Personvern

Personvernerklæring

Nettsiden benytter Cookies for å spore besøk på siden via Google Analytics og liknende løsninger. Sporingen brukes for å vurdere sidens  oppbygning og relevans for besøkende.

1. Behandlingsansvarlig
Daglig leder er ansvarlig for behandling av alle personopplysninger som registreres på nettstedet bxsoftware.no

2. Formålet ved innsamlingen
For å kunne sende varer og informasjon til kunder samt kontakte potensielle kunder som registrer seg i forbindelse med kampanjer eller våre kontaktskjema.

3. Rettslig grunnlag
Personopplysningsloven §8

4. Hvilke personopplysninger behandles? 
Navn, adresse, telefonnummer, arbeidssted, stilling og e-postadresse - avhengig av hva bruker velger å fylle ut i kontaktskjemaer. 

5. Hvor hentes opplysningene fra?
I hovedsak samles det inn navn, e-postadresser osv i ulike kampanjer og kontaktskjema.

6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Det er frivillig å gi fra seg opplysningene.

7. Utleveres opplysningene til tredjeparter?
Ingen opplysninger selges videre til tredjepart. Opplysninger vil etter individuell vurdering kunne deles med våre aktuelle forhandlere som videreselger våre løsninger der vi mener kunden er best tjent med å bli kontaktet av en lokal eller på annen måte relevant forhandler. Utlevering av informasjon gjøres kun i tilfeller der kunden selv har ønsket å bli kontaktet og BxSoftware vurderer andre som bedre egnte til å svare på henvendelsen eller der kunden selv har godkjent videreformidlingen. Det foregår ingen systematisk deling av informasjon i listeform.

8. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Opplysningene oppbevares på e-post server og/eller databaser på vår tjenesteleverandør sine servere (Microsoft) og slettes på forespørsel eller etter individuell vurdering.

9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?
BxSoftware forholder seg til personopplysningsloven i Norge.

10. Hvordan sikres opplysningene?
Opplysningene er sikret med innlogging med passord.

11. Kontaktinformasjon
Ved spørsmål om sletting eller andre spørsmål om hva som blir registrert og lagret om den enkelte kunde, send en e-post på support@bxsoftware.no