [BX-1743] - Mulighet til skanne inn tom string som verdi i ScannerData via custom barcodes
* [BX-1744] - Bestillingsmulighet i partnerportal
* [BX-1745] - Glemt passord mulighet i partnerportal
* [BX-1746] - Mulighet til å skjule allokert batchno i plukkvinduet for å plassere det et annet sted med ClientUI på Android
* [BX-1748] - Mulighet til å sette plukkdato til siste endring i plukking på Android
* [BX-1750] - Ny intern SAPB1 meldingshåndtering
* [BX-1751] - Forkaste plukking hvor ingen varer er plukket
* [BX-1752] - Mulighet til å tillate skjermrotasjon på Android
* [BX-1754] - Mulighet til å sette packagename og content i shipmentbildet til påkrevd på Android
* [BX-1756] - Validering av lokasjonstype i varemottak på Android
* [BX-1758] - Legg til hold - false i default config for varemottaksexporter for Visma.Net
* [BX-1762] - Mulighet til å gi advarsel i stedet for å sperre duplikate serienummer i plukking på Android
* [BX-1765] - Fikse Handyman site fil
* [BX-1767] - BxLabelno angir etikettnr, pluss korrigert bxpagenum
* [BX-1768] - Legg til quantity felt i BxPickinglistSerialno tabellen
* [BX-1769] - Mulighet til å vise antallskolonna i batchbildet i serienummermodus på Android
* [BX-1770] - Bruke antall fra strekkode i batchbildet i plukking på Android
* [BX-1771] - Styre om man skal fullføre varemottak i Visma.Net med config
* [BX-1774] - Serienummer/Batch i salgsordre på Android
* [BX-1776] - Oppdatert ordrehistorikk i ordreportal
* [BX-1785] - HM Standard config tilgjengelig i BxAdmin
* [BX-1790] - Legg til ReadOnly felt i ExportFieldMapping i BxAdmin
* [BX-1791] - Legge til Honeywell CK65 som kjent Android device
* [BX-1793] - Akkumuleringsmodus i salgsordre som kun akkumulerer dersom man står på en linje som matcher
* [BX-1794] - Skanne kommando for å printe på Android
* [BX-1795] - Mulighet til å printe printkøen uten å gå til bildet med valg av skriver og layout på Android
* [BX-1796] - Skrive ut pakkseddel med serienummer via VBS
* [BX-1797] - Mulighet til å sette standard printer og layout i hver modul på Android via config
* [BX-1798] - Ikke gi warning på printernavn hvis det er en Shoppa label
* [BX-1799] - Legg til PickingLocation og ReceivingLocation i BxProduct tabellen
* [BX-1800] - Batchmodus med bruk av kun utløpsdato i varemottak på Android
* [BX-1802] - Barcode kommando for å navigere tilbake på Android
* [BX-1803] - Barcode kommando for å printe alle på Android
* [BX-1804] - Sende telefonnr til Logistra
* [BX-1807] - Mulighet til og automatisk vise ordrehodet når man åpner en changeorder i salg på Android
* [BX-1808] - ScanOnRelease for Zebra Android terminaler
* [BX-1809] - Sende pakkseddel fra VBS på mail med PDF som vedlegg
* [BX-1810] - Sende vår egen pakkseddel på mail med PDF som vedlegg
* [BX-1812] - XML reader for å lese plukklister
* [BX-1813] - Mulighet til å velge lagernr før man legger til linjer i lageroverføring på Android
* [BX-1814] - Android appen må støtte 64 bit
* [BX-1815] - Støtte for iPad i AppStore
* [BX-1816] - Importer saldo kun for produkter som har endret saldo siste døgn fra Visma.Net
* [BX-1817] - Endre språk på pakkseddel fra VBS
* [BX-1820] - Dynamiske moduler på Android
* [BX-1823] - Hastighetsforbedring ordreimport fra VB til HM
* [BX-1832] - Mulighet til å disable QR koder for Honeywell terminaler i BxAdmin
* [BX-1834] - Legg gtin fra enhet inn i unitgtin i salg og innkjøp på Android for å være kompatibel med unitgtin på CE
* [BX-1839] - Mulighet til å bytte varenavn på enkelte varer i BxSales Portal
* [BX-1840] - Mulighet til å legge kommentar på enkelte varelinjer som egen varelinje i BxSales Portal
* [BX-1852] - Utleveringsmodul på Android
* [BX-1853] - Rettighetsgrupper på profiler, med mulighet til å bytte profil fra terminal på Android
* [BX-1855] - Sett farge på ordrelinjer i det ordren åpnes i plukking på Android
* [BX-1865] - Legg til status felt i BxProduct for produktstatus fra Visma.Net
* [BX-1866] - Vise lokasjon i batchbildet i varemottak med UseSerialno


Release notes - BxSoftware - Version 2019.4

** Bug
* [BX-574] - TAB separator valget fungerer ikke i BxSmartPrintPro
* [BX-879] - BxSmartPrintPro "Bug" med separator valget i Admin
* [BX-936] - ClientUI->New Component gir: Unable to locate existing SQL, fetching factory defaults.
* [BX-1198] - Ikke bruk default hvis bxfelt er fylt ut i BxSmartPrint
* [BX-1366] - BxAdmin trenger bedre kontroll på duplikatkontroll i AddMissingDefaults på exporters ValueMapping
* [BX-1526] - Varer -> Ny GTIN -> "NULL" blir "tom" EDI fil.
* [BX-1578] - WriterMappingCalculator takler ikke samme variabel flere ganger i samme expression
* [BX-1579] - Ny gtin på enhet på CE setter GTIN inn i unit feltet i den lokale databasen
* [BX-1581] - Feil i defaultconfig for lageroverføringsexporter for Visma.Net
* [BX-1582] - Zebra TC20 med tastatur gjenkjennes ikke som enhet med fysisk tastatur
* [BX-1583] - Tastaturet popper opp når man har registrert et serienummer i serienummerbildet selv med fysisk tastatur på Android
* [BX-1584] - Valgt kunde forsvinner i salgsordre på Android om man velger et globalt prosjekt
* [BX-1585] - Selger overskrives av ansatt valgt på hovedmenyen selv når den ikke er valgt når man sender inn ordre på Android
* [BX-1595] - Antall blir satt til 0 om man avbryter akkumuleringsdialogen etter skanning i plukking og mottak på Android
* [BX-1596] - Bug med faner i shipment bildet for Plukk på Android
* [BX-1599] - Parameter for packagedetails mangler i default config
* [BX-1600] - PrintAllWhenDone tar ikke lenger høyde for perline parameteret så det kommer utskrift for ikke mottatte linjer i varemottak på CE
* [BX-1602] - Logging av ServiceTransaction gir masse feilmeldinger i loggen
* [BX-1603] - SmartPrint prøver å finne versjonsnummer fra hardkodet ProgramFiles(x86) sti - fungerer ikke på 32 bit maskiner
* [BX-1607] - BX exporter for units prøver å legge inn feltet unitno som ikke finnes
* [BX-1620] - Legge til serienummer i global feiler dersom det er opprettet noen manuelt, men for få, tomme serienummer i global
* [BX-1625] - Bx exportere for å opprette produkter, kunder og enheter overstyrer config fra BxAdmin
* [BX-1638] - Suppliername har kun plass til 36 karakterer i BxReceivelist
* [BX-1642] - WriterMappingCalculator fungerer ikke for lines når man bruker fraktbildet
* [BX-1645] - VBS pickinglist create feiler stille dersom mapping for batche/serienummer er enabled, uten at plukket inneholder noen av delene
* [BX-1646] - Plukke mer en bestilt sammen med å sette finby på linja setter noinvoab på nytt etter ferdigmelding i plukking for VB
* [BX-1651] - Rapportgeneratoren viser linjer med feil info dersom den ikke får treff i spørringen som er koblet til
* [BX-1653] - Customer Accounts har ikke tilgang på deliverymethods servicen - trengs i webshop
* [BX-1659] - 0 quantity mangler fra ny standard pickinglist lines spørring mot Business
* [BX-1661] - VBS exportere fungerer ikke dersom VBS ikke er på localhost og viser ikke alle feilmeldinger
* [BX-1671] - VBS mapping sorterer felter uten sourcefield først uavhengig av sequence
* [BX-1684] - Batch/serienummer knappen blir ikke borte når man går til ny linje som ikke bruker batch/serienummer i plukking på Android
* [BX-1687] - Sikkerhetsfix - ikke offentlig. Korrigert sentralt uten behov for oppgradering av kundes servere
* [BX-1689] - SendPickinglist prøver å lage rapport om printer er satt i configen selv om ikke printtemplate er satt

