.st0{fill:#FFFFFF;}

BxSoftware – Version 2022.1 

 januar 4, 2022

Release notes – BxSoftware – Version 2022.1

Bug

BX-2761 Uskrift av pakkseddel med VBS mot VB 16.10 feiler pga manglende type ElectronicServicesTaxTerm

BX-2760 Feil ved generering av manuelle/tomme-tellelister i BxWM fra ERP systemer som krever import-tid (Tripletex /Visma.Net)

BX-2758 Import av attributter fra Visma.Net fungerer ikke i nyeste versjon

BX-2745 Tripletex stock count bug when sorting out mappings

BX-2744 Telling med produktnummer med fnutter skaper korrupt EDI fil til Business

BX-2742 BxEngine Remote Upgrade is flaky

BX-2732 Feil ved sletting av CompanyProfil og ClientProfil i BxAdmin ved bruk av BxEngine OnPrem

BX-2731 Lager ny batchguid på eksisterende lookup batcher i plukk

BX-2729 Object Disposed exception om Visma.Net V3 returnerer unauthorized

BX-2719 Import av company feiler – Description er fjernet i Query tabellen men ikke i modellen i BxEngine

BX-2714 Feil rapporteres ikke til Sentry fra Android enheter

BX-2711 Import StockCount gir ikke feilmelding om importen feiler

BX-2704 Requestlogging stopper innsendingen om det er heng i databasen

BX-2690 LogLevel oppdateres hver gang man endrer et configparameter i BxAdmin

BX-2688 Innsending feiler om requestlogging feiler

BX-2684 Henter ikke enheter for neste linje dersom linja før er en tekstlinje uten artikkelnummer

BX-2681 Kredittsperre og advarsel ved valg av kunde i salgsordre vises ikke på iOS

BX-2677 Fungerer ikke å bytte profil på iOS

BX-2672 Antall i plukk blir avrundet feil ved plukk av batcher med desimalantall

BX-2668 Appen blir svart på iOS med DarkMode

BX-2667 Endring av lokasjon på batch viser eksisterende lokasjon og lager fra produkt og ikke batch

BX-2664 Uni exportere overskriver eksisterende linjer istedenfor å legge til nye for linjer uten plukkId

BX-2663 Opprettelse av sending med Schenker System Export i ShipmentServer gir feilmelding om manglende GoodsType

BX-2661 SOAP exporter gir debug feilmelding til brukeren som inneholder hele responsen

BX-2656 Innsending til Logistra feiler om man ikke har konfigurert URL selv om default URL ligger i koden

BX-2648 Add missing defaults for config og mappings på importere har casesensitiv import type og module

BX-2630 PackageAssignment oppretter batcher med guid i id feltet som ikke kan settes inn i ShipmentProduct tabellen

BX-2629 Valg av leveringsmåte popper automatisk opp selv om valg av leveringsmåte er skjult

BX-2628 Import av leveranser fra Visma.Net med mange serienummer og SplitLinesByAllocations gir OutOfMemory Exception

BX-2627 Innsending av leveranse med mange serienummer til Visma.Net får timeout i WebClient og gir tom feilmelding til brukeren

BX-2623 Feil avrundinger mot Klarna API

BX-2585 Import av flere hundretusen varer fra Visma.Net feiler med OutOfMemory exception

BX-2334 Get PickinglistLines feiler dersom productno er null – fungerer med »

BX-2300 Strekkoder som starter på 20 og har over 14 tegn behandles som GS1 og returnerer ingen data

Story

BX-2753 Mulighet for å deaktivere at SQL exporteren returnerer IDer på opprettede rader

BX-2751 ClientUI i printdialogen koblet til verdier fra produktet

BX-2747 Importer for Visma.Net salesorder v3

BX-2746 Mulighet for at tellinger i WebManager kun er synlig for brukere i samme clientprofile

BX-2743 Mulighet til å styre bildekvalitet i appen og justere ned standard kvalitet

BX-2741 Skrive ut like mange kopier av pakkseddel fra Visma.Net som antall kolli

BX-2739 Støtte for case sensitive tabellnavn i SQL exporteren

BX-2738 Support for validation of scans.

