Lagertelling hos Sport1


BxSoftware har i sammarbeid med Barex Distribution AS og Polygon Communication AS utviklet og levert håndterminal løsning for varetelling med mer, til Sport1 kjeden i Norge.

Løsningen fungerer på Datalogic sin Windows terminal Memor. Memor er valgt pga formfaktor, Windows CE operativ system, en meget god strekkodeleser og pris. Programvaren har blitt utviklet sammen med Polygon Software AS og Sport1 kjeden.

For Sport1 var det avgjørende at løsningen dekket følgende egenskaper:

  • Driftssikker og enkel hardware
  • Pris
  • Løsningen dekker varetelling for butikk, og må kunne utvikles etter nye behov som Sport1 butikkene avdekker fortløpende. F.eks.                            priskontroll, varemottak, flytte varer fra en butikk til en annen. Mulighet for å implementere RFID

BxSoftware har sammen med Sport1 etablert en support og utviklingsavtale som skal sikre Sport1 sine behov fremover innen håndterminal løsninger for butikkene.

Gevinster som Sport1 har opplevd ved innføring av ny løsning for håndterminaler er:

  • Raskere telling
  • Mindre support
  • Motiverte ansatte

Thomas Strand, IT ansvarlig hos Sport1 sier:
"Brukerne er fornøyd med løsningen og motiverte medarbeidere er viktig når vi innfører nye løsninger. Barex sin løsning er brukervennlig og intuitiv. Totalt sett er vi meget godt fornøyd med igangkjøring, opplæring og brukerstøtte."