** Story
* [BX-12] - Produktsøk, bør være et parameter som lar deg velge om produktsøk skal gjøres med %SokeVerdi% eller bare SokeVerdi%.
* [BX-467] - autoprint ved scan på CE
* [BX-704] - Småmangler i lagertelling (showexpected quantity)
* [BX-828] - Varetelling: Info->På lager antall vises ikke
* [BX-1022] - Enklere/bedre hurtigutskrift av etiketter fra terminal (Android)
* [BX-1066] - Paging i Visma.Net import
* [BX-1103] - Lageroverføringsexporter for Visma.Net
* [BX-1138] - Hurtig utskrift av etiketter fra håndterminal (Android)
* [BX-1347] - Shipment modul på Android bør akseptere 0 -kolli / henter selv
* [BX-1355] - Mulighet til å administrere og fjerne låser ved plukking i BxWM
* [BX-1399] - Standardspørring for varetelling i global filtrerer vekk produkter uten lagerstyring
* [BX-1477] - Lagre kolonnevalg i BxWebManager Labels
* [BX-1478] - Mulighet til å legge inn et backup språk som fyller inn manglende oversettelser til svensk/dansk
* [BX-1480] - Mulighet til å importere Visma.Net produkt-atributter til custom felter
* [BX-1533] - Numerisk tastatur lagernr overføring mot visse ERP systemer
* [BX-1560] - Kundetilpasning - ikke offentlig
* [BX-1561] - Blokkere varemottak på kort utløpsdato (kundetilpasning CE)
* [BX-1567] - UniSQL eksporter for salgsordre
* [BX-1568] - UniSQL eksporter for innkjøp
* [BX-1569] - UniSQL eksporter for mottak
* [BX-1570] - UniSQL eksporter for plukk
* [BX-1571] - UniSQL eksporter for telling
* [BX-1572] - UniSQL eksporter for lageroverføring
* [BX-1573] - Import av saldo per lokasjon fra Visma.Net
* [BX-1574] - Salgsordreimporter for Visma.Net
* [BX-1575] - Salesorder change exporter for Visma.Net
* [BX-1576] - Innkjøpsordreimporter for Visma.Net
* [BX-1577] - Purchaseorder change exporter for Visma.Net
* [BX-1587] - Ny valgbar dimensjon for virksomhet på ordrehodet i salg på Android
* [BX-1588] - Advarsel i Lageroverføring hvis lagernr mangler på Android
* [BX-1589] - Kundetilpasninger - ikke offentlig
* [BX-1593] - Tidligere valgt employee bør ikke velges som selger dersom employees ikke er enablet på Android
* [BX-1598] - Mulighet til at nye ordrelinjer havner nederst i lista på Android
* [BX-1601] - Mulighet til å skanne inn i en bestemt rekke med felter på ordrehodet i salg på Android
* [BX-1604] - BxWM må ha GUI for opplasting/import av enheter for stand-alone installasjoner
* [BX-1605] - Mulighet for å sende inn en ny salgsordre som en endringsordre på Android
* [BX-1606] - Validering av lagernr i lageroverføring på Android
* [BX-1608] - BxAdmin må støtte ekstra felter på export mapping
* [BX-1610] - Mulighet for header og footer i fastbreddefil uten SQL
* [BX-1611] - Oppdatert standard config for Uni Micro integrasjon
* [BX-1612] - Picking Monitor bør vise mer informasjon om prioritet og status på plukket
* [BX-1613] - Støtte for kommentar på ordrelinje i Uni SQL integrasjon
* [BX-1616] - Mulighet til å velge fra og til lagernr i lageroverføring på Android
* [BX-1617] - Returnere success true med advarsel dersom ikke alt blir overført/ferdigmeldt i lageroverføring mot VBS
* [BX-1618] - Vise advarsel på Android terminal dersom ikke alt blir overført/ferdigmeldt i lageroverføring
* [BX-1619] - BxWebManager før ha en egen monitor for varemottak, på mal fra plukking
* [BX-1622] - Kredittsperre på kunder i salgsordre på Android
* [BX-1623] - Sende inn vekt og volum per kolli til Logistra
* [BX-1626] - Legg til VBInstallationPath i standard company config for VBS
* [BX-1628] - Legg til Honeywell CT40 som kjent Android device
* [BX-1629] - Mulighet til å skru av påkrevd utfylling av leveringsmetode i fraktbildet på Android
* [BX-1633] - Ordreportal bør kunne vise filter for varegruppe
* [BX-1634] - Ordreportal bør kunne vise to enheter pr vare - med faktor-kalkulator i mellom
* [BX-1635] - Legg til Honeywell CN80 som kjent Android device
* [BX-1636] - Ordreportal bør kunne la brukeren kopiere gammle ordre over til handlekurv
* [BX-1639] - Skrive ut salgsordrebekreftelse i Visma.NET. Kan plukke på salgsordre så levering blir laget og bekreftet når plukket.
* [BX-1640] - Kundetilpasninger - ikke offentlig
* [BX-1641] - Mulighet til å skanne i loginbildet på Android
* [BX-1643] - Import av gyldige lager fra Visma.Net
* [BX-1649] - Venteordre støttes på nye ordrer i Global
* [BX-1650] - Bytt ut HTML to PDF converteren som brukes i utskrift av Bx rapporter for å støtte HTML5/CSS3
* [BX-1652] - Ordreportal bør ha mulighet til å velge leveringsmåte og styre visning av adressefelter basert på det
* [BX-1654] - Mulighet til å sende inn printer og label per etikett ved utskrift
* [BX-1655] - Skannerstøtte for Datalogic Memor 10 på Android
* [BX-1656] - Støtte for å overstyre rapportconfig fra plukk og mottaksspørringene med cfg
* [BX-1660] - Juster antall på dupliserte linjer ved innsending av plukk
* [BX-1662] - Støtte for å la VB skrive ut via VBS og sette CopiesPerDocument via config
* [BX-1663] - BxWM bør vise medarbeider valgt på terminal ved telling
* [BX-1664] - Sett inn splitta linje rett etter original linje i plukking med VBS
* [BX-1666] - Sende epost ved diff i plukk fra tredjepart / EDI
* [BX-1667] - Sette default innstillinger for AddConsignorFile jobben
* [BX-1668] - Støtte for å overføre custom felter fra batch til ordrelinje i batchmodus i plukking
* [BX-1669] - Styre felter i fil til Consignor med mapping i BxAdmin
* [BX-1670] - Støtte for exportere med export type All som kommer frem som default på alle ERP system i BxAdmin
* [BX-1677] - Støtte for å legge til en ny linje i plukking dersom du prøver å plukke mer enn bestilt på Android
* [BX-1678] - Hente ut forhåndsdefinerte kolli med SQL å sette de på plukklisteobjektet på serveren
* [BX-1679] - Legg til et content felt i shipment bildet på Android
* [BX-1680] - Støtte for å sende videre input til neste exporter når man bruker triggeraction
* [BX-1683] - Sette quantity med CustomBarcode
* [BX-1685] - BxWebManager bør har støtte for å laste opp Excel-fil for utskrift til SmartPrint
* [BX-1686] - Mulighet til å styre om kontrollsiffer skal tas med på EAN-8 på Android
* [BX-1688] - Sende utskrift på mail ved plukking
* [BX-1690] - Mulighet til å bruke mappingkalkulator i Consignor mappings


