Vedlikeholdslisenser og utfasingsdatoer

Vedlikehold og drift/support av løsninger

Varenr Lagerbeskrivelse Lisens pr Mnd *1 End of Sale *2 End of Life *3 Extended Support *4
           
  BxSoftware Suite – generasjon 4 (Windows CE)        
500402 BxEngine – årlig lisens 1.500 31.12.2017 31.12.2020 31.12.2021
500401 BxEngine Lite – årlig lisens 672 31.12.2017 31.12.2020 31.12.2021
500410 BxMobile Complete – årlig lisens 175 31.12.2017 31.12.2020 31.12.2021
500411 BxMobile Online – årlig lisens 87 31.12.2017 31.12.2020 31.12.2021
500430 BxWebManager – årlig lisens 235 31.12.2017 31.12.2020 31.12.2021
500420 BxLabelDesigner – årlig lisens 175 31.12.2017 31.12.2020 31.12.2021
500491 Ekstra firma/klient/lokasjon – årlig lisens 175 31.12.2017 31.12.2020 31.12.2021
           
  BxSoftware Suite – generasjon 3 (Windows CE)        
500198 BxMobile Kontrollpanel Business – årlig lisens 125 01.04.2016 31.12.2019 31.12.2020
500189 BxMobile Kontrollpanel Global – årlig lisens 125 01.04.2016 31.12.2019 31.12.2020
500214 BxMobile Kontrollpanel SAP – årlig lisens 160 31.12.2016 31.12.2019 31.12.2020
500194 BxMobile Business V2 – årlig lisens 110 31.12.2016 31.12.2019 31.12.2020
500176 BxMobile Global – årlig lisens 110 31.12.2016 31.12.2019 31.12.2020
500216 BxMobile SAP V2 – årlig lisens 110 31.12.2016 31.12.2019 31.12.2020
500197 BxSmartPrint Pro2 – årlig lisens 185 31.12.2017 31.12.2019  
500491 Ekstra firma/klient/lokasjon – årlig lisens 125 31.12.2017 31.12.2019 31.12.2020
           
  BxSoftware Suite – generasjon 2 (Windows CE)        
500187 BxWareHouse Business – årlig lisens 250 31.12.2014 31.12.2018 N/A
500153 BxMobile – årlig lisens 220 31.12.2015 31.12.2018 N/A
500171 BxMobile Business – årlig lisens 230 31.12.2013 31.12.2018 N/A
500159 BxMobile Dynamics – årlig lisens 220 31.12.2015 31.12.2018 N/A
500106 BxMobile Lite – årlig lisens 220 31.12.2013 31.12.2018 N/A
500160 BxMobile SAP – årlig lisens 220 31.12.2015 31.12.2018 N/A
500184 BxMobile Universal – årlig lisens 220 31.12.2016 31.12.2018 N/A
500178 BxSmartPrint Pro – årlig lisens 325 31.12.2015 31.12.2018  
           
  BxSoftware Suite – generasjon 1        
  Eldre produkter   31.12.2012 31.12.2017 N/A
           
           
           
           
       
           

*1) Pris justert pr respektive End Of Life dato
*2) Produktet er stoppet for salg og videreutvikles ikke
*3) Ingen supplering på eksisterende kunder. Ingen patcher eller støtte for nye ERP versjoner – Vedlikeholdslisens øker med 50%-100% pr år
*4)  Skytjenester stenges og tjenestes avsluttes