Etikettmerking

Strekkoder er den viktigste delen av BxSoftware sin funksjonalitet, uten strekkoder øker sannsynlighet for feilplukk og feilregistrering. Den sikreste og raskeste måten å velge riktig vare på er å skanne strekkoden til varen. Hvis varen ikke leveres med strekkode fra leverandøren kan man enkelt skrive ut etiketter ved varemottak og lime på varene. Hvis det er vanskelig å merke med etiketter kan man også merke hylleforkanten med en strekkode etikett men da må man selvsagt være sikker på at varen ligger på riktig plass/lokasjon. BxSoftware har utviklet egen etikettdesign programvare der man kan plassere feltene fra ERP systemet sammen med faste felt som logo og bilder etc.

Man kan skrive ut etiketter via alle håndterminalens menyer samt fra nettleser på alle enheter.

merk: Denne siden beskriver funksjoner i BxLogistics Pro, enkelte funksjoner er begrenset eller ikke inkludert i våre øvrige produkter. Kontakt oss eller se våre produktsider for mer info.


Andre funksjoner

Varetelling

Varetelling

Varemottak

Varemottak