Release notes - BxSoftware - Version 2019.1

** Bug
* [BX-736] - Innsendt varetelling til Global synes ikke i listen i Global - må hentes inn ved å søke spesifikt på ID - tyder på mangel i importen/status etc
* [BX-1422] - Varetelling Global, skru av employeeno/createdby som standard - kan gi utventet resultat ved sammenslåing av tellelister
* [BX-1441] - LicenseConfig prioriteres feil i forhold til client og company config
* [BX-1452] - Antall skrevet inn, uten å trykke enter tapes om man skanner ny vare
* [BX-1458] - Påkrevd utfylling av kunde fungerer ikke når man bruker send alle knappen i salg på Android
* [BX-1463] - BxWebManager: expected quantity mangler i blank telleliste
* [BX-1466] - VB og VG ordre exportere skal ikke returnere hele ordreobjektet
* [BX-1467] - Telling fungerer ikke etter mottak av data når man bruker mottaknappen i selve tellebildet på CE
* [BX-1469] - Ikke mulig å skjule enhet i vareoppslag på Android
* [BX-1472] - Opprettelse av salgsordre lager ny kunde i databasen selv om den ikke har opprettet ny kunde på Android
* [BX-1473] - Android Zebra terminaler skanner ikke Interleaved 2 of 5 koder
* [BX-1474] - Ordre sendt dialog forsvinner når det navigeres automatisk ut fra siden på iOS
* [BX-1475] - BxSmartPrintPro legger ikke med pakken for pdfutskrift ved installasjon
* [BX-1479] - BxEngine logger ikke alle innkommende objekter selv når trace er på
* [BX-1481] - Subtemplate i rapport fungerer ikke med inputdata om writermapping kalkulatoren brukes
* [BX-1482] - Signatur lagres ikke om den legges inn ved å gå ut av ordren på Android
* [BX-1484] - DbConnection fylles ikke ut som default i importconfig for Visma.Net
* [BX-1495] - "BxLogistics xxx - Extra terminal" lisens fungerer ikke for CE når man prøver å oppgradere terminal
* [BX-1507] - Lageroverføring på Android viser ikke ordrenummer ved fullført innsending
* [BX-1517] - Printbildet gir feilmelding ved nedlasting av printeroppsett om etiketten ikke har standardprinter på Android
* [BX-1518] - Printbildet lagrer ikke label og skriver ved nedlasting av printsettings på Android
* [BX-1528] - Rapport Generatoren takler ikke liste med objekter som er konvertert til ExpandoObject
* [BX-1534] - Productname kolonnene i BxTabellene har plass til for få tegn
* [BX-1536] - Import missing translations fungerer ikke for Svensk pga oversettelser på feil nivå i json fil
* [BX-1541] - Tekst i ExternalID i Consignor OnPremisis integrasjonen gjøres om til tall selv om Consignor støtter tekst som id
* [BX-1543] - Hurtigutskrift med knapp i varetelling på CE fungerer ikke i selve tellebildet
* [BX-1545] - Rapport generatoren prøver å printe selv om man skal sende mail og printer ikke er satt
* [BX-1546] - Report configen brukes ikke ved utskrift av rapport fra plukk eller mottak
* [BX-1547] - Visma.Net tar ikke i mot linjer med 0 i antall ved opprettelse av varemottak
* [BX-1550] - VBS plukking fungerer ikke etter at order change ble laget
* [BX-1554] - Fikse bug på installeren etter config katalog ble lagt inn i program files
* [BX-1564] - Kan ikke skjule pris i linjeinfo i innkjøp på Android
* [BX-1565] - ClientUI i linjeinfobildet i innkjøp bruker samme skjermbildenavn som i salgsordre

** Story
* [BX-345] - Bør kunne søke opp mottaksordre basert på artikkelnr/gtin
* [BX-485] - Bør kunne søke på prosjektordre og finne kunde basert på det
* [BX-711] - Gjøre det enklere å sette termineringsdato på lisenser
* [BX-713] - Fjerne tastaturfunksjonalitet fra F4 tasten på Cipherlab 9700 - for å kunne bruke tasten til hurtigutskrift
* [BX-725] - Mulighet for å bruke "serienummer" ved plukking der flere kolli får lov å ha samme serienummer (nesten som batch, men oppførsel som serienummer) (tilpasning til kunde)
* [BX-805] - Adresse2 felt fra Global må sendes over til Consignor ShipmentServer
* [BX-930] - Nye regler for Lisenssjekk BxMobile Complete CE og Android
* [BX-982] - Lager overføring for Global på Android
* [BX-1104] - Mulighet til å legge inn lokasjon i lageroverføring på Android
* [BX-1166] - Burde være mulig å mappe verdier fra hodenivå til linjenivå i salgsordre til VB
* [BX-1284] - App Store publisering bør automatiseres
* [BX-1290] - Plukkexporter for VBS
* [BX-1335] - Lageroverføringsexporter for VBS
* [BX-1416] - Salgsordreexporter for VBS
* [BX-1417] - Kundeexporter for VBS
* [BX-1421] - Mulighet for å kalle opp Customer Create exporter ved innsending av salgsordre
* [BX-1431] - Endre standardconfig mot Global
* [BX-1448] - Knapp for å skrive etikett fra Varer CE
* [BX-1449] - Knapp for å skrive etikett fra Varer Android
* [BX-1454] - Mottaksexporter for VBS
* [BX-1455] - Innkjøpsexporter for VBS
* [BX-1457] - Standardconfig for VBS
* [BX-1459] - NewCustomer exporter for VG må returnere kundenr
* [BX-1460] - NewCustomer exporter for VG må støtte mapping av felter
* [BX-1461] - Mulighet til å vise akkumuleringsdialog selv om man står på linjen man skanner i telling på CE
* [BX-1468] - Template editor i BxAdmin må bør håndere store templates bedre og vise nye parametre på templaten
* [BX-1470] - Endre lokasjon på parti i vareoppslag på Android
* [BX-1471] - Mulighet til å endre lokasjon i shpbal i products change for VB
* [BX-1480] - Mulighet til å importere Visma.Net produkt-atributter til custom felter
* [BX-1483] - Skru av lines.price som standard i salesorder/purchaseorder create/change Visma Global export (og eventuelt andre ERP)
* [BX-1485] - Mulighet til å søke i liste med prosjekter på Android
* [BX-1486] - Støtte for produktgruppe 2 og 3 i kundepriser på Android
* [BX-1487] - Mulighet til å vise rabattert pris i ordrebildet på Android
* [BX-1492] - Mulighet for tilbudspris i kundepriser på Android
* [BX-1494] - Gjør det mulig å bruke innkjøpsmodulen til lageroverføring på CE
* [BX-1496] - VBS Exporter Telling
* [BX-1497] - VBS Exporter for GTIN/Lokasjon
* [BX-1500] - Ny installer - Oppgraderinger av individuelle BxEngine installasjoner ved flere på samme server
* [BX-1501] - Config for å deaktivere eller endre BxEngins lokale port, for å slippe feil-meldinger og evt bruke flere på lokalt nett
* [BX-1505] - Handyman sette spesifikk syncstatus på en order exporter
* [BX-1506] - Oppdatert svensk oversettelse
* [BX-1509] - Produktimporter for Uni Economy
* [BX-1510] - BxWM StockCount bør få oppgradert Excel eksport, for å få rett formatering på celler
* [BX-1511] - Salgsordreexporter for Uni Economy
* [BX-1515] - Endre oppsett på EDI filer
* [BX-1516] - Legg til deliverymethod og deliverymethodname i BxProduct tabellen
* [BX-1519] - Mulighet til å importere flere strekkoder per produkt fra Visma.Net
* [BX-1520] - Kundeimporter for Uni Economy
* [BX-1522] - Mulighet til å søke og skanne for å velge employee på Android
* [BX-1523] - Batchsøkemodus i plukking med mulighet til å splitte linjer på Android
* [BX-1524] - BxWM GUI for å administrere produkter
* [BX-1525] - Bx exportere for product, customer og unit for stand alone kunder
* [BX-1527] - DeliveryMethod importer for Visma.Net
* [BX-1529] - Gjøre det mulig å bruke mappingkalkulator i rapporttemplates
* [BX-1530] - Oppdatere CustomerID på ordren når man velger kunde dersom den finnes på kundekortet på Android
* [BX-1531] - Mulighet til å vise akkumuleringsdialog hver gang det skal akkumuleres i plukking og mottak på Android
* [BX-1535] - Standard plukkliste spørring for VB før ta høyde for produkter uten reservasjon og være standard for nye kunder
* [BX-1537] - Mulighet til å skru av akkumulering i lageroverføring på Android
* [BX-1538] - Lokasjonsimporter for Visma.Net
* [BX-1539] - VBS Exporter Salesorder Change
* [BX-1540] - VBS Exporter Purchaseorder Change
* [BX-1542] - VBS Exporter for å legge til linjer i plukking
* [BX-1544] - Oppdatere standardconfig for VBS med alle moduler og innstillinger
* [BX-1548] - Batchsøkemodus i salg på Android
* [BX-1551] - Legge til Honeywell EDA51 som kjent device på Android
* [BX-1552] - Mulighet for å styre CenterDecode parameteret på Honeywell Android terminaler fra BxAdmin
* [BX-1555] - (Kundetilpasning - ikke offentlig)
* [BX-1556] - Mulighet til å sende inn lageroverføring uten å gå til sendebilde når man fra og til lagernr alltid er det samme på Android
* [BX-1557] - Støtte for å finne plukklinje ved å søke på lokasjon på Android
* [BX-1558] - Batchmodus der man kan skanne produkt, men batchno må matche dersom det skannes i plukking på Android
* [BX-1559] - Støtte for å validere lokasjonstype ved oppdatering av lokasjon i vareoppslag på Android
* [BX-1562] - Mulighet til å vise prosjektnummer i lista over eksisterende salgsordre på Android
* [BX-1563] - Valg av selger bør bruke samme liste som når man velger employee for å ha muligheten til å søke i lista på Android


