Uttak til produksjon

Håndterminalene kan brukes til å registrer uttak til produksjon. Måten det gjøres på et litt forskjellig måter hos hver kunde og basert på hvordan man har valgt å bruke ERP systemet. For mange handler det om å registrere nye ordre, ofte med egen ordretype og for andre så finnes det allerede et oppdrag eller en ordre i ERP systemet som skal plukkes eller ferdigmeldes.

Her har vi mulighet til å tilpasse løsningen til kundens eget behov, som regel med utgangspunkt i samme funksjonalitet som finnes i modulene for ordre-registrering eller plukking.

merk: Denne siden beskriver funksjoner i BxLogistics Pro, enkelte funksjoner er begrenset eller ikke inkludert i våre øvrige produkter. Kontakt oss eller se våre produktsider for mer info.


Andre funksjoner

Varemottak

Varemottak

Varetelling

Varetelling