Om BxSoftware AS

BxSoftware ble stiftet i 2011, etter at programvare hadde blitt et stadig viktigere produktområde for Barex Distribution og BarCom Labelling. Barex og BarCom har lenge levert egen programvare som et tilleggsprodukt til håndterminaler, men fra 2011 har programvaren fått mer fokus og blir solgt som et selvstendig produkt via BxSoftware.

Vårt søsterselskap Barex Distribution har i 2015 blitt kjøpt opp av EET Europarts, som har blitt vår nye hoveddistributør av vår programvare.

Vi har som mål å være markedsledende på innovasjon og kostnadseffektive løsninger for logistikk og datafangst.

BxSoftware selger standardiserte produkter via et bredt forhandlernett, men leverer også tilpasninger og spesielt utviklede løsninger til bl.a. prosess-industri og lagerautomasjon, der vi får utnyttet vår kompetanse på logistikk, integrasjon og datafangst.

Sven Tore Iversen

Adm.dir. / Partner

Daglig leder med erfaring som applikasjonsarkitekt og rådgiver for logistikk og IT i små og store selskaper.

Jan Tore Sletta

Selger / Partner

Gründer av BxSoftware.
34 års erfaring med merking, integrasjoner, datafangst og salg av Auto-ID produkter som håndterminaler og etikett skrivere. Startet som tekniker, senere support, programmering og nå salg.

Dag René Lindløkken

Delivery Manager / Partner

Spesialist på IT logistikk og effektivisering i norske og internasjonale virksomheter.

Christian Bergersen

Systemutvikler

Utvikler med master i programmering og nettverk. 

Sigbjørn Eide

Systemutvikler

Utvikler med master i robotikk og intelligente systemer.

Tord-Inge Enger

Supportmedarbeider

Har hovedansvaret for support og lisenshåndtering og installasjon.

Simon Lie

Systemkonsulent

Systemkonsulent med fokus på leveranse, forhandlerbistand og kundesupport

Stine Chantel Iversen

Markedskoordinator

Markedsaktiviteter, nettsider og nyhetsbrev