.st0{fill:#FFFFFF;}

Nyheter i 2018.12 

 desember 4, 2018

Nyheter i 2018.12

2018.12 er første større oppdatering siden 2018.9. Vi har fokusert mye på å bistå sluttkunder og forhandlere i forbindelse med tvungen oppgradering før 7. november og har dermed samlet opp en rekke godbiter for lansering nå i 2018.12. Her lister vi opp noen av de viktigste, men se også på endringsloggen for alle detaljer

Støtte for iOS og Android telefoner

2018.12 ligger nå publisert i både Apples AppStore (iOS) og Googles Play Store (Android).
Vi anbefaler selvfølgelig dedikerte håndterminaler til de fleste av våre funksjoner for lager og logistikk, men for brukere som har lite behov for skanning og mindre aktiv bruk så kan bruk av egen mobiltelefon være et rimelig alternativ.  Fra og med 2018.12 vil vi holde både iOS og Android versjonene oppdatert i sine respektive app-stores.

Visma Business - full støtte for saldo pr lokasjon

2018.12 har fått utvidet støtte for partier i Visma Business. Vi bruker denne støtten til å åpne opp for bedre lagerstyring med støtte for forskjellig saldo pr lokasjon. Business har i utgangspunktet ikke støtte for saldo pr lokasjon, men har støtte for saldo pr parti og hvert parti kan ha en egen lokasjon. Dette benytter vi nå til å lage et parti pr lokasjon og dermed har mye av funksjonaliteten man ellers trenger en dedikert WMS til, direkte i Visma Business.

Visma Business - Telling med partier, lokasjoner og serienummer

Lagertelling kan nå gjøres pr parti. Partier kan opprettes og justeres der og da. Det enkleste er å skanne strekkoder med produktinfo og parti i samme strekkode, men vi kan også skanne lokasjon, eller sone for å validere at tellingen gjøres på rett parti. Varetelling har fått en stor overhaling for å støtte arbeidsflyt enten man har mange varer på en lokasjon, har en vare på mange lokasjoner eller en kombinasjon av dette.

Visma Business - Lageroverføring / lagerflytting

Modulen for lageroverføring er redesignet nesten fra bunn for Android og har nå støtte for effektiv registrering av lageroverføringer, enten det er mellom lagre, eller om man ønsker å bruke overføringsordre til å flytte eller dele opp partier internt på samme lager. Overføringen kan valideres med lokasjon og lokasjonstype, som gjør det mulig for systemet å avvise flytting til ikke-egnede lokasjoner og samtidig validere at lokasjonen finnes i Visma Business.

Opprett ny kunde direkte fra mobil / håndterminal

Android og iOS versjonene har nå fått støtte for å opprette nye kunder ved ordreregistrering. Ved salg på messer etc. der man ønsker å opprette kunder kan dette da gjøres direkte på terminalen. Terminalen har støtte for de fleste standard felter ut av boksen og ekstra felter kan konfigureres opp. Lag ny ordre og istedenfor å søke opp eksisterende kunder kan man velge å opprette ny.
For Visma Business krever dette VBS integrasjon.

Visma.Net ERP - Enklere installasjon sikrer rask oppstart

Vi har etterhvert fått et godt knippe med kunder på Visma.Net ERP og har derfor valgt å strømlinjeforme installasjon og oppsett av nye kunder. BxAdmins installasjonsveiviser har nå fått full støtte for Visma.Net, så alle standard parametere legges inn automatisk og det er raskt og enkelt å generere og bekrefte integrasjons "token" osv.

Egne rapporter ved plukking/varemottak

Vi har utvidet rapport-modulen til å skrive ut rapporter ved f.eks plukking og varemottak. Normalt skrives rapportene ut fra ERP systemet, men der ERP systemet ligger på en server uten tilgang til ønsket skriver er dette tungvindt. BxEngine kan nå generere egne blanketter og bruke disse, istedetfor blanketter i f.eks. Visma Business eller Visma Global. Brukes VBS integrasjon mot Visma Business kan man velge om man ønsker å skrive ut blankett fra Business, eller fra BxEngine, men likevel sende utskriften via vår print proxy, så server ikke trenger direkte tilgang til skriverens nettverk.