Release notes - BxSoftware - Version 2018.12

** Bug
* [BX-907] - Antall må oppdaters om det skannes i AddUnit bildet for mottak på Android
* [BX-1179] - SAP Cmd prosessen henger
* [BX-1230] - Småbugs med batch og serienummer på Android
* [BX-1237] - Antall i plukk og mottak oppdateres ikke riktig fra batchbildet på Android
* [BX-1238] - Søkemetode onlinefirst gir feilmelding om onlinesøk feiler på Android
* [BX-1240] - Ved innsending av salgsordre mot VB vises ordre 0 sendt melding på Android
* [BX-1241] - Ved innsending av salgsordre mot VB vises ordre GUID sendt på CE
* [BX-1242] - Plukking med flere ordre på en plukkliste mot VB feiler av og til pga samme timestamp og filnavn
* [BX-1248] - Når man prøver å åpne en låst ordre vises det ikke hvem som har låst den om enheten som låste er paret
* [BX-1249] - Ny lisenssjekk på BxSmartPrintPro
* [BX-1250] - Motta data på CE henger seg
* [BX-1251] - Oppdatere ikke lisensconfig
* [BX-1252] - Oppdatere login bxwebapi for å ta med productname og devicemodel
* [BX-1253] - Dataflow.Core mangler i Smartprint installeren
* [BX-1256] - Vi henter SVG fil fra utdatert sted
* [BX-1257] - Lisenssjekk bør trigges ved oppgradering
* [BX-1260] - Ordretotalen blir ikke oppdatert om man sletter eneste linje i salg og innkjøp på Android
* [BX-1261] - ClientUI med linjeverdi blir ikke oppdatert om man sletter eneste linje på Android
* [BX-1262] - Start servicelog bør ikke kræsje
* [BX-1263] - *Feil i kundetilpasning, ikke offentlig*
* [BX-1264] - Sourcefiled og destination er byttet om på ordtp og trtp i standard mapping for lageroverføring i VB
* [BX-1265] - Online produktsøk på enhetsstrekkode oppdaterer ikke enhetsinfo på produktet som returneres
* [BX-1266] - GetReceivelist klarer ikke finne linjer basert på enhet
* [BX-1267] - Delcity og delpostcode settes ikke på ordren når man velger kunde på Android
* [BX-1270] - Kundemodus navigerer tilbake til hovedmenyen etter innsending av ordre på Android
* [BX-1271] - MSI - Service avinstallerer seg unødig ved oppgradering
* [BX-1273] - Ordreinfo i salg viser feil prosjektfelt i noen moduser på Android
* [BX-1274] - BxProject tabellen bør ha feltet project ikke projectno og det bør være nullable
* [BX-1275] - BxEngine stopper kun service ved oppgradering
* [BX-1278] - Uninstall ser ut til å kjøre unødig ved oppgradering
* [BX-1288] - Endre GTIN uten units gir NullReferenceException på CE
* [BX-1296] - BxSmartPrintPro sorterer etiketter alfabetisk etter oppgradering til 2018.9.81
* [BX-1306] - Dataimport feiler med stor csv fil
* [BX-1307] - *kundetilpasning på telling, ikke offentlig*
* [BX-1312] - BxAdmin overstyrer ikke standard databasevalg ved import av CompanyProfile eller ClientProfile
* [BX-1313] - BxSmartPrintPro Index
* [BX-1345] - Maxlengde på Code39 på Honeweyllterminaler er satt til 15
* [BX-1346] - Pickinginformation vises ikke om ordren åpnes med søk på Android
* [BX-1351] - Android: Feilmelding ved bytte av lokasjon og søk på produkt etter skanning av enhet
* [BX-1354] - *feil i kundetilpasning, ikke offentlig*
* [BX-1358] - Lageroverføring lager ny ordrefil om man lukker modulen uten linjer på Android
* [BX-1359] - Får ikke med Expected og Value ved telling på Android
* [BX-1361] - BxSmartPrintPro: Zint error ved flere filer samtidig
* [BX-1372] - Bytte til EDIstatus
* [BX-1377] - *feil i kundetilpasning, ikke offentlig*
* [BX-1378] - DataflowPrintWriter bruker printproxy om configen er 0
* [BX-1384] - GetBatches i telling henter batcher fra feil database på Android
* [BX-1386] - Nedlasting av database timer ut om en spørring tar over 30 sek på Android og CE
* [BX-1387] - Søk i vareoppslag kræsjer appen om et produkt ikke har productno på Android
* [BX-1394] - Endring av lokasjon feiler dersom man har skannet en enhetsstrekkode på Android
* [BX-1395] - Ordrelåser blir ikke slettet ved innsending om man bruker multiplukk/multimottak mot VB
* [BX-1408] - Lageroverføring på Android henter batch i bakgrunnen og legger til linje selv om den ikke får treff på batch
* [BX-1409] - Telling med batcher på Android gjør onlinesøk mot feil service og søker i bakgrunnen
* [BX-1412] - Ved opprettelse av rapport blir en del CSS tolket som variabler som skal replaces
* [BX-1414] - BxEngine ordrelåser vises ikke før man prøver å åpne ordren i plukking på Android
* [BX-1415] - Varemottak på Android prøver å låse opp ordren basert på receivelist på linjene selv om det ikke finnes noen linjer
* [BX-1419] - Scannerconfig fra BxAdmin blir borte etter restart av terminal på Android
* [BX-1423] - Timpex GetByEta sender ikke med FromPostalCode og FromCountryCode
* [BX-1425] - Loadingindikatoren blir ikke fjernet om man ikke får treff i plukking på Android
* [BX-1426] - Validering av lokasjon ved innsending av lageroverføring på Android bruker feil warehouse
* [BX-1429] - Scannerconfig ved oppstart av Honeywell på Android prøver å sette samme verdi flere ganger
* [BX-1430] - Ikke mulig å styre ShowInfoOrderno i innkjøp på Android
* [BX-1435] - Akkumulering i salgsordre og innkjøp på Android inkrementerer 2 linjer ved skanning
* [BX-1440] - Fraktbildet flytter seg ikke til neste pakke når siste felt er utfylt på Android
* [BX-1444] - Toast fungerer ikke på iOS i første versjon i AppStore
* [BX-1451] - Fokus flytter seg ikke til neste entry i noen skjermbilder på Android

