.st0{fill:#FFFFFF;}

Enklere installasjon i 2021.7 

 juli 5, 2021

BxSoftware sine løsninger lisensieres i stor grad basert på fysiske håndterminaler og serienummer på disse. Selv om lisenser kan flyttes mellom enheter, så må nye enheter likevel godkjennes. 

I 2021.7 har vi pakket sammen flere funksjoner som gjør selve installasjonen på nye terminaler enklere, bl.a. hvordan nye lisenser aktiveres.

Automatisk tildeling av lisens

For nye terminaler som parres i BxAdmin tildeles nå eventuelle ledige lisenser til enheten som kobles på. Det er med andre ord ikke lengre behov for å sende inn serienummeret for lisensiering på forhånd. Lisensen aktiveres ved første pålogging, så lenge kunden har ledige lisenser av rett type. 

Serienummer tilgjengelig i applikasjonen før pålogging

For å forenkle visning av hvilken terminal som er i bruk vises nå serienummer før innlogging i applikasjonen.

Serienummer på Android 10

Nye krav til applikasjoner på Android 10 har gjort at enhetens serienummer ikke har vært tilgjengelig for kontroll. På Zebra og Honeywell terminaler er det likevel automatisert og serienummeret leses korrekt også på Android 10 enheter. Øvrige leverandører krever et generert serienummer.