Vedlikeholdslisenser og utfasingsdatoer

Vedlikehold og drift/support av løsninger

Varenr Varebeskrivelse Lisens pr Mnd 1) End of Sale 2) End of Life 3) Extended Support 4) Shut Down 5)
BxSoftware Abonnement
400100 BxLogistic Pro 3140
400101 BxLogistic Pro – Ekstra terminal (Win CE) 310 31.12.2019 31.12.2020 Ja 31.12.2021
400101 BxLogistic Pro – Ekstra terminal (Android) 310
400200 BxLogistic Lite 1260
400201 BxLogistic Lite – Ekstra terminal (Win CE) 310 31.12.2019 31.12.2020 Ja 31.12.2021
400201 BxLogistic Lite – Ekstra terminal (Android) 310
400300 BxLogistic StockCount 1260
400400 BxSales Pro 2640
400500 BxSales Lite 1260
400600 BxLabels Online 1040
BxSoftware Suite – generasjon 4
500402 BxEngine – årlig lisens 955 31.12.2017
500401 BxEngine Lite – årlig lisens 425 31.12.2017
500410 BxMobile Complete (Win CE/Mobile) – årlig lisens 117 31.12.2017 31.12.2020 Ja 31.12.2021
500411 BxMobile Online – årlig lisens 117 31.12.2017 31.12.2019 Nei 31.12.2019
500430 BxWebManager – årlig lisens 150 31.12.2017
500420 BxLabelDesigner – årlig lisens 117 31.12.2017
500491 Ekstra firma/klient/lokasjon – årlig lisens 125 31.12.2017
BxSoftware Suite – generasjon 3
500198 BxMobile Kontrollpanel Business – årlig lisens 185 01.04.2016 31.12.2019 Ja 31.12.2020
500189 BxMobile Kontrollpanel Global – årlig lisens 185 01.04.2016 31.12.2019 Ja 31.12.2020
500214 BxMobile Kontrollpanel SAP – årlig lisens 240 31.12.2016 31.12.2019 Ja 31.12.2020
500194 BxMobile Business V2 – årlig lisens 165 31.12.2016 31.12.2019 Ja 31.12.2020
500176 BxMobile Global – årlig lisens 165 31.12.2016 31.12.2019 Ja 31.12.2020
500216 BxMobile SAP V2 – årlig lisens 165 31.12.2016 31.12.2019 Ja 31.12.2020
500197 BxSmartPrint Pro2 – årlig lisens 117 31.12.2017
500491 Ekstra firma/klient/lokasjon – årlig lisens 125 31.12.2017
BxSoftware Suite – generasjon 2
500187 BxWareHouse Business – årlig lisens 185 31.12.2014 31.12.2018 N/A N/A
500153 BxMobile – årlig lisens 165 31.12.2015 31.12.2018 N/A N/A
500171 BxMobile Business – årlig lisens 165 31.12.2013 31.12.2018 N/A N/A
500159 BxMobile Dynamics – årlig lisens 165 31.12.2015 31.12.2018 N/A N/A
500106 BxMobile Lite – årlig lisens 165 31.12.2013 31.12.2018 N/A N/A
500160 BxMobile SAP – årlig lisens 165 31.12.2015 31.12.2018 N/A N/A
500184 BxMobile Universal – årlig lisens 165 31.12.2016 31.12.2018 N/A N/A
500178 BxSmartPrint Pro – årlig lisens 165 31.12.2015 31.12.2018 N/A N/A
BxSoftware Suite – generasjon 1
Eldre produkter 31.12.2012 31.12.2017 N/A N/A
1) Pris justert pr 1.1.2020
2) Produktet er stoppet for salg og videreutvikles ikke
3) Ingen supplering på eksisterende kunder. Ingen patcher eller støtte for nye ERP versjoner
4) Ekstended support mot 50% økt lisens i 1 år  – deretter 100% økt lisens
5) Tjenesten stenges og online tjenester vil slutte å fungere
Del med andre :)