.st0{fill:#FFFFFF;}

Krav om .Net Framework 4.8 

 august 22, 2020

Nye versjoner fra BxSoftware vil fra høsten 2020 kreve installasjon av Microsoft .Net Framework 4.8.

Dagens versjon har krav om .net 4.5.2 og vil for noen kunder kreve en oppgradering av .net versjonen før man kan oppdatere til nyere versjoner fra BxSoftware. Dette vil gjelde samtlige supporterte løsninger fra og med versjon 2020.10 (planlagt lansert i oktober 2020)

BxSoftware har valgt å gjøre dette for å kunne ta i bruk ny teknologi vi ønsker å tilby kundene våre. .net 4.8 ble lansert 30. april 2019 og har lenge vært en anbefalt oppgradering fra Microsoft. Versjonen følger med Windows Update og vi erfarer at de fleste servere som kjører våre løsninger allerede er oppgradert.

.Net 4.8 supporteres på alle nyere windows versjoner helt tilbake til Windows Server 2008 R2 SP1. Se mer informasjon om hvilke windows versjoner som kommer ferdig med rett versjon og hvilke versjoner som kan oppgraderes til .Net 4.8

Siste versjon av .Net kan lastes ned fra Microsoft, anbefalt versjon er .Net 4.8.

Nyeste versjon av BxEngine og alle kommende versjoner av 2020.9 vil rapportere .Net versjon og advare ved videre oppgradering, dersom .Net 4.8 eller nyere ikke er installert. I motsetning til vanlige oppgraderinger av BxSoftwares programvare vil oppgradering av .Net versjon på servere som regel kreve omstart av serveren.

For kunder som ikke skulle ønsker eller har mulighet til å oppgradere til .Net 4.8 er vår anbefaling å oppgradere til versjon 2020.9. versjon 2020.9 vil fortette å fungere på .Net 4.5.2 også etter oktober 2020.