** Story
* [BX-40] - BxEngine skal ta i bruk nytt API for å sjekke lisens
* [BX-680] - Mulighet til å laste opp/laste ned etiketter via BxAdmin/Engine (API støtte, GUI lages senere)
* [BX-1064] - BxAdmin GUI for å generere Visma.Net token
* [BX-1124] - BxAdmin wizard bør ta høyde for Visma.Net imports
* [BX-1180] - Vise kundenavn ved innsending av plukkordre på Android
* [BX-1181] - Vise leverandørnavn ved innsending av varemottak på Android
* [BX-1182] - Hente leveringsmåte fra databasen basert på deliverymethod på ordren på Android
* [BX-1183] - Prosjekter må kunne ha leveringsadresser, postnr osv - som overskriver kundens standard adresse ved ordreregistrering
* [BX-1188] - Legg innstillinger for parkering i plukking og varemottak på Android inn i standard config
* [BX-1191] - Justering av default farger til plukking - Android vennlige
* [BX-1193] - Omskriving av ACS logikk for løse Azure omlegging før 7. november 2018 (inkludert i 2018.9 rev 2, uten å rekke changelog)
* [BX-1229] - Mulighet til å vise med farge at en tellelinje har avvik på Android
* [BX-1232] - Mulighet til å filtrere custom barcode på type på Android
* [BX-1233] - Mulighet til å scanne inn felter på ordrehodet i salgsordreinfo via custom barcode på Android
* [BX-1234] - Legg til felt for plukkinfo i infobildet og vis linjepopup kun en gang i plukking på Android
* [BX-1235] - Legg til oversettelse for produktnummer kolonne i mottak og plukking på Android
* [BX-1236] - Legg til manglende oversettelse for MORE knappen i telleinfo på Android
* [BX-1239] - Legg til Zebra TC56 som kjent device på Android
* [BX-1243] - Legg til Zebra TC8000 som kjent device på Android
* [BX-1244] - Send inn modell og produktnavn ved innlogging på Android
* [BX-1245] - Gi kundeprofiler tilgang til alle servicene som trengs for kundemodus på Android
* [BX-1246] - Kundemodus med utfylling av hodeinfo etter varelinjer på Android
* [BX-1247] - Mulighet til å bruke enheter i mottak og plukking uten å vise ekstra skjermbilde på Android
* [BX-1254] - Valuemapping for prosjektordre mangler i standardconfig for VG
* [BX-1255] - Oppdatert Periodisk lisenssjekk
* [BX-1258] - Handyman hourstype
* [BX-1259] - Timpex videreutvikling
* [BX-1268] - Versjonsnr bør rapporteres i lisenssjekk for å gi forhandlere bedre oversikt over hvilke versjoner kunder kjører
* [BX-1269] - Mulighet til å slette alle linjer i salgsordre på Android
* [BX-1276] - HandyMan - blokkere materiell og timer
* [BX-1277] - Vis "ordren er ikke ferdig plukket" melding før fraktbildet i plukking på Android
* [BX-1279] - Lageroverføring med batch på Android
* [BX-1280] - GetBatches service i BxEngine
* [BX-1283] - iOS release
* [BX-1285] - Opprette ny kunde på Android/iOS
* [BX-1286] - Lage migrering for eldre CSV reader
* [BX-1289] - Batchtelling CE
* [BX-1290] - Plukkexporter for VBS
* [BX-1293] - Mulighet til å scanne inn batchnummer via custombarcodes på Android
* [BX-1295] - Oppgrader til nyeste SDK for Honeywell terminaler på Android
* [BX-1297] - Batchtelling BxEngine
* [BX-1298] - Legg til batchno kolonne i tellevinduet i WebManager
* [BX-1299] - Legg til productgroup som felt i produktimporteren i WebManager
* [BX-1300] - Egendefinert felt signatur
* [BX-1302] - Mulighet til å sende ActorID til Consignor Shipment Server via deliverymethods spørringen
* [BX-1305] - Mulighet til å sende inn ActorID via deliverymethod på CE
* [BX-1308] - *kundetilpasning på telling, ikke offentlig*
* [BX-1310] - Utskrift av pris uten desimaler
* [BX-1311] - Verktøy for massekonvertering av lisens fra gen3 til gen4
* [BX-1314] - Mulighet til å sende inn vekt og størrelse per kolli til Consignor Shipment Server
* [BX-1315] - Oppgradere Smartprint fra API
* [BX-1317] - Mulighet for å skanne felter inn på ordrelinje i salg og innkjøp på Android
* [BX-1318] - ASN modul i BxWebManager
* [BX-1319] - Utskrift av transportetikett med SSCC ved innsending av ordre
* [BX-1320] - Service for å sende ASN på flere ordre/ordrelinjer
* [BX-1321] - Mulighet for å styre om hodeinfo skal vises først, sist eller ikke i det hele tatt i salg og innkjøp på Android
* [BX-1323] - DatePicker som ClientUI felt på Android
* [BX-1325] - Lisens API bør godkjenne kundetilpasninger på samme lisens som hovedprodukt
* [BX-1327] - Vise batch kolonne i stock count overview i BxWM kun dersom batch er aktivt i profilen
* [BX-1328] - Telling med batch på Android
* [BX-1329] - Mulighet til å skanne inn lokasjon via custom barcode i varemottak på Android
* [BX-1330] - Mulighet til å skrive inn lokasjon ved varemottak på Android
* [BX-1332] - BxEngine service for å hente gyldige lokasjoner
* [BX-1333] - Påkrevd lokasjon med validering i varemottak på Android
* [BX-1334] - Verifisering av lokasjon i lageroverføring på Android
* [BX-1335] - Lageroverføringsexporter for VBS
* [BX-1336] - Batchmodus med kun 1 batch per linje i plukking på Android
* [BX-1337] - Mulighet for å inkrementere med unitfactor i plukking på Android
* [BX-1338] - Standardspørring for gyldige lokasjoner i Business
* [BX-1341] - Complete må dekode antall uten vekt i strekkode
* [BX-1342] - Get service på Shipment (API støtte)
* [BX-1343] - *kundetilpasning, ikke offentlig*
* [BX-1344] - Tine bytter URL for ETA på Timpex Service, bør kunne konfigureres enklere
* [BX-1349] - Legg til fullfør knapp i batchbildet i plukking og mottak på Android
* [BX-1350] - Generere mottak- og pakkseddel
* [BX-1356] - Svensk oversettelse
* [BX-1360] - Støtte for å telle batcher i ShpBal i telleexporter for Business
* [BX-1362] - GetStockCountBatches service i BxEngine
* [BX-1363] - Mulighet å laste ned offline tellebatcher i stockcount databasen til Android
* [BX-1365] - Mulighet til å vise batchid i stockcount i WebManager
* [BX-1367] - Mulighet til å laste ned offline batcher i databasen til Android
* [BX-1368] - Forbedret standard config Visma.Net
* [BX-1371] - Oppdatere innstillinger og oversettelser for avansert batchstyring på Android
* [BX-1373] - Legg til orderno og orderline i ordreobjektet ved innsending av innkjøpsordre til Global
* [BX-1374] - Mulighet til å opprette shipment basert på ordreobjekt med linjer
* [BX-1376] - Mulighet til å opprette partier som ikke finnes ved telling mot Business
* [BX-1380] - Bør være mulig å slå sammen kun én liste - for å få oversikt i BxWM der det kun er telt med en terminal, uten akkumulering
* [BX-1381] - Sett standardverdi now for shipmentdate i shipmenttabellen
* [BX-1382] - Oppdatere shipment fra bxwm
* [BX-1383] - Legg til Zebra TC20 med tastatur som kjent device på Android
* [BX-1385] - Låst lokasjon bør vises når man går inn i telling på Android
* [BX-1388] - Mulighet til å fargekode plukklinjer på Android via sql
* [BX-1389] - Mulighet til gi advarsel dersom lokasjon ikke følger gitt mønster i lageroverføring på Android
* [BX-1391] - Telling med batcher uten batchnr på Android
* [BX-1397] - Mulighet til å sende inn serverkey via deliverymethods på CE
* [BX-1398] - Mulighet til å sette scannerconfig i BxAdmin for UPC-A på Honeywell Android
* [BX-1401] - Legg til stocktransfer som valg i dropdown i Language i BxAdmin
* [BX-1402] - Mulighet til å oppdatere 3 forskjellige lokasjonsfelter i VB ved bruk av smartlokasjon
* [BX-1403] - Sjekker GTIN ved allowunknownproduct
* [BX-1404] - Mulighet til å legge til batch uten batchnr i varemottak på Android
* [BX-1410] - Mulighet til å styre desimalseparator i CSV Writer
* [BX-1411] - Lag ny telledatabase på Android ved nedlasting av data om ingen linjer er telt
* [BX-1416] - Salgsordreexporter for VBS
* [BX-1417] - Kundeexporter for VBS
* [BX-1420] - Mulighet til å flytte CSV filer til ok eller error mappe etter innlesing
* [BX-1421] - Mulighet for å kalle opp Customer Create exporter ved innsending av salgsordre
* [BX-1428] - Mulighet til å vise lagernr i batchlista i lageroverføring på Android
* [BX-1432] - Mulighet til å legge til linjer i plukking på Android
* [BX-1434] - Mulighet til å legge inn default kundenr i salgsordre på Android
* [BX-1436] - Mulighet til å legge inn default leverandør i innkjøp på Android
* [BX-1439] - Mulighet til å styre scannerconfig på Android Zebra terminaler via BxAdmin
* [BX-1442] - Server Config og License Config bør vises i BxAdmin, samt endre rekkefølge på Client og Company settings
* [BX-1446] - Legg til print alle knapp i plukking på Android
* [BX-1447] - Legg til print alle knapp i info i mottak på Android
* [BX-1454] - Mottaksexporter for VBS
* [BX-1455] - Innkjøpsexporter for VBS
* [BX-1457] - Standardconfig for VBS


Release notes - BxSoftware - Version 2018.9

** Bug
* [BX-956] - Mangler info når man bytter companycode på Complete CE
* [BX-962] - SQL Exporter for ordre sender inn hode og linjer i hver sin transaksjon
* [BX-1159] - Infobildet i plukking på Android prøver å vise kunde fra linjenivå
* [BX-1160] - Infobildet i mottak på Android prøver å vise leverandør fra linjenivå
* [BX-1169] - Fraktbestilling på Android med packagedetails false printer alltid bare en fraktetikett
* [BX-1171] - SQL sortering bugger litt enkelte ganger
* [BX-1177] - VB exporteren må formattere ISO dato streng
* [BX-1189] - GetReceivelist henter ikke BxEngine ordrelåser
* [BX-1194] - SQL Writeren lager 3 ordrehoder og dupliserer linjene på hos enkeltkunde
* [BX-1200] - Nedlasting av data på Android viser 1 for lite i alle antall
* [BX-1201] - EDA60k med 1D laser fyrer sporadisk av mange eventer for en skanning, bør ingorere duplikater (workaround for bug i EDA60K firmware)
* [BX-1203] - Låste ordre kan åpnes på Android om de er låst etter lista er oppdatert
* [BX-1207] - Innsending av ordre kræsjer sporadisk på Android
* [BX-1208] - Sletting av linje kræsjer sporadisk på Android
* [BX-1209] - WriterMappingCalculator gjenbruker verdier på linjer som ikke inneholder mappet property
* [BX-1212] - Innkjøp og lageroverføring viser ikke en i antall i lista når man legger til en linje
* [BX-1214] - BxAdmin lagrer ikke tabindex verdier i Client UI oppsettet
* [BX-1222] - BxAdmin har problemer med å sette log-datoer dersom de ikke finnes på server fra før
* [BX-1223] - Brukere i kundemodus har ikke adgang til å laste ned oversettelser til terminal
* [BX-1231] - VB integrasjon krever kundenummer på nye prosjektordre, der kundenummer ikke trengs

