BxSoftware AS kjøpes av de ansatte

Det er nå klart at BarCom Holding AS selger seg ut av BxSoftware AS.

BarCom Holding har frem til nå eid 51% av BxSoftware og de ansatte har eid de resterende 49%.
De ansatte har lenge ønsket å kjøpe resten av selskapet og har nå kommet til enighet med BarCom Holding.

Endringen i eierskapet påvirker ikke den operative delen av virksomheten og selskapene BarCom AS og BxSoftware AS vil fortsatt være samlokalisert og dele en del administrative tjenester i selskapene.

BxSoftware takker for det gode samarbeidet med BarCom Holding AS og BarCom AS og ser frem til fortsatt partnerskap både administrativt og i salg av best mulig løsninger med både hardware og software til felles kunder. 

Ny eierfordeling

 • 30% - Sven Tore Iversen, daglig leder og styremedlem
 • 25% - Jan Tore Sletta, styremedlem
 • 25% - Raymond Holmboe, styremedlem
 • check
  18% - Dag Lindløkken, styreleder
 • check
  01% - Bjørn Bergheim
 • check
  01% - Sigbjørn Eide
Del med andre :)