.st0{fill:#FFFFFF;}

Nyheter i BxLogistics 2018.6 

 juli 2, 2018

Multimottak og enklere drift

BxLogistics 2018.6 er nå ute og versjonen består først og fremst av mange små justeringer og rettinger, men har samtidig med flere nye funksjoner som er verdt å merke seg. Flere nyttige funksjoner for deg som skal bruke løsningen, men også for de som skal installere og drifte løsningen. Spesielt varemottak på Android har blitt vesentlig oppdatert. Dessverre kreves da også en liten oppdatering av konfigurasjonen ved oppgradering for kunder som bruker Android.

Multimottak

Windows CE versjonene våre har hatt en visst støtte for multi-mottak lenge, men når vi nå har laget multimottak for Android så har vi gjort noen nye valg for å gi en bedre arbeidsflyt og for å ha større fleksibilitet i hvordan man gjør varemottak på flere ordre. Vi har også basert oss på at moderne Android enheter ofte har bedre nettverkstilgang enn de gamle Windows terminalene, derfor utnytter vi nettverket bedre og gir mulighet til å løpende legge til flere innkjøpsordre i et varemottak.

Smart varemottak

På Android enheter så har vi nå oppgradert varemottaket betydelig. Tidligere har man trengt å finne et innkjøp man skal gjøre mottak på, enten via et ordrenummer eller ved å søke opp leverandør. Fra og med 2018.6 kan man nå skanne en vare og vi søker automatisk opp innkjøp som inneholder varen. Er det kun et så åpnes dette automatisk. Da slipper man å søke opp leverandør eller taste ordrenummer, dersom man har strekkode på varene. Hvilke ordre som foreslås og kan styres fra SQL spørringene i BxAdmin.

Online vareoppslag

I 2018.6 kan man nå aktivere online vareoppslag på Android, så man slipper å laste ned artikkeldata når man har nye varer i ERP systemet. Som standard er dette av, men det kan aktiveres på flere måter. Offline, er standard. Da jobber terminalen kun med artikler som allerede er lastet ned, som tidligere. OfflineFirst, gjør at terminalen gjør et raskt søkt i egen database, men om det ikke finnes der så søkes det etter nye artikler via nettverket. Om man har et raskt og stabilt nett så kan man også velge f.eks OnlineFirst, som søker online dersom man har dekning, men ser på terminalen dersom man ikke har dekning. Den siste versjonen er naturlig nok OnlineOnly, som vil kreve dekning under bruk, men som alltid sikrer oppdatert vareinfo på terminalen.

Ny installasjon med enklere drift

Server installasjonen kan nå overstyres til å legge filene på noe annet enn standardplassering på c: disken. Men i tillegg er det nå mulig å droppe tradisjonell installasjon og legge konfigurasjonen i en underkatalog, slik at man enklere kan flytte installasjonen fra en server til en annen. Det er nå også mulig å kjøre flere separate BxEngine installasjoner på samme server. Det gjør det enklere å ha en test installasjon eller ha flere kunder på samme server, som kan kjøre hver sin versjon av BxEngine.

Prosessen for oppgradering er også endret, slik at Windows service-brukeren ikke lenger trenger legges inn på nytt etter en oppgradering. 

Generelt har vi derfor fjernet noen feilkilder og redusert kostnadene for hosting av flere BxEngine installasjoner hos hosting leverandører.

Enklere etikett-design i SmartPrintPro

SmartPrintPro har fått oppgradert designverktøyet for etiketter. Designeren har fått støtte for å enkelt høyrestille eller sentrere tekst, men viktigst av alt støtte for å snu utskriftsretningen. Ofte designes etiketter før skriver og etiketter er på plass og i noen tilfeller ved at da ikke om utskriften blir gjort liggende eller stående. Nå er dett enkelt å justere i etterkant, ved å endre utskriftsretning på etiketten