** Story
* [BX-423] - Salgsenhetstekst bør vises som standard, om "Enheter" er av
* [BX-677] - Etiketter lagret i hver sin json fil
* [BX-678] - Autokonvertering av XML til separate json filer
* [BX-883] - Mulighet for å se BxSmartPrintPro logg i BxAdmin (Kun API støtte)
* [BX-889] - Opprette bestilling uten å velge leverandør
* [BX-954] - Oppdatere lokal database med ny lokasjon på terminal
* [BX-1057] - Bør kunne slette mange linjer i BxWM StockCount samtidig (API støtte)
* [BX-1130] - Client UI på Android
* [BX-1131] - Bruke Manuel print via API i Consignor Integrasjon for å få ut 1/3, 2/3, 3/3 istedenfor 1/1, 2/2 og 3/3
* [BX-1141] - Logge transaksjoner
* [BX-1144] - Implementere SDK for Cipherlab RK25
* [BX-1148] - Multimottak på Android
* [BX-1150] - Endre navn på smartlokasjonsparameteret på Android
* [BX-1158] - Mulighet til å matche contains søk på Android kun fra begynnelsen
* [BX-1167] - Legge inn employee på linjenivå i salgsordre på Android
* [BX-1168] - Fjerne krav til at receivelist må være med i mottaksspørringen
* [BX-1170] - Oppgradere Xamarin solution til VS2017
* [BX-1172] - Mulighet for å søke på prosjekt og kunde samtidig på Android
* [BX-1174] - Mulighet for å legge til linjer i plukking mot VB
* [BX-1175] - Nytt lisens API for å validere lisenser og logge bruksdata *intern rutine*
* [BX-1176] - Dyniamics NAV writeren i Dataflow bør ikke være avhengig av BxEngine
* [BX-1178] - BxEngine konvertering til VS2017
* [BX-1184] - Lage BxProject tabell
* [BX-1185] - Ny Installer sletter html maler for e-post dersom de er endret på etter installasjon
* [BX-1187] - Flate ut layoutene på Android for bedre ytelse
* [BX-1192] - Printingdate som automatisk felt på etikett
* [BX-1195] - Mulighet for å bruke valuemapping etter bruk av WriterMappingCalculator
* [BX-1196] - Mulighet til å vise productno i lista på varemottak og plukking på Android
* [BX-1197] - Ignorer nullverdier om IgnoreZero er på i Visma.Net exportere
* [BX-1199] - Mulighet til å automatisk legge til en fraktartikkel ved plukking med pris fra Consignor
* [BX-1204] - Mulighet til å konfigurere limits på lister på Android
* [BX-1205] - Mulighet til å skru av GS1 decoding på Android
* [BX-1206] - Maildata bruker ikke orderno lengre, kun id for å hente rett mal
* [BX-1210] - Støtte for Zebra TC70 SDK for Android
* [BX-1211] - Oppdatere linje/produkt med custom felter fra enhet på Android
* [BX-1219] - Utskrift av etikett i batch vindu på Android
* [BX-1221] - Popup varsel ved oppstart av mottak eller på konkrete linjer på Android
* [BX-1224] - Sletting av ordre feiler på Android i enkelte tilfeller
* [BX-1225] - Popup med plukklinformasjon på linjenivå på Android
* [BX-1226] - VB - Formattering av dato
* [BX-1227] - Skille søkefelt og leverandørfelt på hodeinfo i innkjøp på Android
* [BX-1228] - Bør være mulig å skjule pris i innkjøpsbilde uten å skjule pris i infobildet på Android


Release notes - BxSoftware - Version 2018.6

** Breaking change for Android varemottak:
SQL spørringer for Receivelist og ReceivelistLines må oppdateres til å inneholde feltet "receivelist" feltet kan settes likt "orderno" for å beholde tidligere funksjonalitet. "receivelist" KAN tilføres før oppgradering til 2018.6, men MÅ tilføres før varemottak utføres dersom enten server eller Android håndterminal er oppgradert til 2018.6

** Bug
* [BX-561] - API - Feil ved GET på ordre som ikke finnes - gir 200 success
* [BX-631] - Etikett, offline støtte borte fungerer ikke på CE
* [BX-797] - BxSmartPrintPro spyr ut "evig" med etiketter hvis det står minus i antall feltet. Printkøen bygger seg opp med masse etiketter og stopper ikke, må stoppe Printer, BxSmartPrintPro, Print Spooler og slette utskriftsfil og kø på printer.
* [BX-1055] - StockCountLine tabellen oppdateres ikke om man oppdaterer antall i WebManager
* [BX-1056] - BxWM StockCount viser linjer til gamle tellinger i bakgrunnen ved innsending (kun visuel påvirkning)
* [BX-1075] - Feil avsender adresse ved kopi-sending fra e-post arkiv
* [BX-1087] - Android prøver å hente deliverymethods selv om innstillingen er false
* [BX-1094] - Alle tellelinjer blir sporadisk satt til 1 ved oppdatering av antall på Android
* [BX-1095] - Problem med påkrevd signatur i BxMobile Online
* [BX-1098] - Android viser feil tidsbruk ved nedlasting av data
* [BX-1101] - Salgsexporteren til Business returnerer hele ordren ved innsending
* [BX-1110] - Honeywell EDA50k sender ikke med UPC-A check digit
* [BX-1111] - Skanning av strekkoder er casesensitivt på Android
* [BX-1114] - BxEngine venter ikke på jobbstatus ved utskrift av pakkseddel når status settes til fakturagrunnlag
* [BX-1116] - BxWebManager Labels sorterer ikke alltid likt som det sendes fra databasen
* [BX-1117] - Blankettekst kommer ikke med på pakkseddel fra VG
* [BX-1119] - UnitVariableQtyYesNo skal ikke lenger ligge i standard for VG pickinglist export
* [BX-1126] - Produktsøk på Android gir feilmelding dersom spørringen ikke inneholdt plu
* [BX-1129] - Enkelte nettlesere endrer dato ved innsending fra webshop til server pga GMT+2
* [BX-1132] - Textformatter i CSV og fixedwidth setter inn komma som tusen separator
* [BX-1134] - Problemer med sortering ut fra BxEngine API, både i BxAdmin og til terminal
* [BX-1135] - GetProducts trigger importer som gjør produktoppslag i webmanager veldig tregt for Visma.Net
* [BX-1136] - Aktivering/deaktivering av rabattfeltet på Android ved prisoverstyring fungerer ikke
* [BX-1139] - Knappene i vareoppslag på Android skifter ikke farge når de er disabled
* [BX-1142] - Pålogging forhandlerportal bør gi egen feilmelding ved påloggingsforsøk uten passord
* [BX-1145] - Høyrejustering av antall i grid på plukking og mottak på Android virker ikke på alle linjer
* [BX-1147] - Smart multilokasjon varemottak Windows CE, feilmelding ved Avbryt
* [BX-1151] - Salg og innkjøp på Android oppdaterer ikke enhetsfaktor ved valg av enhet
* [BX-1154] - SQL update får feil datoformat på servere med norsk språk
* [BX-1156] - Contains søk i mottak og plukking på Android matcher ikke fra begynnelsen
* [BX-1157] - Plukking og mottak på Android låser ikke ordren om man åpner den ved å søke
* [BX-1164] - Exact match i API kall på Android fungerer ikke

