Innkjøp

Man kan enkelt opprette bestilling på håndterminalen. Man kan velge leverandør for å opprette en bestilling på denne eller man kan la være å velge leverandør og la systemet opprette like mange bestillinger som varene har hovedleverandør koplet til seg. Man kan også endre bestillinger som ikke er mottatt (dette krever at ERP systemet er satt opp for dette).

merk: Denne siden beskriver funksjoner i BxLogistics Pro, enkelte funksjoner er begrenset eller ikke inkludert i våre øvrige produkter. Kontakt oss eller se våre produktsider for mer info.


Andre funksjoner

Etikettmerking

Etikettmerking

Varetelling

Varetelling