BX-2736 Trigge validering av skanning i batchbildet i varemottak

BX-2735 Basic Auth i JSON exporter

BX-2726 BxWM monitor bør støtte summering av antall linjer/varer etc i bunn av listen

BX-2725 Mulighet for å overstyre printer for templates med annet config parameter

BX-2721 Filtrere lookup batcher på lagernummer fra ordrelinja i plukk

BX-2720 Exporter for Visma.Net salesorder v3

BX-2718 Valgbart ClientUI felt med filtrering på felter fra ordre/linje

BX-2717 Opprette og fullføre leveranse ved opprettelse av salgsordre i Visma.Net

BX-2716 Styre default ordretype og ordrestatus i salg

BX-2715 Mulighet til å sette pageSize på BxWM products

BX-2712 Custom felter i BxSalesPortal liste

BX-2709 Sperre merging av tellelister som hører til forskjellige lister i ERP systemet

BX-2708 Legge til linjer på telling i Visma.Net

BX-2707 Telling på synlig liste

BX-2706 Implementere versjon 2 av APIet for varetelling i Visma.Net

BX-2705 Valg av telleliste på terminalen

BX-2703 Styre separator mellom feltene i fil til Consignor OnPrem

BX-2702 Mulighet for å splitte multimottak og multiplukk per ordre i Soap exporteren

BX-2701 Mulighet til å styre om det skal vises dialog når man legger til linjer i plukking med setting og per linje

BX-2700 Strekkodekommando for å logge ut

BX-2699 Mulighet til og ikke vise innsending fullført dialog i mottak

BX-2698 Servicer i BxEngine for å hente ut og søke i loggene

BX-2697 Generell json API importer

BX-2696 BxAdmin bør ha bedre GUI for å se alle typer logger og samle logger i samme transaksjon

BX-2695 Tilbakerapportering av sporingsnummer per kolli fra Consignor OnPremises

BX-2694 Gjøre transaksjonsid tilgjengelig for mapping i andre exportere

BX-2693 Mulighet for å splitte multimottak og multiplukk per ordre i SQL exporteren

BX-2692 Støtte for å disable transaksjonsloggen per modul

BX-2691 Registrere serienummer som ikke er koblet til antall ved plukk

BX-2689 Styre hvor lenge transactionloggen lagres med serverconfig og sette default til 90 dager

BX-2687 Styre hvor lenge requestlogen lagres med parameter og sette default til 30 dager

BX-2686 Logge feil i plukk og salg til Sentry

BX-2685 Oppdater lokasjon på linja når man oppdaterer lokasjon på første batch i LocationOnly modus i mottak

BX-2682 Hente og skrive ut PDF i SOAP exporter

BX-2680 Støtte for SQL Server 2019 i SAP B1 integrasjon

BX-2679 Minustegn på numerisk tastatur for iOS

BX-2676 Støtte for at datovelgeren for leveringsdato starter uten valgt dato

BX-2675 Sende inn UserType til lisenssystemet ved device login

BX-2674 Validering av maks totalvekt i fraktbildet

BX-2673 Validering av minimum for volumfelter i fraktbildet

BX-2671 Logge serienummer ved opprettelse av salgsordre i Global

BX-2670 Støtte group separator for fastlengde felter i GS1-128 strekkoder

BX-2669 Skjul Update knappen for iOS

BX-2665 Mulighet for å velge lokasjon ved endring av lokasjon

BX-2662 Støtte for fraktbildet i salgsmodulen

BX-2653 Mappe inn user felter ved endring av produkt

BX-2652 Slå opp info om hentested med Logistra basert på servicepartnerId

BX-2650 Beregne vekt basert på vekt per plukkede linje

BX-2649 Mulighet for å legge inn totalvekt som deles på antall kolli men volum per kolli i fraktbildet

BX-2646 Mulighet til å fortsette å jobbe med et mottak etter innsending av delmottak

BX-2645 Support for asset events.

BX-2641 Støtte for å få opp/skjule vekt, volum og antall kolli basert på forhåndsdefinert/valgt leveringsmetode

BX-2632 Logge dato som «serienummer» i Global

BX-2631 BxAdmin: Tydeliggjøre hvilken kunde man er logget inn hos

BX-2626 Opprette egne Multicase exportere

BX-2621 Oppdatere hode og linjer med starttid etterhvert som man plukker

BX-2615 Krav om validering av dårlig dato ved plukking uten behov for partistyring

BX-2614 Vise medarbeider i tillegg til terminal/bruker som har låst ordre på terminal

BX-2553 Mulighet for å låse lokasjon i varemottak

BX-2056 Gjøre det mulig å slette custom queries fra BxAdmin -> SQL Integration

BX-1348 BxAdmin: Refreshknapper Configuration og SQL Integration