** Story
* [BX-486] - Gi mulighet til å installere BxEngine på noe annet enn C:
* [BX-544] - Installer må oppgradere service istedenfor å kreve avinstallering
* [BX-606] - Gjøre det mulig å høyrestille og midtstille tekst i BxSmartPrintPro
* [BX-996] - Handyman tilpasninger for kunde *ikke offentlig*
* [BX-1003] - Workaround for å støtte desimaler i antall i elektronisk pakkseddel.
* [BX-1034] - Handyman tilpasninger for kunde *ikke offentlig*
* [BX-1042] - *Intern oppdatering av lisensfaktura, ikke offentlig*
* [BX-1065] - Ny standardconfig for Visma.Net integrasjon
* [BX-1083] - Smartlokasjon på Android
* [BX-1089] - Devices mangler standard lagernr i BxAdmin
* [BX-1093] - Gen3 VB server bør støtte klient-oppgradering til gen4
* [BX-1096] - Importer suppliers ved henting av data for Visma.Net
* [BX-1097] - BxReceivelistLine tabellen trenger linetype kolonne til Visma.Net varemottak
* [BX-1102] - Bruke BxStatus på linjene ved endring av salg og innkjøpsordre istedenfor matching av før/etter
* [BX-1113] - Høyrejustering av antall i grid i plukk og mottak på Android
* [BX-1115] - Import av ansatte fra Visma.Net
* [BX-1118] - BxEngine bør hente blankettprofil fra ordren og ikke kunden i VG
* [BX-1120] - Bruke BxStatus på linjene ved endring av salg og innkjøpsordre på Android
* [BX-1121] - Exact match på PLU ved produktsøk og scanning på Android
* [BX-1122] - Import fieldmapping i BxAdmin må ha kolonner for ImportOneLine og IsForeignKeyTo
* [BX-1123] - Plukklisteoppdatering med lageroverføring må justeres for kunde *ikke offentlig*
* [BX-1125] - Ny token generator for Visma.Net
* [BX-1127] - Støtte for batcher i plukking og mottak på Android
* [BX-1128] - Mulighet til å vise dialogboks med plukkinformasjon på Android
* [BX-1133] - Mulighet til å installere flere BxEngine på samme maskin, for enklere testing og rimeligere hosting
* [BX-1137] - Desimaltall bør håndteres med CurrentCulture på Android
* [BX-1140] - Online,OnlineFirst,OfflineFirst og Offline varesøk modus på Android for vareoppslag, salgsordre og innkjøpsordre
* [BX-1143] - Standard company og clientconfig for Visma.Net
* [BX-1146] - GetReceivelist og GetPickinglist bør kjøre readere navngitt med entall og flertall for å være bakoverkompatibel
* [BX-1148] - Multimottak på Android
* [BX-1149] - Mulighet til å vise utvalg av ordretyper og ordrestatuser på Android
* [BX-1150] - Endre navn på smartlokasjonsparameteret på Android
* [BX-1152] - Rotere design og utskrift i SmartPrintPro, for enklere design og mulighet til å snu etikett ved utskrift
* [BX-1153] - *Kundetilpasning, ikke offentlig*
* [BX-1162] - Mulighet for å vise gyldige leveringsdatoer  i webshop, basert på 3. parts leveransekalkyle
* [BX-1163] - Mulighet til å søke på prosjekt uten å velge kunde på Android, samt mulighet til å velge kunde automatisk basert på prosjekt eller kun registrere prosjekt


Release notes - BxSoftware - Version 2018.5

** Bug
* [BX-651] - productgroups service krever at productgroup er int, dersom man søker med fritekst søk fra f.eks BxWebManager
* [BX-741] - Legge til exportv2 config i SAPB1 standard installasjon
* [BX-874] - BxSmartPrintPro fyller opp logger dersom utskrift feiler over tid
* [BX-1004] - Integrasjonstest på rapport generator feiler
* [BX-1005] - Avbryt lokasjonsendring endrer lok på terminalen
* [BX-1006] - BxEngine Setup fiks for å unngå feil ved førstegangs installasjon
* [BX-1013] - Innsending av innkjøp til Business gir feilmelding på Android
* [BX-1014] - FormatException når man åpner opp et skjermbilde med clientui på Win CE
* [BX-1015] - Android viser "fortsett på plukkliste?" melding etter innsending
* [BX-1017] - Støtte for ISO-dato format med og uten T i BxWebManager
* [BX-1018] - Quantity unfocused trigger endringer selv om antallet ikke er endret på Android
* [BX-1020] - F4 hurtigtast for etikettutskrift gir 0 i antall
* [BX-1025] - Kan ikke scrolle i partner.bxsoftware.no -> Home
* [BX-1026] - Ordrelås fungerer ikke på Global etter oppgradering til 2018.4.1698
* [BX-1032] - Tastaturet skjuler seg ikke etter søk på ukjente enheter på Android
* [BX-1033] - Inntasting og velging i lister bør ikke ha hastighetsbegrensning på Android
* [BX-1035] - Telling gir feilmelding -> An item with the same key has already been added
* [BX-1036] - Tilbakeknappen navigerer om du prøver å skjule tastaturet på Android
* [BX-1037] - Installasjon fungerte ikke
* [BX-1049] - Handyman stores legger ut tomme storeitems
* [BX-1053] - Ordrestatus og ordretype på salgsordre på Android skifter mellom NO og EN
* [BX-1058] - Får ikke sendt mail
* [BX-1062] - Akkumulering på terminal og ved merging bruker samme parameter i varetelling
* [BX-1073] - Ikke mulig å komme seg ut av endring av innkjøpsordre i Complete
* [BX-1076] - Får ikke skannet mer enn 1 gang på PM80
* [BX-1077] - Complete må oppgradere 2 ganger for å få riktig versjon
* [BX-1078] - Android sender inn 1000 ganger for stort volum til Consignor
* [BX-1084] - skjule motta knapp i bestillingsmenyen
* [BX-1085] - Kundetilpasning, ikke offentlig
* [BX-1086] - Feil dato i migreringsscript gir trøbbel med oppgradering og installasjon av BxEngine
* [BX-1090] - Writermappingkalkulatoren er casesensitiv på variablenavn
* [BX-1091] - SqlMapper bruker static selv om sourcefield ikke er null

** Story
* [BX-22] - VismaBusiness: På ordreplukk og varemottak bør ordren være låst til serveren åpner den opp. Når ordren blir sendt og EDI filen lages bør ordren bli satt til usynlig for BxMobile inntil den blir låst opp.
* [BX-107] - BxMobile complete må gi respons på "ok" før innsending er ferdig
* [BX-126] - Pris bør være standard AV på plukk og varemottaks info
* [BX-310] - Eksport Field mapping i BxAdmin bør kunne bruke "templates" i source field, slik at man f.eks kan fylle ut felter som består av f.eks multiplikasjon eller sum av andre felter
* [BX-470] - I Vareoppslagbildet, hvis man taster inn et tall så skal antall automatisk fylles ut uten at tastatur dukker opp
* [BX-596] - BxEngine bør ha en egen getsession service
* [BX-661] - Øke bredden til antall kolonnen på Mottak. Like bred som Plukk.
* [BX-682] - Mulighet til å laste opp produkter til BxProducts tabellene via BxWebManager fra CSV/Excel
* [BX-739] - Valg for å kunne sendte til frakt/Consignor ETTER oppdatering av ERP
* [BX-862] - Varetelling i Visma.NET
* [BX-922] - Fraktbilde på Android
* [BX-939] - "plukk-kasse" løsning for kunde, ikke offentlig
* [BX-985] - Skanner SDK for Zebra Android
* [BX-993] - Støtte for å sjekke om serienummeret er tatt i mot på gitt artikkel ved plukking for Global (Erstatning for serienummerstyring)
* [BX-997] - Kundetilpasning, ikke offentlig
* [BX-999] - Hubspot integrasjon for kunde, ikke offentlig
* [BX-1000] - Kundetilpasning, ikke offentlig
* [BX-1002] - Branding på kunde-modus Windows CE
* [BX-1007] - Oppdatere til spesifikk versjon via API
* [BX-1009] - Oppgradere WinSCP implementasjon for EDI overføringer
* [BX-1010] - Støtte for EDA60k på Android
* [BX-1011] - Støtte "Siter og utstyr" til Handyman
* [BX-1012] - Vis toast ved fullført endring av lokasjon/gtin på Android
* [BX-1016] - Hurtigtast for ny ordre og finn ordre i salg og innkjøp på Android
* [BX-1019] - Støtte for string IsNullOrWhiteSpace i WriterMappingCalculator
* [BX-1021] - Hurtigtaster for ny gtin og ny lokasjon i vareoppslag på Android
* [BX-1023] - Bedre default config for e-post utsending ved salesorder create (VB)
* [BX-1024] - Valg for signatur på Android
* [BX-1027] - Vise 500+ på større lagersaldoer i WebShop
* [BX-1028] - Ny produktimporter for Visma.NET
* [BX-1029] - Ny kundeimporter for Visma.NET
* [BX-1030] - Ny salgsordreexporter for Visma.NET
* [BX-1031] - Kundetilpasninger, ikke offentlig
* [BX-1038] - Leverandørimporter for Visma.Net
* [BX-1039] - Android Shipment modul - bør kunne reloade deliverymethods fra shipment bilde + automatisk laste ned dersom ikke finnes på terminalen
* [BX-1040] - Innkjøpsexporter for Visma.NET
* [BX-1043] - Støtte for headere i CSV writeren
* [BX-1044] - Android bør kunne ha en pin-kode for å gå inn i "Oppsett" på terminal
* [BX-1045] - Config for om det skal kreves kundenummer på nye salgsordre på Android
* [BX-1046] - Støtte for individuelle brukere pr forhandler i partnerportal
* [BX-1048] - Tillate skanning uten hastighetsbegrensning på Android
* [BX-1050] - Import av telleprodukter fra Visma.Net
* [BX-1051] - Telling per lokasjon på Android
* [BX-1052] - Varetellingsexporter for Visma.Net
* [BX-1054] - BxMobile Online på material design
* [BX-1059] - Import av plukklister fra Visma.Net
* [BX-1060] - Støtte for globale enheter i salg og innkjøp på Android
* [BX-1061] - Plukklisteexporter for Visma.Net
* [BX-1063] - BxEngine service for å generere Visma.Net token
* [BX-1067] - Kundetilpasninger, ikke offentlig
* [BX-1068] - Import av varemottak fra Visma.Net
* [BX-1069] - Varemottaksexporter for Visma.Net
* [BX-1070] - Finner ikke vare ved telling
* [BX-1071] - BxSmartPrintPro service for å printe PDF via API
* [BX-1072] - Endringer på popup på plukking (steffca)
* [BX-1074] - Implementere scanner for Newland Android terminaler
* [BX-1081] - Endre lokasjon ved varemottak i Complete
* [BX-1082] - Endre lokasjon og GTIN i varemottak på Android
* [BX-1088] - Prioritere akkumulerte felter i akkumulering så man kan akkumulere på alle felter
* [BX-1092] - Standardconfig for lageroverføring i Business

Oppdatert GRPR policy - https://www.bxsoftware.no/datasikkerhet/

Release notes - BxSoftware - Version 2018.4

** Bug
* [BX-926] - Førstegangs installasjon kan kreve omstart ved feil SQL passord
* [BX-933] - Varetelling må kunne slettes etter oppgradering av terminal under telling på Android i versjon 2018.1.313
* [BX-952] - Feil i produktspørring for Business, prisdato er feil
* [BX-966] - Få tilbake mail i egen tråd
* [BX-972] - BuildBug på webshop
* [BX-974] - lokasjon fungerer ikke
* [BX-979] - Kundetilpasning, ikke offentlig
* [BX-980] - Feilmelding kan oppstå når man velger et annet element
* [BX-981] - ProductsChange exporter for VB er hardkodet til warehouseno
* [BX-983] - Låsing i Global virker ikke etter refakturering til 2018.1
* [BX-989] - Sletting av linjer i varetelling fungerer ikke i 2018.1
* [BX-992] - Sikkerhetsfix, ikke offentlig
* [BX-1001] - Bugs med tekstsøk på Android

** Story
* [BX-749] - Kundetilpasning, ikke offentlig
* [BX-857] - Implementere SDK for 9700A (Android)
* [BX-890] - Installasjonsprogram for Scorpio X4 med Win CE7
* [BX-915] - BxWebManager må kunne laste opp CSV fil med produkter til Stand Alone vareregister
* [BX-922] - Fraktbilde på Android
* [BX-957] - Kundetilpasning, ikke offentlig
* [BX-960] - Kundemodus på Android
* [BX-963] - BxLM bør kunne exportere til excel
* [BX-964] - Kundetilpasning, ikke offentlig
* [BX-965] - Vekt og størrelse per kolli til Consignor OnPremise
* [BX-967] - Endre standard Customers spørring, kredittsperre
* [BX-969] - Oppdatere felter i Field imports i BxAdmin
* [BX-970] - Global/Handyman versjon 2
* [BX-971] - Legge til smartlocation i config og endre pickinglist spørring til 0 quantity
* [BX-973] - Legge til Uni Økonomi som ERP system i BxAdmin
* [BX-976] - Serienummer på Android
* [BX-977] - Oppdatere standard config
* [BX-984] - Legge til defaults for Uni Økonomi
* [BX-986] - Varemottak med status motta ikke bokfør i Global
* [BX-987] - VG ProductChange prøver å sette lokasjon når man endrer GTIN
* [BX-988] - Android gir ikke feilmelding om product change ikke går bra
* [BX-990] - Telling Visma Business
* [BX-994] - Kundetilpasning, ikke offentlig
* [BX-998] - Støtte for Datalogic Skorpio X4, uten Norsk Windows versjon

Release notes - BxSoftware - Version 2018.3

** Bug
* [BX-246] - Valget for å sende varetelling rett til ERP fungerer ikke
* [BX-942] - Låst ordre kan ikke åpnes av terminalen som har låst
* [BX-943] - VB telling blir ikke sendt
* [BX-951] - Problemer med UnitVariableQtyYesNo i Plukking i Global
* [BX-953] - BxEngine 2018.1 generer alt for mange sessions
* [BX-991] - SQL tabellnavn i fieldmappings er case sensitive

** Story
* [BX-249] - Slette linjer i StockCountLines bør sette status=deleted istedenfor å slette raden
* [BX-568] - VB Ordre til HM
* [BX-834] - Kundetilpasning, ikke offentlig
* [BX-916] - BxEngine må ha en service for å ta i mot produktinfo som exporteres til internte BxProducts tabeller, der innsendte varer må ha mulighet til å erstatte alle - legge til eller bytte ut.
* [BX-940] - Beregne cost på fraktline med en faktor
* [BX-941] - Products change exporter for Dynamics NAV
* [BX-955] - Xamarin må plukke basert på plukkliste nummer
* [BX-958] - Pickinglist VB Exporter bør takle linjer fra forskjellige ordre
* [BX-959] - WebShop bør hindre dobbel bestilling ved å skru av knappen etter første trykk

Release notes - BxSoftware - Version 2018.2

** Bug
* [BX-934] - Unauthorized ved session timeout
* [BX-938] - Brukere som ikke er enabled kan fortsatt logge inn

** Story
* [BX-806] - Mulighet til å sende vekt pr kolli fra håndterminal
* [BX-931] - Signatur på Android
* [BX-932] - Unikt Bx-ordrenummer i salgsordre
* [BX-935] - Unikt Bx-ordrenummer i innkjøp
* [BX-937] - Datoformat i SQLWriter

Release notes - BxSoftware - Version 2018.1

** Bug
* [BX-878] - Limit 100 på uthenting av linjer i varetelling (Android)
* [BX-885] - Units hentes to ganger når man henter plukklistelinjer i complete
* [BX-886] - ComboBox i Complete velger feil element
* [BX-893] - Får ikke slettet firmalisens i bxlm
* [BX-894] - BxAdmin bugger ved å legge til default properties på client profile
* [BX-899] - Varemottak gir feilmelding dersom det ikke finnes flere ordre på Android
* [BX-901] - Add line i varetelling på Android må kun legge til feltene som finnes i databasen linjene lagres i
* [BX-910] - Kan ikke oppdatere periodicinterval på import
* [BX-911] - Sender oppdatering to ganger til BxEngine
* [BX-912] - Bytte av firma i Imports from erp oppdaterer ikke mappings eller config
* [BX-919] - Feil dato ved innsending av WebOrdre til Global
* [BX-925] - Handyman fikser
* [BX-928] - Export er null når man legger til konfig etter å ha byttet company
* [BX-929] - Gamle exportere er casesensitive

** Story
* [BX-311] - Når man skanner i Varer bør GTIN og enhet for skannet strekkode vises
* [BX-692] - SAPB1 - product change
* [BX-733] - SourceField: productno, Destination: OrdLn.ProdNo, mangler som standard fra salesorder change og purchaseorder change i Export to ERP for Visma Business
* [BX-864] - Fjerne DataContext i Bxengine
* [BX-869] - Kundetilpasning, ikke offentlig
* [BX-873] - Employee må sendes inn i varetelling
* [BX-877] - BxWebManager lar deg printe med tom layout/printer
* [BX-881] - Replace #warehouse# i usertabellen i spørringer
* [BX-882] - Tilbakerapportere pris fra Consignor til ERP
* [BX-884] - Mulighet for både advarsel og overskriving av antall på lager i salesorder
* [BX-887] - Bruke enhet til mange produkter i salgsordre (globale enheter)
* [BX-888] - Error-lyd når man scanner varer som ikke er registrert
* [BX-896] - Mulig til å ikke overskrive ekstra felt i BxLabels
* [BX-897] - Ordrehistorikk i salgsordre
* [BX-898] - Rabattstruktur og Kundepriser i BxEngine og Android
* [BX-902] - Kundetilpasninger, ikke offentlig
* [BX-903] - Android terminal klarer ikke å laste inn ordre som har prosjekt koplet til seg
* [BX-904] - Oppdaterte integrasjons og unit-tester for 2018.1
* [BX-905] - Refaktorert login på CE
* [BX-908] - Mulighet for advarsel ved ExceedQuantity i mottak og plukking på Android
* [BX-909] - Kundetilpasninger, ikke offentlig
* [BX-913] - Mulig race-con ved skanning av varer 10-15 ganger i sekundet
* [BX-914] - Fikse API-tester
* [BX-923] - Feil på desimaler
* [BX-924] - Motta flere enn bestillt i Global
* [BX-927] - sende alle filer